Vissza

A 2022. április 14-én tartott Elnökségi ülés témái

Az áprilisi Elnökségi ülés is sok napirendet tárgyalt, akárcsak az előző hónapokban. Az első napirendi pontban a Programbizottság elnöke számolt be a novemberi HTE Infokom 2022 konferencia szakmai előkészítéséről. A második napirendi pontban a Jelölő Bizottság elnöke tartotta meg tájékoztatóját a Közgyűlésen betöltendő megüresedett posztok miatt. A harmadik napirendi pontban a Közgyűlés előkészítése volt a téma. A következő napirendi pont a HTE pénzügyi státusza került a középpontba. Az ötödik napirend a 2021-es előzetes mérleg és eredménykimutatás előző hónapról elnapolt bemutatása lett volna, de még mindig nem álltak össze az adatok a könyvelőnél. A következő napirendi pont a HTE díjjavaslatok ismertetése volt, míg a hetedik napirendi pont a tiszteletbeli szenátorok kinevezésével foglalkozott. A nyolcadik napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnöke tartott beszámolót, végezetül az Egyebek napirendi pontban néhány technikai kérdést egyeztetett az Elnökség.


Az első napirendi pontban a HTE Infokom Programbizottságának az elnöke, Kolláth Gábor ismertette a novemberi konferencia szakmai programjának az állását. Az előző havi szélesebb körű brain storming alapján megszületett a 15 szekció témaköre és 10 szekció esetében már a szekcióelnökök is megvannak, most még a hiányzó jelölteket kell megtalálni és a keynote előadásokra kell koncentrálni, ami most nem egyszerű feladat, még képlékeny a helyzet. Az Elnökség részéről több név is felmerült, de abban egyetértett a vezetés, hogy még egy kicsit érdemes várni, míg a felelősségi körök kirajzolódnak a választások után. Ez ugyanis befolyásolhatja az előadók hajlandóságát. Kolláth Gábor úgy összegezte a program állását, hogy nyár elejére megszülethet a honlapra is kitehető program, amiben már legfeljebb egy-két előadó személye lehet bizonytalan. Célul jelölte meg egy erősebb marketing kampány megindítását, hogy a személyes létszámot vissza lehessen hozni a járványhelyzet előtti szintre, ebben Nagy Péternek lesz teendője. Vágujhelyi Ferenc elnök és Kis Gergely alelnök vállalták az elhangzott személyek megkeresését a későbbiek folyamán.

A második napirendi pontban a Jelölő Bizottság elnöke, Szabó Csaba Attila számolt be a bizottság munkájáról és a Szűcs Miklós sajnálatos elhunytával megüresedett Gazdasági Bizottság elnöki pozíció betöltéséről. A Jelölő Bizottság erre a posztra Ferencz Rolandot ajánlotta, aki a beszélgetések alapján elfogadta a jelölést. Az Elnökség egyhangúan támogatta Ferencz Roland jelölését, így a Közgyűlésen ő fog jelöltként szerepelni, a végső döntés ott születik meg a szavazás után.

Időközben Hrucsár Mária főtitkárhelyettes bejelentette, hogy megnövekedett munkahelyi feladatai miatt visszaadja a megbízását, így a Jelölő Bizottságnak újabb feladata lett. Több személyt is megkerestek, de gyorsan kellett lépni a kérdésben, mert az Alapszabály szerint a Közgyűlés előtt 42 nappal meg kell jelentetni a pozícióra választható személy vagy személyek nevét és rövid életrajzát. Szabó Csaba örömmel jelentette, hogy ugyan most többen nem tudták vállalni a feladatot, de Szkenderovics Ildikó, a Projektmenedzsment szakosztály alelnöke elfogadta a jelölést. Az Elnökség az ő jelölését is egyhangúan elfogadta.

Szabó Csaba Attila ezzel bejelentette, hogy a Jelölő Bizottság a munkáját befejezte. 

A harmadik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató számolt be a Közgyűlésre előkészítendő dokumentumok helyzetéről. Elmondta, hogy a könyvelő a több irányú leterheltsége miatt még mindig nem tudott végleges mérleget készíteni, de remélhetőleg az a Közgyűlés előtt 14 nappal készen lesz, mert ha nem, azzal a HTE megsérti az Alapszabályt. Az Elnökségben ez az alternatíva élénk vitát generált és az a döntés született, hogy a könyvelőt szembesíteni kell azzal, hogy a mérleg késedelmes elkészítésének jogkövetkezményit vállalnia kell, mert a HTE-nek ebből kára származik. Az Elnökség abban is egyetértett, hogy erről írásban kell tájékoztatni a könyvelőt, amennyiben április közepéig sem készül el a mérleggel. Egyben a könyvvizsgálóval is egyeztetni kell, hogy az utolsó pillanatban kell készen állnia a feladata elvégzésére. Nagy Péter szerint az utóbbival nem lesz probléma, ezt már megbeszélte vele.

A Közgyűlés előkészítésének a másik sarkalatos pontja a szakmai előadás előkészítése volt. Itt több személy neve is felmerült, Maradi István főtitkár és Kis Gergely alelnök vállalta, hogy egyeztetnek a felmerült személyekkel.

A negyedik pontban Nagy Péter foglalta össze a 2022-es év eddigi tevékenysége alapján a HTE pénzügyi helyzetét. Ebből kiderült, hogy a már lezárult események a tervezett eredményeket hozták és a HTE további terveit sem veszélyezteti nagyobb akadály. Mind a központi szervezésű konferenciák, mind pedig a anácsadásokra vonatkozó szerződések jó úton haladnak, persze a jövőbeli eredményekre még várni kell, hogy úgy alakulnak-e, mint ahogy tervezve lettek, de alapvetően a HTE jól áll ezekben a feladatokban is. A Közgyűlésen így óvatos, de bíztató pénzügyi helyzetet lehet kommunikálni.

Az ötödik napirendi pont a 2021-es év előzetes mérlege és eredménykimutatása lett volna, de a harmadik napirendi pontban jelzett könyvelői késlekedés miatt ezt ismételten el kellett napolni.  A dokumentumok megszületése után így az Elnökség elektronikus úton fog tudni szavaznia a dokumentumokról.

A hatodik napirendi pontban a Díjbizottság tagja, Bartolits István ismertette a Díjbizottság május 24-i ülésének a végeredményét. A számos javaslatot meg kellett szűrni, egyrészt mert túllépték az Alapszabály szerint megszabott kereteket, másrészt olyan személyekre is érkezett javaslat, akik az elmúlt időszakban már díjazottak voltak és erre csak különleges esetekben lát indokot a bizottság. A díjazottak listáját az Elnökség előzetesen megkapta, s mivel senki részéről nem érkezett olyan jelzés, hogy kizáró okot látna a díjazásra, így az Elnökség a Díjbizottság végeredményét jóváhagyta.

Ugyancsak Bartolits István volt az előterjesztő a hetedik napirendi pontban, ahol a tiszteletbeli szenátorok kinevezésére tett javaslatot. A tiszteletbeli szenátorok kinevezése a Közgyűlés szavazati döntésével emelkedik érvényre.

A nyolcadik napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnöke, Farkas Károly tartott beszámolót. Az előzetesen megküldött prezentációjában a 2020 szeptemberében kitűzött célokat vetette össze az eddig megvalósultakkal. Ebből kiderült, hogy több helyen is sikerült előrelépni a korábbiakhoz képest a HTE tudományos tevékenységében, de vannak területek, ahol nem sikerült még áttörést elérni. A prezentáció után az Elnökség élénk vitába kezdett, mert volt, aki Farkas Károly beszámolóját pesszimista hangvételűnek érezte a részeredmények ellenére is. A TB elnöke szerint viszont ez egy realista hangvételű beszámoló, a területben több potenciál van, ezért érzi úgy, hogy van még mit tenni. Most van egy személyi összeállításában jó bizottság, de az eredmények még az automatizmusokból jönnek.
Kis Gergely alelnök viszont kiemelte, hogy több HTE konferenciának is voltak tudományos igényű előadásai és a tanácsadói feladatok is hoznak ilyen jellegű munkákat. Bartolits István azt jelezte, hogy a Híradástechnika különszámok 3 éve lecsökkentek az évi két alkalomról egy alkalomra, jó lenne ezt visszaállítani, mert nagy az érdeklődés a kiadvány iránt, igenis fontos a magyar nyelvű szakmai irodalom is – és nem csak blogok és webinárok formájában. Maradi István főtitkár azzal zárta le a vitát, hogy szívesen elmegy a TB egy-egy ülésére, hogy élénkebb legyen a párbeszéd. Ehhez Vágujhelyi Ferenc elnök is csatlakozott.

Az Egyebek napirendi pontban a június 30-i elvonulós elnökségi ülés előzetese hangzott el Maradi Istvántól, majd az NJSZT ITF-fel április 27-én tartandó személyes megbeszélés fő irányvonalairól esett szó. 

Mivel több téma nem merült fel, Maradi István főtitkár az ülést berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Közgyűlés 2024 2024.05.30. 15:00 - 2024.05.30. 18:00
HTE 75 - Infokommunikációs trendek szakmai konferencia 2024.06.05. 13:00 - 2024.06.05. 17:00

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács