Vissza

Szakmai közösségek pályázat 2024

A HTE Elnöksége az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. A 2024. évben a szakmai közösségek munkájának támogatási keretösszegére nettó 1.500.000 Ft került jóváhagyásra az elnökség által. Határidő: 2024. február 15.


Program a HTE szakmai közösségek
tevékenységeinek 2024. évi támogatására

A program célja
 

HTE Elnöksége az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan – ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. Ennek érdekében 2024-ben az előző év végén a szakmai közösségek visszajelzései alapján hibrid támogatási formát dolgozott ki. Ennek keretében, a szakmai közösségek munkájának pályázati alapon történő támogatási keretösszege 1.500.000 Ft (beleértve a HTE által fizetendő minden egyéb járulék összegét), amit kiegészít a szakmai közösségek egyéni tagdíjából befolyó tagdíj 40 %-a. A pályázatot az alábbi két módon lehet felhasználni:

  • 1.400 eFt pályázható: Előre tervezett, pályázat útján elnyert támogatás
  • 100 eFt eseti keret: Eseti támogatás formájában év közben lehet igénybe venni, ha a támogatást kérő a pályázati feltételeknek egyébként megfelel. Ez elsősorban a kisebb, év közben felmerülő kiadások fedezésére ad lehetőséget.

A támogatási program elsősorban az Alapszabályban rögzített közhasznú célok magas színvonalú és hatékony megvalósításának érdekében jött létre, amely kiterjed a HTE összes szakmai közösségére (szakosztályok, munkahelyi, területi csoportok). A program további célja, hogy

• ösztönözze a szakmai tevékenységeket;
• növelje a tagságfejlesztés lehetőségeit;
• megszólítsa a fiatalokat, támogatva a HTE utánpótlás növelését;
• segítse és erősítse a személyes és online jelenlétet rendezvényeinken;
• növelje online jelenlétünk látogatottságát és hírtartalmát;
• növelje tevékenysége révén a HTE kollektív tagjainak és szponzorainak számát;
• segítse a szakmai közösségeket marketing eszközök használatában. 

1. A programban való részvétel előfeltétele

Annak érdekében, hogy a szakmai közösség pályázata a HTE egészének a fejlődését is biztosítsa, a programban való részvétel feltétele a következőkben felsorolt vállalások közül legalább egynek a teljesítése. A szakmai közösség akkor pályázhat, ha

• Folyamatosan karbantartott online jelenléte a HTE web oldalán és a HTE YouTube vagy a Facebook csatornáján megvalósul (ideértve a rendezvényekről készített online beszámolókat). vagy
• Évi legalább 5 szakmai rendezvényre vállalást tesz. vagy
• Legalább egy olyan, minimum 40 fős rendezvény szervezését vállalja, amely sajtóban is megjelentethető, kellően kiemelve benne a HTE szerepét. A résztvevők számába beleszámít az online jelenlét is. vagy
• Legalább 10 %-os szakosztályi taglétszám vagy legalább 10 fős növekedést ér el a pályázati időszak alatt vállalásként.

A négyféle vagylagos vállalásból egy pályázó többet is vállalhat, ezt az elbírálásnál pozitív értelemben figyelembe vesszük. Amennyiben a szakmai közösség az év folyamán egyetlen vállalást sem teljesít, akkor a következő évi pályázati indulásból automatikusan kizárja magát.

2. A program által támogatott tevékenységek köre

Pályázatot HTE szakmai közösségek nyújthatnak be egyénileg vagy csoportban a következő kiadások felhasználására függetlenül attól, hogy a megvalósuló eseményeket a fizikai vagy a virtuális térben szervezik:

• terembérlés rendezvények céljára;
• rendezvényhez kapcsolódó ellátás (kávé, víz, szendvics, üdítő stb.);
• útiköltség (egy személyre vasúti vagy távolsági busz menetjegy, több személy esetén benzinköltség vagy busz bérlése);
• nyomtatott anyagok (szórólapok, plakátok, programfüzetek stb.);
• média megjelenések (riportok, cikkek, közlemények), olyan esetekben, ahol a HTE népszerűsítése, szakmai presztízsének kihangsúlyozása az elsődleges; • részvételi regisztrációs díjak;
• marketing eszközök használati költségei;
• online jelenléti költségek, benne online közvetítés, vágás;
• hallássérült vagy gyengén látó emberek számára videofelvétel feliratozás, automatikus szöveg felolvasás, alámondás HTE események vonatkozásában;
• HTE határon túli magyarok körében megvalósuló jelenlétének erősítése;
• HTE hírek, előadások angol vagy többnyelvű előállítása;
• működést segítő technikai eszközök beszerzése;
• eddigi nyomtatott kiadványok megjelentetése elektronikus kiadványként (e-book, hangos könyv stb.).

Az elnyert pályázati összegre és az eseti támogatásra is vonatkozik, hogy az elszámolás előzetes költségterv (mit, mire, mikor, mennyit) benyújtását követően, a szakmai közösségi területért felelős elnökségi taggal való előzetes egyeztetés után, számla ellenében (a számla kiállításával kapcsolatban a kiállítás előtt keressétek a Titkárságot) utólag történik (esetleges reprezentációs költség esetén a keretbe beleértendő a HTE részéről fizetendő járulék is).

3. A pályázatok további feltételei, értékelési szempontjai

A HTE valamely szakmai közössége abban az esetben kaphat támogatást, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

• működése az Alapszabályban rögzített kritériumokkal történik;
• a szakmai közösség a munkáját folyamatosan és tervszerűen végzi, azt dokumentálja és közzéteszi a HTE honlapján; a szakmai közösség aktív szakmaiközéleti tevékenységet folytat, szakmai programokat, rendezvényeket szervez, azt nyilvánosan hirdeti a HTE honlapján, illetve egyéb csatornákon keresztül népszerűsíti azokat (pl. elektronikus levélben tájékoztatja a tagságot, vagy más szervezetek, egyesületek azonos csatornáit használja stb.);
• a megvalósult programokról, rendezvényekről, egyéb szakmai tevékenységekről összefoglalót készít, és azt közzéteszi a HTE honlapján a szakmai esemény utáni 30 napon belül.

A támogatás igénybevételének értékelése a következő szempontok szerint történik:

• az online eszközök és marketing módszerek alkalmazása a rendezvényeink látogatottságának növelése érdekében;
• helyi vagy országos érdeklődésre számot tartó rendezvény;
• nagy nézettségű, nagyszámú online megtekintés vagy személyes részvétel várható;
• szponzoráció várható;
• várható létszám a rendezvényen, HTE tagok és meghívott vendégek;
• sajtóban történő megjelenés, internet, hír, cikk a HTE weblapon és HTE Facebook, YouTube csatornáján;
• évforduló, technikatörténeti vagy más kiemelkedő dátumhoz kötődő esemény;
• bemutató, különleges technológiai újítás.

Az elbírálás során plusz pontot jelent, ha pályázó vállalja, a diszruptív technológiák köréből „meet up” jellegű rendezvényt szervez egyetemisták részére.

A támogatott programok megvalósításánál törekedni kell a HTE szakmai hírnevének növelésére, a HTE taglétszámának gyarapítására, magas szakmai színvonal biztosítására, illetve, hogy az Egyesület központilag szervezett szakmai munkáit (pl. Infocommunications Journal folyóirat, HTE honlap tartalmának fejlesztése, hazai és/vagy nemzetközi rendezvények szervezése stb.) közvetlenül vagy közvetve támogassa.

4. A pályázat útján elnyerhető támogatás iránti igény benyújtása és elbírálása

Az Egyesület Elnöksége határozta meg a támogatási igény benyújtásának módját:

• A támogatási igény benyújtásakor szükséges, hogy a szakmai közösség a 2024. évre szakmai tervet készítsen, és ennek alapján részletezze az igényelt támogatást a már említett módon (mikor, milyen célra, milyen jellegű forrást igényel, illetve milyen költséget kíván elszámolni, milyen eredményeket vár, létszám, új belépők). A szakmai tervnek tartalmaznia kell mindazokat a jellemzőket, amelyeket az értékelés céljából elérni, vagy teljesíteni kíván a szakmai közösség.
• A szakmai közösség beszámolót készítsen a 2023-as évben végzett tevékenységeiről, amely felkerül a szakmai közösség honlapjára.
• Az egyes szakmai közösségek írásban, 2024. február 15-ig pályázhatnak a HTE Titkárságára emailben (info@hte.hu) beküldött beszámoló, terv és pályázat tartalommal.
• A teljes célzott támogatási összeg felosztására a szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag terjeszt be javaslatot az Elnökség 2024. márciusi elnökségi ülésére, az elbírálásnál megvizsgálja az 1. pont szerinti vállalásokat, a felosztási javaslat összeállításánál figyelembe veszi ezeket, valamint a meghatározott további értékelési szempontokat.
• Az Elnökség a márciusi elnökségi ülésen dönt a támogatások odaítéléséről. A döntéséről 5 napon belül tájékoztatja az érintetteket.

5. Eseti támogatások

A szakmai közösségekért felelős elnökségi tag egyes szakmai közösségek munkájának eseti támogatására évközben összesen maximum 40 eFt támogatást ítélhet meg szakosztályonként, amely magában foglalja az egyéb fizetendő járulékokat is. Ez az összeg a rendelkezésre álló éves bruttó 100 000 Ft-os teljes szakosztályi keret terhére ítélhető oda. A szakmai közösségnek az igényelt támogatás összegét és annak felhasználásának célját írásban (email) kell benyújtania a HTE Titkárságára, a támogatás igénybevétele előtt minimum 3 munkanappal. A támogatás odaítéléséről a szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag az igény beérkezése után 1 munkanapon belül dönt és tájékoztatja az igénylőt, a Titkárságot és az Elnökséget. Elutasított igény esetén a szakmai közösség a későbbiekben újabb igényt nyújthat be.

Eseti támogatás igénylésére 2024. január 2-től van lehetőség.

6. Ellenőrzés és elemzés

A megítélt támogatások felhasználását a Titkárság regisztrálja és a Gazdasági Bizottság felügyeli, illetve azt az Elnökség kérésére elemzi. 

 

Budapest, 2024. január 13.

Dr. Bányász Péter
szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag

 

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács