Híradástechnika különszám - HTE Infokom 2020

Huszonkettedik alkalommal került megrendezésre a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület szervezésében a HTE Infokom 2020. A rendezvény széleskörűen foglalkozott az infokommunikáció (távközlés, informatika és média) aktuális műszaki, piaci és szabályozási kérdéseivel.

A konferencia a vírushelyzet miatt rendhagyó módon, online formában folyt le. A szervezőbizottság elnöke Magyar Gábor, társelnökei Kolláth Gábor és Szűcs Miklós voltak. Jelen számunk cikkeit az Infokom 2020 előadásaiból válogattuk össze. A cikkek sorrendje a konferencia szekcióinak sorrendjét követi.

Címlap 

Tartalomjegyzék 

TELJES SZÁM  (7 MB)

 

 

 

Szabó Csaba Attila
Előszó 
 

      

Budai J. Gergő
Telekommunikáció a 21. században 
A cikkben szó esik digitális fejlődésről, hálózatfejlesztésről, fenntarthatóságról, valamint a távközlési iparágnak a koronavírus járvány alatt betöltött nélkülözhetetlen szerepéről. A szerző röviden bemutatja a napjaink egyik legfontosabb technológiájának számító 5G felhasználási területeit és a Vodafone Magyarország 5G-fejlesztéseit. Megtudhatjuk, hogy 2020 végétől egy csoportszintű kezdeményezés részeként a Vodafone a hazai hálózatának alapjait jelentő passzív bázisállomás-elemeket egy önálló vállalatba, a Vantage Towers Magyarországba szervezte ki.

Gerlei Gyöngyvér, Michaletzky-Holka Boriska, Szilassy Miklós
A DVB-T2 átállási projekt és a megújult mindigTV-termékcsalád 
A cikk bemutatja az Antenna Hungária 2019–2020 folyamán lefolytatott egyik legjelentősebb projektjét, a DVB-T2 átállást. Írásunkban ismertetjük ennek az összetett programnak a fő feladatait, területeit, kapcsolódási pontjait és kihívásait, valamint a műszaki átállás részleteit, majd bemutatjuk a projekt eredményeképpen kialakult, újragondolt termékportfóliót és az új lakossági márkákat is.

Bokor László, Csepinszky András, Váradi András, Farkas Károly
A V2X-kommunikáció alkalmazási területei – avagy miről beszélgetnek egyre okosabb járműveink? 
A járműkommunikációval kapcsolatos technológiák rohamos fejlődése a segítségükkel megosztható adatok körét tekintve is folyamatos bővülést eredményez, ami a V2X-alkalmazások egyre nagyobb választékát és gyorsuló terjedését hozza el. A folyamat jelenleg látható és a közeljövőre kivetíthető eredményeinek bemutatásához cikkünkben részletezzük, hogy miként jelentek meg a dinamikus adatok közlekedési rendszereinkben való felhasználási módjai, bemutatjuk ezen adatok szerepét, valamint a közlekedés biztonságát és hatékonyságát növelő alkalmazási lehetőségeit. Kitérünk a kooperatív kommunikáció önvezetést támogató megoldásokon belüli jelentőségére, majd az alkalmazásevolúció fázisainak és fontosabb képviselőinek ismertetésével részletezzük a dinamikus adatok felhasználásában a V2X által lehetővé tett forradalmi fejlődést és annak potenciális hatásait.

Kiss Tamás, Csaba Tamás, Ruzsa Róbert
A 3G jövőképe 
A 3G jövője egyre aktuálisabb kérdéssé válik azzal, hogy az 5G-hálózatok elindulásával a mobilszolgáltatók immár négy mobilhálózat-generációt üzemeltetnek párhuzamosan. A hálózati komplexitás és ezzel együtt költségeik csökkentése érdekében az operátorok vizsgálják, hogy a mintegy 30 éves 2G- és a 20 éves 3G-technológiákat mikor lehetne a közeljövőben kikapcsolni. A jelenlegi forgalmi trendek, valamint a készülékek képességei alapján nagy valószínűséggel a 3G lesz a következő technológia, amit kivezetnek majd. Azt, hogy erre miként és mikor kerülhet sor, minden operátornak egyedileg kell eldöntenie, szem előtt tartva hang-, adat- és M2M-szolgáltatásaik folytonosságát. A kérdés aktualitását az is bizonyítja, hogy Hollandiában a VodafoneZiggo Európában elsőként kapcsolta le 3G-mobilhálózatát 2020. január 31-én.

Méhes Zoltán
5G kiscellás rendszerek kihívásai egy infrastruktúra-szolgáltató szemével 
A cikk betekintést enged az 5G kiscellás rendszerek rövid- és középtávon növekvő piacába és a piac mai struktúrájában várható változásokba. Az évi átlagosan több mint 10%-os növekedés várhatóan a mai szerepvállalásukat tekintve kevésbé jelentős infrastruktúra-szolgáltatók megerősödését és új, a mobilszolgáltató vállalatoktól független szereplők megjelenését hozza majd. A piac vertikumonkénti bontásából kiderül, hogy az állami és önkormányzati szerepvállalás meghatározó lesz a szektorban. A továbbiakban néhány kiépítési szcenárió mentén szegmentáltjuk a piacot, majd átvilágítjuk az MVM NET Zrt. és az MVM Csoport szempontjából is releváns, a piac egyik legösszetettebb érdekeltségi körével rendelkező „Városi” kiépítési forgatókönyvet. Végül kifejtjük az 5G kiscellás rendszerek számára előnyös lehetőségeket kínáló közvilágítási infrastruktúra alkalmazásának telepítési és üzemeltetési kihívásait.

Bódi Antal, Maros Dóra
Az 5G-hálózat és a közlekedés információbiztonsági kihívásai 
A közös európai mobilitási adattér tudatos kialakítása alapvető infrastrukturális és kiberbiztonsági kérdéseket vet fel. Magyarország ebben a folyamatban vezető szerepet tölthet be, amennyiben innovatívan és kreatívan hasznosítjuk az eddig elért eredményeinket az intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztésében – beleértve a hálózatba kapcsolt autókat és más innovatív közlekedési megoldásokat is. A jövő közlekedése szempontjából elengedhetetlen a legújabb távközlés- és informatika-technológiai fejlesztések felhasználása, beleértve az 5G-hálózat kialakulását és a mesterséges intelligencia alkalmazásszintű elterjedését. Ez az adattér meg fogja könnyíteni a meglévő és jövőbeli közlekedési és mobilitási adatbázisokból származó adatokhoz való kontrollált hozzáférést, azok összevonását, megosztását és közhiteles tanúsíthatóságát, kapcsolódva az ENISA által meghatározás alatt levő kiberbiztonsági keretrendszerhez és a NIST által kialakítás alatt levő „Zero Trust Architecture” elvekhez. Ezen felhasználási igény kielégítése pedig elvezethet a Trust Space adattér-absztrakció megvalósulásához.

Csaba Tamás
Mennyire zöldülnek a mobilhálózatok? 
A mobilhálózatok fejlesztésének és üzemeltetésének lényeges aspektusa az energiafelhasználás, annak mennyisége, felhasználásának hatékonysága és az okozott környezeti hatás, illetve annak csökkenthetősége. A cikk ismerteti a mobilhálózatok energiaszükségletét meghatározó fontosabb tényezőket, az adatforgalom várható alakulását, és a legnagyobb fogyasztó, a rádióhálózat energiahatékonyságának legfontosabb fejlődési lépcsőit az elmúlt években, beleértve az 5. generáció által elérhető lehetőségeket. A szerző összefoglalja a zöld energia alkalmazhatóságát és szerepét a bázisállomások ellátásában.

Verebély Tibor
Passzív infrastruktúra önálló cégben? 
A cikkben szó esik arról, hogy miért éri meg egy távközlési szolgáltatónak eladnia a tornyait, majd azokat szolgáltatásként igénybe venni. A szerző első kézből mutatja be ezt a Magyarországon még újnak számító üzleti megoldást, magát a vállalatot és szolgáltatásait, meghúzza a határvonalat a passzív és aktív infrastruktúra elemek között, valamint választ kapunk arra kérdésre is, hogyan járulhat hozzá az 5G zöldebbé válásához egy olyan toronyvállalat, mint a Vantage Towers.