Hírek

135 éve született John Logie Baird, aki a világ első élő televíziós bemutatóját tartotta

2023-08-12 22:33
135-eve-szuletett-john-logie-baird-aki-a-vilag-elso-elo-televizios-bemutatojat-tartotta
Ismét egy itthon kevéssé ismerős személy születésnapjához érkeztünk, akinek a tevékenysége útjára indította a televíziózást, igaz hogy még a kezdetleges formájában. John Logie Baird skót feltaláló nevéhez pedig több elsőség is kötődik. Ő tartotta az első nyilvános, élő televíziós bemutatót a világon 1926-ban, ő hozta létre az első nagytávolságú televíziós összeköttetést 1927-ben és az első demonstrációs jellegű interkontinentális összeköttetést 1928-ban. Mindezt úgy, hogy az általa kigondolt első modelleket teljesen amatőr módon, szinte filléres eszközökből valósította meg. A következőkben John Logie Baird életútjával és találmányaival ismerkedhetünk meg születésének 135 éves évfordulója tiszteletére.

Puskás Tivadar díj - Díjazottak 2023

2023-07-05 08:05
puskas-tivadar-dij-dijazottak-2023
A május 25-i közgyűlésen három Puskás Tivadar díj került átadásra, Bancsics Ferenc, Tucsán Zsolt és Varga Pál kapott kitüntetést.

80 éves Vinton Cerf, az internet egyik atyja, a TCP/IP protokoll megalkotója

2023-06-22 22:33
80-eves-vinton-cerf-az-internet-egyik-atyja-a-tcp-ip-protokoll-megalkotoja
Sorozatunkban többnyire olyan, a hírközlésben kiemelkedő eredményeket elért személyek születésnapjáról emlékezünk meg, akik már elhunytak. Ritka évfordulónak számít, amikor valakit már életében tudunk köszönteni. Most ismét egy ilyen személyt köszönthetünk. Ma tölti be 80. életévét Vinton Cerf, az internet egyik atyja, a ma is használt TCP/IP protokoll megalkotásának a vezéralakja, közel két évtizede pedig a Google internet evangelistája. Ennek okán ismerkedünk meg eddigi életével és munkásságával.

A 2023. május 11-én tartott Elnökségi ülés témái

2023-06-16 11:41
A jelenlegi összetételében utoljára ülésező Elnökség 2023. május 11-én megtartott ülése nyolc napirendi pontot tartalmazott. Az ülésen meghívottként jelen voltak a május 25-i tisztújító Közgyűlésre jelölt új személyek is, hogy megválasztásuk esetén már ne legyen számukra teljesen ismeretlen az Elnökségi ülés menete. Az első napirendi pontban a Projektmenedzsment Fórum társelnöke számolt be az áprilisi jubileumi, 25. rendezvényről. A második napirendi pont a HTE IoT minikonferencia előkészítéséről szólt. Ugyancsak előkészítő beszámoló hangzott el a harmadik napirendi pontban, az őszi HTE Infokom 2023 előkészítése volt a téma. A következő pont a HTE-NMHH-EIVOK minikonferencia állását ismertette. Az ötödik napirendi pontban helyzetjelentés hangzott el a HTE Fekete László-díj idei előkészítéséről. Ez után a hatodik napirendi pontban a HTE pénzügyi státusza és a Közgyűlés előkészítése került a fókuszba. A hetedik napirendi pont pedig már a következő Elnökség számára átadandó információkat és a jelöltek felkészítését célozta meg a HTE életének a folyamatossága érdekében. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a 4iG együttműködési keretszerződés állását ismertette a Főtitkárhelyettes.

Megújult a HTE elnöksége

2023-06-13 12:53
megujult-a-hte-elnoksege
Május 25-én a HTE Tisztújító Közgyűlést tartott, mely során Vágujhelyi Ferencet elnöknek, Kis Gergelyt alelnöknek és Kolláth Gábort főtitkárnak szavazta meg a következő 3 évre.

Spektrummenedzsment a digitális évtizedben

2023-06-09 12:06
2022 decemberében fogadták el a 2030-ra szóló Digital Decade Policy Programot (DDPP), amely azt a célt tűzi ki, hogy 2030-ra az EU minden lakott területét lefedje az 5G (vagy azzal egyenértékű technológia). A program uniós szintű digitális célokat, valamint monitoring és együttműködési mechanizmust határoz meg. A cél az, hogy 2030-ra lefedjen minden fix helyen lévő végfelhasználót gigabites hálózattal, és minden lakott területet „új generációs vezeték nélküli nagysebességű hálózatokkal, amelyek teljesítménye legalább egyenértékű az 5G-vel, az elvnek megfelelően technológiai semlegesség”. A Bizottság 2023. évi munkaprogramja új rádióspektrum-politikai programot (RSPP 2.0) jelentett be. Az elvek között kiemelték, hogy a rádióspektrum, a hálózatüzemeltetők szűkös erőforrása, a vezeték nélküli kapcsolat alapja. Hatékony kezelése kulcsfontosságú a társadalmi-gazdasági előnyök maximalizálásához. A munkaprogram nem tartalmaz részleteket a készülő terv tartalmáról, kivéve a jogalkotási javaslat 2023 harmadik negyedévére vonatkozó ütemezését.

135 éve született Vladimir Kosma Zworykin, a televíziós technológia egyik úttörője

2023-07-28 22:33
135-eve-szuletett-vladimir-kosma-zworykin-a-televizios-technologia-egyik-uttoroje
Születésnapi sorozatunk szereplőire általában a legnagyobb vagy legismertebb találmányukat megemlítve szoktunk a címben hivatkozni. Talán sokan fel is kapják a fejüket, hogy Zworykin neve mellett nem szerepel a legtöbb életrajzban kiemelt állítás, nevezetesen hogy ő lenne a televíziós kamerák lelkét jelentő ikonoszkóp feltalálója. Az állítás szándékosan nem szerepel a címben, aki a megemlékezést elolvassa, meg fogja érteni, hogy miért. Ennek ellenére Zworykin nagyon sokat tett az elektronikus televízió létrejötte érdekében, tehát amellett, hogy igyekszünk a nagy technikatörténeti tévedést eloszlatni, természetesen megérdemli, hogy megemlékezzünk életéről és találmányairól születésének 135-ik évfordulója alkalmából.

A 2023. június 8-án tartott Elnökségi ülés témái

2023-07-04 09:28
Első ülését tartotta június 8-án a májusi Közgyűlésen megválasztott Elnökség, a program összesen tizenkét napirendi pontot tartalmazott. Az első napirendi pont a Közgyűlés értékelése volt. A második napirendi pontban a HTE-EIVOK-NMHH SOC minikonferencia tapasztalatait ismertette az EIVOK elnöke. Ugyancsak egy beszámoló volt a harmadik napirendi pont témája, itt a HTE IoT minikonferenciáról hangzott el összefoglaló a Szervező Bizottság elnöke részéről. A negyedik napirendi pontban a HTE 75 éves évfordulójának az előkészítése kezdődött meg, ugyanis a HTE 2024 ünnepli a megalakulásának a háromnegyed százados évfordulóját. A következő napirendi pontban az állami kitüntetések előkészítéséről hangzott el ismertetés. A hatodik napirendi pont az idei Gábor Dénes-díjra felterjesztendő személy kiválasztásával foglalkozott. A jövőbeli rendezvényekről szólt a hetedik és nyolcadik napirendi pont, ahol az Intelligens közlekedés minikonferencia és a HTE Infokom 2023 konferencia került a középpontba. A kilencedik napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztője tartott beszámolót a folyóirat helyzetéről. A tizedik napirendi pontban a HTE pénzügyi helyzetét és lehetőségeit ismertette az operatív igazgató. A következő napirendi pontban a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag mutatta be az aktuális helyzetképet és a javaslatait, valamint javaslatot tett egy címzetes szenátori kinevezésre. A tizenkettedik pontban a HTE-NJSZT Infokommunikáció-történeti Személyi Adattár célját, működését és jelenlegi helyzetét ismertette a HTE Szerkesztő Bizottságának az elnöke. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a négy koalíció (5G, blokklánc, drón, mesterséges intelligencia) együttes plenáris ülésének és a HTE képviselőinek a kiválasztása került napirendre.

BME VIK - Human-Centred and Regulated AI (HCRAI) konferencia

2023-06-20 11:31
A BME VIK angol nyelvű Human-Centred and Regulated AI (HCRAI) konferenciát szervez június 28-án.

AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE DÍJ 2023

2023-06-15 10:37
az-ev-projektmenedzsere-dij-2023
Ki lesz az Év Projektmenedzsere 2023-ban?

Elhunyt Villányi Ottó

2023-06-09 12:43
elhunyt-villanyi-otto
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 90. évében csendesen elhunyt Villányi Ottó. A temetés július 22. 16:00 órakor lesz megtartva a Szent Gellért Templomban ( Bp. XI: Bartók Béla út 149. ).

EU rendelet-tervezet készült a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről és megjelent a 1158/2023 Kormány határozat az ehhez kapcsolódó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről

2023-06-09 11:45
eu-rendelet-tervezet-keszult-a-gigabites-elektronikus-hirkozlo-halozatok-kiepitesi-koltsegeinek-csokkenteset-celzo-intezkedesekrol-es-megjelent-a-1158
Az Európai Bizottság rendelet-tervezetet készített a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok (ide értve az energiatakarékos optikai és az 5G hálózatokat) kiépítési költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről (rendelet a gigabites infrastruktúráról). A tervezet a 2014/61/EU irányelv által előírt, az infrastruktúrákhoz való hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket kiterjeszti: • a vezetéknélküli infrastruktúra üzemeltetőire (pl. toronycégek) • a közszféra szerveinek tulajdonában vagy irányítása alatt álló infrastruktúrákra, kivéve a közbiztonsági és közegészségügyi célúakat, valamint a történelmi értékkel rendelkezőket. A tervezet szerint minden hálózatüzemeltető közös információs ponton keresztül hozzáférhet a meglévő fizikai infrastruktúrára vonatkozó alapvető információkhoz (annak elhelyezkedése, útvonala, típusa, használata, valamint összekapcsolódási pontjai). Nemzeti szinten egységesíteni kell az engedélyek megadásának feltételeit és az eljárásokat szabályozó előírásokat. Az engedélyezési eljárások díja nem haladhatja meg az adminisztratív költségeket. A tervezet szerint az új vagy nagymértékben felújított épületeknek meg kell felelniük az épületen belüli infrastruktúrákra (például üvegszálas vezetékekre, hálózati hozzáférési pontokra) vonatkozó követelményeknek. (E követelmények pontos meghatározása még folyamatban van). A gigabites elektronikus hírközlő hálózatok magyarországi megvalósítását támogató európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről Kormány határozat született. 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács