A HTE 65 éves jubileumára

Egyesületünk 2014. január 29-én ünnepli 65 éves fennállását, legalábbis a formális bejegyzése 1949-ben ezen a napon történt meg, így ezt tekintjük születésnapunknak. Persze az akkori bejegyzésnek hosszú előzményei voltak, s történetünk gyökerei is jóval messzebbre vezethetők vissza. Elődünknek tekinthetjük az 1900-ban Tihanyi Nándor által alapított Magyar Elektrotechnikai Egyesületet, melynek gyengeáramú ága fogta össze a hírközlés korai területét. 1925. május 7-én megalakult a MEE-n belül a Rádió Szakosztály, melynek első titkára Magyari Endre postamérnök volt.

A második világháború után a Magyar Elektrotechnikai Egyesület gyorsan felállt a háború okozta nehézségek ellenére és már 1945-ben 28 ülésen szervezték újra a munkát, s 3 előadást is tartottak, összesen 700 résztvevővel. 1946-ban már 6, 1947-ben pedig 16 előadás segítette a műszaki ismeretek terjesztését. Az előadók között olyan patinás neveket találhatunk, mint pl. Izsák Miklós, Lajkó Sándor, Novák István, Valkó Iván Péter és Vágó Artúr.

Annak ellenére, hogy a MEE foglalkozott a gyengeáramú területtel, mégis megfogalmazódott a szakemberekben a gondolat, hogy önálló egyesületre lenne szükség a híradástechnika művelésére. Ebből a gondolatból született meg a Híradástechnikai, Optikai és Finommechanikai Tudományos Egyesület bejegyzése 1949. január 29-én, amelyből végül is az 1950. június 17-i első Közgyűlésen kivált az optikai és finommechanikai terület, mert időközben a Magyar Kinotechnikai Társaság velük közösen létrehozta az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Tudományos Egyesületet, az OPAKFI-t. Így a Közgyűlés a Híradástechnikai Tudományos Egyesület néven indult útjára Réti József elnök és Izsák Miklós főtitkár vezetésével.

A megalakulás részleteit most nem ismertetem, ez részletesen elolvasható A HTE 60 éve című, 2009-ben megjelent kiadványban. Joggal merül fel azonban a kérdés, honnan tudjuk a megalakulás részleteit, milyen dokumentumokra támaszkodtam a HTE történetének a korai időszaka kutatása közben.

Való igaz, sok korabeli dokumentumot nem lehet találni azokból az időkből, tehát másodlagos forrásokra kellett támaszkodni a történetünk rekonstruálása során. Ebből a másodlagos dokumentumgyűjteményből tennék közkinccsé kettőt a 65. évfordulónk tiszteletére.

Az első Garai László 1993-as visszaemlékező cikke, ami eredetileg a Híradástechnika folyóirat 1998. 7-8. számában jelent meg. A cikket még a kutatások idején lábjegyzetekkel láttam el, amiket az évforduló tiszteletére aktualizáltam és ezekkel együtt adom közre. Ez legyen egyben tisztelgés Garai László tagtársunk emléke előtt, aki sajnos már nincs az élők sorában, de cikkével sokat segített a megalakulásunk mozgató rugóinak a megértésében.

A másik dokumentum az 1979-es – tehát a HTE 30 éves évfordulóján tartott – Elnökségi ülésről szóló cikk szkennelt változata a Híradástechnika folyóirat 1979. évi 5. számából. Itt – a sajnos már szintén elhunyt – Susánszky László HTE alelnök ünnepi előadásának a kivonatát olvashatjuk a HTE megalakulásáról.

A kutatások alatt persze kiderült, hogy mindkét visszaemlékezés tartalmaz kisebb pontatlanságokat, ellentmondásokat, melyeket más forrásokra is támaszkodva már ellenőrzött formában használtam fel A HTE 60 éve könyv megírásakor. Mégis úgy gondolom, ez a két – ma már kortörténetinek számító – dokumentum olyan alapvetését adja meg történetünknek, hogy érdemes őket eredeti fomájukban közreadni. Ezek nélkül sokkal kevesebbet tudnánk megalakulásunk körülményeiről. Ez úton köszönjük mindkét „Laci bácsinak" a segítséget.

Kedves HTE, nagy tisztelettel kívánok boldog 65. születésnapot!


dr. Bartolits István
HTE főtitkár


 

Garai László visszaemlékező
cikke - 1993


Susánszky László ünnepi előadásának kivonata - 1979