Hírek

Szakmai közösségek pályázat 2024

2024-01-16 11:45
A HTE Elnöksége az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. A 2024. évben a szakmai közösségek munkájának támogatási keretösszegére nettó 1.500.000 Ft került jóváhagyásra az elnökség által. Határidő: 2024. február 15.

Magyar Informatika Napja - MIN2024

2024-01-09 13:02
magyar-informatika-napja-min2024
65 éve, 1959. január 21-én jelentették be a sajtóban az első magyar elektronikus - a Neumann-elvek alapján működő - számítógépet, a szobányi méretű M-3-at. Ezt tekintjük a magyar számítástudomány megszületésének; a bölcső, melyből felnőtt a hazánkban ma erős informatikai tudomány és vállalkozási paletta.

A 2023. október 5-én tartott Elnökségi ülés témái

2024-01-08 11:27
Az október 5-i Elnökségi ülés meghívója tizenhárom napirendi pontot tartalmazott, ami meglehetősen rövid előterjesztéseket és gyors döntéseket igényelt. AZ első napirendi pontban a főtitkár foglalta össze a szeptemberi stratégiai elvonulás főbb eredményeit. A második napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnöke ismertette a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat végeredményét. A következő napirendi pont a Fekete László-díj pályázat helyzetét mutatta be. A negyedik napirendi pontban a HTE Infokom 2023 konferencia helyzetéről tartott beszámolót a főtitkár. Az ötödik napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság, a Felügyelő Bizottság és a főtitkár közötti egyeztetés eredményét mutatta be a főtitkár. A hatodik napirendi pontban az operatív igazgató tartott beszámolót a HTE pénzügyi helyzetéről. A következő napirendi pontban a szakmai közösségek munkáját értékelte a felelős elnökségi tag. A nyolcadik napirendi pontban a Gábor Dénes-díjra való felterjesztés technikai kérdéseit rendezte az Elnökség. A kilencedik napirendi pontban az állami díjakra történő felterjesztésre adott javaslatot a díjbizottság tagja. A tizedik pontban a Szenátus ülés előkészítésével foglalkozott az Elnökség. A következő pont a HTE Alapszabály módosításával kapcsolatos munkák megkezdéséről szólt. A tizenkettedik napirendi pontban a HTE 75 éves évfordulójának az előkészítése folytatódott. A tizenharmadik napirendi pont a novemberi stratégiai elvonulás sarokpontjait jelölte ki.

260 éve született Claude Chappe, a szemafortávíró feltalálója

2023-12-24 23:33
260-eve-szuletett-claude-chappe-a-szemafortaviro-feltalaloja
Kicsit most visszalépünk időben és az elektronikus hírközlés világából visszamegyünk az optikai hírközlés időszakába. Claude Chappe hozta létre azt az átjátszó állomások láncolatából álló optikai távíró hálózatot, melyet már a francia forradalom idején sikeresen használtak. Chappe 260 éves születésnapjának az ürügyén most megismerkedhetünk életével és találmánya létrejöttének a történetével, sikerével.

Március 15-ig lehet kérelmezni jubileumi oklevelek iránti igényt

2024-01-15 13:39
Kérelemre a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar díszoklevelet adományoz volt hallgatóinak.

A 2023. december 7-én tartott Elnökségi ülés témái

2024-01-08 11:28
A 2023-as év utolsó Elnökségi ülésére december 7-én került sor, ez alkalommal is tizenhárom napirendi pont szerepelt a meghívóban. Az első napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztője tartotta meg szokásos éves beszámolóját. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2023 konferencia értékelését és a szükséges utómunkákat ismertette a főtitkár. A harmadik napirendi pontban a HTE kollektív tagjaival kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozott az Elnökség. A negyedik napirendi pontban a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag értékelte a közösségek 2023. évi tevékenységét és tovább folyt a szakmai közösségeket támogató pályázat átalakításának a vitája. Az ötödik napirendi ponthoz a Tudományos Bizottság elnöke terjesztette be a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázattal kapcsolatos pályázati elképzeléseit. A következő napirendi pontban az operatív igazgató tartotta meg a pénzügyi beszámolóját a 2023-as év várható eredményéről, majd hetedik napirendi pontként a 2024-es költségvetésről. Mivel a fenti napirendi pontok megtárgyalásával az idő jelentősen előrehaladt, így a főtitkár azt a döntést hozta, hogy a további napirendi pontokat – amik a stratégiai feladatokkal voltak kapcsolatosak – elnapolja. Az Egyebek napirendi pontban még röviden foglalkozott az Elnökség a 2024-es Elnökségi ülésrend tervezetével, melybe az elnapolt stratégiai napirendi pontok amúgy is megtárgyalásra kerülnek. A főtitkár az ülésrendhez kapcsolódó módosító javaslatokat a januári Elnökségi ülésig várja, amikor véglegesítve lesz az ülésrend.

120 éve született Neumann János, a mai számítógépek elvi megalapozója

2023-12-27 23:33
120-eve-szuletett-neumann-janos-a-mai-szamitogepek-elvi-megalapozoja
Neumann János nevét szinte mindenki ismeri, így nem kell különösebben bemutatni. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy mennyi mindennel foglalkozott rövidre szabott életében és ráadásul a legtöbb területen igen eredményesen. A 120 éves születésnapja alkalmából erről az oldaláról szeretnénk bemutatni az itthon született, de Amerikában híressé vált matematikust.

85 éves Robert Kahn, az internet atyja, a TCP/IP protokoll megalkotója

2023-12-22 23:33
85-eves-robert-kahn-az-internet-atyja-a-tcp-ip-protokoll-megalkotoja
Sorozatunkban ismét egy olyan személynek ünnepelhetjük a születésnapját, aki még közöttünk van. Most tölti be a 85. születésnapját Robert „Bob” Elliot Kahn, akit az internet atyjának is hívnak és a ma is használt TCP/IP protokoll megalkotója, aki Vinton Cerffel együtt dolgozott mind az internet létrehozásán, mind pedig az új, hálózatokat összekötő protokoll kidolgozásán. Közös munkájuk eredménye olyannyira szétválaszthatatlan, hogy emiatt mindkettőjük kiérdemelte az „internet atyja” elnevezést.

Infokommunikáció 2023 - Nemzetközi Tudományos-Szakmai konferencia beszámoló

2023-12-18 12:03
infokommunikacio-2023-nemzetkozi-tudomanyos-szakmai-konferencia-beszamolo
A HTE Nemzeti Közszolgálati Egyetem csoportja együttműködve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Híradó Tanszékével, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a Honvéd Vezérkar Híradó és Informatikai csoportfőnökségével, a Honvéd Vezérkar Információvédelmi Irodájával, valamint a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Információbiztonsági Szakosztályával "Infokommunikáció 2023" címmel nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát szervezett a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus M. Szabó Miklós altábornagy Dísztermében 2023. november 15-én.

A HTE Díjbizottsága vezetőjének felhívása kitüntetési javaslatok megtételére

2023-12-14 08:18
A HTE Díjbizottsága vezetőjének felhívása kitüntetési javaslatok megtételére, Egyesületi díjakra való felterjesztések, valamint a 2024. évi Gábor Dénes-díjra való előkészületek meghirdetése. Határidő: február 23.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács