Hírek

A netsemlegességi szabályok felülvizsgálata

2023-03-20 10:16
Idén immár második alkalommal vizsgálja felül az Európai Bizottság az (EU) 2015/2120 számú, esetenként az egységes távközlési piacról szóló („TSM”) rendeletként is említett jogszabály nyílt internethozzáférésről (netsemlegességről) szóló rendelkezéseit. A felülvizsgálatról a Bizottságnak legkésőbb 2023. április 30-ig kell jelentést benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, szükség esetén a rendelet módosítását célzó javaslatokkal együtt. Az érdekelt felek – köztük a BEREC – többségének véleménye alapján nincs szükség módosításra: a rendelet továbbra is megfelelően védi végfelhasználókat, hogy élvezzék az általuk választott információkhoz, illetve tartalomhoz, alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit. Eközben az Egyesült Királyság hírközlési szabályozó hatósága, az Ofcom is közzétette a maga javaslatait a netsemlegességi szabályok alkalmazásának módjáról az immár EU-n kívüli szigetországban. Az Ofcom több az internethozzáférés szolgáltatók által végzett forgalomszabályozást érintő kötöttség enyhítését vetíti előre, a szolgáltatók innovációs képességének és hálózatirányításuk hatékonyságának megőrzése érdekében.

WRC-23 Rádiótávközlési Világértekezlet

2023-03-14 10:08
wrc-23-radiotavkozlesi-vilagertekezlet
2023 november 20- december 15 között Dubaiban kerül megrendezésre a Rádiótávközlési Világértekezlet (WRC-23). A Rádiótávközlési Világértekezletet három-négy évente rendezik. A WRC feladata a Nemzetközi Rádiószabályzat, a rádiófrekvenciás spektrum, valamint a geostacionárius-műholdas és nem geostacionárius-műholdas pályák használatáról szóló nemzetközi szerződés felülvizsgálata, és szükség esetén módosítása. A felülvizsgálatokra az ITU Tanácsa által meghatározott napirend alapján kerül sor, amely figyelembe veszi a korábbi rádiótávközlési világértekezlet ajánlásait. Az európai országok a CEPT keretében dolgozzák ki közös álláspontjukat a világértekezlet egyes napirendi pontjaira. Az álláspont kidolgozásában a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság munkatársai is részt vesznek.

Megjelent az ETSI Fixed 5th Generation Advanced and Beyond fehér könyve

2023-03-14 09:42
megjelent-az-etsi-fixed-5th-generation-advanced-and-beyond-feher-konyve
Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI: European Telecommunications Standards Institute) évek óta foglalkozik a vezetékes hálózatok fejlődésével. Az Industry Specification Group (ISG) F5G munkájának kiindulópontja az 5. generációs vezetékes hálózat általános jellemzőinek azonosítása, az otthoni, üzleti és ipari felhasználási lehetőségek feltárása volt. 2022 szeptemberében jelent meg a legújabb fehér könyv a tématerületen, Fixed 5th Generation Advanced and Beyond címmel.

A 2023. február 2-án tartott Elnökségi ülés témái

2023-03-09 08:37
A 2023. február 2-án megtartott elnökségi ülés 13 napirendi pontot tartalmazott. Az első napirendi pontban a HTE Infokom 2023-as konferencia szervezésének a megkezdéseként a Programbizottság vezetője foglalta össze azokat a tanulságokat, amiket érdemes figyelembe venni. A második napirendi pontban az Információbiztonsági szakosztály elnöke ismertette a májusi tudományos konferencia elképzeléseit. A harmadik napirendi pontban a HTE IoT minikonferencia előkészületeit ismertette a Szervezőbizottság elnöke. A következő napirendi pontban az ISZB elnökével tartott egyeztetést az Elnökség a bizottság munkájának az átalakításáról. Az ötödik napirendi pontban a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag ismertette a terveit. Ugyancsak ő mutatta be a hatodik napirendi pontban a kollektív tagokra vonatkozó terveket. A következő pontban már a HTE pénzügyeket is érintő tevékenységeinek a státuszát ismertette az operatív igazgató, majd a nyolcadik pontban a 2022-es év előzetes pénzügyi eredményeit mutatta be. A kilencedik napirendi pontban is az operatív igazgató ismertette a 2023-as költségvetés felülvizsgálatára vonatkozó lépéseit. A tizedik pont a termékportfolió kimutatás lett volna, de ezt a napirendi pontot elhalasztotta az Elnökség. Lényeges kérdést érintett a következő napirendi pont, ahol a Jelölő Bizottság elnöke számolt be a tisztújításban elért eddigi eredményekről. A tizenkettedik pontban az Alapszabály módosításának a kérdése került a középpontba, míg végül az Egyebek napirendi pontban a HTE szakmai közösségei számára kiírt pályázat bíráló bizottságát jelölte ki az Elnökség, valamint szóba került a HTE fennállásának a 2024-ben esedékes 75. évfordulója is.

Európa digitális évtizede: a kitűzött célok 2030-ig

2023-03-03 11:02
europa-digitalis-evtizede-a-kituzott-celok-2030-ig
2023. január 8-án lépett hatályba a Parlament és a Tanács határozata a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program létrehozásáról [1], melynek célja az Európai Unió polgárai és vállalkozásainak számára nagyobb jólétet biztosító, emberközpontú és fenntartható digitális jövő megteremtése. Közvetlen előzménye a Bizottság Közleménye [2] a „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja”. A Határozatban lefektetett célok teljesülésének nyomon követése céljából a Bizottság évenként átfogó jelentést készít melyben a DESI [3] -re támaszkodik. A tagállamoknak 2023. október 9-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak a Határozat alapján elkészített nemzeti ütemtervet, amely becslést is tartalmaz szükséges beruházásokról és erőforrásokról. A Bizottság is rendszeresen konzultál a magán- és a közszféra érdekelt feleivel, köztük a kkv-k képviselőivel, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön, és ajánlott szakpolitikákat, intézkedéseket dolgozzon ki e határozat végrehajtása céljából.

Elhunyt Dr. Nándorfi Gyulané Magdi (1937-2023)

2023-02-27 08:28
elhunyt-dr-nandorfi-gyulane-magdi-1937-2023-
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Nándorfi Gyuláné Magdi február 9-én hosszú betegség után örökre elment. Temetése március 7-én 12.45-kor lesz a farkasréti temetőben.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Éry Gábor

2023-03-17 11:13
magyar-erdemrend-lovagkeresztje-kituntetesben-reszesult-ery-gabor
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter állami kitüntetéseket adott át Novák Katalin köztársasági elnök megbízásából, valamint miniszteri elismeréseket adományozott. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült: Éry Gábor mérnök-közgazdász, az Ericsson Magyarország volt elnök-vezérigazgatója, a közép-európai régió alelnöke.

Az Európai Bizottság a széles sávú hálózatokra vonatkozó felülvizsgált állami támogatási szabályokat fogadott el 2022.12.12.-én

2023-03-14 09:49
A széles sávú hálózatokról szóló elfogadott, felülvizsgált iránymutatás jelentős lépést jelent a sikeres európai digitális átállás felé. Megkönnyíti a tagállamok számára, hogy támogassák a nagy teljesítményű széles sávú hálózatok kiépítését a megfelelő összeköttetéssel nem rendelkező területeken, hogy az évtized végére mindenki számára gigabitalapú hozzáférést és 5G lefedettséget biztosítson. Ez a fogyasztók, a vállalkozások és a közszféra számára egyaránt előnyös lesz. A digitális szakadék csökkentésével az új szabályok még inkább hozzá fognak járulni az EU-n belüli társadalmi és regionális egyenlőtlenségek megszüntetéséhez.

Hogyan kezeljük a sütiket a Cookie Banner Munkacsoport jelentése szerint

2023-03-14 09:06
hogyan-kezeljuk-a-sutiket-a-cookie-banner-munkacsoport-jelentese-szerint
Az Európai Adatvédelmi Testület 2021-ben létrehozott egy Cookie Banner Munkacsoportot, hogy a számos adatvédelmi hatósághoz érkező, sütik kezelésével kapcsolatos panaszokra adandó válaszokat koordinálja. A Testület 2023. január 18-án közzétette a Munkacsoport jelentését, amely nyolc különböző esetkör elemzésével mutatja be a követendő szabályokat. Az anyag jó kiindulási alapnak szolgálhat az uniós szabályozás mellett, a különböző tagállamok sütikre vonatkozó szabályainak alkalmazása során. Bár a jelentés csak a sütikre fókuszál, de a számos egyéb nyomon követési technika esetében is hasonló szempontoknak kellene érvényesülniük.

Új Uniós Rendelet a hatékonyabb segélyhívó kommunikáció érdekében

2023-03-08 12:04
uj-unios-rendelet-a-hatekonyabb-segelyhivo-kommunikacio-erdekeben
Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (Kódex) felhatalmazása alapján a Bizottság 2022. december 16-án elfogadta a “az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 112-es egységes európai segélyhívószámon elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz a segélyhívási célú kommunikáción keresztül való hatékony hozzáférést biztosító intézkedésekkel történő kiegészítéséről” szóló rendeletet. A rendelet kiegészítve a Kódex 109. cikk (2), (5) és (6) bekezdésének rendelkezéseit további részlet szabályokat határoz meg a segélyhívó szolgálatok elérhetőségének biztosításával, a fogyatékossággal élő személyek segélyhívó szolgálatokhoz történő hozzáférése azonos lehetőségeinek biztosításával, valamint a hívó helymeghatározási adatainak elérhetőségével kapcsolatban, illetve az ezekre vonatkozó tagállami jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatban.

IEEE Sensors Council Distinguished Lecturer Program

2023-02-28 13:31
ieee-sensors-council-distinguished-lecturer-program
Az IEEE Sensors Council Distinguished Lecturer program keretén belül, a HSN Lab és az IEEE Hungary Section támogatásával, március 9-én, jövő csütörtökön 16 órától Prof. Vladimir Lumelsky (University of Wisconsin-Madison, USA) tart majd vendégelőadást a BME-n, "Human-Robot Interaction and Human-Robot Teams" címmel.

The 12th International Conference on Applied Informatics

2023-02-20 08:39
the-12th-international-conference-on-applied-informatics
Felhívjuk szíves figyelmüket az Egerben március 2-4. között megrendezésre kerülő The 12th International Conference on Applied Informatics (ICAI 2023) nemzetközi informatikai konferenciára.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács