Vissza

A frekvenciagazdálkodás 50 éve

2019.09.04. 9:00 - 2019.09.04. 15:30
Hely: BME „Q” épület 402 terem, 1117 Budapest, Tudósok krt. 2.

A FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS 50 ÉVE


Jubileumi szimpózium a polgári frekvenciagazdálkodási szervezet megalapításának 50. és a nem-polgári frekvenciagazdálkodási szervezet megalapításának 25. évfordulója alkalmából az NMHH, a HTE, és a BME közös szervezésében.

 

Témája a hazai frekvenciagazdálkodás kialakulásának, szervezeti megalakulásának és tevékenységének, valamint a jövő feladatainak áttekintése szakmai előadások keretében.
Helyszín: BME „Q” épület 402 terem
Időpont: 2019. szeptember 4.

Online közvetítéshttps://www.youtube.com/watch?v=NY1t2pGDkto 

Program

9.00 - 9.30 Regisztráció
    
9.30 - 9.35 
Levezető elnök bevezetője, Dr. Fiala KárolyA jubileumi szimpózium célja

9.35 - 9.45 
Megnyitó, Aranyosné dr. Börcs JankaA frekvenciagazdálkodás szerepe a hírközlésben és az NMHH tevékenységében. Az 50 év eredményei


l. rész

A frekvenciagazdálkodás szervezeti és jogszabályi alapjainak és eszközrendszerének megteremtése.


9.45 - 10.00
A frekvenciagazdálkodás szervezeti kialakulása, intézményei 
Dr. Horváth Ferenc, minisztériumi volt főosztályvezető
A szervezet szükségessége, fejlődése átalakítási feltételek (KPM IV. Postafőosztály, Posta Rádió- és Televízióműszaki Igazgatóság, Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, Frekvenciagazdálkodási Intézet, Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal, Hírközlési Főfelügyelet, Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság.), valamint elvárások, feladat- és hatáskörök

10.00 - 10.15
Út a frekvenciagazdálkodás szakmai és jogi feltételeinek megalapozásához 
Hazay István, a Frekvenciagazdálkodási Intézet volt főigazgatója
A frekvenciagazdálkodás és használat jogszabályi háttér alapjainak lerakása, szervezeti feltételek, frekvenciagazdálkodási törvény, szabályozási koncepciók kidolgozása (műszaki előírások, frekvencia fel- és kiosztási táblázatok, frekvenciadíjmodellek), a frekvenciaengedélyezés megszervezése, tervezési módszerek, valamint tervezési követelmények kialakítása, nemzetközi szervezetekben való aktivitás megteremtése

10.15 - 10.30
A frekvenciagazdálkodás szabályozási rendszere és annak a következményei 
Nyárády Gábor, az NMHH Spektrumgazdálkodási Osztály volt osztályvezetője
Igazgatási-, műszaki-, eljárási-, és gazdasági feltételek hazai és nemzetközi szabályozása, Nemzetközi Rádiószabályzat, EU-RSC, CEPT-ECC, EHT, FNFT, RAT, engedélyezési eljárások, frekvenciadíj, a szabályozási rendszer összetevői, frekvenciasáv átrendezések, frekvenciaárverések szükségessége és a módszerek kidolgozása, országos frekvenciagazdálkodási koncepciók és stratégiák

10.30 - 10.45
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás létrehozása 
Dr. Bajó József, a KFGH volt igazgatója
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás létrehozásának szükségessége. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás integrációja az elektronikus hírközlés szabályozás nemzeti szervezeti, tevékenységi és szabályozási rendszerébe. A magyar nem polgári célú frekvenciagazdálkodás csatlakozása a NATO szövetségi frekvenciagazdálkodási rendszeréhez. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás részvétele a nemzetközi, regionális és nemzeti szabályozási folyamatokban

10.45 - 11.00
Frekvenciagazdálkodás korszerű támogatása 
Dr. Eiselt Béla, az FGI volt igazgatója
FMS fejlesztése -frekvenciatervezés és engedélyezés informatikai rendszer segítségével, egységes nyilvántartási és tervezési adatbázis létrehozása

11.00 - 11.15
A mérőszolgálat kialakítása, megszervezése és fejlesztése  (pptx)
Tomka Pétermérőszolgálat volt főosztályvezetője
Rádiómérés-ellenőrzés szükségessége, kialakulása, szervezete. Az engedélyezett és kalóz sávhasználat felderítése, az engedélynek való megfelelőség, a sávfoglaltság felmérése, a szabálytalan frekvenciahasználat és a rádióeszközök okozta kölcsönös zavartatások meghatározása és telephelyeinek, felderítése, az elektromágneses zavartatások felderítése és elhárítása. Állandóhelyű és mobil mérőrendszerek. Rádióberendezések és nagyfrekvenciás villamos berendezések, és nagyfrekvenciás mellékhatást keltő berendezések megfelelőségi vizsgálata. Mérőszolgálat fejlődése és fejlesztése a rádiótechnológiák műszaki és mennyiségi változásainak függvényében. Nemzetközi mérőszolgálati együttműködés


11.15 - 11.35 Szünet

Il. rész

Frekvenciagazdálkodás az új technológiák és megnövekedett spektrumigényeknek megfelelően


11.35 - 11.50
Sávátrendezések és új tervezési követelmények a műsorszórás digitalizációjával 
Kissné Dr. Akli Mária, NMHH Médiafrekvencia-tervezési és -koordinációs Osztály osztályvezetője
A műsorszórás digitalizációjának lehetőségei, sávfelszabadítási lehetőségek, új hálózattervezési módszerek, nemzetközi tervezés és koordináció, megvalósítási tervek, jövőbeli programok, a felszabaduló sávok újrahasznosítása

11.50 - 12.05
Új módszerek és megoldások a frekvenciagazdálkodásban 
Bálint Irén, NMHH Spektrumgazdálkodási Osztály osztályvezetője
Sávátrendezési tervek módszerek, a digitalizáció biztosította konvergencia és flexibilitás, új sávszabályozási követelmények, frekvenciaárverések, másodlagos frekvenciakereskedelem, rádióengedély nélküli vagy egyszerűsített engedélyezésű frekvenciahasználat, on-line adatszolgáltatás, STIR

12.05 - 12.20
A nem-polgári frekvenciagazdálkodás az NMHH-ban, új szervezeti rendszere és feladatai 
Balogh János, NMHH Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály főosztályvezetője
Az átszervezés szükségessége, célja, feladatai és megoldása, a polgári frekvenciagazdálkodással az eljárások és szabályozások egységesítése

12.20 - 12.35
A mérőszolgálat kihívásai a technológiai fejlődés és az eszközpark növekedésének megfelelően 
Gáspár Ernő, NMHH Mérésügyi Főosztály főosztályvezetője
Az új rendszerek, hálózatok és berendezések új technológiájú mérőeszközöket és mérőparkot igényelnek mind mobil, mind fix mérőállomások tekintetében, az óriási mérési adatmennyiség számítógépes vezérlése, adatrögzítése, nyilvántartása

12.35 - 13.00
A spektrumstratégia és EU szabályozás 
dr. Ulelay Emília, NMHH Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály főosztályvezető-helyettes
A rádiótávközlés technológiai és mennyiségi fejlődését lehetővé tevő spektrumigények biztosítása, frekvenciasáv átrendezési, sávfelszabadítási, frekvenciasáv értékesítési tervek, eszközpark fejlesztés, rendkívül speciális, magas képzettségű humán erőforrás képzés és utánpótlás biztosítás


13.00 - 14.00 Szünet


III. rész
Kerekasztal beszélgetés


14.00 – 15.15
Témaindítás és résztvevők (témakörönként 15 perc)

  • Sávértékesítések, témaindító: Dr. Vári Péter
  • A digitalizáció és új lehetőségei, témaindító: Kissné Dr. Akli Mária
  • Új kihívások a szabályozásban, témaindító: Bálint Irén
  • Az engedélyezés korszerűsítése, témaindító: Czuczy András
  • Mérőszolgálati kihívások, témaindító: Gáspár Ernő

 

IV. rész

15.15 - 15.30
Zárszó, Dr. Vári Péter, főigazgató-helyettes

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Közgyűlés 2024.05.30. 15:00 - 2024.05.30. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács