Infokommunikációs Szakértő Bizottság


Frischmann Gábor
ISZB elnök


dr. Baksa Sarolta
ISZB alelnök


Sipos Attila
ISZB alelnök

 

Bódi Antal


Kovács Anita

 


Pados László


Papp Ágnes


dr. Schmideg Iván


Slyuch András


Szivi László

 

 

 

Állandó szakértő: dr. Kovács Oszkár

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a HTE a tevékenységi körében jogalkotó feladatokat végző minisztériumokkal, elsődlegesen az infokommunikációért is felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) stratégiai partneri megállapodást kössön. A különféle szakmapolitikai, stratégiai dokumentumok, jogszabálytervezetek szakszerű, a vállalati érdekeken felülemelkedő, kiegyensúlyozott véleményezését Egyesületünk mindig fontos feladatának tekintette, ez jelentette eddig is elismertségünk egyik alapját. Éppen ezért a Választmány 2011. februárban úgy döntött, hogy létrehoz egy 11 tagú, elismert szakértőkből álló új bizottságot a HTE-n belül a véleményezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, azóta 2013-ban, 2015-ben, 2018-ban, illetve 2020-ban személyi összetételében megújult bizottság folytatta a munkát.

A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata.

 

 

Hírek

Spektrummenedzsment a digitális évtizedben

2023-06-09 12:06
2022 decemberében fogadták el a 2030-ra szóló Digital Decade Policy Programot (DDPP), amely azt a célt tűzi ki, hogy 2030-ra az EU minden lakott területét lefedje az 5G (vagy azzal egyenértékű technológia). A program uniós szintű digitális célokat, valamint monitoring és együttműködési mechanizmust határoz meg. A cél az, hogy 2030-ra lefedjen minden fix helyen lévő végfelhasználót gigabites hálózattal, és minden lakott területet „új generációs vezeték nélküli nagysebességű hálózatokkal, amelyek teljesítménye legalább egyenértékű az 5G-vel, az elvnek megfelelően technológiai semlegesség”. A Bizottság 2023. évi munkaprogramja új rádióspektrum-politikai programot (RSPP 2.0) jelentett be. Az elvek között kiemelték, hogy a rádióspektrum, a hálózatüzemeltetők szűkös erőforrása, a vezeték nélküli kapcsolat alapja. Hatékony kezelése kulcsfontosságú a társadalmi-gazdasági előnyök maximalizálásához. A munkaprogram nem tartalmaz részleteket a készülő terv tartalmáról, kivéve a jogalkotási javaslat 2023 harmadik negyedévére vonatkozó ütemezését.

Felpörög az EU-ban a kiberbiztonsági ellenálló képességének megerősítése

2023-06-09 11:38
Megkezdődött az európai kibervédelmi szolidaritási rendeletjavaslat vitája és elindult az Európai Kiberbiztonsági Készségfejlesztési Akadémia.

Ajánlás az online kalózkodás ellen

2023-06-09 11:23
ajanlas-az-online-kalozkodas-ellen
Az Európai Bizottság 2023. májusában ajánlást adott ki és intézkedéseket javasolt a sport- és más élő eseményekkel kapcsolatos online kalózkodás ellen, a jogosulatlan továbbközvetítések megakadályozása érdekében. Az ajánlás az élő eseményekkel kapcsolatos visszaélések gyors kezelése érdekében a tárhelyszolgáltatók számára tiltó, illetve blokkoló intézkedések alkalmazását javasolja, míg az élő- és sportesemények szervezőinek és közvetítőinek pedig azt, hogy kereskedelmi ajánlataikat tegyék megfizethetőbbé és vonzóbbá, illetve a végfelhasználók szélesebb köre számára elérhetővé.

EU rendelet-tervezet készült a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről és megjelent a 1158/2023 Kormány határozat az ehhez kapcsolódó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről

2023-06-09 11:45
eu-rendelet-tervezet-keszult-a-gigabites-elektronikus-hirkozlo-halozatok-kiepitesi-koltsegeinek-csokkenteset-celzo-intezkedesekrol-es-megjelent-a-1158
Az Európai Bizottság rendelet-tervezetet készített a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok (ide értve az energiatakarékos optikai és az 5G hálózatokat) kiépítési költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről (rendelet a gigabites infrastruktúráról). A tervezet a 2014/61/EU irányelv által előírt, az infrastruktúrákhoz való hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket kiterjeszti: • a vezetéknélküli infrastruktúra üzemeltetőire (pl. toronycégek) • a közszféra szerveinek tulajdonában vagy irányítása alatt álló infrastruktúrákra, kivéve a közbiztonsági és közegészségügyi célúakat, valamint a történelmi értékkel rendelkezőket. A tervezet szerint minden hálózatüzemeltető közös információs ponton keresztül hozzáférhet a meglévő fizikai infrastruktúrára vonatkozó alapvető információkhoz (annak elhelyezkedése, útvonala, típusa, használata, valamint összekapcsolódási pontjai). Nemzeti szinten egységesíteni kell az engedélyek megadásának feltételeit és az eljárásokat szabályozó előírásokat. Az engedélyezési eljárások díja nem haladhatja meg az adminisztratív költségeket. A tervezet szerint az új vagy nagymértékben felújított épületeknek meg kell felelniük az épületen belüli infrastruktúrákra (például üvegszálas vezetékekre, hálózati hozzáférési pontokra) vonatkozó követelményeknek. (E követelmények pontos meghatározása még folyamatban van). A gigabites elektronikus hírközlő hálózatok magyarországi megvalósítását támogató európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről Kormány határozat született. 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

DSA: Az Európai Bizottság kijelölte a Nagyon Nagy Online Platformokat és Keresőmotorokat

2023-06-09 11:32
Az Európai Bizottság 2023. április 25-én – a szolgáltatók adatszolgáltatása alapján kijelölte a Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján „Nagyon nagy”-nak minősített online platformokat és kereső motorokat (17 platformot és két keresőmotort, amelyek aktív felhasználói száma eléri az EU lakosságának 10%-át, 45 milliót). A kijelölt 17+2 cégnek 4 hónapon belül teljesítenie kell a DSA első kötelezettség körét….

A netsemlegességi szabályok felülvizsgálata

2023-03-20 10:16
Idén immár második alkalommal vizsgálja felül az Európai Bizottság az (EU) 2015/2120 számú, esetenként az egységes távközlési piacról szóló („TSM”) rendeletként is említett jogszabály nyílt internethozzáférésről (netsemlegességről) szóló rendelkezéseit. A felülvizsgálatról a Bizottságnak legkésőbb 2023. április 30-ig kell jelentést benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, szükség esetén a rendelet módosítását célzó javaslatokkal együtt. Az érdekelt felek – köztük a BEREC – többségének véleménye alapján nincs szükség módosításra: a rendelet továbbra is megfelelően védi végfelhasználókat, hogy élvezzék az általuk választott információkhoz, illetve tartalomhoz, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit. Eközben az Egyesült Királyság hírközlési szabályozó hatósága, az Ofcom is közzétette a maga javaslatait a netsemlegességi szabályok alkalmazásának módjáról az immár EU-n kívüli szigetországban. Az Ofcom több az internethozzáférés szolgáltatók által végzett forgalomszabályozást érintő kötöttség enyhítését vetíti előre, a szolgáltatók innovációs képességének és hálózatirányításuk hatékonyságának megőrzése érdekében.
 

Jelenlegi és korábbi ISZB tagok

ISZB 2023-

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Sipos Attila
Tagok: Bódi Antal, Kovács Anita, Pados László, Papp Ágnes, dr. Schmideg Iván, Slyuch András, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Kovács Oszkár

ISZB 2020-2022

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Sipos Attila
Tagok: Bartóki-Gönczi Balázs, Bódi Antal, Kovács Anita, Pados László, Papp Ágnes, dr. Schmideg Iván, Slyuch András, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Grad János (2020. jan-júl.), dr. Kovács Oszkár

 

ISZB 2018-2020 között

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, dr. Jereb László
Tagok: Bartóki-Gönczi Balázs, Bódi Antal, Bőthe Csaba, Kenderessy Miklós, Kovács Anita, dr. Schmideg Iván, Sipos Attila, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Grad János, dr. Kovács Oszkár

 

ISZB 2015-2018 között

Elnök: dr. Jereb László
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Frischmann Gábor
Tagok: Bódi Antal, dr. Grad János, Kenderessy Miklós, dr. Kovács Oszkár,
Máthé János, dr. Schmideg Iván, Szivi László, Vannai Nándor

 

ISZB 2013-2015 között

Elnök: dr. Baksa Sarolta
Alelnök: dr. Takács György
Tagok: Bódi Antal, Gálig Zoltán, dr. Grad János, Kenderessy Miklós,
dr. Kovács Oszkár, dr. Schmideg Iván, Szittner Károly, Szivi László

 

ISZB 2011-2013 között

Elnök: dr. Takács György
Alelnök: dr. Abos Imre, dr. Baksa Sarolta
Tagok: dr. Bausz Andrea, dr. Drozdy Győző, Gálig Zoltán, dr. Koppányi Szabolcs,
dr. Maros Dóra, Oláh István, dr. Szilágyi Sándor, Szivi László
Állandó
szakértők:

Kis Gergely, dr. Kovács Oszkár,
dr. Litter Zsuzsanna, dr. Schmideg Iván

 

Legközelebbi események

M.I. FÉNYCSÓVÁK AZ AKADÉMIAI VILÁGÍTÓTORNYOKBÓL 2024.03.12. 15:00 - 2024.03.12. 18:00
Kiberszabályozási minikonferencia 2024 2024.03.19. 12:30 - 2024.03.19. 16:20