Magunkról

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tekintélyes, 70 éves múltjával hazánk infokommunikációs szektorának legpatinásabb szervezetévé vált. Munkássága a távközlési és az informatikai iparágtól, a hagyományos postai szolgáltatásokon át, az internetig és a médiavilágig terjed.

Az egyesület közel 60 jogi tagot, valamint majdnem 1000 magánszemélyt számlál. Berkein belül több mint 20 szakmai közösség munkálkodik meghatározott célok érdekében, a legjobb tudása szerint. A HTE amellett, hogy kiemelt, véleményformáló szerepet tölt be a magyar infokommunikációs szakterület szabályozásában, működésében, fejlődésében, hazai és nemzetközi szakmai rendezvények elismert szervezőjeként is jegyzett.

Küldetésünk

 • A HTE egy olyan egyesület, amely tagjaival és tagjai számára képviseli a hírközlés és infokommunikáció tudományos és szakmai értékeit, fejlődését és feladatait.
 • A HTE a tagjai számára szakmai fejlődést és széles kapcsolattartási lehetőséget biztosít a programjain, hírlevelein és rendezvényein keresztül.
 • A HTE az országos szakmai döntéshozók számára független vitafórumot, nyilvánosságot és véleményezést biztosít.
 • A HTE tagjai segítségével (független) szakértői munkákat végez.
 • A HTE szoros kapcsolatokat tart fenn a felsőoktatási intézményekkel a szakmai utánpótlásának biztosítására (programok, díjak, konzultációk).

Szakmai rendezvények szervezése

A HTE naptárában nem telik el hét szakmai találkozók, előadások, kerekasztal beszélgetések és egyéb szervezett események nélkül, de házigazdája többek között olyan országos szakmai nagyrendezvényeknek, mint

 • a projektmenedzserek találkozóját és információcseréjét segítő Projektmenedzsment Fórum,
 • a kimagasló hazai médiatechnikai esemény, a HTE MediaNet konferencia,
 • a HTE Infokom, amely az infokommunikációs hálózatok és alkalmazások legfrissebb piaci, műszaki és szabályozási kérdéseinek egyik legelismertebb rendezvénye.

Az egyesület az utóbbi években számos nemzetközi tudományos konferencia és workshop magyarországi megvalósítását nyerte el pályázati úton, így öregbíthette hazánk szerepét a világ infokommunikációs szakmájában (bővebb információ a HTE nagyrendezvényeiről: http://www.hte.hu/nagyrendezvenyek).

HTE a mindennapokban

Az egyesület szerteágazó kapcsolatrendszerének, valamint szakmai taglistájának (amely lefedi az infokommunikációs szektor szinte teljes területét) köszönhetően teret ad a különböző vélemény- és információcseréknek, professzionális párbeszédeknek, közös cél érdekében folytatott kollektív munkásságnak. Lehetőséget biztosít arra, hogy az iparág valamennyi képviselője – akár a mindennapi konkurálást is háttérbe szorítva – kommunikáljon fontos kérdéskörökben, kifejtse a jelen nehézségeit illetve jövőbeli elképzeléseit. Mindeközben az egyének szakmai kiemelkedésének, véleményformálásának is utat enged.

A HTE megkérdőjelezhetetlen erőssége, és így több évtizedes elismertségének egyik alapja, hogy mind munkásságában, mind véleményformálásában szakszerű, kiegyensúlyozott és független, felülemelkedik az esetleges politikai vagy éppen vállalati érdekeken.

Bő hat évtizedet és két tucat szakterületet pár mondatban összefoglalni szinte lehetetlen lenne, ezért inkább vázlatpontokban szemléltetjük, mi minden érinti manapság a HTE tevékenységi körét:

 • hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, lebonyolítása
 • szakmai fórumok az internet technológiák és szolgáltatások elterjesztéséhez
 • műsorelosztási és tartalomipari technológiák népszerűsítése
 • rádiótávközlési technológiák ismeretterjesztése
 • projektmenedzsment módszerek terjesztése
 • szakmai folyóiratok, nyomtatványok kiadása
 • nemzetközi kapcsolatok: együttműködés az IEEE-vel, IEEE Communications Society-vel és határontúli társszervezetekkel
 • szakmai díjak odaítélése (pl. Puskás Tivadar-díj, Kempelen Farkas-díj, Pollák Virág-díj
 • kiegyensúlyozott szakmapolitikai, szakmai véleményalkotás (minisztériumok felkéréseire és társadalmi egyeztetésekben), pl. részvétel a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában, a digitális átállás társadalmi kommunikációjában, az elektronikus hírközlési törvény szakmai véleményezésében, frekvenciatenderek szakmai támogatása, internethasználat jogalkotási javaslattétel, civil érdekképviseleti tevékenység
 • főiskolák és egyetemek képzési és kimeneti követelmények véleményezése
 • külföldi infokommunikációs eredmények honosításának segítése
 • kutatásfejlesztési tevékenység támogatása

Utánpótlás biztosítása

A HTE ars poeticájában tradicionálisan hangsúlyos szerepet kap a fiatalokkal való kapcsolat ápolása, a szakmailag széles látókörű és tudományos érdeklődéssel bíró diákok tanulásának és pályaindításának segítése – hiszen ők alkotják majd a jövő szakembereit. Az egyesület amellett, hogy az arra érdemes hallgatóknak biztosítja a különböző rendezvényeken, konferenciákon, fórumokon való kedvezményes részvételt, és ezáltal a szakmai kapcsolatépítést is, különböző pályázatokat hirdet, amelyek díjazottai anyagi elismerésben is részesülnek. A HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázatára például az ország és határontúli területek számos egyeteméről nevezhetnek, de említést érdemel a HTE Akadémia által kiállított tanúsítvány is, amely szintén támogatja a következő infokommunikációs nemzedék szakmai fejlődését.

Folyóiratok

A HTE időszakos kiadványai mellett hagyományosan két folyóiratot jegyez: a Híradástechnikát és az Infocommunications Journalt. Míg előbbi a hazai szakmai élet történéseit, kérdéseit és működését elemzi, az Infocommunications Journal már nemzetközi elismertségre is szert tett. A lap kiadását a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) támogatja, szerkesztősége pedig folyamatosan szervez keresztpublikációkat nemzetközi társlapokkal. Az Infocommunications Journal elismertségét jelzi, hogy olyan nemzetközi adatbázisokban is szerepel, mint a Scopus, a Compendex és az Inspec.

Amennyiben „up-to-date" részese szeretne lenni az infokommunikációs tér áramlásának, itt tájékozódhat a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületbe történő belépés feltételeiről: www.hte.hu/belepes.

Kérdéseit, észrevételeit, javaslatait az info@hte.hu e-mail címre készséggel várjuk!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Díjak

Puskás Tivadar díj, Kempelen Farkas díj, Pollák Virág díj, Egyesületi arany és ezüst jelvény, HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat

Nagyrendezvényeink

A HTE nagyrendezvényei az elmúlt években. Hazai és nemzetközi konferenciák listája.

Nemzetközi konferenciáink

A HTE közreműködésével rendezett konferenciák (angolul)

Publikációk

Híradástechnika, Infocommunications Journal

Sajtóanyagok

A HTE által kiadott sajtóközlemények valamint Hírlevél archívum 2006. decembertől 2012. júniusig

Történet

A HTE 1949. január 29-én került cégbejegyzésre Híradástechnikai, Finommechanikai és Optikai Tudományos Egyesület néven és irodája...

HTE 65

Visszaemlékezések az 1949-es alapítás körülményeire

Beszámolók

A HTE Közhasznúsági jelentései, mérlege, eredménykimutatásai, könyvvizsgálói jelentései

 

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Díjak - Nagyrendezvényeink - Nemzetközi konferenciáink - Publikációk - Sajtóanyagok - Történet - HTE 65 - Beszámolók

------------------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00