Vissza

Új Uniós Rendelet a hatékonyabb segélyhívó kommunikáció érdekében

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (Kódex) felhatalmazása alapján a Bizottság 2022. december 16-án elfogadta a “az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 112-es egységes európai segélyhívószámon elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz a segélyhívási célú kommunikáción keresztül való hatékony hozzáférést biztosító intézkedésekkel történő kiegészítéséről” szóló rendeletet. A rendelet kiegészítve a Kódex 109. cikk (2), (5) és (6) bekezdésének rendelkezéseit további részlet szabályokat határoz meg a segélyhívó szolgálatok elérhetőségének biztosításával, a fogyatékossággal élő személyek segélyhívó szolgálatokhoz történő hozzáférése azonos lehetőségeinek biztosításával, valamint a hívó helymeghatározási adatainak elérhetőségével kapcsolatban, illetve az ezekre vonatkozó tagállami jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatban.


Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (Kódex) felhatalmazása alapján a Bizottság 2022. december 16-án elfogadta a “az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 112-es egységes európai segélyhívószámon elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz a segélyhívási célú kommunikáción keresztül való hatékony hozzáférést biztosító intézkedésekkel történő kiegészítéséről” szóló rendeletet.

A rendelet kiegészíti a Kódex 109. cikk (2), (5) és (6) bekezdésének rendelkezéseit, amelyek meghatározzák a tagállamok kötelezettségeit a segélyhívó szolgálatok elérhetőségének biztosításával, a fogyatékossággal élő személyek segélyhívó szolgálatokhoz történő hozzáférése azonos lehetőségeinek biztosításával, valamint a hívó helymeghatározási adatainak elérhetőségével kapcsolatban.

A rendelet megalkotásának – a 109. cikkben meghatározott felhatalmazáson túlmenően – az ad különös aktualitást, hogy a felmérések szerint sok tagállamban a 112-es illetve a többi nemzeti segélyhívószámokat fogadó közbiztonsági válaszpontok (PSAP)-ok illetve ezek nyilvános hálózati csatlakozási technológiája nem követte a technológiai fejlődést, illetve nem használják ki e fejlődésben rejlő technikai lehetőségeket. Emiatt jelentősen eltér az egyes tagországokban az segélyhívó szolgáltatok elérhetőségének módja, hatékonysága és színvonala. 

A helymeghatározásra vonatkozóan a rendelet kötelezően előírja, hogy az illetékes hatóságoknak meg kell határozniuk a hívó helyére vonatkozó információ pontossági és megbízhatósági (sikerességi) kritériumait. Ez a pontossági kritérium a gyakorlatban a vezetékes hálózatok esetében a hívó hálózati végpont fizikai címének megadását, mobil hálózatok esetében a méterben kifejezett pontosságot jelenti (kiegészítve akár a vertikális pozícióra vonatkozó adattal is).     

A fogyatékossággal élő személyek segélyhívó szolgálatokhoz hozzáférésével kapcsolatban – a megvalósítás módját a technikai lehetőségektől függően nyitva hagyva -  a rendelet többek között előírja, hogy biztosítani kell a kétirányú interaktív kommunikációt a végfelhasználó és a közbiztonsági válaszpont (PSAP) között, ingyen és előzetes regisztráció nélkül, bárhol az EU területén a hívást az ilyen hívások fogadására alkalmas PSAP-hoz kell irányítani, biztosítva a helymeghatározás egyenértékű szintjét is. Ezen kívül előírja a rendelet azt is, hogy a lehetőséget úgy kell kommunikálni az érintettek felé, hogy tájékozottsági szintjük legalább elérje a többi felhasználó 112-vel kapcsolatos tájékozottsági szintjét.

A szolgálatok elérhetőségével kapcsolatban a rendelet (még mindig) általános követelményt tartalmaz: A tagállamok biztosítják, hogy a segélyhívási célú kommunikáció és a helymeghatározási információ haladéktalanul eljusson az illetékes közbiztonsági válaszponthoz, amely technikailag alkalmas arra, hogy a háttér-információkat e szolgálatok riasztásakor továbbítsa a segélyhívó szolgálatokhoz.

A rendelet előírja azt is, hogy a tagállamok együttműködnek a bizottsággal a fogyatékossággal élő személyek EU-szerte azonos kiszolgálása érdekében szükséges interoperabilitási követelmények meghatározásában.

A rendelet a tagállami jelentéstételi kötelezettségeket is meghatározza.  

 

A rendeletet megalapozó felmérés összefoglalója itt érhető el:

A rendelet magyar nyelven itt érhető el:

A rendelet angol nyelven itt érhető el:

 

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

Vezetőségi ülés - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2023.12.06. 9:30 - 2023.12.06. 11:30
EIVOK-41. Zártkörű, egyéni meghívásos esemény 2023.12.13. 16:30 - 2023.12.13. 20:00
EIVOK-42 Szakmai est, és szakosztályi közgyűlés 2024.01.18. 16:30 - 2024.01.18. 19:30
MCC-EIVOK-43-EIVOK közös tudományos szakmai konferencia 2024.02.14. 16:50 - 2024.02.14. 19:00

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács