HTE Életmű díj - díjazottak

A HTE az Egyesületben végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenység után a teljes életmű elismerésére HTE életmű díjat alapított, melyet eseti jelleggel ítél oda a már több díjat elnyert tagjainak.
 

Ágoston György
2023

Az Egyesület a most odaítélt HTE Életmű díjjal Ágoston György hazai televíziózásban elért kiemelkedő eredményeit és a HTE-ben végzett szakmai és vezetési munkáját, az Egyesület érdekében végzett elkötelezett segítségét kívánja elismerni.

 

Szabó Csaba Attila
2023

Az Egyesület a most odaítélt Életmű Díjjal Szabó Csaba Attila 55 éves szakmai pályafutása alkalmából a kiemelkedő tudományos, oktatási és kutatási eredményeit valamint a HTE-n belül végzett főszerkesztői tevékenységét ismeri el mind a HTE hazai és nemzetközi folyóirata, mind pedig az Infokommunikációs Fogalomtár tekintetében.

Hanzó Lajos
2022

Az Egyesület a most odaítélt HTE Életmű díjjal Hanzó Lajos teljes életpályája során végzett kutatói tevékenységét, a rádiókommunikáció és a kvantumkommunikáció terén elért eredményeit, hatalmas publikációs munkásságát, valamint a HTE nemzetközi szerepének az erősítésében nyújtott önzetlen, elkötelezett segítségét kívánja elismerni.

Sallai Gyula
2021

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Sallai Gyula teljes életpályája során az infokommunikáció terén a versenyszférában, a közigazgatásban és az oktatásban végzett kiemelkedő innovatív tevékenységét, valamint a tudományos és szakmai közéletben elért eredményeit kívánja elismerni.

 

Falus László
2020

A HTE az Életmű-díjjal tiszteleg Falus László teljes eddigi életpályája, a hazai adástechnika és televíziózás fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe és mindmáig tartó szakmai tevékenysége előtt.


 

Horváth Pál
2020

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Horváth Pál hazai távközlésben elért érdemeit, a korábbi korszerűtlen hálózat gyors digitalizálását és fejlesztési eredményeit, valamint a HTE-ben végzett kitartó tevékenységét és ha kell, kritikus, de mégis segítő jellegű folyamatos támogatását kívánja elismerni.


 

Rurik Péter
2020

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Rurik Péter szakmai életútját, a vasúti rendszerek korszerűsítésében elért kiváló eredményeit és a HTE-ben folytatott töretlen, mindmáig tartó közösségi munkáját kívánja elismerni.

Jereb László
2019

Az egyesület a HTE Életmű díjjal Jereb László szerteágazó oktatási tevékenységét, kutatói munkáját, a fejlesztési és ipari projektekben elért eredményeit, valamint a TMMB-ben, IHSZB-ben és a HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottságában végzett elnöki tevékenységét kívánja elismerni.


 

Tormási György
2019

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Tormási György teljes életútja előtt tiszteleg, elismerve és értékelve azt a hatalmas munkát, melyet a hazai műsorszórás fejlesztése, kiépítése és digitális átalakítása érdekében végzett. Ugyancsak ezzel kívánja elismerni a HTE életében végzett 35 éves tevékenységét, melynek középpontjában mindig a szakmaiság, az ismeretek továbbadása és a stratégiai szemlélet állt.


 

Gazsi János
2018

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Gazsi János fejlesztőmérnöki tevékenységét, ismeretterjesztő munkáját és az utóbbi közel két évtizedben a Szenior szakosztályban végzett odaadó, aktív tevékenységét ismeri el.

Schmideg Iván
2018

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Dr. Schmideg Iván hírközlés területén végzett több mint 60 éves, kiemelkedő, példamutató munkáját és a HTE-ben végzett sokoldalú, a mai napig is tartó tevékenységét kívánja elismerni.
 

 

Szalay István
2018

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Szalay István szakmai életútja előtt tiszteleg, de emellett el kívánja ismerni a HTE Kábeltelevíziós szakosztályában eddig végzett korábbi és most újra aktív tevékenységét is.

 

Prónay Gábor
2017

Az életmű díjjal az Egyesület Prónay Gábor teljes életútja előtt tiszteleg, oktatási és szakmai sikerein túl értékelve azt a fantasztikus energiát, kitartást, amivel a projektmenedzsment kultúra elterjesztésén, a hazai projektmenedzserek összefogásán és a szakma színvonalának a folyamatos emelésén dolgozik. Ugyancsakezzel kívánja elismerni a HTE életében meghatározó, folyamatosan újdonságokat létrehozó munkáját, melyet már több mint negyven éve lankadatlanul és eredményesen folytat.

Turányi Gábor
2016

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Turányi Gábor teljes életútját kívánja elismerni, szakmai sikerein és jelentős társadalmi tevékenységén, egyesületi munkáján kívül külön értékelve azt az őszinte, egyenes hozzáállást a szakmai kérdésekhez, melyek hozzásegítették a hazai hírközlést az elmúlt évtizedekben elért fejlődéshez.


 
Varsányi János és Turányi Gábor

Varsányi János
2016

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Varsányi János teljes életútja előtt tiszteleg, szakmai sikerei mellett értékelve az egyesületben kifejtett önzetlen tevékenységét, mely mind a mai napig  tiszteletet vált ki tagtársaiból és a fiatalabb generációból egyaránt.

Antal László
2015

Az Egyesület a HTE Életmű díjjal Antal László teljes életútja előtt tiszteleg, szakmai sikerein túl értékelve azt a hihetetlen kitartást, amivel mind a mai napig lelkesen és töretlen akarattal szervezi a szakosztály munkáját és elismerést kivívó módon követi a mai technika újdonságait.

 

Lőrincz Béla
2015

Az Egyesület a most alapított HTE Életmű díjjal Lőrincz Béla teljes szakmai életútját és a HTE-ben végzett kitartó, építő munkáját ismeri el, értékelve mindazt a tevékenységet, melyet a szakosztályi munkába fektet és jelenleg is a Szenior Szakosztályban kamatoztat.  

 

 

 Az Informatikatörténeti Fórum (iTF) a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) keretein belül, 2009 januárjában megalakult szakmai közösség. Célkitűzésük az informatika hazai történetének, fejlődésének és eredményeinek bemutatása és dokumentálása, a kezdetektől. Kiemelt feladatuknak tekintik bemutatni a múltban fontos szerepet játszó személyeket, intézményeket, termékeket, rendezvényeket és írásokat, felhasználva a még élők szakmai emlékezetét is.
Azon díjazottak esetében, akik szerepelnek az iTF adatbázisában, az iTF logóra kattintva jut el az iTF oldalára. További információ: https://itf.njszt.hu