Híradástechnika különszám

 

A folyóirat teljes száma (13 MB)

Tartalom

Sallai Gyula, Szabó Csaba Attila
ELŐSZÓ 
A jövő internetének kutatása az infokommunikációs kutatások legkiemeltebb területeinek egyike, a jövő internete az innováció egyik legjelentősebb hajtóereje, a kibontakozó digitális ökoszisztéma és társadalom meghatározó eleme. A Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC) és a Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform (FI NTP) 2015. november 11-én, a Tudomány hónapja keretében, közösen rendezte meg Budapesten a 2. Magyar Jövő Internet Konferenciát (MJIK 2015), amelynek társrendezői a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE), a Hungarnet Egyesület, a rendezvényt támogató Smartpolis projekt, valamint a rendezvénynek helyet adó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) voltak. Az 1. Magyar Jövő Internet Konferencia (MJIK 2014) a jövő internetének első átfogó hazai szakmai fóruma volt, amely az internet trendjeiről, a feltáruló lehetôségekről kívánt átfogó képet adni. A 2. Magyar Jövő Internet Konferencia az első konferenciához hasonló szakmai fórum volt, melyen 140 szakember vett részt. Az MJIK 2015 programjának szervezése során a jövő internet témakörének széles palettájából idén a Smart City/ Okos város technológiáira és alkalmazásaira helyeztük a hangsúlyt, figyelembe véve e témakör kiemelkedő európai jelentőségét és hazai eredményeit. Ezt fejezte ki a konferencia alcíme is: „Smart City a célkeresztben".
 

Sallai Gyula
A jövő internet kutatás célkitűzései és területei 
Az internet globális elterjedtsége, kihívásai és lehetőségei a jövő internetének kutatását kiemelten fontossá tették. A cikk felvázolja a jövő internet (Future Internet) célkitűzéseit és koncepcióit, beleértve a szolgáltatás-, erőforrás-, tartalom- és környezettudatosságot, a tárgyak internetét (IoT), a FI-ware alkalmazásokat. Azonosítja, és kilenc fejezetbe rendezi a releváns kutatási témaköröket az alapkutatástól kezdve a mérnöki alkalmazott kutatásokon keresztül az internetes megoldások fejlesztéséig és vizsgálatáig. Végül a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Programban regisztrált kutatási témákról nyújt áttekintést.
 

Kovács Kálmán, Bakonyi Péter
Future Internet and Smart Cities, avagy a jövő internete és az okos városok 
A gyorsuló urbanizációs folyamat, az egyre nagyobb koncentráció révén keletkezô tömegkiszolgálási problémák mellett növekszik az egyéni igényeket kielégítő szolgáltatások iránti tömeges kereslet is. Olyan intelligens megoldásokat kell találnunk, amelyek egyrészről igen hatékonyak és fenntarthatóak, másrészről elősegítik a gazdasági prosperitást és az egyre komfortosabb, biztonságosabb életvitelt. A jövő internet az a platform, amely ezeket a kihívásokat kezelni tudja és az okos város (Smart City) koncepció egyike azon megoldásoknak, amelyek a jövő internet segítéségével a fent felsorolt problémákra megoldást kínálnak. Ezért felértékelődött, s mára már különösen fontossá vált a jövő internetének és ezzel párhuzamosan az okos városok kialakításának egyidejű kutatása, s ehhez kapcsolódóan a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bázisán létrejövő Smart City Regionális Kiválósági Központ (Smartpolis).
 

István Gódor, Jan Höller
Trends in Smart City infrastructures 
Okosváros-infrastruktúrák trendjei (angol nyelven)
A smart city is envisaged to be an integrated open environment, which is able to collect all relevant information about city life, analyze this information and create a meaningful knowledge base. ICT is the enabling common infrastructure and together with a horizontal approach enables targeting data and information driven complex problems. We are looking forward to generic and open standards enabling development of open APIs and a participatory community that could drive the ecosystem into a next level. Naturally, the computation needs should build on the best performing big data analytics components; meanwhile combine them in a smart way to exploit the most of these open source solutions. Some examples are already developed and municipalities are able to use them today.
 

Cristina Olaverri Monreal
Intelligent technologies for mobility in Smart Cities 
Intelligens mobilitás-technikák az okos városokban (angol nyelven)
Smart Cities are associated with a higher quality of life that is determined through several factors including for example basic services, safety and security. Technology makes it possible to compile massive amounts of real-time data to optimize the urban infrastructure, thus improving efficiency and effectiveness of citizens' ability to navigate. The analysis of these location-based data enables us to determine which services could be useful for citizens at a certain time, for example, thereby improving the efficiency of public and transport services. Various aspects of technologies that enable smart mobility in cities are presented in this paper.
 

Aurel Gontean
Smart City initiatives in Timisoara – plans and action 
Okosváros-kezdeményezések Temesváron – tervek és akciók (angol nyelven)
The main goal of this paper is to review the status of the past and current initiatives in order to align the second most important town in Romania with European and world wide smart cities objectives. A lot of effort has been performed, results are available, however there is still a long way to go. The second goal is to reflect the historical context of the region with its particularities in order to prove the background of the decisions. Future actions are also presented.
 

Cinkler Tibor, Simon Csaba, Szabó Örs, Székely Sándor, Jakab Csaba
5G hálózatok architektúrája 
Ebben a cikkben összefoglaljuk és értékeljük az ötödik generációs hálózatokkal szemben megfogalmazott követelményeket, amelyek a tárgyak internetének elvárásait is teljesítendő, a hálózati architektúra átfogó és teljes átgondolását igénylik és a szolgáltatók automatikus együttműködését is elvárják. Az EU nagy hangsúlyt fektet az 5G hálózatok kutatására, tervezésére és szabványosítására, támogatja szolgáltató és gyártó cégek innovációs törekvéseit. A cikk a COMBO és 5GEx európai kutatás- fejlesztési kutatási projektek eredményeiről számol be, amelyek részesei az 5G hálózatok tervezési erőfeszítéseinek és egymást kiegészítve meghatározó elemei lehetnek az 5G hálózatok architektúrájának.
 

Vida Rolland, Fehér Gábor
Infrastrukturális vagy közösségi érzékelés az okos városokban? 
Ahhoz, hogy városainkat okosokká tegyük, szükségünk van egyre több adatra a város mûködéséről, mindennapi életéről, ezen adatok gyûjtéséhez pedig szenzorok kellenek. Ezek a szenzorok lehetnek egy dedikált érzékelési infrastruktúra részei, de egyre inkább elterjednek azok a közösségi érzékelésre épülő megoldások is, melyek a felhasználók mobiltelefonjaiba integrált szenzorokra építenek. Ebben a cikkben előbb megvizsgáljuk az infrastrukturális és a közösségi érzékelés előnyeit és hátrányait, majd bemutatunk néhány konkrét esettanulmányt.
 

Tóth János, Hajdu András
Képfeldolgozó algoritmusok teljesítményértékelésére szolgáló online kollaborációs kutatási keretrendszer 
Cikkünkben egy olyan kollaboratív keretrendszert mutatunk be, amelynek elsődleges célja, hogy segítse a képfeldolgozás területén dolgozó kutatókat az általuk fejlesztett algoritmusok tesztelésében megfelelően annotált képi adatbázisok biztosításával, valamint, hogy lehetővé tegye az algoritmusok teljesítményének standardizált körülmények között történő automatikus kiértékelését. Ez a kvantitatív kiértékelés lehetőséget ad az azonos funkciójú algoritmusok összehasonlítására és rangsorolására is. A keretrendszer működéséhez annak felhasználói annotált képi adatbázisokkal és azok validálásával járulhatnak hozzá.
 

Varga István, Tettamanti Tamás
A jövő intelligens járművei és az infokommunikáció hatása 
Napjaink egyik új fejlődési iránya és innovációja az önálló döntéshozásra képes, autonóm módon közlekedő jármûvek kutatása és fejlesztése, amelyben az infokommunikációnak meghatározó szerepe van, és amely számtalan további kapcsolódó szakterület innovációját is magával hozza. Az emberi beavatkozástól független működés a közlekedés minden ágazatában megjelenik, legyen az vízi, légi vagy a földfelszíni közlekedés. Cikkünkben elsősorban a közúti járműforgalomban megjelenő autonóm járművek hatását vizsgáljuk.

2. Magyar Jövő Internet Konferencia

Részletes program

Ismertető

Háttéranyagok

Program in English

Híradástechnika különszám


 

Ő

Ezt a Híradástechnika különszámot, mind elektronikus, mind nyomtatott megjelenését a 664604 számú Horizon 2020 Teaming Smartpolis projekt támogatta

 

A 2. Magyar Jövő Internet Konferencia szervezői