Hírek

11 th Art of Projects Conference

2023-09-25 12:31
11-th-art-of-projects-conference
How Artificial Intelligence (AI) Will Impact and Transform the Project Management Profession?

145 éve született Robert von Lieben osztrák vállalkozó és feltaláló, a Lieben-cső kifejlesztője

2023-09-04 22:33
145-eve-szuletett-robert-von-lieben-osztrak-vallalkozo-es-feltalalo-a-lieben-cso-kifejlesztoje
Ha ez a név nem mond semmit az Olvasónak, akkor nem kell elszégyellenie magát, egy fiatalon elhunyt és eléggé háttérbe szorult feltalálóról van szó. A 34 éves korában eltávozott, autodidakta fizikus osztrák feltaláló céltudatosan igyekezett megoldást találni a telefonjelek erősítésére és végül a találmánya az első folyamatos rádiófrekvenciát kibocsátani képes eszköz megvalósításához vezetett. A 145 éves születésnapi megemlékezés okán ismerkedjünk meg életével és rövid, de előremutató munkásságával.

Prónay Gábor elhunyt

2023-08-16 05:58
pronay-gabor-elhunyt
Prónay Gábor HTE Életmű- és Puskás Tivadar díjas, a HTE Projektmenedzsment Szakosztályának vezetője 2023. augusztus 12-én elhunyt. Temetése 2023. szeptember 4-én 9:45-kor lesz a Farkasréti temetőben, Makovecz ravatalozó.

135 éve született Vladimir Kosma Zworykin, a televíziós technológia egyik úttörője

2023-07-28 22:33
135-eve-szuletett-vladimir-kosma-zworykin-a-televizios-technologia-egyik-uttoroje
Születésnapi sorozatunk szereplőire általában a legnagyobb vagy legismertebb találmányukat megemlítve szoktunk a címben hivatkozni. Talán sokan fel is kapják a fejüket, hogy Zworykin neve mellett nem szerepel a legtöbb életrajzban kiemelt állítás, nevezetesen hogy ő lenne a televíziós kamerák lelkét jelentő ikonoszkóp feltalálója. Az állítás szándékosan nem szerepel a címben, aki a megemlékezést elolvassa, meg fogja érteni, hogy miért. Ennek ellenére Zworykin nagyon sokat tett az elektronikus televízió létrejötte érdekében, tehát amellett, hogy igyekszünk a nagy technikatörténeti tévedést eloszlatni, természetesen megérdemli, hogy megemlékezzünk életéről és találmányairól születésének 135-ik évfordulója alkalmából.

A 2023. június 8-án tartott Elnökségi ülés témái

2023-07-04 09:28
Első ülését tartotta június 8-án a májusi Közgyűlésen megválasztott Elnökség, a program összesen tizenkét napirendi pontot tartalmazott. Az első napirendi pont a Közgyűlés értékelése volt. A második napirendi pontban a HTE-EIVOK-NMHH SOC minikonferencia tapasztalatait ismertette az EIVOK elnöke. Ugyancsak egy beszámoló volt a harmadik napirendi pont témája, itt a HTE IoT minikonferenciáról hangzott el összefoglaló a Szervező Bizottság elnöke részéről. A negyedik napirendi pontban a HTE 75 éves évfordulójának az előkészítése kezdődött meg, ugyanis a HTE 2024 ünnepli a megalakulásának a háromnegyed százados évfordulóját. A következő napirendi pontban az állami kitüntetések előkészítéséről hangzott el ismertetés. A hatodik napirendi pont az idei Gábor Dénes-díjra felterjesztendő személy kiválasztásával foglalkozott. A jövőbeli rendezvényekről szólt a hetedik és nyolcadik napirendi pont, ahol az Intelligens közlekedés minikonferencia és a HTE Infokom 2023 konferencia került a középpontba. A kilencedik napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztője tartott beszámolót a folyóirat helyzetéről. A tizedik napirendi pontban a HTE pénzügyi helyzetét és lehetőségeit ismertette az operatív igazgató. A következő napirendi pontban a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag mutatta be az aktuális helyzetképet és a javaslatait, valamint javaslatot tett egy címzetes szenátori kinevezésre. A tizenkettedik pontban a HTE-NJSZT Infokommunikáció-történeti Személyi Adattár célját, működését és jelenlegi helyzetét ismertette a HTE Szerkesztő Bizottságának az elnöke. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a négy koalíció (5G, blokklánc, drón, mesterséges intelligencia) együttes plenáris ülésének és a HTE képviselőinek a kiválasztása került napirendre.

150 éve született Lee de Forest, a trióda létrehozója, a rádiózás megteremtője

2023-08-25 22:33
150-eve-szuletett-lee-de-forest-a-trioda-letrehozoja-a-radiozas-megteremtoje
Érdekes, hogy a hazai szakirodalom kevés szót veszteget Lee de Forest érdemeire, pedig az amerikai feltaláló igazán nagy lépést tett az elektronikus áramkörök színre lépése témájában azzal, hogy létrehozta az első, erősítésre alkalmas elektronikus eszközt, a triódát. Az amerikai feltaláló 150 éves születésnapja alkalmából ezt a hiányt igyekszünk némileg enyhíteni életútjának az ismertetésével és a találmánya megszületésének a körülményeivel.

"M.I.: Az ember tragédiája?" workshopot rendez a BME

2023-08-25 09:12
-m-i-az-ember-tragediaja-workshopot-rendez-a-bme
A "Távközlés és Mesterséges Intelligencia" programsorozatának részeként 2023. szeptember 21-én 15:00 órától a BME IB025-ös előadótermében megrendezésre kerül az "M.I.: Az ember tragédiája?" workshop.

135 éve született John Logie Baird, aki a világ első élő televíziós bemutatóját tartotta

2023-08-12 22:33
135-eve-szuletett-john-logie-baird-aki-a-vilag-elso-elo-televizios-bemutatojat-tartotta
Ismét egy itthon kevéssé ismerős személy születésnapjához érkeztünk, akinek a tevékenysége útjára indította a televíziózást, igaz hogy még a kezdetleges formájában. John Logie Baird skót feltaláló nevéhez pedig több elsőség is kötődik. Ő tartotta az első nyilvános, élő televíziós bemutatót a világon 1926-ban, ő hozta létre az első nagytávolságú televíziós összeköttetést 1927-ben és az első demonstrációs jellegű interkontinentális összeköttetést 1928-ban. Mindezt úgy, hogy az általa kigondolt első modelleket teljesen amatőr módon, szinte filléres eszközökből valósította meg. A következőkben John Logie Baird életútjával és találmányaival ismerkedhetünk meg születésének 135 éves évfordulója tiszteletére.

Puskás Tivadar díj - Díjazottak 2023

2023-07-05 08:05
puskas-tivadar-dij-dijazottak-2023
A május 25-i közgyűlésen három Puskás Tivadar díj került átadásra, Bancsics Ferenc, Tucsán Zsolt és Varga Pál kapott kitüntetést.

80 éves Vinton Cerf, az internet egyik atyja, a TCP/IP protokoll megalkotója

2023-06-22 22:33
80-eves-vinton-cerf-az-internet-egyik-atyja-a-tcp-ip-protokoll-megalkotoja
Sorozatunkban többnyire olyan, a hírközlésben kiemelkedő eredményeket elért személyek születésnapjáról emlékezünk meg, akik már elhunytak. Ritka évfordulónak számít, amikor valakit már életében tudunk köszönteni. Most ismét egy ilyen személyt köszönthetünk. Ma tölti be 80. életévét Vinton Cerf, az internet egyik atyja, a ma is használt TCP/IP protokoll megalkotásának a vezéralakja, közel két évtizede pedig a Google internet evangelistája. Ennek okán ismerkedünk meg eddigi életével és munkásságával.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács