Szeniorjaink munkái

A nosztalgiától az infokommunikációig

A kép rákattintva nagyítva megtekinthető!

Életképek a Szenior szakosztály működéséből

Az 1970-es években igény merült fel arra, hogy a híradástechnikai tudomány és ipar nyugállományba vonult szakembereinek is legyen fóruma a HTE-n belül. Ez az igény hívta életre a HTE Szenior Klubját.

Napjainkban szakosztályként működünk. Célunk szakmai szinten-tartásunk elősegítése, baráti kapcsolataink ápolása és felhalmozott tapasztalataink megőrzése és továbbadása.

Tevékenységünk között infokommunikációs szolgáltató központok (pl. a lakihegyi rádió adóállomás, Magyar Televízió stúdiója, Pannon GSM információs központ) megtekintése, előadások szervezése, oktatási intézményekkel való kapcsolattartás és technikai múzeumok látogatása szerepel.

Szakosztályunk tevékenysége, tagságunk lelkes aktivitása a HTE működését igyekszik elősegíteni.

Buzás Ottó


A mérnökök szerepe a társadalomban cím cikk a Mérnök Újság 2009. októberi számában (pdf) >>

Nemes László

Oklevele megszerzése után a Néphadsereg rádiólokátor-technikai alakulatához kapott beosztást. Ebben a munkakörben a távolfelderítő lokátorok nagyjavítás utáni installálását, majd a kezelő szaktisztek szakmai továbbképzését végezte. A HM-nél 1957-ben ez a beosztás megszűnt, így az Orion Rádió Villamossági Gyár Televízió Fejlesztési Osztályára került gyártmányfejlesztői munkakörbe. Kifejlesztette az akkori idők legnépszerűbb fekete-fehér Orion TV vevőkészülék prototípusát.

Az Aranydiploma letölthető változata (word) >>

Sárkány Tamás

Felsőfokú tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészet-tudományi karán végezte, ahol 1948-ban fizika-matematikai doktorátust szerzett. Ezután az Orion gyár újpesti laboratóriumában elektronikus műszereket fejlesztett, majd 1950-től 1991-ig a Távközlési Kutató Intézet munkatársa, majd főmunkatársa és tudományos tanácsadója. Fő tevékenysége számos átviteltechnikai műszer kifejlesztése, melyeket sorozatban gyártottak.

Munkássága letölthető változata (word)>>

Szentiday Klára Mária

Szentiday Klára dr. villamosmérnök-fizikus kutatóként félvezetőfizikával és optoelektronikával foglalkozott, eredményeiről szakcikkek és műszaki szakkönyvek tanúskodnak. Mint főiskolai docens, új tantárgyakat és egy új ágazatot fejlesztett ki a digitális technika és a félvezetőszenzorok szakterületén, évekig a főiskola TDK elnöke volt. Nyugdíjba vonulása után szépirodalmi regényeket ír; három könyve jelent meg eddig, melyek főként műszaki miliőben játszódnak, hőseik villamosmérnökök, geofizikusok, tudományos kutatók.

Munkássága letölthető változata (word)>>

Pap János

Pap János, nyugdíjas vasutas tagtársunk két évtized kutatómunkájának eredményét igényesen feldolgozta, és A magyar vasúti távközlés rendhagyó krónikája 1846-2000 című három kötetes könyvet írt a vasúti távközlés múltjáról.

A könyv letölthető változata két részben: 1-13. fejezet14-18. fejezet


Herpy Miklós - Sipőcz István

Herpy Miklós a Távközlési Kutató Intézet Mikrohullámú főosztályának egykori munkatársa életéből 33 évet szentelt a mikrohullámú berende­zésekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési munkáknak. 1974 és 1984 között főosztályvezetőként irányította a 4, 6, 7, és 8 GHz-es harmadik generá­ciós rádiórelé-berendezéscsalád kidolgozását. A kiváló eredményt hozó munkáért őt és hat vezető munkatársát Állami Díjjal tüntették ki.

Sipőcz István 1974-ben lett a Távközlési Kutató Intézet munkatársa. 1980-tól rendszerfelelősként, ill. a Rendszertechnikai osztály vezetőjeként bekapcsolódott a harmadik generációs rádiórelé család rendszer és be­rendezés fejlesztési munkáiba, majd a Magyar Posta országos mikrohullá­mú hálózatfejlesztési programjában a Távközlési Kutató Intézet tervezési­-gyártási-telepítési feladatainak irányításáért felelős megbízottként dolgozott 1991-ig.

Mindketten úgy éreztük, hogy kötelességünk a Távközlési Kutató Intézetnek és annak a hatalmas tudásvagyonnak, amit a sok kiváló elme közössége jelentett, emléket állítani. Sajnos saját ismereteinkből csak a mikrohullámú rendszerek és berendezések szakterület bemutatására futotta. Reméljük, hogy az egyéb szakterületek volt munkatársai is megírják majd saját történeteiket.

Munkánk letölthető változata (pdf)>>

Hima Ernő

Hima Ernő a Puskás Tivadar Távközlési Technikumról (PTTT) és híradástechnikai ismeretekről ír "A Puskásban képesítőztem" c. információs és ismeretterjesztő anyagában.

 

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00