Projektmenedzsment Szakosztály alapítása

Az elektronikai-, informatikai- és távközlési technológiák forradalmi változásával a hírközlési igények gazdaságos kielégítése különféle szolgáltatásokkal oldható meg. Ugyanakkor a világszerte átalakításra kerülő távközlési szabályozás lehetővé tette a piac liberalizációját. Megindulhatott tehát a verseny a szolgáltatók és a szolgáltatások között a felhasználók igényeinek minél jobb kielégítéséért.

Így kerülhettek előtérbe azok a menedzselési módszerek, melyek a komplex távközlési és informatikai szolgáltatások hatékony, adott határidejű  bevezetését teszik lehetővé. A távközlési- és informatikai szakembereket tömörítő HTE-ben 1996-ban elindult a gondolkodás egy a komplex infokommunikációs rendszereket megvalósító menedzsereket támogató projektmenedzsment szakosztály megalakítására. A HTE vezetése kiemelten fontosnak tartotta a projektmenedzsment kultúra terjesztését, amit még 1996-ban projektmenedzsment szakosztály - akkori nevén Távközlési és Informatikai Projekt Irányítók Klubja - létrehozásával és támogatásával is alátámasztott.

Projektmenedzsment Szakosztály jelenlegi vezetősége

Elnök: dr. Prónay Gábor c. egyetemi docens, gpronay@procompass.hu
Alelnökök: Szkenderovits Ildikó és Kovács Endre
Titkár: Balogh István
 

Klubdélután

Az 1996-ban megalakult szakosztály rendszeres klubdélutánok szervezését határozta el. A klubdélutánok (TIPIK klub) havonta a harmadik szerdánként kerültek megrendezésre 1996 őszétől 2010-ig, összesen 120 alkalommal. A klubdélutánok részletes programja a HTE programfüzetében mindig szerepelt.  A TIPIK klub hagyományait 2010-től a PMSZ gondozásában a PM Teadélután ápolja havi rendszerességgel, amit a szakosztály is támogat és hírlevelében, valamint a HTE portálján a Teadélutánok programja mindig megtalálható.

Országos konferencia - Projektmenedzsment Fórum

A szakosztály megalakítását követően egy országos konferencia szervezését is megkezdte. Ez a rendezvény 1998-ban a Távközlési és Informatikai Projektmenedzsment Fórum elnevezést kapta, ami 2004-től (7. alkalomtól) a hazai projektmenedzsment szakma más szervezeteinek (FÖVOSZ, IVSZ, PMSZ, PMI Budapest) támogatását is megszerezve  a PM FÓRUM nevet vette fel. 2004-től a Fórum  főcíme  „PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGABAN" lett. A Fórumon a magas szakmai színvonalú előadásokkal bemutatkozó menedzserek a tapasztalatok cseréje mellett egymás megismerésére is lehetőséget kaptak. Az induló Fórum céljai, amik az elmúlt évtized alatt sem változtak a következők voltak :

  • a komplex ismereteket (műszaki-technikai, pénzügyi, üzleti, jogi-szabályozási marketing) felhasználó, adott határidejű és költségvetésű, nagyméretű, összetett rendszerek megvalósítási módszertanának, eszközrendszerének bemutatása;
  • a projektmenedzser kompetencia (tudás-képességek-attitűdök-tapasztalat) elemeinek, az egyes elemek mérési és fejlesztési lehetőségeinek megismertetése
  • a hazai projektmenedzsment kultúra fejlődésének elősegítése;
  • kiemelkedő projektmenedzserek és sikereik népszerűsítése;
  • fórum biztosítása az ezen a területen működő szakemberek számára.

Az első Fórum 1998. április 16-án került nagy sikerrel megrendezésre a Thermal Hotel Margitsziget szállodában, ahol azóta is minden év áprilisának első csütörtökén a Fórum megrendezésre kerül. Az elmúlt Fórum szervező bizottságai, szponzorai, programjai a www.hte.hu oldalon megtalálhatók.
Az aktuális Fórum felhívásai a http://www.facebook.com/events/300210816757973/ Facebook oldalon követhetők. 

A Fórum résztvevői 2000 óta minden alkalommal megválasztják a Fórum legjobb előadóját.

Az év projektmenedzsere

2002-ben a szakosztály kezdeményezésére az 5. PM Fórumon (április 18) először kiadásra került az „ÉV PROJEKTMENEDZSERE" díj. 2010-től a pályázatot a HTE PM szakosztály közreműködésével létrejött PM TÁBLA (tagok: ÉTE, IPMACERT.HU, IVSZ, FÖVOSZ, PMSZ, PMI Budapest) gondozza és a díj kiadása minden évben a PM Világnapon (november első csütörtöke) kerül ünnepélyes körülmények között átadásra. A díj 6 fős zsűrijében a szakosztály egy fővel képviselteti magát.
A díj weboldala: www.evprojektmenedzsere.hu. A díj elismerését jelenti, hogy a PM Fórum nyitó előadását mindig az aktuális ÉV PROJEKTMENEDZSERE tartja.

Projektmenedzsment Műhely

2010-ben a projektmenedzsment szakma rendezvényeinek (havi teadélután, évi két alkalmas körkapcsolás, negyedéves PMP klub, évi egyszeri Fórum) áttekintéséből látszott, hogy a projektmenedzsment legfontosabb elméleti területeinek gondolatait áttekinteni igyekvő személyes eszmecsere, ahol az egyetemi kutatás szakemberei és a gyakorlati projektmenedzserek teremthetnek kapcsolatot az elméleti eredmények és a gyakorlati tapasztalatok között hiányzik a rendezvény rendszerből. Ezt a hiányt próbálja meg pótolni a HTE Projektmenedzsment Szakosztálya, együttműködve a BME Híradástechnika Tanszékével és a Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszékével negyedévente megszervezve a Projektmenedzsment Műhelyt (PM Műhely), ahol átfogó, projektmenedzsmentet érintő témák kerülnek megvitatásra és a közösen megfogalmazott eredmények összefoglalásra. A Műhely szerkesztő bizottságát Dr. Görög Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, a HTE PM Szakosztály elnökhelyettese és dr. Prónay Gábor c.egyetemi docens, a HTE PM Szakosztály elnöke alkotja. A Műhely helyszíne a BME infoparkbeli I. épülete, ahol a Hiradástechnika Tanszék biztosít tanácstermet.  A Projektmenedzsment Műhely munkájába minden érdeklődő előzetes regisztrációt követően (e-mailben történő regisztráció legkésőbb a műhely beszélgetést megelőzően egy héttel szükséges), ingyenesen részt vehet. Az egyes PM Műhelyek konkrét témái a műhely megelőzően közzétételre kerülnek a http://blog.mfor.hu/projekt portálon, ahol az összes megrendezett Műhely bevezetője állandóan megtalálható. A Műhellyel és a projektmenedzsmenttel kapcsolatos információk a Linkedin-en is megtalálhatók „PM Műhely" megadásával.

 

Budapest, 2017. május 10.

Dr. Prónay Gábor

Events

2020. November
11/19/20 4:00 PM - 11/19/20 6:00 PM
2020. September
9/17/20 4:00 PM - 9/17/20 6:00 PM
2020. May
5/21/20 4:00 PM - 5/21/20 6:00 PM
2020. April
4/2/20 9:00 AM - 4/2/20 5:00 PM
2020. February
2/13/20 4:00 PM - 2/13/20 6:00 PM
2019. November
11/21/19 4:00 PM - 11/21/19 6:00 PM
2019. September
9/19/19 4:00 PM - 9/19/19 6:00 PM
2019. April
4/25/19 4:00 PM - 4/25/19 6:00 PM
4/4/19 8:00 AM - 4/4/19 6:00 PM
2018. November
11/15/18 4:00 PM - 11/15/18 6:00 PM
2018. April
4/19/18 4:00 PM
2018. January
1/25/18 1:00 PM
2017. November
11/16/17 4:00 PM
2017. September
9/21/17 4:00 PM
2017. May
5/11/17 4:00 PM
2017. February
2/9/17 4:00 PM
2016. November
11/17/16 4:00 PM
2016. March
3/17/16 4:00 PM
2016. January
1/7/16 4:00 PM
2015. November
11/19/15 4:00 PM
2015. September
9/17/15 4:00 PM
2015. May
5/14/15 4:00 PM
2015. April
4/9/15 8:30 AM
2015. March
3/19/15 4:00 PM
2014. November
11/20/14 4:00 PM
2014. September
9/18/14 4:00 PM
2014. May
5/8/14 4:00 PM
2014. February
2/20/14 4:00 PM
2013. December
12/4/13 5:00 PM
2013. November
11/21/13 4:00 PM
11/21/13 4:00 PM
2013. September
9/19/13 4:00 PM
2013. May
5/16/13 1:00 PM
2013. April
4/25/13 4:00 PM
4/17/13 5:00 PM
2013. February
2/20/13 5:00 PM

Next events

HTE Infokom 2020 11/18/20 9:00 AM - 11/20/20 1:00 PM
47. PM MŰHELY - Projektmenedzsment szakosztály 11/19/20 4:00 PM - 11/19/20 6:00 PM