Program

Huszonnegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület szervezésében HTE Infokom 2022. A rendezvény széleskörűen foglalkozik az infokommunikáció (távközlés, informatika és média) aktuális műszaki, piaci és szabályozási kérdéseivel.

A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen az infokommunikációs piac változásainak megismerésére, a legújabb műszaki megoldások, hálózat-, szolgáltatás- és alkalmazásfejlesztési elképzelések közzétételére, a tapasztalatok kicserélésére, az együttműködés elmélyítésére, a személyes és közvetlen kapcsolatok kialakítására.

A konferencia plenáris szekcióval indul, majd párhuzamos szekciókban zajlanak az előadások. A rendezvény ideje alatt a hazai infokommunikáció területén működő vállalatok és szervezetek kiállítóként is bemutatkoznak.

A konferencia helyszíne a kecskeméti Four Points by Sheraton szálloda.

 

 

november 8. kedd

 

november 9. szerda

 
 

regisztráció

 

regisztráció

 
de

Megnyitó
Plenáris előadások

 

Adatvagyon

Válogatott jövőképek: Kritikus biztonságú hálózatok és az űrszegmens fejlődési kihívásai

de
de

Plenáris előadások
HTE Fekete László-díj átadás

 

Blockchain alapú megoldások, fizetési rendszerek

Állami távközlő hálózatok fejlesztése és jövőképe

de
du

Égből a földre: Felhő alapú médiadisztribúciós rendszerek fejlődése

Frekvencia használati blokk  

Forradalmak a médiaszolgáltatások üzleti modelljében - felemelkedések és bukások

A konfekción túl - 5G úri szabóságok. Az 5G
privát hálózatok jelene és jövője

du
du

Cloud rendszerek blokk


 
 

Emberek és robotok: Együttműködés vagy verseny

du
du

Mesterséges Intelligencia blokk

 
 

vacsora

 

 

 

           

2022. november 8. 

       

KONFERENCIA MEGNYITÓJA

       
  Vágujhelyi Ferenc, HTE        
 
           

PLENÁRIS ELŐADÁS

       
  Az Európai Unió Gigabit programjának végrehajtásának előkészítése 2022-ben elindult Magyarországon, 2023-ban már várhatóan megjelennek a hálózatfejlesztési pályázatok. A SZIP projekt folytatásaként minden korábbinál szigorúbb sávszélesség kritériumokat fogalmaztak meg, amelyet a Nemzeti Digitális Stratégia dokumentumban rögzített, és a Magyar Kormány által elfogadott dokumentumban rögzítettek szerint lesz szükséges végrehajtani, a stratégia végrehajtási fókusza 2030-ig szól. Magyarországon hírközlés fejlesztésére vonatkozóan soha ennyi EU-s forrás nem állt rendelkezésre. Új irányítási struktúrában fogja a szakpolitikai koordinációt a Magyar Állam végrehajtani, miközben továbbra is cél, hogy a DESI-ben mért infrastruktúra pillérben Magyarország jó pozíciója megmaradjon. Nézzük meg, mire számíthatunk!        
           
  Plenáris előadást tart:        
  4iG        
  Magyar Telekom        
           

ÉGBŐL A FÖLDRE - FELHŐ ALAPÚ MÉDIADISZTRIBÚCIÓS RENDSZEREK FEJLŐDÉSE

         
 

Szekció vezető: Árki Zsolt, Bordás Csaba

A média disztribúció gyökeres átalakuláson megy át, ami a felhő alapú rendszerek, streaming média formátumok és egyéni szinten testreszabott előfizetői élmény irányába mutat. A tavalyi Infokom konferencián láthattuk, hogyan lesz testreszabott a hirdetési piac, az idei szekciónkban elsősorban a disztribúciót és a nagy tömegeket kiszolgáló tartalom elosztó hálózatokat, azaz a  CDN-eket (Content Delivery Network) valamint a platformokat és a hozzájuk kapcsolódó üzleti modelleket szeretnénk körbejárni. Megvizsgáljuk a nyílt forráskódú szoftverek felhasználhatóságát szolgáltatói hálózatokban, vagyis hogyan tudunk nyílt elemekből nagy megbízhatóságú, automatikusan skálázódó és gyógyuló rendszereket felépíteni.  Megvizsgáljuk a felhő alapú rendszerek és helyi komponensek együttműködését, az edge cloud szerepét, valamint, hogy az új műszaki megoldások milyen új üzleti modelleket eredményezhetnek.

       
        Absz CV
  Jursonovics Tamás, Deutsche Telekom, Deutsche Telekom médiadisztribúció és CDN        
           
           

FREKVENCIA HASZNÁLATI BLOKK

 

       
 

A 2021-25 közötti spektrumstratégia legfőbb célja, hogy felelős spektrumgazdálkodással biztosítsa, hogy a digitális ökoszisztéma fejlődése szempontjából a korlátos erőforrásnak számító frekvenciakészlet elérhetősége és felhasználhatósága sem rövid, sem középtávon ne jelentsen szűk keresztmetszetet. Szekciónk számára rendelkezésünkre álló időben szinte lehetetlen, hogy közösen áttekintsük és mérleget vonjuk, hogy időarányosan hol is e stratégia végrehajtásával. A szekcióvezetők szerkesztői szabadságával élve igyekeztünk olyan területeket kiemelni, mely érdeklődésre tarthat számon a spektrumfelhasználók számára. Előadóink kitérnek a BBPPDR megoldások hazai környezetben való adaptációjára, képet kaphatunk a 6GHz-s sáv körül kialakult nemzetközi trendekről, igényekről, egy mobiltechnológia körültekintő kivezetésének módjára, valamint az NMHH megújuló mérésügyi területéről.

       
  Fiala Károly, Spectrum Advise ec., Nemzetközi kitekintés lehetséges PPDR megoldásokra (400 MHz, 700 MHz és egyéb PPDR frekvencia használati lehetőségek)        
  Vári Péter, NMHH, 6 GHz – ki nyer? Wifi vagy MFCN?        
  Vári Péter, Bató Tibor, Jánosik András, NMHH, NMHH mérési képességek, mi készül a Visegrádi utcában?, színes hírek        
  Kollár Péter, NMHH, Milyen messze van a 2G kivezetése? Mit tanultunk a 3G kivezetésből?        
           
           

CLOUD RENDSZEREK BLOKK

         
 

A mai alkalmazások futtatása és azok fejlesztése is globális vagy helyi felhőszolgáltatók adatközpontjaiban történik. Alapvető különbséget tehetünk publikus és privát felhők között és mindkét típuson belül is megjelennek különböző adat- és szolgáltatás biztonságra vonatkozó követelmények. Szekciónkban áttekintünk néhány ide vonatkozó példát, illetve azt, hogy a szolgáltatók milyen megoldásokkal tudnak eleget tenni a biztoságos felhő szolgálatatás követelményeinek.

    Absz CV
  Gerendás András, Ericsson: 5G az iparban, új mérföldkő vagy pandora szelencéje?      
  Krasznay Csaba, NKE: a felhőbe költöző eü adatok és applikációk aktuális kérdései I.      
           

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA BLOKK

         
 
  • MI szerepe a hálózat menedzselésben
  • MI esettanulmányok
       
           
           

A KONFEKCIÓN TÚL - 5G ÚRI SZABÓSÁGOK. AZ 5G PRIVÁT HALÓZATOK JELENE ÉS JÖVŐJE

         
 

Az 5G hálózatok számos új és innovatív felhasználási esetet tesznek lehetővé, azonban a technológia elterjedésének talán egyik legfontosabb építőeleme a megfelelő üzleti alkalmazások és üzleti értéket teremtő megoldások megtalálása. Ezen belül az 5G egyik leginkább várt felhasználási területe az egyes iparági vertikumokban kialakított magánhálózatok, illetve a speciális szolgáltatási igényeket kiszolgálni képes dedikált hálózati szeletek.

Az elmúlt pár évben jelentősen fejlődött a piac ezen a területen, szinte valamennyi eszközgyártó és hálózatüzemeltető rendelkezik valamilyen privát 5G megoldással, valamint itthon is elindultak az első dedikált ipari hálózatok. De milyen üzleti potenciállal rendelkeznek ezek a hálózatok? Milyen irányba fejlődhet a piac? Mik az első hazai tapasztalatok? Milyen megoldások érhetők el a hazai piacon? Melyek az aktuális üzleti és szabályozási kihívások? Mi szükséges ahhoz, hogy az 5G priváthálózatok tovább gyarapodjanak?

       
           
           

ADATVAGYON

         
 
  • Állami adatvagyon elérhetősége vagy nem elérhetősége 
  • Mire jó a szuperszámítógép és milyen távközlési igényeket támaszt
       
           
           

FORRADALMAK A MEDIASZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI MODELLJÉBEN- FELEMELKEDÉSEK ÉS BUKÁSOK

         
 

Napjainkban a médiaszolgáltatások egymást követő forradalmait éljük meg fogyasztóként és szolgáltatóként egyaránt – ami egy évtizede még elméleti lehetőség és műszaki kuriózum volt, majd a korai alkalmazók játékszere, mára a végérvényesen a mainstream részévé vált. A legnagyobb online SVOD szolgáltatók egymásra licitálva küzdenek a fogyasztókért, a hagyományos terjesztők keresik a helyüket az új világban, de már kopogtatnak a legújabb üzleti modellekre épülő platformok és közösségi média is a néző figyelmére éhes – a fogyasztó egy napja pedig még mindig csak 24 órából áll. Fenntarthatóak-e - a COVID alatt is még nagyobb lökést kapó - növekedés mögött rejlő üzleti modellek? Mi lesz a szerepe a hagyományos szolgáltatóknak? Egyformán zajlik-e le az online média forradalma a világ különböző részein, vagy vannak alapvető különbségek?

       
  Nielsen, Hirdetés alapú OTT üzleti modellek a közönségmérés szempontjából (munkacím)        
  Szaniszló Csaba, AMC, Sport média: a hagyományos TV utolsó bástyája, vagy már érkezik az OTT hullám? (munkacím)        
  Magyar Telekom, Mi lesz a szerepe a hagyományos TV/internet szolgáltatóknak az SVOD világában? (munkacím)        
           
           

VÁLOGATOTT JÖVŐKÉPEK: KRITIKUS BIZTONSÁGÚ HÁLÓZATOK ÉS AZ ŰRSZEGMENS FEJLŐDÉSI KIHÍVÁSAI

 

       
 

Miután az elektronikus hírközlési hálózatok jelentik a digitális átalakulás egyik legfontosabb lábát azok fejlődése időben és térben egyaránt töretlen, beleértve számos különleges szolgáltatást is. Különösen izgalmas kérdés az olyan dedikált felhasználási céllal működő kritikus fontosságú rendszerek, mint a vasúti távközlésben használt GSM-R vagy a PPDR célú hálózatok jövőállósága. Végül az elektronikus hírközlési hálózatok egyre inkább használják az űrszegmenst is, ahol az újgenerációs (5G és 6G) mobilkommunikációs rendszerek mellett a megakonstellációk megjelenése hoz majd számos változást.

De milyen jövőképe lehet ezeknek a hálózatoknak? Milyen technológiai fejlődések várhatók a vasúti távközlésben? Mik a jövő PPDR szolgáltatásai és mire van szükség azok biztosításához? Hogyan fognak kinézni a jövő speciális mobilhálózatai és hogyan fogják hasznosítani az űrszegmenst? Miért specifikusak a megakonstellációk, hány ilyenre lehet számítani és hogyan lehet ezeket biztonságosan üzemeltetni? Milyen kihívásokkal kell megküzdeniük ezeknek szolgáltatásoknak és mik lehetnek a megoldások?

    Absz CV
  Balla Ferenc, Pro-M      
  Vidra András, MÁV        
  Bacsárdi László, BME HIT, 5G és a műholdas kommunikáció      
  Bartóki-Gönczy Balázs, NKE, Megakonstellációk - a műholdseregek szabályozási kihívásai          
           
           

BLOCKCHAIN ALAPÚ MEGOLDÁSOK, FIZETÉSI RENDSZEREK 

         
  A szekcióban a Blockchain, azaz a blokklánc (osztott főkönyv) alapú megoldások jelenét és jövőjét tekintjük át és közben bemutatjuk, hogy a technológia alapjai honnan erednek és miért a fizetési rendszerekkel kapcsolatban kerültek a figyelem középpontjába. A fizetési rendszerek tekintetében a jövő kulcsszereplői a jegybankok, ezért egy előadásban bemutatásra kerül a MNB kapcsolatos jövőképe, futó projektjei. Egy technológia jelentősen alakíthatja át mindennapjaink, gondoljunk például az Internetnetre, mobiltelefonokra, IA technológiára.  A Blockchain a jövőt tekintve számos társadalmi, gazdasági lehetőséget rejt és ezek társadalmi kérdéseivel is foglalkozni fogunk egy előadásban, és egyben a gyakorlatban.         
           
           

EMBEREK ÉS ROBOTOK: EGYÜTTMŰKÖDÉS VAGY VERSENY

         
 

A tavalyi Infokom konferencián körbejártuk, hogy hogyan fékezi a digitális fejlődést a felkészült munkavállalók és felhasználók hiánya. Idén e szekció keretei között megvizsgáljuk a robotizáció lehetőségeit, az adminisztratív munkaköröktől kezdve egészen a fejlesztőig. A szekció során kitérünk az ember és gép közötti korlátokra, mennyire tolerálja a gép az embert, illetve az ember a gépet. Külön előadásban foglalkozunk az AI-ban rejlő jövőbeni lehetőségekkel, feszegetve a mesterséges intelligencia elvi határait.

Az előadások után kerekasztal beszélgetés keretei között megvitatjuk a robotok alkalmazhatóságának emberi határait humánpolitikai szakértő és mentálhigiénés szakemberrel közösen. Célunk egy átfogó képet mutatni az ember és a gép közötti együttműködés jelenéről és jövőjéről.

       
           
           

ÁLLAMI TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE ÉS JÖVŐKÉPE

         
 
  • Források, konstrukciók jövője DIMOP, RRF, CEF
  • Állami és közcélú szolgáltatások összehasonlíthatósága
  • Infrastruktúrát vagy alkalmazásokat fejlesszünk?
       
           
           

 

A HTE kiemelkedő támogatói

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács