Híradástechnika különszám - Infokom 2016

Huszadik alkalommal került megrendezésre a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület szervezésében az Infokommunikációs Hálózatok és Alkalmazások Konferencia és Kiállítás, a HTE Infokom 2016, október 12-14 között Tapolcán. A rendezvény széleskörűen foglalkozott az infokommunikáció (távközlés, informatika és média) aktuális műszaki, piaci és szabályozási kérdéseivel.

Címlap 

Tartalomjegyzék 

TELJES SZÁM  (13MB)

 

 

 

Szabó Csaba Attila
Beköszöntő 
 

   

Bartolits István
Jól láttunk-e a jövôbe? – A HTE Infokom konferenciák története 
A cikk a HTE Infokom konferenciák történetét mutatja be az 1978-as elsô rendezvénytôl a HTE Infokom 2016 konferenciáig, ami a 20-ik rendezvény volt a kétévenként megszervezett sorozatban. A cikk átfogó visszatekintést ad a korábbi konferenciákról és közben arra is keresi a választ, hogy jól láttuk-e a távközlés, az infokommunikáció jövôjét a korábbi konferenciák elôadásainak a tükrében.

Adámy Zsolt
Optikai hozzáférési hálózatok technológiai evolúciója 
Az optikai hozzáférési hálózatokban a szolgáltatók célja, hogy megfelelô sávszélességet biztosítsanak elôfizetôiknek. Ezt megfelelô hozzáférési technológia kiválasztásával és hálózatfejlesztéssel lehet elérni. A cikk összefoglalja az NG-PON technológiákat, a vonatkozó szabványokat, a hálózatfejlesztés, a migráció lehetséges lépéseit, valamint bemutatja a Nokia access portfoliót.

Tomka Péter, Gáspár Ernő
A fogyasztói tudatosság növelésére, a szélessávú hírközlési szolgáltatások elterjedésének elősegítésére indított mérőprogram első évének tapasztalatai  
A cikk rövid bemutatást ad a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által 2015. augusztus 19-én üzembe helyezett közcélú szélessávmérô és publikációs rendszer mûködésérôl. Statisztikai adatok mentén feltárja az egyéves mûködés tapasztalatait, betekintést ad a mérési eredményekbe és következtetéseket von le. Elemzi a rendszer használatával kapcsolatos szakmai és felhasználói észrevételeket és fejlesztési lehetôséget.

Benyó Balázs
Informatikai technológiák az intenzív ápolásban 
A modell alapú megközelítés lehetôséget teremt az orvosi diagnosztikai és terápiás feladatok informatikai támogatására és ezáltal azok hatékony végrehajtására, mely az egészségügy számára létkérdés az ellátás színvonalának megtartása érdekében. A cikk egy konkrét orvosi terápiás módszeren, az úgynevezett szoros vércukor szabályozást célzó STAR protokoll megvalósításán, mint példán keresztül mutatja be a modell alapú orvosi módszerek kidolgozásának, alkalmazásának lépéseit, ismertetve a megközelítés tipikus problémáit és alkalmazásának jellemzô módszertanát.

Papp Ildikó, Zichar Marianna
Háromdimenziós technológiák a fogorvoslásban 
A háromdimenziós eszközök, szoftverek már a fogorvoslásban is elérhetôek, de egyelôre még nem terjedtek el széleskörûen. Ennek okát nem kerestük, ellenben bemutatjuk a jelen pillanatban elérhetô 3D technológiákat, a háttérben meghúzódó elveket, kitérve a gyakorlati alkalmazásra is.

Mikó Gyula, Szegedi György
Földalatti rádiókommunikáció fejlesztési kihívásai és megvalósításai 
A rádiós szempontból elzárt vagy árnyékolt helyek egy speciális esete a földalatti területek RF lefedettségének biztosítása, mivel mûszaki sajátosságaik révén számos kihívással rendelkeznek. Jelen írás célja, hogy bemutassa a vészhelyzeti kommunikáció területén használt, zártláncú vagy tömegtájékoztatásra alkalmas rádiós hálózatok kiépítésének kihívásait és ismertesse
a jellegzetes problémák lehetséges megoldásait. A hálózat hardveres kiépítése mellett bemutatjuk a távfelügyelet kérdéskörével összefüggô megoldásokat is.

Sik Dávid, Ekler Péter, Lengyel László
Diagnosztikai adatok kinyerése és hasznosítása okosautós környezetben 
A jármûvek jelenleg már nemcsak közlekedési vagy szállítási funkciókat szolgálnak. Ugyanolyan szenzorrendszerek, adatgyûjtô egységek, mint például az okostelefonok. Megfelelô eszközökkel és okostelefonunkkal kinyerhetjük ezen adatokat, és bekapcsolhatjuk jármûvünket az Internet of Things (IoT) világába. A SensorHUB keretrendszert felhasználva, a kinyert adatokra alapozottan közösségi és elemzô mobil alkalmazást dolgoztunk ki.

Stadler Gellért
Adatalapú gondolkodás a modern vállalati környezetben 
Az élet egyre több területére betörô digitalizáció és az adattárolási költségek tartós csökkenése miatt folyamatosan növekszik a digitális formában eltárolt adatok mennyisége. Ezzel együtt megjelent a tárolt adatok hatékony elemzésének igénye is. Az új típusú adatok új gondolkodásmódot és új elemzési módszereket is igényelnek. Az elemzési és riportkészítési eszközökben és folyamatokban történt változások hatással vannak a szervezeti keretekre is. Nagy mennyiségû adat elemzéséhez és a felgyorsuló elemzési munkamódszerek támogatására a szervezeteknek is változnia kell, ha hatékonyak akarnak maradni. Az adat alapú gondolkodás elterjesztését vagy egyszerûbben fogalmazva a rendelkezésünkre álló nagy mennyiségû adat üzleti tôkévé alakítását számos tényezô befolyásolhatja. Ezen tényezôk mindegyike kihatással lehet vállalkozásunk sikerére. Építsünk meglévô adatainkra! Hosszú távon is megmaradó, skálázható infrastruktúrát tervezzünk! Végezetül pedig adjuk meg a szükséges eszközöket és rugalmasságot az elemzôknek.

Bartolits István
70 éves a Híradástechnika folyóirat 
A Híradástechnika folyóirat jogelôdje, a Magyar Híradástechnika 1946 szeptemberében jelent meg elő ször. Ekkor azonban még nem önálló folyóirat volt, hanem a Pattantyús Á. Géza és Terplán Zénó által alapított Magyar Technika folyóirat mellékleteként jelent meg...

20. Projektmenedzsment Fórum
Tájékoztató és részvételi felhívás 

Arany szponzor


Ezüst szponzor
 


 

 

Bronz szponzor 

 

 

 

 

 

Együttműködő partnerek


 

Média partner