Projektmenedzsment Műhely Tudástár

No.

Előadás

 

Kereső szavak

55

 

55. PM Műhely - Sárvári Marianna - Komplex Projektek menedzsmentje, dilemmák - 2022. november 17.

 

Projekt komplexitás, komplexitás elmélet, Cynefin keretrendszer, Ralph Stacey mátrix, projektvezetői szerep, bal- és jobb féltekei gondolkodás

54

 

54. PM Műhely - Jenei Zoltán - Projekt minőségbiztosítás a gyakorlatban - 2022. szeptember 15.

 

PM minőségbiztosítás, minőségmenedzsment (QA), minőségmenedzsment beszámolók, jelentések, szervezeti megoldások, hatalmi viszonyok

53

 

53. PM Műhely - Kovács Kálmán-Szalay Imre -  Szervezeti projekt kultúra, projektmenedzsment érettség - 2022. május 12.

 

PM érettség modellek, szervezeti érettség összetevők, projekt kultúra, projekt tudások

52

 

52. PM Műhely - Pécs László - PM helye, szerepe a változásmenedzsmentben - 2022. február 10.

 

Változás, változásmenedzsment, inkrementális- radikális változások, változtatási modellek, változásmenedzsment folyamat, változás szereplők

51

51. PM Műhely - Fodor Andrea - Szerepkörök a projektekben - 2021. november 18.pdf

 

szponzor, projektmenedzser, projekt vezető, product owner, projektportfolió menedzser, üzleti elemző (business analyst), business architect/enterprise architect, scrum master, agile coach, spotify modell, chapter lead, tribe lead

50

50. PM Műhely - Pálvölgyi Lajos - Projektmenedzsment kompetencia - 2021. szeptember 16.

 

kompetencia, kompetencia mérés, kompetencia fejlesztés, tudás, képességek, attitűdök, soft skill, tapasztalat, tanulás, önértékelés, önismeret, önmenedzsment

49

49. PM Műhely - Czifra Julianna - A vezetés árnyoldala - 2021. április 22.pdf

 

leadership, vezetés, toxikus vezető, destruktív vezető, nárcisztikus vezető, vezetés sötét oldala, személyiség pszichológia, etika

48

48. PM Műhely - Járdán Tamás - Portfoliómenedzsment - 2021. január 28.pdf

  projekt, program, portfoliómenedzsment, PPM Canvas, vizualizáció, módszertan
47

47. PM Műhely - Mosonyi Diana  - Konfliktus menedzsment - 2020. november 19.pdf

_ konfliktusok felismerése, típusok, konfliktus kezelés módja, konfliktus költség növelése
46

46. PM Műhely - Lipi Gábor - A boldogság és sikeresség összefüggése - 2020. szept. 17.pdf

 

pozitív pszchológia, Shawn Achor, versenyelőny, Bruce Lipton, a most hatalma, Losada vonalak

45

45. PM Műhely - Gyulay Tibor - PM és TM több dimenziós kapcsolata - 2020 máj. 21.pdf

  tanuló szervezet, kompetencia, motiváció, tapasztalatok tudás szervezés, megelőző-, munkaközbeni- és utólagos tanulás, teljesítmény
44

44. PM Műhely - Mészáros Edina - NLP az agilitás EQ-ja avagy az érzelem központú PM-2020. február 13.pdf

  agilis EQ, érzelmi intelligencia, NLP, érzékszervi csatornás érzékelés, VAKOG rendszer, rögzítések, idő
43

43. PM Műhely - Marhefka István- Önszerveződő csapatok  a projektmenedzsmentben - 2019. november 21.pdf

  csoportos motiváció, csapat felelősség, kollektív intelligencia, önmenedzselő csapat, öntervező csapat, önirányító csapat, James Surowiecki, Cynefin-modell
42

42. PM Műhely - Prónay Gábor - A bizalom építés és a projektmenedzsment - 2019. szeptember 19.pdf

  bizalom, bizalom jellemzői, bizalom mitoszai, jóakarat, jószándék (benevolance), becsületesség (integrity), kompetencia (ability), tudás, képességek, attitűd, tapasztalat, kockázat
41

41. PM Műhely - Kerékfy Pál - Az okos gép és a projektmenedzsment - 2019. április 25.pdf

  mesterséges intelligencia, gépi tanulás, szellemi betanított munkás (RPA), robotok, folyamat automatizálás
40 40. PM Műhely - Kiss-Peuker - Agilis szemlélet az egyén és csapat szempontjából - 2019 jan.24.pdf   agilis módszertan, támogatási kultúra, önszerveződés, kollektív vezetés, stratégiai rugalmasság, hozzáértő emberek
39 39. PM Műhely - Török L. Gábor  - Döntések a PM-ben - 2018 nov.15.pdf  

döntés elmélet, normatív- és leíró modellek, Herbert Simon, magatartás tudomány, szociálpszichológia, Amos Tversky, Daniel Kahneman, szubsztantív racionalitás, probléma megoldás, heurisztikák, csoportos döntés, döntés támogató technikák

38 38. PM Műhely - Szalay Imre -  Komplexitás és  projektmenedzsment.pdf  

komplexitás (káosz) elmélet, rendszer elmélet, Pareto tétel, skálázhatóság, bonyolultság, kaotikus rendszer, társas rendszer, szociológiai jellemzők, komplexitás foka, coach, mentor, érzelmi intelligencia, bizalom-együttműködés

37 37. PM Műhely - Kovács Attila- Beszerzések a projektekben- 2018 ápr. 19.pdf  

beszerzés fajták (áruk, szolgáltatások,építési munkák), beszerzési eljárások : verseny nélküli eljárások-ajánlatkérés-versenytárgyalás-tender, beszerzési együttműködések (joggal, pénzüggyel, IT-vel, biztonsággal, környezetvédelemmel)

36

36. PM Műhely - Bálint Ákos- Vereczkei Brigitta - Szervezeti változások menedzsmentje- 2018 jan. 25.pdf

  szervezetfejlesztés, architektúra fejlesztés módszertana, TOGAF, BPR, lean, SixSigma, scrum, agile, Prince, PMBok
35

35. PM Műhely - Naszádos Krisztina dr.  - Jogásszal való együttműködés projektekben- 2017 nov. 16.pdf

  projekt joggyakorlat, jogi feladatok projektekben, jogi felelősség, jogviszony, kötelezettség, konfliktus kezelés, probléma, érdekellentét, vita, bírósági tárgyalás, közvetlen-konszezusos tárgyalás, mediáció
34 34. PM Műhely - Kerékfy Pál - Industry4.0 és a projektmenedzsment - 2017. szept. 21..pdf  

globalizáció 2.0, industry 4.0, mesterséges intelligencia, IoT (Internet of Things), big data, 3D printing, automatizálás, robotizálás, adatelemzés, 3D tervezés, egydarabos széria, szolgáltatás dominancia, szervezeti hierarchia csökkenés

33 33. PM Műhely - Fodor Andrea - Business analyst (BA) - a hiányzó láncszem- 2017. máj. 11.pdf  

business analyst, üzleti elemző, üzleti igény, projekt fázisok (előkészítés, tervezés, megvalósítás, ellenőrzés), portfolió-menedzsment, priorizálás, értékelés, validáció, vállalati projekt kultúra, projekt iroda (PMO)

32 32. PM Műhely - Kópiás Bence-Kormányzati projektmenedzsment- 2017 febr. 9.pdf  

közigazgatás, közszféra, EU finanszírozás, állami finanszírozás, társfinanszírozás, kiemelt kormányzati projektek, konzorciumi forma, közbeszerzés, kormányzati projektmenedzsment, mátrix működés, hierarchikus szervezet, döntési mechanizmusok, stakeholder- és kockázat elemzés, projekt szponzor, felelősség vállalás, projektek jogi-politikai meghatározottsága, HR korlátozó tényezők

31 31. PM Műhely - Czifra Julianna - Nők a projektmenedzsmentben- 2016. nov 17.pdf  

gender in project management, getting in - getting back - getting on for management, nők szerepe a menedzsmentben, demográfia, személyiség jegyek, MBTI, NASA gender kutatás, Hostede gender kutatása

30

30. PM Műhely - Krémer András-Mosonyi Diana - Konfliktus kezelés alternatív módszerei- 2016. szep. 15.pdf

  alternatív vitarendezés, arbitráció, döntőbíráskodás, békéltetés, mediáció, indulatok kezelése, semlegesség, önkéntesség, titoktartás, konfliktus megoldási stratégiák, szervezeti konfliktusok
29 29. PM Műhely - Horn Balázs - Motiváció és munkaerő megtartás-2016. máj. 26.pdf  

motiváció, motiváció befolyásolás, szükségletek, igények, teljesítmény motiváció, személyes interjú, siker orientáció, kudarc kerülés, érdekeltség, eredmény orientáció, leadership, MBTI személyiség teszt, people management , Herczberg féle kettős elmélet, Tudás-Akar diagaram

28 28. PM Műhely - Thomán Gusztávné Anikó-PM sikerét befolyásoló emberi játszmák- 2016. márc. 17.pdf  

emberi játszmák,  játszma szintek, tranzakció analízis, játszma lépések, a játszma előnyök, játszma előkészítés, „sorskönyvi megfelelés”, Eric Berne,    életjátszma,  játszma érvénytelenítés, társas játszmák helye és fajtái

27 27. PM Műhely - Prónay Gábor- A PROJEKT SZPONZOR SZEREPE ÉS FELELŐSSÉGE-2016. jan. 7.pdf  

projekt szponzor, projekt tulajdonos, egyszemélyi felelősség, projekt sikeresség feltételei, projekt érdekeltek, projekt szponzor kompetencia elemei, szponzori kiválasztás, szponzor-projektmenedzser munkamegosztás, szponzor hatalma, projekt érdekeltségi rendszer

26 26. PM Műhely - Bencsik Andrea - TUDÁSMENEDZSMENT- 2015. nov. 19.pdf  

tudásmenedzsment (TM), tudásmenedzsment rendszer (TMR), tudás gazdaság, tudás célok, tudás azonosítás, tudás megszerzés, tudás teremtés, tudás fejlesztés, tudás megőrzés/rögzítés, tudás transzfer, tudás megosztás, tudás integrálás, tudás felhasználás, tudás mérés/értékelés,  intellektuális tőke, explicit tudás, tacit tudás, együttműködő vállalati kultúra, tudásmenedzsment fejlődés története, TM modellek, TM módszerek (brain-storming, story telling, best practice, tudástár, peer assist, lessons learned, tea konyha, stb.)

25 25. PM Műhely - Fodor Andrea -Szalay Imre - PORTFOLIÓMENEDZSMENT ÉS PMO - 2015. szept. 17.pdf  

projekt kultúra, projekt érettség, portfoliómenedzsment, projekt iroda, Project Management Office (PMO), PMO típusok (adminisztratív, bürokratikus, kompetencia vezérelt), stratégiai célok megvalósítása, üzleti igények priorizálása, projekt vezetők és szponzorok feladatai

24 24. PM Műhely - Peuker Gabriella - CSAPATÉPÍTÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - 2015 máj. 14.pdf  

csapat/team, egyéni- és csapat célok, agilis csapatok speciális jellemzői, csapatépítés fejlődési szakaszai (forming, storming, norming, performing, adjourning), vezetői kompetenciák különböző csapatfejlődési szakaszokban, csapat működés zavarainak gyors megoldása, motiváció 3.0, személyiség profilok, projekt csapat kompetencia elvárások

23 23. PM Műhely - Bozsár Gabriella - AMI  PROJEKT INDULÁS ELŐTT VAN- 2015. márc. 19.pdf  

probléma feltárás és módszerei, a probléma gyökereinek megtalálása, fókusz keresés, probléma megoldás, döntéshozási csoport létrehozása, csoportos módszerek, döntési alternatívák feltárása, választás a döntési alternatívák közül, projekt előkészítés, projekt érdekeltek igényeinek megismerése, projekt indítás

22 22. PM Műhely - Szalay Imre-Véry Zoltán   AZ AGILIS PROJEKTMENEDZSMENT VEZETŐI SZEMMEL-2015 jan 22.pdf  

szervezeti agilitás, működési agilitás, portfolió agilitás, stratégiai agilitás, vállalati/intézményi kultúra követelményei, agilis vezetői kompetenciák, lean-agilis menedzsment kapcsolata, agilis projekt részekre bontása (fregmentálás) és integrálása,  agilis projekt felügyelet és ellenőrzés (controlling, monitoring)

21 21. PM Műhely - Thomán Gusztávné Anikó - TELJESÍTMÉNY NÖVELŐ ÉRZELEM MENEDZSMENT-2014 nov. 20.pdf  

érzelmi intelligencia, emotional intelligence, EQ, motiváció, kompetencia, képességek, tudás, attitűdök, hozzáállás, hitek, értékek, önismeret, önbecsülés, munka teljesítmény, projekt siker, személyes hatékonyság, szervezeti hatékonyság

20 20. PM Műhely - Lugosi Erzsébet - SIKER - ÉRTÉK TEREMTÉS -PROJEKT KULTÚRA ÉRETTSÉG-2014. szept. 18.pdf  

siker, értékteremtés, projekt érettség, vállalati munkakultúra, vállalati értékek, üzleti folyamatok minősége, munkatársak képzettsége, projektmenedzsment érték teremtése, projekt szponzor és projektmenedzser felelősség a projekt sikerességben

19 19. PM Műhely - Fodor Andrea - Felelőség a projektekben-2014. máj. 8.pdf  

felelősség vállalás, felelősség érzet, személyes felelősség, erkölcsi felelősség, üzleti felelősség, szociális felelősség, számonkérhetőség, hatalom, hatáskör, tekintély, befolyás, ráhatás, motiváció, Maslow elmélet, döntéshozás, eredményesség

18 18. PM Műhely - Németh Gergely - A tudásmenedzsment szerepe a projektmenedzsmentben- 2014. jan. 23.pdf  

tudásmenedzsment, tudásmegosztás, szervezetpszichológia, szervezeti folyamatok hatékonysága, információ megosztás, tapasztalat átadás, új helyzetek megoldása, hatékony gondolkodási- és probléma megoldási rendszer, együttműködés, egyértelmű kommunikáció, hatékony döntések, tanuló szervezet

17 17. PM Műhely - Mészáros Edina - NLP módszer alkalmazása a projektmenedzsmentben-2013. nov. 21.pdf  

alkalmazkodó képesség, bizalom felkeltése, boldogság, érzelmi állapot tudatosítás, érzékszervi csatornák, érzelmi intelligencia, képességek, meggyőző képesség, Pavlov reflex, rugalmasság, siker stratégia, sikeresség, tanulási folyamat, viselkedés

16 16. PM Műhely - BARTALIS Krisztina - Projekt kockázat kezelés-2013. szept. 19.pdf  

kockázat, projekt indító dokumentum, brain-storming, kockázati csoportok, fontossági sorrend, kockázati valószínűség, kockázat felelős, felülvizsgálat

15 15. PM Műhely - Szathmáriné dr. Balogh Mária - Az érzelmi intelligencia és szerepe a projektmenedzsmentben-2013. ápr 25.pdf  

pszichoanalízis, behaviorizmus, kognitív pszichológia, képességek, intelligencia, intelligencia tesztek, kreativitás, értelmi intelligencia,  érzelmi intelligencia, önismeret, önszabályozás, motiváció, empátia, szociális kompetencia-társas készségek, projektmenedzsment, csapat vezetés

14
  14. PM Műhely - Török Gábor - A hatalom és szerepe a projektmenedzsmentben-2013 jan. 31.pdf
 

hatalom (authority), tekintély (power), uralom, Max Weber, hatalom forrásai, de jure hatalom, de facto hatalom, támadó-, védekező-  és metahatalom, informális szervezeti hatalom, befolyásolási- és érdekérvényesítési képesség, utasítási jog, igen/nem mondás, büntetés és jutalmazás

13 13. PM Műhely - Bozsár Gabriella-Fodor Andrea - A coach lehetséges szerepe, feladata a projektmenedzsmentben- 2012 nov 22.pdf   coach, coachee, vezető támogatás, pszihológiai szerződés, képesség- és attitűd fejlesztés, ember ismeret, tapasztalat feldolgozás, gondolkodási- és viselkedés minták, coach kompetenciák, adott problémára koncentráló folyamat, tudatosságnövelő gyakorlat
12 12 PM Műhely - Mészáros Gyula - Bizalom építés a projektmenedzsmentbeni-2012 szept. 20.pdf  

bizalom/trust/, bizalmatlanság, hatalom/power/, kompetencia, becsületesség/integrity/, jóakarat/benevolance/, bizalom összetevők, bizalmi szintek, bizalom építés/trust development/, bizalom visszaállítás

11 11. PM Műhely - Bozsár Gabriella - Projektmenedzsre vállalati kultúrát befolyásoló lehteőségei, módszerei-2012. máj. 24.pdf  

vállalati kultúra – corporate culture, projektmenedzsment érettség, projektmenedzsment vállalati elfogadottsága, vállalati munkakultúra, munkahelyi viselkedés, hatalmi háló, kommunikációs kapcsolatok, stratégiai célok, hozzáállás, döntési jogkör, eredmény orientáció

10 10. PM Műhely - Szalay Imre - Projekt szponzor feladatai és kapcsolata a projektmenedzserrel-2012. febr. 16.pdf  

projekt szponzor, projekt tulajdonos, project champion, felsővezetői támogatás, projekt szponzor feladata és felelőssége, funkcionális-operatív menedzsment és projektmenedzsment különbözősége, projekt szponzorálás nehézségei

9 09. PM Műhely - Prónay Gábor - Szervezeti hálózatkutatás felhasználása a  projektmenedzsmentben-2011. nov. 24.pdf  

szervezeti hálózatkutatás, vállalati szociális háló (enterprise social networking), professional project managers networkig group (PPMNG), szociogram, csapatépítési dinamika, rokonszenvi hálózatok, formális és informális munkahelyi kapcsolatok, bizalom építés, tudásmegosztása a hálózati kapcsolatok mentén

8
  08. PM Műhely - Prónay Gábor - Projektek kommunikációs területei és kritikus kérdései-2011. szept 22.pdf
 

projekt kommunikáció, közvetlen és közvetett kommunikáció eszközei, kommunikációs üzenet célja, az üzenet vevők típusai és elvárásai, a kommunikáció médiumai, a kommunikáció időzítése, projektmenedzsmenttel szembeni kommunikációs elvárások

7 07. PM Műhely - Prónay Gábor - Projekt kockázatmenedzsment feltételei-2011 máj. 19.pdf  

projekt kockázatok, projekt bizonytalanság, kockázatmenedzsment  (risk management), személyes kockázat vállalás (personal risk-taking), kockázat vállalás és hatékony vezetés (risk-taking and effective leadership), vállalati kockázat vállalás (corporate risk-taking), kockázat érettségi modell (risk maturity model/RMM), kockázat vállalás és üzleti eredmények (risk-taking and business performance),  kockázati tolerancia (risk tolerance), vállalati kultúra és a kockázat kezelés kapcsolata (corporate culture and risk-taking), terms and conditions of risk-taking

6 06. PM Műhely - Szalay Imre - XPM kritikus kérdései.pdf  

komplexitás elmélet, extrém projektmenedzsment (eXtreme Project Management/XPM), extrém programozás (eXtreme Programming/XP), Adaptive Softver Development, Human Interaction Management (HIM), Goal-Oriented Organization Design, Crystal, Scrum

5
 

05. Műhely - Prónay Gábor - Kritikus HR kérdések.pdf

 

emberi erőforrás menedzsment, kompetencia, tudás, képesség, attittűd, hozzáállás, tapasztalat

4

04. MŰHELY - Prónay Gábor - Felelőség-hatalom feltételei, lehetőségei.pdf

  hatalom, felelősség, megbízhatóság, számonkérhetőség
3

03. PM Műhely - Prónay Gábor - PROJEKTMENEDZSMENT KOMPETENCIA- 2010 szeptember 23.pdf

  kompetencia, szakmai- és projektmenedzseri tudás, képességek, attitűd/hozzáállás, projektmenedzseri tapasztalatok, projekt érettség, szakmai minősítés, kiválasztás
2 02. PM Műhely - Prónay Gábor-STRATÉGIA ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT- 2010 április 10.pdf  

stratégia, stratégia menedzsment, akcióterv megvalósítás, projektmenedzsment, projekt szponzor felelősség

1 01. PM Műhely - Prónay Gábor - PM elmélet és-vagy gyakorlat- 2010. március 25.pdf  

elmélet és gyakorlat kapcsolata, projektmenedzsment, folyamat, eredmény, cél, tapasztalat, kompetencia