Mikro- és Nanoelektronikai szakosztály

A Mikro- és Nanoelektronikai Szakosztály a szakmai területen illetékes mérnököket, kutatókat, gazdasági szereplőket önkéntes alapon összefogó, együttműködő csoport, amely a hírközlési és informatikai berendezéseket felépítő legkorszerűbb mikro- és nanoelektronikai eszközök és technológiák, valamint az mikro- és nanoelektronika tárgyköréhez kapcsolódó, aktuális hazai és külföldi kutató-fejlesztő munka eredményeinek, innovációinak és terveinek bemutatását, figyelemmel kísérését tűzi ki céljául.

Ezen, a rendkívül gyorsan fejlődő területen kiemelt fontossággal bír a szakma fejlődésének nyomon követése, valamint annak népszerűsítése. Ennek érdekében a szakosztály vállalja szemináriumok és előadások tartását és megszervezését, szakmai vitákban való közreműködést, valamint szaktanácsadást a terület szakemberei részére. Mind a szakmai terület, mind a szakosztály népszerűsítése érdekében tervezzük pályázatok, versenyek, szemináriumok, igény esetén tanfolyamok megszervezését.

Célunk egy olyan szakmai alapokon nyugvó közösség létrehozása, ahol az ipari területen és az oktató–kutató szektorban dolgozó szakemberek megismerhetik egymás munkáit, eredményeit, aktuálisan futó K+F projekteket és együttműködést tudnak kialakítani.

A Szakosztály munkája során leginkább az alábbi témakörökkel kapcsolatos kutató-, fejlesztő munkára és innovatív megoldásokra fókuszál:

  • Mikroelektronikai eszközök, rendszerchip eszközök (Sytem-on-Chip SoC), integrált áramkörök (IC),
  • 3D tokozások, multichip modulok, System-in-Package (SiP), stacked-die struktúrák, System-on-Package (SoP), köztes hordozó kialakítások,
  • áramköri kártyák és hordozók, hibrid áramköri kialakítások,
  • mikro-elektromechanikai érzékelők és beavatkozók (MEMS) technológiája, modellezése,
  • termikus menedzsment eszköz, áramköri kártya és berendezés szinteken: modellezés, mérés, karakterizáció és rendszertervezés szintjén,
  • nanoelektronikai eszközök és nanotechnológia,
  • mikro- és nanotechnológiai mérési és karakterizációs módszerek és
  • mikro- és nanoelektronikai eszközök tervezési módszertana és gyakorlati eszközei.

2022. évi beszámoló és 2023. évi munkaterv

2021. évi beszámoló és 2022. évi munkaterv

Események

Legközelebbi események

IoT minikonfrencia 2023 2023.06.05. 12:30 - 2023.06.05. 17:30
IoT minikonfrencia 2023 2023.06.06. 12:30 - 2023.06.06. 17:30
Vezetőségi ülés - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2023.06.07. 9:00 - 2023.06.07. 11:00