Publikációk

Híradástechnika

A lap profilja széles: egyfelől felöleli a HTE legfontosabb műszaki témaköreit, tehát a távközlés „klasszikus" témái mellett az informatika távközléshez, kommunikációhoz kapcsolódó vonatkozásait, a médiatechnológiák és médiakommunikáció kérdéseit, ezzel is elősegítve a távközlés-informatika-média konvergenciájának folyamatát. Másfelől megtartjuk és erősítjük az interdiszciplináris jelleget is, helyet adva a távközléshez és médiakommunikációhoz kapcsolódó gazdasági, szabályozási, marketing, menedzsment témáknak és a távközlés-informatika-média társadalmi vonatkozásainak is.

Infocommunications Journal

The scope of our journal spans a wide range of technical areas, covering the large variety of topics of interest of our Society, in „classical" telecommunications, Information technology, media technologies and media communications, thus representing the process of convergence of telecommunications, digital broadcasting and information technology. Our scope also includes some inter-disciplinary areas such as economics, regulation and management aspects of infocommunications, as well as the society-related issues. We publish original research papers in the aforementioned areas and publish them after rigorous peer reviewing process. Innovative practical results are published in the "Design Studies" section.