Vissza

EU rendelet-tervezet készült a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről és megjelent a 1158/2023 Kormány határozat az ehhez kapcsolódó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről

Az Európai Bizottság rendelet-tervezetet készített a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok (ide értve az energiatakarékos optikai és az 5G hálózatokat) kiépítési költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről (rendelet a gigabites infrastruktúráról). A tervezet a 2014/61/EU irányelv által előírt, az infrastruktúrákhoz való hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket kiterjeszti: • a vezetéknélküli infrastruktúra üzemeltetőire (pl. toronycégek) • a közszféra szerveinek tulajdonában vagy irányítása alatt álló infrastruktúrákra, kivéve a közbiztonsági és közegészségügyi célúakat, valamint a történelmi értékkel rendelkezőket. A tervezet szerint minden hálózatüzemeltető közös információs ponton keresztül hozzáférhet a meglévő fizikai infrastruktúrára vonatkozó alapvető információkhoz (annak elhelyezkedése, útvonala, típusa, használata, valamint összekapcsolódási pontjai). Nemzeti szinten egységesíteni kell az engedélyek megadásának feltételeit és az eljárásokat szabályozó előírásokat. Az engedélyezési eljárások díja nem haladhatja meg az adminisztratív költségeket. A tervezet szerint az új vagy nagymértékben felújított épületeknek meg kell felelniük az épületen belüli infrastruktúrákra (például üvegszálas vezetékekre, hálózati hozzáférési pontokra) vonatkozó követelményeknek. (E követelmények pontos meghatározása még folyamatban van). A gigabites elektronikus hírközlő hálózatok magyarországi megvalósítását támogató európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről Kormány határozat született. 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)


A tervezet megállapítja, hogy a nagysebességű hálózatok kiépítésének magas költségei jelentős részben a következőknek tudhatók be:

  1. a meglévő passzív infrastruktúra (például kábelcsatornák, csövek, szekrények, antennatartó eszközök) nem megfelelő hatékonyságú kihasználása
  2. az építési munkák koordinációjának nehézkessége;
  3. terhes adminisztratív engedélyezési eljárások;
  4. szűk keresztmetszetek az épületen belüli fizikai infrastruktúra kiépítésében.

Ezen próbált változtatni a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014/61/EU irányelv.  Az irányelvnek a nemzeti jogszabályokba való átültetését vizsgálva a Bizottság azonban arra a következtetésre jutott, hogy annak célkitűzéseit sok tagállam nem eléggé vette figyelembe, vagy nem megfelelően értelmezte. Ezért kényszerült arra, hogy az irányelvet visszavonja, és helyette közvetlenül hatályos rendelet szabályozza a nagysebességű (gigabites) hálózatok kiépítési költségeinek csökkentését. Ennek érdekében a rendelettervezet kibővítette az infrastruktúra megosztásra kötelezettek körét is.

A tervezet azt is  előírja, hogy a részben vagy egészben közfinanszírozott építési munkákat végző hálózatüzemeltetőknek minden ésszerű írásbeli kérést teljesíteniük kell a FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory igazságos, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes) feltételek alapján nagy kapacitású hálózatokat kiépítő többi üzemeltetővel való együttműködés érdekében. Az engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében Minden beadványnak egyetlen információs ponton kell keresztülmennie és további intézkedések lépnek érvénybe az engedélyek időben történő jóváhagyása érdekében. Jelenleg folynak az egyeztetések, hogy a Bizottság javaslatait a Parlament és a Tanács is elfogadja.

Annak érdekében, hogy 2030-ra minden fix helyen lévő végfelhasználót gigabites hálózattal lehessen elérni, ha a vezetékes hálózat kiépítésének költségei túlságosa magasak lennének, a technológiai semlegesség elvének betartásával, az 5G-vel legalább egyenértékű, új generációs vezeték nélküli nagysebességű hálózatokkal kell lefedni. Ennek megvalósításához szükséges rádióspektrum-politikai programot „Spektrummenedzsment a digitális évtizedben” c. hírünk ismerteti.

A Kormány 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozata

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

1. A Kormány a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. Hatályát veszti a Digitális Megújulási Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete

DIMOP Plusz-3.1.1

Gigabitképes hírközlési hálózat fejlesztést támogató al- és felépítmény-nyilvántartás: 6 Mrd Ft

DIMOP Plusz-3.1.2

Gigabit Magyarország Program: 72,6 Mrd Ft         

 

Rendelet tervezet    
1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00