Vissza

HTE Közgyűlés 2017

2017.05.17. 16:00
Hely: BME Informatika épület, IB 017-es terem 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.

MEGHÍVÓ

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2017. május 17-én (szerda) 16.00 órakor
tartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE

Regisztráció: 15.15 órától

Napirend:

 1. Elnöki megnyitó – Magyar Gábor, HTE elnök
 2. Szakmai előadás – A PSD2 jelene és jövője, Juhász Róbert
 3. Főtitkári beszámoló – Bartolits István, HTE főtitkár

  A HTE 2016. évi beszámolója - A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
  Szöveges kiegészítés
  Független Könyvvizsgálói jelentés
  Ellenőrző Bizottság tájékoztatója – Horváth Pál Ellenőrző Bizottság elnöke

  HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló elfogadása
  Független Könyvvizsgálói jelentés
  Felügyelő Bizottság tájékoztatója – Horváth Pál Felügyelő Bizottság elnöke
   
 4. Tisztújítás
  Jelölő Bizottság előterjesztése – Sallai Gyula, a Jelölő Bizottság elnöke
  Szavazás lebonyolítása
 5. Tiszteletbeli szenátorok kinevezése, díjak átadása
 6. A tisztújítás eredményének az ismertetése
 7. Zárszó

 

Határozatképtelenség esetén az Elnök 2017. május 17-én, 16.30 órára azonos helyszínen, azonos napirenddel összehívja a Közgyűlést. Ebben az esetben tekintet nélkül a megjelentek számára, a Közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés várható időtartama 2 óra.

Kérjük, hogy megérkezéskor szíveskedjék a Regisztrációhoz fáradni, ahol aláírás után, a szavazáshoz szükséges anyagokat átadjuk. A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagok megtekinthetők a HTE Titkárságon, illetve a http://www.hte.hu/kozgyules2017 honlapon.

Akadályoztatását szíveskedjék a HTE Titkárságon jelezni.

Budapest, 2017. március 14.

Üdvözlettel:


dr. Magyar Gábor sk.
elnök

 

 

HTE tisztújítás jelöltjei 2017

A HTE 2017. május 17-én rendezi tisztújító közgyűlését, amelyen az egyesület küldöttei megválasztják az egyesület tisztségviselőit a következő három évre. A választás az elnökség 9 posztjára, valamint a 3-3 fős ellenőrző és etikai bizottságokra, összesen 15 posztra terjed ki. A HTE Alapszabálya értelmében a tisztújítást egy Jelölő Bizottság készíti elő, amelynek összetételét a Szenátus hagyja jóvá. A 2017. február 23-i szenátusi ülés az alábbi Jelölő Bizottságot kérte fel:

 • Dr. Sallai Gyula, tiszteletbeli elnök, a JB elnöke
 • Dr. Dibuz Sarolta, tiszteletbeli szenátor, a JB tagja
 • Dr. Kolláth Gábor, tiszteletbeli szenátor, a JB tagja.

Március elején kimentek a felhívások a tagság felé az HTE honlapján, és a szervezeti egységek (szakmai közösségek, tanácsadó testületek, elnökség) vezetői felé e-mailben, megkezdődtek a személyes beszélgetések, egyeztetések. Hét szervezettől érkeztek személyi javaslatok. A jelölési folyamat a Közgyűlés előtt 6 héttel, április 6-án zárult, a jelöltek bemutatkozó anyaga, amellyel vállalásukat megerősítik, április 11-ig beérkeztek. A jelöltek a feltételeknek megfelelnek, mindenki megkapta a jelöléshez szükséges támogatást.

A JB javaslata alapján a HTE jövendő vezetőségének jelöltjei az alábbiak:

Pozíció Bemutatkozó Fotó
Elnök Dr. Magyar Gábor
Alelnök Beskid Vilmos
Főtitkár Dr. Bánkuti Erzsébet
Főtitkárhelyettes Kissné Dr. Akli Mária
Tudományos területért
felelős elnökségi tag
Gerhátné Dr. Udvary Eszter
Gazdasági területért
felelős elnökségi tag
Dr. Mester Máté
Tagságfejlesztési területért
felelős elnökségi tag
Dr. Kis Gergely
Szakmai közösségi területért
felelős elnökségi tag
Dr. Bartolits István
Külső kapcsolati területért
felelős elnökségi tag
Dr. Kelemen Csaba
Ellenőrző bizottság elnök Horváth Pál

Ellenőrző bizottság tag Jamrik Péter
Ellenőrző bizottság tag Oláh István
Etikai bizottság elnök Dr. Imre Sándor
Etikai bizottság tag Csizmadia Attila
Etikai bizottság tag Putz József

 

A jelöltek bemutatkozó anyaga a nevekre klikkelve olvasható. A tisztújító közgyűlésen az tekintendő megválasztottnak, akit a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint a fele támogat.

Budapest, 2017. április 13.

A Jelölő Bizottság

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

Naplózástól az Avatarokig - Adat és M.I. 2024.04.25. 15:00 - 2024.04.25. 18:00
EIVOK-47 2024.05.02. 8:00 - 2024.05.02. 15:00
Process mining-Számítástechnikai Szakosztály 2024.05.02. 14:00 - 2024.05.02. 15:00

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács