Híradástechnika különszám

 

 

A folyóirat teljes száma (16,6 MB)  

Tartalom

Sallai Gyula
ELŐSZÓ - Okos város a célkeresztben 
Az internet jövőjének, következő generációjának kutatása az infokommunikációs kutatások egyik legkiemeltebb területe, eredményei beépülnek a mind markánsabban formálódó internet-alapú társadalmunkba. Immáron negyedik alkalommal került megrendezésre a Magyar Jövő Internet Konferencia (MJIK 2017), – amely az előző konferenciákhoz (2014, 2015 és 2016) hasonlóan –, mint a jövő internetének hazai szakmai fóruma, az internet trendjeirôl, a feltáruló lehetőségekről és az elért eredményekről adott átfogó képet, célkeresztjébe ebben az évben is az Okos Város (Smart City) témáját helyezve. A konferencia kétnapos programjához Okos Város kiállítás kapcsolódott, amely lehetőséget nyújtott az okos város fejlesztési tervek, megvalósítási technológiák és elért eredmények bemutatására, az érintett önkormányzati és vállalati vezetők személyes találkozására is.
 

Lutz Heuser
International Smart City plans, experiences, success factors  (angol nyelven)
With UrbanPulse the global company [ui!] – the urban institute® has developed a real-time sensor data platform, which is aligned with the vision of open urban platforms, as defined by the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC). Therefore, UrbanPulse is an information platform for urban data. It has at its disposal a highly scalable architecture for data processing and analysis for the simple integration of sensors and other urban management systems. Best case practices from the cities of Darmstadt and Bad Hersfeld in Germany showcase the added value for the citizens and the public administration.
 

Nikolay Tcholtchev, Philipp Lämmel, Robert Scholz, Ina Schieferdecker
Facilitating eco-systems for Smart Cities through reference architectures  (angol nyelven)
A large number of activities have been conducted during the past years in the cross-domain area of Smart Cities. The research and development efforts started with various projects which aimed at opening the large amounts of data kept by the public administration – a goal which would ultimately enable various ICT based applications and services in urban environments.
 

David Bárta, Roman Licbinsky, Jiri Huzlík
Traffic Burden Monitoring Systems as a solution for tackling air quality in European cities  (angol nyelven)
Air quality is a major problem of European cities. To solve the problem a strategical approach based on continuous data from deployed modern technologies should be used. The traffic burden monitoring system is a new way of monitoring air quality in a city in a needed scale and resolution and can provide data that can become a game changer for the city as well as people decision making.
 

Mohamad Gharib, Paolo Lollini, Andrea Bondavalli
A conceptual model and proposed solution for analyzing Information Quality for Critical Infrastructures  (angol nyelven)
Our society heavily depends on various interdependent Critical Infrastructures (CIs), where their disruptions may result in significant consequences for the society as a whole. Therefore, their dependability is a main concern to both governments and citizens. Information plays a key role in the coordination, cooperation, and collaboration of interdependent activities of CIs. In this context, such information should be of proper quality in order to guarantee a proper interdependency among CIs. As an increasing number of researchers are dealing with CIs as a System of Systems (SoS), we adopt our conceptual model for analyzing Information Quality (IQ) for SoS and apply it to the case CIs. We illustrate the applicability of the model for analyzing IQ for CIs by applying it to a realistic example concerning a cooperative road infrastructure system for driver overtaking assistance.
 

Varga Imre
Betekintés a komplex hálózatok világába  
Insight into the world of complex networks
A hálózatok, melyek a dolgok egymáshoz való viszonyait írják le, egyaránt megjelennek természeti- és társadalmi környezetünkben, mindenhol körülvéve bennünket. A valós hálózatok legtöbb esetben nem jellemezhetőek szabályos szerkezetű gráfokkal, de nem is tisztán véletlenszerű a felépítésük. Belső szerkezetük, mely speciális tulajdonságokkal bír, alapvető szerepet játszik számos folyamatban, jelenségben. Ezek megismerése, megértése nagyon fontos, nemcsak a hálózattudománnyal foglalkozók számára. Ez az összefoglaló jellegű cikk ebbe a világba szeretne rövid betekintést adni, bemutatva az eddig elért főbb eredményeket és a vizsgálatok során alkalmazott legtipikusabb módszereket.
 

Nemeslaki András
Okos városok igazgatása  
Governance of Smart Cities
Az okos városok irányításával kapcsolatosan a technológiai kihívások mellett lényeges igazgatásszervezési és vezetési kihívások is jelentkeznek. A tanulmány célja ezeknek a kérdéseknek az elméleti beágyazása, majd három kiemelt terület áttekintése. Az első a technológia és társadalom tudományterület, kiemelten a giddensi strukturálódási elmélet jelentôségének bemutatása, és ennek okos városok szempontjából való pozicionálása. A második témakör az okos városok igazgatásának rendszerében a célorientált és folyamatorientált megközelítés összehasonlítása, illetve az igazgatási koncepciók transzformációs hatás szerinti szakaszainak elemzése. Hangsúlyozásra kerülnek a jogi, adatvédelmi és a magánszféra biztonságával kapcsolatos irányelvek is. A harmadikként az IKT befogadását legjobban támogató szervezési és vezetési modellek kerülnek górcső alá, valamint annak kiemelése, hogy Magyarországon ezen a területen szükséges a legnagyobb előrelépés.
 

Orosz Péter, Kulik Ivett, Marosits Tamás
Internet-hozzáférések teljesítményvizsgálata webböngészőben  
Performance analysis of Internet accesses in web browsers
Az internetszolgáltatók elsősorban a hozzáférési sebességek növelésével igyekeznek a változó fogyasztói igényeknek megfelelni. Ezzel szemben az újgenerációs média- és IoT-alkalmazások forgalmának továbbítása nem csak kapacitásnövelést jelent a Jövő Internetének hálózati operátorai számára. Fontos kérdés, hogy az internetkapcsolat minőségét hogyan tudja garantálni a szolgáltató, illetve mikor tekintünk egy hozzáférést jó minőségűnek. Az előfizető oldalán felmerül az ellenőrizhetőség kérdése: van-e a felhasználó kezében olyan eszköz, amellyel tetszőleges időpontban, megbízhatóan mérhető a kapcsolat aktuális minősége? A cikkben áttekintjük a internet-hozzáférés minőségét meghatározó hálózati paramétereket és azok méréstechnikáját, majd egy olyan vizsgálati módszert és megvalósítást ismertetünk, amely széles hozzáférési hálózati sebességtartományban lehetővé teszi a kapcsolatok főbb paramétereinek nagy pontosságú mérését webböngésző felhasználásával.
 

Fekete Gyula, Almássy Kornél
Smart City megoldások a Budapest Közút Zrt.-nél  
Smart City solutions at Budapest Közút Zrt.
A Budapest Közút Zrt. operatív üzemeltetéséhez egyre szélesebb körben állnak rendelkezésre Smart City-hez kapcsolódó szolgáltatások és technológiák. E feladatokhoz 2013-ban elindult a Közúti Adatgyûjtô Rendszer (KARESZ) fejlesztése, amelynek segítségével olyan 3D lenyomata készül el a városnak, mellyel az útfelújítások gazdaságosabb tervezésére és minőségellenőrzésére nyílik lehetőség, valamint további pontos elemzések hajthatók végre. A KARESZ következő fázisaként elkészült a Közterületi Adatok Publikációja (KAPU), mely az adatok nyilvántartásához, azok ügyviteli rendszerbe integrálásához, valamint elemzéséhez nyújt on-line megoldást. A KARESZ-KAPU megvalósulásával a világ egyik legkorszerűbb térképező és térinformatikai rendszere készült el, mely jellegéből adódóan nemcsak a Társaság Szolgáltatási szerződésében előírt adatok előállítására alkalmas, hanem minden, a közterületen tevékenykedő szervezet számára képes adatokat szolgáltatni a 21. század legkorszerűbb megoldásaihoz, beleértve akár az önvezető autókhoz szükséges alapadatokat is.
 

Bakonyi Péter, Dékány Donát
Okos Város kiállítás a Műegyetemen  
Smart City exhibition at the Budapest University of Technology and Economics (BME)
2017. november 8-9-én először került megrendezésre a már hagyományos „Magyar Jövő Internet Konferencia – Célkeresztben az okos város” mellett az „Okos Város kiállítás” a BME Központi épületében. A kiállítás célja elsősorban a hazai okosvároskoncepciók, a megvalósult megoldások és eredmények bemutatása volt. A hazai részvétel széleskörű volt, beleértve a városokat, az okos városok fejlesztésével foglalkozó jelentős multinacionális vállalatokat, kutatóintézeteket és számos egyetemet. 

4. Magyar Jövő Internet Konferencia
és Okos Város Kiállítás

Konferencia program

Konferencia felhívás

Regisztráció (az online regisztráció lezárult)

Híradástechnika különszám

 
 

Okos Város Kiállítás

 

4th Hungarian Future Internet Conference
and Smart City Exhibition 

Invitation in English

Program in English