A Rádiótávközlési Szakosztály története, célkitűzései

 

Rádiótávközlési Szakosztály az 1996 óta sikeresen működő TETRA Szakosztály utódaként, annak kibővített tevékenységi körével, az érdeklődők szélesebb irányú szakmai igényei figyelembe vételével, valamint megújult közösségi szolgáltatásaival és kooperatív módszereivel integrálódik a több mint 60 esztendős Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesület szervezetébe.

A Szakosztály a TETRA és egyéb professzionális rádiótávközlési technológiák iránti elkötelezettségét és magas szintű ismeretterjesztő munkáját az elmúlt 14 esztendő alatt folyamatosan fenntartotta és – 2004-ig egyetlen hazai szakmai szervezetként - állt ki a TETRA hazai bevezetésének érdekében, mind a készenléti szervezetek számára létrehozandó hálózat kezdeményezői támogatásával, mind a civil alkalmazók (PMR szegmens) igényeinek elemzésével és felkarolásával.

Napjainkban a professzionális mobil rádió - a PMR - felhasználók jellemzően:

 • közüzemek, közművek;
 • készenléti szervezetek, biztonsági szolgálatok és szolgáltatások;
 • közösségi közlekedési cégek, szállító-, valamint logisztikai vállalkozások;
 • önkormányzati szolgáltatások;
 • ipari- és mezőgazdasági üzemek;
 • közúti-, hajózási- és légiközlekedési infrastruktúrákat működtetők;
 • az egészségügy

beszédcélú, diszpécseri, illetve telemechanikai, telemetriai, lokális adatátviteli feladatokra specializálódott szervezetei, illetve szakemberei.

E szervezetek a hatóságok által kibocsátott rádióengedélyek, illetve jogszabályok alapján üzemeltetnek hálózatokat és/vagy rádió berendezéseket. Az ilyen jellegű rádióengedélyesek, illetve integrált hálózatok esetén az azt alkalmazó szervezetek száma ma Magyarországon az ezres nagyságrendbe tartozik. A jelenlegi PMR alkalmazókat és a mobil rádiós technológiákat használni képes szervezeteket kiemelt célközönségnek tekintjük

Tagjaink és érdeklődőink körében köszönthetjük ma a kormányzat (KEKKH, BM, KIM, NGM), a hírközlési hatóság (NMHH), a szakmai felsőoktatási intézmények, az EDR-t üzemeltető szervezet prominens képviselőit is.

Szakosztályunk rendezvényeink különös értékét az adja, hogy azok rendszeres előadói, illetve látogatói között nagy számban jelen vannak

 • a szabályozás, igazgatás, spektrumgazdálkodás szakértői;
 • a szakmai tudományos- és felsőoktatási élet képviselői;
 • a rádiótávközlési üzleti szféra érdekeltjei;
 • a PMR- felhasználók, alkalmazók;
 • a rádiótávközlési tervezők- és kivitelezők, valamint üzemeltetők is.

Új szakmai igényt jelenít meg az érdeklődők azon köre, amely a rádiótávközlési megoldások alkalmazásának döntési-, döntés-előkészítői szintjén dolgoznak, azonban képzettségük más irányú.  

A Szakosztály vezetősége a hazai rádiótávközlés megalapozott és korszerű fejlesztése érdekében, a spektrum-hatékony, a nemzetgazdasági szempontokat figyelembe vevő, az EU trendjeihez illeszkedő digitális rádiós technológiák elterjesztésének prioritása mellett a célok, eszközök és hatások tekintetében paradigma váltást határozott el.


Tevékenységünk főbb irányvonalát a következő alapelvek határozzák meg:

 • A professzionális mobil rádiós (PMR) megoldások iránt érdeklődő szakemberek szakmai-, közösségi információs igényeinek kielégítése a HTE alapszabályának mentén;
 • Az EU rádióspektrum felhasználási szabályozásainak elemzése, az ezzel kapcsolatos  információk közvetítése az érintett szakmai szegmensek irányába;
 • A korszerű rádiós technológiák, szabványok megismertetése, hazai elterjesztésének, bevezetési feltételei megszervezésének elősegítése;
 • Az érintett felhasználók, szolgáltatók, tervezők, gyártók közötti párbeszéd fenntartása;
 • A kormányzat, a hírközlési hatóság spektrumgazdálkodási és frekvenciaszabályozási, jogalkotási és joggyakorlási munkájának segítése;
 • A technológiai-, alkalmazási-, szervezeti-, üzleti-modell alternatívák képviselői közötti párbeszédek, vélemény-ütköztető fórumok támogatása;
 • A hazai műszaki-, innovációs eredmények bemutatása, a korábban létrejött szakmai értékek megjelenítése, megőrzése, az ifjabb nemzedékek ösztönzése a szakmai-műszaki értékalkotásra és értékőrzésre.
 • A TETRA technológia alkalmazási körének bővítése, az EDR működési jellemzőinek fejlesztése, a felhasználók számának növelése a HTE 60 éves tradíciói (mint a hazai hírközlésben domináns, nagy létszámú, korszerű szakmai-társadalmi szervezet) által megkövetelt kiegyensúlyozott tájékoztatás erkölcsi értékrendje mellett.


Szeretettel várjuk Szakosztályunk tagjai sorába, vagy érdeklődőként rendezvényeinkre mindazokat a szakembereket, a téma iránt elkötelezett, vagy érintett személyeket, akik a fenti alapelvek mellett részt vennének munkánkban, vagy ismereteiket bővítenék lehetőségeink felhasználásával.

 

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00