HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2022

 

A HTE az innováció ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében diplomaterv és szakdolgozat pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató végzős hallgatók részére.

A pályázat az alábbi három kategóriában kerül kiírásra:

 • A kategória: intézmények MSc programjában vagy osztatlan egyetemi képzésében résztvevő végzős hallgatók
 • B1 kategória: intézmények BSc programjában résztvevő végzős hallgatók
 • B2 kategória: intézmények BProf programjában résztvevő végzős hallgatók

Továbbá odaítélésre kerül az IEEE ComSoc különdíja, amelyet a HTE, valamint az IEEE Communication Society és az IEEE Hungarian Joint ComSoc/MTT/AP/ED/EMC Chapter közösen hozott létre az angol nyelvű dolgozatokkal pályázó végzős hallgatók elismerésére. 

A kategóriák dobogósai és az IEEE ComSoc különdíjas elismerő oklevélben részesülnek, valamint az első helyezettek között a pályázat támogatói által felajánlott, összesen 230.000 Ft pénzdíj kerül kiosztásra a pályázat díjátadó ünnepségén. A díjazottak névsorát a HTE honlapján is közzétesszük. Továbbá a HTE felajánl 1 éves ingyenes HTE tagságot a kategóriák díjazottjainak és az IEEE ComSoc különdíjasnak, és lehetőséget biztosít a legjobb pályaművek szerzőinek a dolgozatukból készült kivonat publikálására a HTE által gondozott kiadvány formájában.

A pályázaton minden végzős hallgató részt vehet, aki diplomatervét, ill. szakdolgozatát nappali tagozaton a HTE által képviselt szakmai területen készíti magyarországi felsőoktatási intézményben, záróvizsgáját 2022-ben legkésőbb 2022. július 8-ig leteszi, valamint jeles (5.00) minősítésű dolgozatát a Záróvizsga Bizottság a pályázatra javasolja.

A pályázaton az A és B1 kategóriában egy intézményből/intézetből/tanszékről maximum 3-3, a B2 kategóriában maximum 1 dolgozat vehet részt, melyeket a delegáló intézménynek/intézetnek/tanszéknek rangsorolnia kell! A pályázók összesített rangsoráról és a díjak odaítéléséről a HTE Tudományos Bizottsága dönt a Tudományos területért felelős elnökségi tag vezetésével, amely Bizottság ezen belső intézményi rangsort is figyelembe veszi a végső sorrend megállapításánál.

A pályázatra elektronikus módon, emailben lehet jelentkezni. Így a hiánytalanul kitöltött és minden érintett által aláírt Záróvizsga Bizottsági Ajánlást és Pályázati Lapot, valamint a diplomatervet/szakdolgozatot és annak bírálatát PDF formátumban, kategóriánként összegyűjtve és rangsorolva (MSc-BSc max. 3-3, BProf max. 1 pályázat), a delegáló intézmény/intézet/tanszék központilag juttassa el e-mailben a HTE részére a Tudományos területért felelős elnökségi tagnak címezve (karoly.farkas@hte.hu)! Csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt, és az összes szükséges dokumentummal benyújtott pályaműveket tekintjük érvényesnek, és csak ezek vehetnek részt a pályázaton!


Pályázat beadási határidő: 2022. július 8., 12:00

 

Dr. Farkas Károly (karoly.farkas@hte.hu, +36 1 371 2719)
HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat koordinátora
HTE Tudományos területért felelős elnökségi tag

 

 

 

HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat - díjazottak

2021

MSc Diplomamunka

BSc Szakdolgozat

 

BProf Szakdolgozat

 
 1. Almási Péter Béla: Real-world Deep Reinforcement Learning via Simulation for Autonomous Driving (BME-TMIT)
  Konzulens: Dr. Gyires-Tóth Bálint, Moni Róbert

   
 2. Székely Gábor: Reverse Engineering Protocol State Machines (BME-HIT)
  Konzulens: Dr. Buttyán Levente
 1. Csóka Bence: Hangforrások lokalizációja mikrofonrendszerekkel (BME-HIT)
  Konzulens: Dr. Fiala Péter
 2. Csathó Botond Tamás: Csatornabecslés milliméteres hullámhosszú masszív MIMO rendszerekben (BME-HVT)
  Konzulens: Dr. Horváth Péter, Dr. Horváth Bálint Péter

Dicséret:
Lukács Balázs: Elektromágneses hullámterjedés szimuláció plugin készítése QGIS szoftverhez (SZE - TAT)
Konzulens: Prukner Péter, Friedl Gergely

 1. Vajda Dániel László: Machine Learning-Based Anomaly Detection (BME-HIT)
  Konzulens: Dr. Pekár Adrián, Dr. Farkas Károly

   
 2. Hajdú Zsombor László: Hálózati topológia bővítése regionális hibák védelmére (BME-TMIT)
  Konzulens: Dr. Tapolcai János, Dr. Pašic Alija
 3. Czurkó Dániel: Objektumok felismerése és követése felhőből vezérelt drónokkal (BME-TMIT)
  Konzulens: Dr. Fehér Gábor
 1. Csanaki Richárd: Adatalapú döntéshozatal gépi tanulás eszközökkel tőzsdei adatokon (SOE - INGA)
  Konzulens: Dr. Pödör Zoltán
 
 1. Kertész Dávid Richárd: Best Practices of Cloud Native Application Development (BME-HIT)
  Konzulens: Szabó Gergely, Dr. Farkas Károly

   
 2. Babák Botond: Energiaszolgáltatások felhasználóinak fogyasztásvizsgálata gépi tanulási módszerekkel (BME-TMIT)
  Konzulens: Hegedüs Ákos, Dr. Toka László
 3. Oláh Márk: Szeparált eszközmenedzsment hálózat fejlesztése a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár informatikai hálózatán (BME-HIT)
  Konzulens: Boór András, Dr. Holczer Tamás
 

2021 HTE - IEEE ComSoc
Thesis Award

Papp Zsófia: TDoA-Based Indoor Positioning Over Cellular 5G Network (BME-TMIT)
Konzulens: Dr. Pašic Alija, Andrási Dániel

 
 

 

Almanach

A díjazottak pályaműveinek kivonatából készült almanach itt érhető el.

   

2020

BSc Szakdolgozat

MSc Diplomamunka

 
 1. Domián Bálint Gyula: Önvezető járművek kameraadatainak időbeli vizsgálata rekurrens neurális hálózatokkal és egylépéses képfelismerővel (BME – TMIT)
  konzulens: Gáspár Csaba, Peter Ital
  o De Battista
 2. Zelenák Gellért: Felhőalapú eszköz- és szenzorvezérlés megoldások okos otthon automatizációban (BME – TMIT)
  konzulens: Dr. Fehér Gábor
 3. Herbert Máté: Hatékony kooperatív észlelést megvalósító szolgáltatások tervezése és szimulációs vizsgálata (BME – HIT)
  konzulens: Dr. Bokor László, Váradi András
 1. Lattes Balázs Benjamin: Pilóta nélküli légijárművek alkalmazása a vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások felügyeletében (SZE - TÁT)
  konzulens: Dr. Vári Péter, Egyed Péter

Dicséret:
Márki Bence: P2P tunnelek automatizált kialakítása és ellenőrzése (BME – HIT)
konzulens: Dr. Zsóka Zoltán, Horváth Dániel

Dicséret:
Knoll Zsolt: Hierarchikus struktúrájú adathalmazok spektrális klaszterezése Generative Adversarial Network használatával (BME-TMIT)
konzulens: Papp Dávid, Dr. Szűcs Gábor

 1. Kóbor Dávid: Antenna nyalábformálásra alkalmazott optikai módszerek vizsgálata (BME – HVT)
  konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter
 1. Ulveczki Mihály Ádám: Xilofon rezgésakusztikai modellezése (BME – HIT)
  konzulens: Dr. Rucz Péter
 1. Lavati Lívia Judit: Mély tanulási technikák alkalmazása különböző hangképzést érintő betegségek hang alapú osztályozására (BME – TMIT)
  konzulens: Tulics Miklós Gábriel

Dicséret:
Wippelhauser András: C-ITS rendszerek szolgáltatásminőségét befolyásoló V2X kommunikációs paraméterek szimulációs vizsgálata (BME – HIT)
konzulens: dr. Bokor László, Váradi András

 

A 2020. HTE – IEEE ComSoc különdíjas
HTE Best English-Language Thesis Award:
Marcell Rausch: Drone Localization in Ad-hoc Indoor Enviroment (BME-TMIT)
konzulens: dr. Gábor Fehér

2019

BSc Szakdolgozat

MSc Diplomamunka

 

 1. Smidróczki Norbert: Moduláció klasszifikáció (BME – HVT)
  konzulens: dr. Seller Rudolf (BME – HVT) és dr. Hetényi Tamás (BHE Bonn Hungary Electronics Ltd.)
 2. Dobreff Gergely: Csapatsportok mérkőzéseinek elemzése gépi tanulási módszerekkel  (BME – TMIT)
  konzulens: Dr. Toka László (BME – TMIT)
 3. Csathó Botond Tamás: Csatornabecslési eljárások többantennás átvitelben  (BME – HVT)
  konzulens: Dr. Horváth Péter (BME – HVT)
 1. Rózsahegyi Dóra: Beszédprodukció által kiváltott agyi jelek vizsgálata (BME – TMIT)
  konzulens: Dr. Vicsi Klára (BME – TMIT) és Lénártné Kovács Annamária (Bosch Magyarország)
 2. Bingler Arnold: Vezeték nélküli energiaátvitel elektromágneses modellezése idegen objektum jelenlétében (BME – HVT)
  konzulens: Dr. Bilicz Sándor (BME – HVT)
 3. Tapolczai Péter: Mozgó zajforrások észlelése és követése akusztikus nyalábformálással (BME – HIT)
  konzulens: Dr. Rucz Péter (BME – HIT)
 1. Molnár Marcell: Beltéri pozícionáló rendszer fejlesztése UWB alapokon (BME – TMIT)
  konzulens: dr. Vida Rolland (BME – TMIT) és Luspay tamás Gábor (MTA – SZTAKI)
 1. Végh Dávid András: Devops infrastruktúra tervezése és kialakítása hálózatmonitorozási fejlesztési folyamatokhoz (BME – TMIT)
  konzulens: Dr. Varga Pál (BME – TMIT)
 
A 2019-es pályázat díjazottai
 

A 2019. HTE – IEEE ComSoc különdíjas
HTE Best English-Language Thesis Award:
Attila Fábián: Monitoring Modern Networks with Network Telemetry
konzulens: Dr. Károly Farkas (BME – HIT)


Fábián Attila

2018

B kategória (BSc)

A kategória (MSc)

 

1. Grajzel Dávid: Braille-írás felismerő és felolvasó app fejlesztése Androidra
konzulens: Dr. Habil. Wersényi György és Nagy Hunor Zoltán (SZE) 

2. Gáspárdy Márton: Online fakataszter-kezelő alkalmazás fejlesztése Android környezetben
konzulens: Soós Sándor (NYME)

3. Horváth István: Autonóm robotok vezérlése AR/VR környezetben
konzulens: Dr. Vidács Attila (BME-TMIT)

3. Kóbor Dávid: Időkritikus RSOA alapú Radio over Fibre rendszer vizsgálata
konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter (BME-HVT) 

1. Nyikes Dániel: Automatikus értékelő rendszer tervezése és megvalósítása
konzulens: Marton József Ernő (BME-TMIT) 

2. Albrecht Domonkos: Mérő és Regisztráló Műszer Szünetmentes Energia Ellátása Obszervatóriumban
konzulens: Dr. Szabó József (BME-HVT)

2. Bató Tamás: Forgalmi mintázat alapú anomália detekció ipari irányítási rendszerekben
konzulens: Dr. Holczer Tamás (BME-HIT)

3. Baranyai Nándor: Jelgenerátor tervezés LinFM CW radarhoz
konzulens: Rösner Vilmos (BME-HVT)                                    

 


A 2018-as pályázat díjazottai

 

A 2018. évi HTE - IEEE ComSoc különdíjas
2018 HTE Best English-Language Thesis Award
Ádám Anna Kinga: Analysis of Navigation Games on Word Networks Using Machine Learning Techniques
konzulens: Kőrösi Attila (BME-TMIT)

 

 

 


Ádám Anna Kinga
 

2017

 1. Kovács Bálint: Jelölésmentes optikai bioszenzor tervezése és kalibrációja
  konzulens: Dr. Szabó Zsolt (BME-HVT) és Dr. Horváth Róbert (MFA)
 2. Tamás Kristóf: Akusztikai előfeldolgozó egység elkészítése hangképzőszervi elváltozások automatikus detektálásához
  konzulens: Dr. Vicsi Klára, Tulics Miklós Gábriel (BME-TMIT)
 3. Szabó Lóránt Zsolt: GPS jel generálása  szoftverrádiós alapokon, FPGA feldolgozással
  konzulens: Dr. Horváth Péter (BME-HVT)
 1. Benyó Máté: Termékkereslet előrejelzés nagyvállalati környezetben mély neurális hálózatok alkalmazásával
  konzulens: Dr. Gyires-Tóth Bálint Pál, Bíró Zoltán Miklós (BME-TMIT)
 2. Schranz Ágoston:  Alacsony teljesítményű 850nm-es szabadtéri optikai összeköttetés elemeinek vizsgálata
  konzulens: Fekete Gábor (BME-HVT)
 3. Borbély Zsófia: Parkinson-kór detektálása szegmentális és szupraszegmentális beszédjellemzők alapján
  konzulens: Dr. Sztahó Dávid (BME-TMIT)
 


A 2017. évi díjazottak (balról): Magyar Gábor (HTE elnök), Benyó Máté, Borbély Zsófia,
Boczán Tamás, Schranz Ágoston, Gerhátné Udvary Eszter (HTE elnökségi tag)

 

A  2017. évi HTE - IEEE ComSoc különdíjas
2017 HTE Best English-Language Thesis Award
Boczán Tamás János: Embedded firmware analysis with the Avatar framework
konzulens: Dr. Buttyán Levente (BME-HIT)

 

 


Boczán Tamás János

 

2016

 1. Kocsis Szilárd György: Többantennás Átviteli Technikák Vizsgálata 5G Mobil Rendszerekben
  konzulens: Dr. Mráz János Albert (BME-HIT)
 1. Herman Tibor: A SMOG-1 PocketQube elsődleges energiaellátó rendszere
  konzulens: Dudás Levente (BME-HVT)
 2. Csuka Barna: Szinkronizációs eljárások kidolgozása a 802.11ad szabványhoz
  konzulens: Dr. Kollár Zsolt (BME-HVT)
 3. Tóth Géza: Biztonsági kiegészítések szolgáltatás orientált architektúrák Enterprise Service Bus-on keresztüli kommunikációjához
  konzulens: Dr. Szenes Katalin (OE-NIK)
 1. Iklódi Eszter, CT felvételek orvosdiagnosztikai célú szegmentálására szolgáló módszerek kidolgozása
  konzulens: Dr. Benyó Balázs (BME-IIT)
 2. Kovács Dániel: IPv6 áttérési technológiák vizsgálata biztonsági szempontból
  konzulens: Dr. Lencse Gábor, (BME-HIT)
 3. Hubert Gábor (OE-Kandó): A LoRaWAN szabvány gyakorlati alkalmazásának lehetőségei
  konzulensek: Dr. Wührl Tibor (OE-Kandó), Páczai György
 


A 2016. évi díjazottak

  A  2016.  évi  HTE  -  IEEE  ComSoc  különdíjas
2016  HTE  Best  English-Language  Thesis  Award
Nagy Attila Szilárd: Implementation of Virtual Network Functions for SDN Networks on Top of the Click Platform 
Nagy Attila Szilárd
 
 

2015

 1. Mátyus Gergely, BME-HVT: Altiméter fejlesztése UAV alkalmazáshoz
  konzulensek: Seller Rudolf (BME-HVT),
  Mikó Gyula (BHE Kft.)
 2. Ruzicska Erzsébet, BME-HVT: Napelemes rendszerek modellezési és optimális irányítási kérdései
  konzulensek: Szabó József (BME-HVT),
  Jean Paul Gaubert (Université de Poitiers)
 3. Simon Benedek, BME-HIT: Strukturális deanonimizációs algoritmusok elemzése és fejlesztése
  konzulens: Gulyás Gábor György (BME-HIT)

3. Katona József, DUF: A tanulás hatékonyságának a figyelem vizsgálatán alapuló prognosztizálása
konzulensek:  Dr. Juhász Levente Zsolt (DUF),
Dr. Kővári Attila (DUF), Kratzmajer Zoltán (Rudas Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium) 

 1. Sebők Márton, BME-AUT: Mozgásminta alapú ember-gép interfész fejlesztése
  konzulensek: Dr. Csorba Kristóf (BME-AUT), Bükkfejes András (Microchip Technology Hungary Kft.)
 2. Nagy Andrea, BME-HVT: Mikrohullámú diplexer tervezése Radio over Fiber vevőhöz
  konzulens: Cseh Tamás (BME-HVT)
 3. Juhász Ferenc, BME-HIT: Hálózatbiztonsági protokollok támogatása párhuzamos architektúrákon
  konzulensek: Dr. Holczer Tamás (BME-HIT), Pongrácz Gergely (Ericsson),
  Dr. Szabó Géza (Ericsson)

3. Unger Tamás István, SZE: Mágneses hiszterézis mérése, analízise és szimulációja végeselemmódszer és skalár Preisach-modell segítségével
konzulensek: Prof. Kuczmann Miklós (SZE),
Pólik Zoltán (Balluff Elektronika Kft.) 

 


A 2015. évi díjazottak (balról): Sebők Márton, Ruzicska Erzsébet, Juhász Ferenc,
Simon Benedek, Mátyus Gergely, Nagy Andrea, Unger Tamás, dr. Magyar Gábor
 

2014

 1. Pető Tamás, BME-HVT: Négycsatornás DVB-T alapú passzív radar
  konzulens: Dudás Levente, dr. Seller Rudolf (BME-HVT)
 2. Huszka Gergely, PPKE: Implementation of a Nucleic Acid Amplification Method Into Microfluidic Environment
  konzulens: Dr. Iván Kristóf (PPKE)
 3. Varga Áron, BME-IIT: Interakciós beviteli eszközrendszer fejlesztése optikai 3D érzékelő segítségével
  konzulens: Dr. Vajda Ferenc (BME-IIT)

   

 1. Nagy Balázs, PPKE: Utcai objektumok felismerése Lidar pontfelhősorozatokon
  konzulens: Dr. Benedek Csaba, Börcs Attila (PPKE)
 2. Géczy Gábor, BME-HVT: Kisméretű antennák tervezése rádiós modulokhoz
  konzulens: Dr. Zólomy Attila (BME-HVT)
 3. Geda Márton, BME-HIT: Az élhang aeroakusztikai szimulációja
  konzulens: Rucz Péter (BME-HIT)

2013

 1. Horváth Bálint: FBMC rendszerek vizsgálata
  konzulens: Kollár Zsolt, Bakki Péter (BME-HVT)
 2. Mészáros Gergely: Oszcillátorok zajanalízise
  konzulens: Fűzy Csaba†, Fehér Gábor (BME-HVT), Dr. Ladvánszky János (Ericsson Magyarország)
 3. Csatári Tamás: Ultrahangos helymeghatározó rendszer fejlesztése
  konzulens: Kiss Domokos (BME-AAIT)
   
 1. Csordás Róbert: Beágyazott WiFi Internet rádió fejlesztése
  konzulens: Moldován István (BME-TMIT)
 2. Szombathelyi Tamás: Mikrokontrolleres GSM kártya fejlesztése
  konzulens: Fazekas Péter (BME-HIT)
 3. Takács Péter:  Rádiókommunikációs egység fejlesztése oktatási célra
  konzulens: Varga Lajos (BME-HVT)
   

2012

 1. Firtha Gergely: Wavefield szintézis
  konzulensek: Gulyás Krisztián (BME-HIT), Fiala Péter (BME-HIT)
 2. Imre Viktor: Fuzzy és SVM alapú osztályozási eljárások összehasonlítása patológiás beszédhangok elkülönítésére
  konzulens: Dr. Vicsi Klára (BME-TMIT)
 3. Molnár Zsolt: Security in the Cloud
  konzulens: Dr. Fehér Gábor (BME-TMIT)
 1. Erdei Bence: 15GHz-en működő duplexerhez adó/vevő szűrő tervezése és szimulációja
  konzulens: Hosszú Sándor (BME-HVT), dr. Ladvánszky János (Ericsson Telecom Hungary)
 2. Czimer Kristóf: Infravörös fényérzékeléssel működő vezeték nélküli szívritmus mérő
  konzulens: Fehér Gábor (BME-HVT)
 3. Molnár Gábor: GPS handover előrejelző rendszer adatbázis szinkronizálása P2P alapon
  konzulens: dr. Jeney Gábor (BME-HIT)
   

2011

 1. Várady Zsolt, BME-HVT: Egyesített MPPT és CC/CV napelem kezelő elektronika
  konzulens: Dr. Szabó József, BME-HVT
 2. Pék Gábor, BME HIT: Detection of Virtualization Based Malware Analyzers
  konzulensek: Dr. Buttyán Levente, BME-HIT,
 3. Csatári Bálint, BME TMIT: Framework For Comparison of Traffic Classification Algorithms
  konzulens: Dr. Molnár Sándor, BME-TMIT Szabó Géza, Ericsson Magyarország Kft.
 1. Mészáros Gábor, BME-TMIT: Performance analysis of an OpenFlow Controller
  konzulens:  Dr. Rétvári Gábor, BME-TMIT Dr. Kern András, Ericsson Magyarország Kft.
 2. Sebők Tamás, BME-TMIT: Data Center hálózatok vizsgálata és továbbfejlesztése
  konzulensek: Dr. Gulyás András, BME-TMIT
 3. Drozdy András, BME-TMIT: Frame for the precision control of a laser beam
  konzulensek: Simon Csaba, BME-TMIT, Marta Csatari Diavall, CERN
   

2010

 1. Fűzy Csaba: Szélessávú impedancia illesz­tések vizsgálata mikrohullámú erősítőkben.
  konzulens: Dr. Zólomy Attila , BME-SzHVT
 2. Arató Zoltán Károly: Terhelésmegosz­tó algoritmusok implementációja és szimu­lációs vizsgálata az NS szimulátorban.
  kon­zulensek: Dr. Szabó Róbert, BME-TMIT, Takács Attila, Ericsson
 3. Simon Attila: IMS architektúrába ágyazott általános célú presence szerver tervezése és implementálása.
  konzulens: Schulcz Róbert, BME-HIT

3. Réti Kornél Gábor: Biztonságos elektro­nikus kézbesítés PKI alapon.
konzulensek: Dr. Buttyán Levente, BME-HIT, Dr. Berta István Zsolt, Microsec
 

 1. Firtha Gergely: Hangmagasság korrek­ciós rendszer létrehozása MATLAB környe­zetben.
  konzulens: Gulyás Krisztián, BME-HIT
 2. Tölgyesi Lajos: Performanciák vizsgálata 3G mobil hálózatokon.
  konzulensek: Gudra Tibor, BMF, Bogár Mátyás, Magyar Telekom
 3. Horváth László: Analóg modemes hívá­sok támogatása VoIP hálózatokban.
  konzu­lensek: Dr. Lilik Ferenc, Széchenyi István Egyetem, Farkas Péter, Magyar Telekom

2009

 1. Viktóriusz Ákos: GPS alapú navigációs rendszer vak és gyengénlátó felhasználók számára Symbian alapú okostelefonokra
  konzulensek: Dr. Németh Géza, BME-TMIT, Tóth Bálint Pál, BME-TMIT
 2. Mazroa Dániel: Optikai Regenerátorok Szimulációja és Mérése
  konzulensek: Gerhátné Udvary Eszter, BME-SzVT, Paksy Géza, BME-TMIT, Jeszenői Péter, Magyar Telekom
 3. Zámbó Tamás: Rádiós erőforrás-kezelés negyedik generációs (4G) mobil rendszerekben
  konzulensek: Imre Sándor, BME-HIT, Mráz Albert
 1. Pék Gábor: Security verification of stateful firewalls
  konzulensek: Buttyán Levente, Ta Vinh Thong, BME-HIT
 2. Hidasi Balázs: Újfajta, automatikus, döntési fa alapú adatbányászati módszer idősorok osztályozására
  konzulens: Gáspár-Papanek Csaba, BME-TMIT
 3. Pólik Zoltán: Examination and Development of RF inductors by using the Finite Element Method
  konzulens: Kuczmann Miklós, Széchenyi István Egyetem

2009 különdíj
 

Petróczi Attila István: Pénzügyi idősorok előrejelzése adatbányászati módszerekkel
konzulens: Gáspár-Papanek Csaba, BME-TMIT
 

2008

 1. Róka András, BME-TMIT: Képfeldolgozás kognitív informatikai modellekkel
  konzulens: Baranyi Péter /BME-TMIT/
 2. Ocsovai Péter,  BME-HIT: Helyfüggő információ alkalmazási lehetőségei mobil környezetben
  konzulens: Schulz Róbert /BME-HIT/
 3. Babarczi Péter, BME-TMIT: Összeköttetések rendelkezésre állásának garantálása gerinchálózatokban
  konzulens: Tapolczai János BME-TMIT
 1. Salamon Dániel, ZMNE: Antennarendszerek iránykarakterisztikájának háromdimenziós szimulációja
  konzulens: Dr. Németh András /ZMNE/
 2. Balázs Tibor, BMF: URH állomás távvezérlése műsorjel továbbító ISDN kodeken keresztül
  konzulens: Gudra Tibor, Munka István /BMF/
 3. Juhász Csaba, BMF: KF/TF csatornakonverter tervezése digitális átvitel céljára
  konzulens: dr. Egri Tamás, Auer Tibor /BMF/
     

2007

 1. Toka László, TMIT: Játékelmélet-alapú ösztönző mechanizmusok P2P tárhelymegosztó rendszerekben
  konzulens: Vidács Attila
 2. Lejtovicz Kata, TMIT: Szerepviszony-fókuszált szintaktikai elemző tervezése és megvalósítása egyszerű magyar nyelvű mondatokra
  konzulens: Kardkovács Zsolt
 3. Drozdy Árpád, SzVT: Digitális nyalábformálású antenna (DBF)
  konzulens: Seller Rudolf

Dicséretben részesülnek:

 • Pályi Pál László, Ericsson/TMIT: Harmadik generációs mobil rendszerek hozzáférési hálózatában alkalmazott torlódásvezérlő algoritmus igazságossági vizsgálata
  konzulens: Molnár Sándor
 • Zahemszky András, Ericsson/TMIT: Terheléselosztó algoritmusok vizsgálata GMPLS környezetben
  konzulens: Császár András
 • Tisza Dávid, PPKE: Energia érzékeny kommunikációs protokollok optimalizálása
  konzulens: Levendovszki János