Megjelent az újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztését támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése" című (GINOP-3.4.1-2015 kódszámú) felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg vissza nem térítendő támogatás esetében 68 milliárd forint, a kapcsolódó GINOP 8.2.1 pénzügyi eszköz (beruházási hitel) esetében 10 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek benyújtása 2015.09.30-tól 2017.09.30-ig lehetséges.

GINOP-3.4.1-2015 - Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

Budapest, 2015. augusztus 28.

forrás: palyazat.gov.hu

 

Elkészült a GINOP 3.4.1. pályázat tervezetéhez a HTE szakértői javaslata

Az NFM által megadott határidőre, július 12-re elkészült a HTE szakértői javaslata a GINOP 3.4.1. pályázat társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéhez.

Ez úton is köszönjük tagjainknak a határidőre megküldött javaslatokat, melyek alapján egy szűkebb szakértői csapat belső egyeztetés és a párhuzamosságok, ellentmondások kiszűrése után összeállította a 130 pontból álló, jobbító szándékú javaslatát. Bízunk benne, hogy önzetlen munkájukkal hozzájárultak a pályázati kiírás szakmai színvonalának az emeléséhez, a 2018-ra kitűzött infokommunikációs célok eléréséhez.

A HTE továbbra is figyelemmel kíséri a pályázati kiírást és ha szükséges, szakmai alapon képviseljük a továbbított javaslatokat.

 

 

Felhívás HTE tagok részére

Kedves Kolléga!

Megjelent a GINOP 3.4.1-2015 (Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése) pályázat tervezete, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel való egyeztetésre. Ez a pályázat az un. Szupergyors Internet Projekt megvalósítását szolgálja.

Ezzel a levéllel a HTE valamennyi tagját szólítjuk meg: éljenek a lehetőséggel és észrevételeikkel járuljanak hozzá a HTE véleményének kialakításához. Valamennyi rendelkezésre álló dokumentumot megtalálják a HTE honlapján, a GINOP341 menüpontban. (http://www.hte.hu/ginop341)

E dokumentumok között van a véleményezési dokumentum is
(GINOP341_Partnersegi_eszrevetelek_osszefogalo.xls).
FONTOS: kizárólag ebben a formátumban lehet véleményezni! Kérjük tehát, hogy észrevételeiket ebbe a táblázatba írják bele, és a file-t küldjék el az info@hte.hu címre legkésőbb 2015. július 8. (szerda) 9:00-ig.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy konkrét, a pályázat adott pontjának szövegéhez kapcsolódó észrevételeket tegyenek, az általános vélemények kifejtésére ez a felkérés nem ad lehetőséget.

A beérkezett észrevételeket összefésüljük, mert a pályáztató előírta, hogy szakmai szervezetenként egyetlen összesített véleményező dokumentum küldhető.

Ez a projekt rendkívüli hatással lesz az infokommunikációs szakma jövőjére, sőt hatásai révén Magyarország társadalmi, gazdasági fejlődésére és az esélyegyenlőségre. Ezért döntött úgy a HTE Elnöksége, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a véleményezésre és a teljes tagságunkhoz fordulunk. A HTE hazánk meghatározó független infokommunikációs szakmai civil szervezete. Ez a véleményezés kiemelten fontos alkalom arra, hogy betöltsük ezt a szerepünket.

Tisztelettel kérem hozzájárulását ehhez.

Üdvözlettel

Dr. Magyar Gábor
a HTE elnöke

 

 

GINOP 3.4.1. véleményezés

FELHÍVÁS a GINOP 3.4.1-2015 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése c. pályázat

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE

Infokommunikációs vállalkozásokat tömörítő szakmai és érdekképviseleti szervezetek részére

 

A Kormány 2014 novemberében a „Digitális Magyarország" Program keretében elindította a Szupergyors Internet Projektet, Magyarország eddigi legnagyobb léptékű szélessávú infrastruktúra fejlesztési programját. A program célja, hogy 2018-ra biztosítsa az egész országot lefedő, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra megépítését a piaci szereplők bevonásával a még ellátatlan területeken. Ezáltal megteremtse minden állampolgár számára a nagysebességű internet szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetőségét, amely alapvető feltétele az elektronikus szolgáltatások elterjesztésének, az internet használat növekedésének.

A szélessávú infrastruktúra teljes kiépítésével a háztartások és a vállalkozások körében bővülhet az elektronikus szolgáltatások, digitális alkalmazások használata, ami hozzájárul az életminőség javulásához és a gazdaság versenyképességének növekedéséhez.

A fejlesztési szükségletek és területek pontos meghatározása érdekében a szolgáltatók közreműködésével elkészült Magyarország újgenerációs lefedettségi térképe, amelyre alapozva az Európai Unió támogatásával újgenerációs szélessávú infrastruktúra-fejlesztést ösztönző pályázat indul. A felhívás tervezete és kapcsolódó szakmai mellékletei, a véleményezési dokumentum sablon, továbbá a lefedettségi térképek az alábbi linken érhetők el: http://szelessav.e-epites.hu

A pályázati források a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 3. Infokommunikációs fejlesztések prioritás GINOP 3.4.1 konstrukció keretében fognak rendelkezésre állni infokommunikációs vállalkozások, elsősorban elektronikus hírközlési szolgáltatók számára.

A pályázati felhívás véleményezésére 2015. június 30 – július 12-ig van lehetőség kizárólag a mellékelt véleményezési dokumentum kitöltésével.

Kérjük, hogy észrevételeiket a megjelölt formátumban a piacikonzultacio@nfm.gov.hu címre küldjék!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az észrevételek hatékony feldolgozása és a pályázat mielőbbi megjelenésének elősegítése érdekében szakmai szervezetenként egy összesített véleményező dokumentum küldhető.

 

Együttműködésüket köszönjük!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság

Budapest, 2015. június 30.

forrás: http://szelessav.e-epites.hu