Vissza

Spektrummenedzsment a digitális évtizedben

2022 decemberében fogadták el a 2030-ra szóló Digital Decade Policy Programot (DDPP), amely azt a célt tűzi ki, hogy 2030-ra az EU minden lakott területét lefedje az 5G (vagy azzal egyenértékű technológia). A program uniós szintű digitális célokat, valamint monitoring és együttműködési mechanizmust határoz meg. A cél az, hogy 2030-ra lefedjen minden fix helyen lévő végfelhasználót gigabites hálózattal, és minden lakott területet „új generációs vezeték nélküli nagysebességű hálózatokkal, amelyek teljesítménye legalább egyenértékű az 5G-vel, az elvnek megfelelően technológiai semlegesség”. A Bizottság 2023. évi munkaprogramja új rádióspektrum-politikai programot (RSPP 2.0) jelentett be. Az elvek között kiemelték, hogy a rádióspektrum, a hálózatüzemeltetők szűkös erőforrása, a vezeték nélküli kapcsolat alapja. Hatékony kezelése kulcsfontosságú a társadalmi-gazdasági előnyök maximalizálásához. A munkaprogram nem tartalmaz részleteket a készülő terv tartalmáról, kivéve a jogalkotási javaslat 2023 harmadik negyedévére vonatkozó ütemezését.


Február 23-án a Bizottság egy sor intézkedéscsomagot mutatott be, amelyek célja, hogy 2030-ig elérhetővé tegyék a gigabites kapcsolatot az EU minden polgára és vállalkozása számára.

A kezdeményezések összhangban vannak az Európa Digitális Évtizede célkitűzéseivel és a következőket tartalmazza:

  • Elfogadott javaslat a „gigabites infrastruktúráról szóló törvényre”, amely új szabályokat fog előterjeszteni a gigabites hálózatok gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb kiépítése érdekében az EU-ban.
  • Gigabit-rendelet tervezete, amely iránymutatást kíván adni a nemzeti szabályozó hatóságoknak a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók távközlési hálózataihoz való hozzáférés feltételeiről, az örökölt technológiák gyorsabb leállításának és a gigabites hálózatok felgyorsításának ösztönzése érdekében.

A gigabites elektronikus hírközlő hálózatok magyarországi megvalósítását támogató európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről Kormány határozat született. 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

A vezeték nélküli szélessávú kommunikáció széles lefedettséget és csatlakozást biztosít a társadalmi és ipari igényekhez. A különböző generációk földi mobilhálózatai (GSM-től 5G-ig) a Wi-Fi rádiós LAN-okkal kiegészítve minden állampolgár számára hozzáférést biztosítanak az internethez, bárhol is élnek, dolgoznak és utaznak. Sőt, a vezeték nélküli szélessáv lehetővé teszi minden típusú gép és objektum összekapcsolását ("dolgok internete"). A mobilkommunikációs hozzáférést a repülőgépeken és a tengeri hajókon is telepítik.

A fejlett 5G-kapcsolat a digitalizáció és az üzleti átalakítás kulcsfontosságú eleme a különböző ipari szektorokban („vertikálisokban”), például a közúti és vasúti közlekedésben, az intelligens gyártásban (Ipar 4.0), az egészségügyben vagy a mezőgazdaságban. Rádióspektrum áll rendelkezésre az automatizált személygépkocsik és vonatok támogatására – az EU által harmonizált 5,9 GHz-es frekvenciasáv (5 875-5 935 MHz) lehetővé teszi a jármű-jármű összeköttetést az utakon, valamint a rádióvezérlésű városi vasúti közlekedés működését. A 874,4-880,0 MHz és a 919,4-925,0 MHz, valamint az 1 900-1 910 MHz frekvenciasávok a vasúti mobilrádió (RMR) esetében is harmonizálva vannak az EU-ban, ami azt hivatott biztosítani. a vasúti műveletek mindenütt történő ellenőrzése és irányítása.

A mobilkommunikáció életünk szerves részévé vált, lehetővé téve a csatlakozást bárhol és bármikor. A polgárok, vállalkozások és szervezetek szerte a világon egyre inkább a mobilkommunikációra támaszkodnak a kommunikáció, a munka és az együttműködés érdekében.

A mobilkommunikációs rádióspektrum-kezelésnek intelligensnek és hatékonynak kell lennie a különböző felhasználók közötti interferencia megelőzése, a felhasználók által az összekapcsolhatóság és a fenntarthatóság terén nyújtott előnyök maximalizálása, valamint az innováció és a szolgáltatások előmozdítása érdekében az egységes piacon. E célkitűzések Unió-szerte való elérése érdekében, figyelembe véve a mai társadalmi-gazdasági kihívásokat, a Bizottság a tagállamokkal együttműködve uniós szintű spektrumpolitikát alakított ki, és összehangolt műszaki feltételek mellett koordinálta a rádióspektrum-kiosztást, valamint mint a nemzeti spektrumkiosztási eljárások tervezése és végrehajtása.

A rádióspektrum-határozattal és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexszel összhangban a Bizottság technikai végrehajtási határozatokat dolgoz ki a rádióspektrum elérhetőségének és hatékony felhasználásának harmonizált feltételeinek biztosítása érdekében az Unió egészére. EU-szinten már több mint 4 GHz rádióspektrumot azonosítottak és harmonizáltak a vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatásokat (beleértve a mobilkommunikációt is) nyújtani képes földi rendszerek számára, amelyek a technológiai elveknek megfelelően az alacsony, közép- és nagyfrekvenciás sávokon átívelnek. és a szolgáltatássemlegesség.

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri és elemzi a nemzeti spektrum odaítélési eljárásait a tagállamokban annak biztosítása érdekében, hogy az EU által harmonizált sávokon belül a széles körben elterjedt vezeték nélküli (beleértve a mobilhálózatok) kiépítéséhez elegendő rádióspektrum megfelelő időben rendelkezésre álljon a beruházást elősegítő feltételek mellett.

A fő teljesítménymutatókkal kapcsolatban lefolytatott konzultáció eredménye:

A Bizottság azt javasolta, hogy csak a 3,4–3,8 GHz-es spektrumot használó 5G-hálózatokat vonják be a kulcsfontosságú teljesítménymutatókba (KPI) az uniós szintű 2030-as célok tekintetében.

A végrehajtási határozattervezet szerint az 5G lefedettséget „a 3,4–3,8 GHz-es spektrumsávot használó legalább egy 5G hálózattal lefedett lakott területek százalékos arányában mérnék”. Az első két évben a további jelentéstétel más sávokra is kiterjedne.

A Bizottság 2023. március 13-ig konzultált a tervezetről.

Az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódex 4. cikkének (4) bekezdése lehetőséget ad az Európai Bizottságnak, hogy többéves rádióspektrum-politikai programot (RSPP) készítsen, amelyet azután az Európai Parlament és a Tanács határozataként fogad el.

Az RSPP célja a rádióspektrum-gazdálkodás hosszú távú stratégiai szempontjainak meghatározása egy meghatározott időtartamra, valamint a rádióspektrum-használat harmonizációjának biztosítása.

A Bizottság ambiciózus kapcsolódási célokat tűz ki, amelyeket a nagyon nagy kapacitású hálózatok széles körű kiépítésével és elterjedésével kell elérni, beleértve az olyan vezeték nélküli hálózatokat, mint az 5G, a Wifi és a műhold.

Ez a kezdeményezés legalább 2030-ig biztosítja a spektrumgazdálkodás stratégiai tervezését a legújabb technológiai fejlesztések integrálásával és az EU szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósításával, pl.:

  • zöld és digitális átállás
  • stratégiai autonómia
  • versenyképesség
  • kilábalás a COVID-19 válságból.

Uses of Radio Spectrum | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Legközelebbi események