Hírek

125 éve született Békésy György, Nobel-díjas fizikus, a hallás fiziológiájának a feltérképezője

2024-06-02 22:32
125-eve-szuletett-bekesy-gyorgy-nobel-dijas-fizikus-a-hallas-fiziologiajanak-a-felterkepezoje
Ismét abban a ritka helyzetben vagyunk, hogy egy magyar születésű, Nobel-díjas tudóst köszönthetünk a következőkben. 125 éve, 1899. június 3-án született Békésy György, aki a „belső fül, a csiga ingerlésének fizikai mechanizmusával kapcsolatos felfedezéseiért” kapta meg a fiziológiai és orvostudományi Nobel díjat 1961-ben. Kutatásai ugyan a biofizika területére koncentráltak, de ezek a kutatások a távközlés területéről indultak és hazai kutatólaboratóriuma is a Posta Kísérleti Állomáson működött. A következőkben Békésy György életútjával és tudományos eredményeivel ismerkedhetünk meg 125 éves születésnapja tiszteletére.

165 éve született Alekszander Popov, a rádióvevő egyik feltalálója

2024-03-15 23:32
165-eve-szuletett-alekszander-popov-a-radiovevo-egyik-feltalaloja
Alekszander Popov nevét sokan ismerik és a legtöbb embernek az jut róla eszébe, hogy ő vagy Marconi találta fel a rádióhullámok vételére alkalmas berendezést, a rádióvevőt. Igazából azonban most nem ezzel a technikatörténeti vitával foglalkozunk, helyette inkább bemutatjuk Popov életútját és azokat a találmányokat, melyekkel akár meg is szerezhette ezt az elsőséget, de az is lehet, hogy nem. Most tehát a feltaláló születésnapi évfordulója okán megismerkedhetünk életével és szakmai munkásságával is, de a végén kitérünk arra az érdekes történetre is, hogy mi – vagy inkább ki – köti össze Popov találmányát Johannesburggal, a Tabánnal és a régi Műegyetemmel.

290 éve született Kempelen Farkas, az első kezdetleges beszédszintetizátor megalkotója

2024-01-22 23:33
290-eve-szuletett-kempelen-farkas-az-elso-kezdetleges-beszedszintetizator-megalkotoja
Egy megemlékezés erejéig visszamegyünk a XVIII. századba, amikor persze még nem beszélhettünk elektronikus eszközökről és mégis egy olyan polihisztor születésnapját ünnepelhetjük, akit a beszédhang-keltés úttörőjének neveznek. Kempelen Farkasról van szó, akit ugyan leginkább az embert rejtő sakkozógép megalkotójaként ismernek a legtöbben, de számos találmánya volt, ami ennél sokkal komolyabb értéket képviselt. Az ő életét és sokoldalú munkásságát mutatja most be az idén 75 éves HTE Kempelen sokkal patinásabb születésnapi évfordulója okán.

260 éve született Claude Chappe, a szemafortávíró feltalálója

2023-12-24 23:33
260-eve-szuletett-claude-chappe-a-szemafortaviro-feltalaloja
Kicsit most visszalépünk időben és az elektronikus hírközlés világából visszamegyünk az optikai hírközlés időszakába. Claude Chappe hozta létre azt az átjátszó állomások láncolatából álló optikai távíró hálózatot, melyet már a francia forradalom idején sikeresen használtak. Chappe 260 éves születésnapjának az ürügyén most megismerkedhetünk életével és találmánya létrejöttének a történetével, sikerével.

100 éve született Jack Kilby, az integrált áramkör feltalálója

2023-11-07 23:33
100-eve-szuletett-jack-kilby-az-integralt-aramkor-feltalaloja
Ez alkalommal egy kerek százéves születésnapot ünnepelhetünk meg, Jack St. Clair Kilby 1923-ban ezen a napon született egy kis amerikai városban, hogy aztán innen elindulva egészen a fizikai Nobel-díjig vezessen az útja. A díjátadáson úgy vezették fel, mint a modern digitális világ megteremtőjét, mégis sokan nem ismerik a nevét. A mostani megemlékezésben megismerhetjük életútját, találmányait és átélhetjük egy újabb Nobel-díj megszületésének a történetét.

150 éve született Guglielmo Marconi, a vezeték nélküli távíró megalkotója, a rádióvevő egyik feltalálója, a rádiózás megteremtője

2024-04-24 22:32
150-eve-szuletett-guglielmo-marconi-a-vezetek-nelkuli-taviro-megalkotoja-a-radiovevo-egyik-feltalaloja-a-radiozas-megteremtoje
Guglielmo Giovanni Maria Marconi 1874. április 25-én született Bolognában Giuseppe Marconi földbirtokos és ír felesége, Annie Jameson második gyermekeként. Ha valakinek ismerősen hangzik a Jameson név, az nem véletlen, Annie annak a skót ügyvédnek, Jonh Jamesonnak az unokája volt, aki Dublinban megalapította a John Jameson & Son whiskey-desztillálót 1780-ban. Marconi a hagyományos értelemben nem járt iskolába, felsőfokú végzettséget sem szerzett, mert végig a szülei által fizetett magántanárok tanították kémiára, fizikára és matematikára.

185 éve született Almon Brown Strowger, az automata telefonközpont feltalálója

2024-02-10 23:33
185-eve-szuletett-almon-brown-strowger-az-automata-telefonkozpont-feltalaloja
A telefónia hőskorában még a legtöbb találmány olyan emberek nevéhez fűződött, akik teljesen más foglalkozást űztek eredetileg. Volt köztük siketeket oktató tanár, zenetanár, festőművész és még sorolhatnánk. Most egy olyan feltaláló születésnapja érkezett el, aki temetkezési vállalkozó volt és egy, a vállalkozását ért sérelem megoldására találta fel az automata telefonközpontot. talán maga sem hitte, hogy ezzel a találmánnyal egy új korszakot teremt meg. A 185 évvel ezelőtt született Almon Brown Strowger sajátos módon megszületett találmánya mellett a fordulatos életét is bemutatja röviden megemlékezésében a 75 éves HTE.

120 éve született Neumann János, a mai számítógépek elvi megalapozója

2023-12-27 23:33
120-eve-szuletett-neumann-janos-a-mai-szamitogepek-elvi-megalapozoja
Neumann János nevét szinte mindenki ismeri, így nem kell különösebben bemutatni. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy mennyi mindennel foglalkozott rövidre szabott életében és ráadásul a legtöbb területen igen eredményesen. A 120 éves születésnapja alkalmából erről az oldaláról szeretnénk bemutatni az itthon született, de Amerikában híressé vált matematikust.

85 éves Robert Kahn, az internet atyja, a TCP/IP protokoll megalkotója

2023-12-22 23:33
85-eves-robert-kahn-az-internet-atyja-a-tcp-ip-protokoll-megalkotoja
Sorozatunkban ismét egy olyan személynek ünnepelhetjük a születésnapját, aki még közöttünk van. Most tölti be a 85. születésnapját Robert „Bob” Elliot Kahn, akit az internet atyjának is hívnak és a ma is használt TCP/IP protokoll megalkotója, aki Vinton Cerffel együtt dolgozott mind az internet létrehozásán, mind pedig az új, hálózatokat összekötő protokoll kidolgozásán. Közös munkájuk eredménye olyannyira szétválaszthatatlan, hogy emiatt mindkettőjük kiérdemelte az „internet atyja” elnevezést.

90 éve született Charles Kuen Kao, az optikai szálas kommunikáció atyja

2023-11-03 23:33
90-eve-szuletett-charles-kuen-kao-az-optikai-szalas-kommunikacio-atyja
Manapság már teljesen természetesnek vesszük, hogy egyre több helyen használnak optikai szálat, optikai kábelt a nagysebességű információátvitelben. Arra meg egyáltalán nem gondolunk, hogy aki mindehhez az elméleti és a gyakorlati utat kitaposta és tevékenységét a fizikai Nobel-díjjal jutalmazták, mindössze öt évvel ezelőtt hunyt el, tehát jócskán kortársunk volt. Ebben a megemlékezésben Charles Kuen Kao 90. születésnapja okán megismerkedhetünk érdekesen alakult életútjával, kitartó munkájának az eredményével – és egy szinte váratlanul érkezett Nobel-díj előtörténetével.