Híradástechnika - HTE MediaNet 2015

A HTE szervezésében október 8-9-én Kecskeméten került megrendezésre a HTE MediaNet 2015 konferencia. A korábbi sikeres TV-konferenciák megújításaként tekinthetô MediaNet tizennegyedik a HTE médiakonferenciák sorában, és ez a kétévente tartandó rendezvény egyben a hazai infokommunikációs szakma kimagasló médiatechnikai eseménye, elismert tudományos- szakmai fóruma is. Résztvevői elsôsorban az ezen a területen működő szakmai cégek vezető szakemberei, kutató-fejlesztő projektvezetői, műszaki-technológiai döntéshozói voltak.

Címlap 

Tartalomjegyzék 

TELJES SZÁM  (16MB)

 

 

 

Szabó Csaba Attila
Beköszöntő 

 

Magyar Gábor
A MediaNet 2015 jövôbenézése: Ultra HD TV IP hálózaton 
A médiafogyasztás gyors változásának vagyunk tanúi, a nézôi élmények új generációit éljük át. Az Ultra High Definition TV a körülölelô tévézés élményét kínálja. Egyre nagyobb felbontású képernyôket kapunk az okostelefonokban, a táblagépekben, a számítógépekhez és a tévékben. A média minôségét más tényezôk is javítják, a nagy dinamikájú fényintenzitás, a nagyobb szintér-lefedettség és a nagyobb képkockasebesség. A megjelenítési lehetôségek bôvülése a gyártási és terjesztési láncban is gyorsabb innovációt vált ki.

Koltay András
Új média, új szerkesztôk és a sajtószabadság alapjoga 
A sajtószabadság fogalma korunkban változás elé néz, azon új szereplôknek köszönhetôen, akik aktív részesei lettek az egyes tartalmak közönséghez való eljuttatásának. Jelen tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy indokolt-e a médiaszabadság fogalmát újragondolni ezen új szereplôkre tekintettel. A jövô európai (uniós és tagállami) médiaszabályozásának az lesz az egyik fô feladata, hogy valóban egyenlô feltételeket teremtsen az Európában elérhetô médiaszolgáltatások (és egyéb médiapiaci értékláncbeli szereplôk) számára, illetve meghatározza a szabályozás egyes szintjeit, amelyek az egyes szolgáltatás-típusokhoz kapcsolódnak. A sajtószabadsággal kapcsolatos „érdekelti körbe" több, új típusú szolgáltatás nyújtója is belépett, akiknek – ha ragaszkodunk korábbi elveinkhez a média demokratikus feladataival kapcsolatban – a jogok biztosításán túl kötelezettségeket is elô lehet írni.

Németh Géza
Miért fontos és mire jó a beszédtechnológia? – magyar sikerek elsô kézbôl 
A cikkben bemutatjuk, hogy a beszédtechnológia nélkülözhetetlen összetevôje a jelen és a közeljövô egyik nagy üzleti lehetôségének; a gépi személyi asszisztensek területének. Ismertetjük, hogy milyen technológiai területeken van szükség jelentôs hazai kutatásokra ahhoz, hogy belátható idôn belül ilyen megoldások magyar nyelven is mûködjenek. Egyben áttekintjük a magyar nyelven létezô korszerû rendszereket és javaslatot teszünk olyan alkalmazásokra, melyek a ma létezô magyar beszédtechnológiai megoldásokra alapozva létrehozhatók.

Thomas Staneker
Cloud TV - How operators make use of a global technology trend 
Cloud TV – Hogyan használják ki a szolgáltatók egy globális trend elônyeit
Cloud TV currently ranks very high on service providers' priority list. Why run Head Ends, dedicated networks and complicated software on proprietary hardware when everything can be moved into the cloud? Why going through the hassle of building a complicated end-to-end architecture when a service can be outsourced to a private or even the public cloud? In the following article, these questions will be looked at under the aspects of quality, technology and business.

Huszák Árpád
Free Viewpoint Television: új perspektíva a 3D videó továbbításban 
A 3D multimédia folyamatos fejlôdésen megy keresztül napjainkban, melynek legújabb irányzata a FVV (Free Viewpoint Video). A technológia lehetôséget ad a felhasználónak, hogy valós idôben tetszôleges nézôpont alapján jelenítsék meg a videótartalmat. Tetszôleges nézôpontok elôállítása képszintetizáló algoritmus segítségével történik, amely sokkamerás felvételeken alapszik. Az új szolgáltatás megvalósításához számos részfeladatot kell megoldani, a képrögzítés, tömörítés, átvitel, képszintézis és megjelenítés területén. A cikk ezt a folyamatot hivatott áttekinteni. Ha a folyamatlánc minden eleme hibátlanul és kimagasló módon képes mûködni, csupán akkor várhatjuk, hogy a tartalom elôállítók is támogassák a technológiát, melytôl most valóban nagy áttörést várunk a 3D videózás területén.

Petkovics Ármin
Diákszekció a MediaNeten 
A HTE ôszi konferenciáinak programját 2015-ben másodszorra színesítette egyetemi hallgatók és fiatal kutatók bemutatkozása egy önálló szekció keretén belül...

Fejes Ferenc, Katona Róbert, Püsök Levente
Eredmények a többutas hálózati kommunikációs technológiák területén 
A többutas hálózati technológiák az elmúlt néhány évben nagyon aktív kutatási területté váltak. Napjainkban rengeteg mindennapi eszköz rendelkezik több interfésszel és több kijárattal az Internet felé. Ebben a cikkben bemutatjuk a Debreceni Egyetem Informatikai Karán kifejlesztett MPT-GRE – Multipath Communication Library-t, ami egy többutas kommunikációt hálózati rétegben támogató eszköz, illetve röviden áttekintjük napjaink hasonló megvalósításait. A MPT szoftver többek között alkalmas több út redundáns módú használatára is, amit egy egyszerû teszteseten keresztül demonstrálunk: egy notebook Wi-Fi és 3G mobilinternet kapcsolatai között váltunk videóstreamelés közben. Az eredmények ígéretesek, a szabályos váltás során a kép és hang lejátszás akadásmentes marad.

Szilágyi Árpád
A látható rádió 
A vizuális rádió megjelenése a médiakonvergencia folyamatának egyik példájaként értelmezhetô. Ezért tisztázzuk e folyamat eredetét és meghatározását, majd hazai és nemzetközi gyakorlati példákon bemutatjuk azt, hogy ez a folyamat a közszolgálati és a kereskedelmi rádiózásra is hatott.

Stadler Gellért
Big Data – tömeges adatelemzés gyorsan 
Az utóbbi években új informatikai „buzzword" jelent meg és tûnt fel: a „big data". A technológia elterjedése és népszerûsége számos okra vezethetô vissza. A nagy mennyiségû adatot tároló és feldolgozó rendszerek skálázhatósági problémájára adott sikeres válaszával indult el, de általános alkalmazhatóságának felismerése egybe esett a digitálisan tárolt adatok mennyiségének robbanásszerû növekedésével, és ezzel párhuzamosan ezen adatok elemzési igényének megjelenésével is.

Zibriczky Dávid
Perszonalizált tartalomajánló szolgáltatás IPTV és OTT rendszerek számára 
A Netflix Prize óta ugrásszerû kereslet figyelhetô meg az IPTV és OTT piacon az ajánlórendszerek által nyújtott üzleti lehetôségek iránt. Az egyre növekvô lineáris és nemlineáris tartalom kínálat személyre szabott pozícionálása, valamint a tartalomfogyasztási adatok feldolgozása mind adatbányászati, mind technológiai oldalról kihívást jelent. A szolgáltatók továbbá a heterogén médiatartalom-források, valamint a különbözô megjelenítô felületek elterjedése miatt üzleti sikerességük megtartása érdekében olyan platformfüggetlen megoldásokat keresnek, melyek egységes módon képesek kezelni a kontextusfüggô ajánlási problémákat. Jelen tanulmány a CRISP-DM módszertan mentén ismerteti az IPTV és OTT környezetben alkalmazott ajánlórendszer megoldásokat, kitérve az aktuális fôbb kutatási irányokra.
 

Summaries of the papers published in this special issue 

MinDig TV - Betölti a Világod!   (x)

Arany szponzor


Ezüst szponzor

Bronz szponzor


 


Együttműködő partner