Elnökség


Vágujhelyi Ferenc
elnök


Dr. Kis Gergely
alelnök


Maradi István
főtitkár

Szkenderovics Ildikó
főtitkárhelyettes

 


Soós István
Tagságfejlesztési területért felelős elnökségi tag

Dr. Farkas Károly
Tudományos területért
felelős elnökségi tag

Ferencz Roland
Gazdasági területért
felelős elnökségi tag


Kápolnai András
Külső kapcsolati területért felelős elnökségi tag


Dr. Darabos Zoltán
Szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag

 

Az elnökség az Egyesület választott ügyvezetése, operatív ügyintéző és képviseleti vezető szerve, amely intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét.

Az Egyesület elnöksége 9 választott, szavazati joggal rendelkező főből áll. Az elnökség tagjai: az elnök, alelnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, valamint a tudományos, gazdasági, tagságfejlesztési, szakmai közösségi és külső kapcsolati területért felelős elnökségi tagok. Az elnökségi ülések állandó résztvevője tanácskozási joggal az operatív igazgató, az ellenőrző bizottság elnöke és az etikai bizottság elnöke. / részlet az Alapszabályból /

Elnökségi tagok (2020-2023)

Vágujhelyi Ferenc elnök
Kis Gergely alelnök
Maradi István főtitkár
Hrucsár Mária főtitkárhelyettes (2020-2022)
Szkenderovics Ildikó főtitkárhelyettes (2022-2023)

Soós István Tagságfejlesztési terület
Farkas Károly Tudományos terület
Szűcs Miklós Gazdasági terület (2020-2021)
Ferencz Roland Gazdasági terület (2022-2023)

Kápolnai András Külső kapcsolati terület
Darabos Zoltán Szakmai közösségi terület

Elnökségi tagok (2017-2020)

Magyar Gábor elnök
Beskid Vilmos alelnök
Bánkuti Erzsébet főtitkár
Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes

Kis Gergely Tagságfejlesztési terület
Gerhátné Udvary Eszter Tudományos terület
Mester Máté Gazdasági terület (2017-2019)
Szűcs Miklós Gazdasági terület (2019-2020)
Kelemen Csaba Külső kapcsolati terület (2017-2019)
Kerekes István Külső kapcsolati terület (2019-2020)
Bartolits István Szakmai közösségi terület

Elnökségi tagok (2014-2017)

Magyar Gábor elnök
Szijártó Zoltán alelnök
Bartolits István főtitkár
Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes

Gyenes Péter Tagságfejlesztési terület
Imre Sándor Tudományos terület
Kis Gergely Gazdasági terület
Németh Monika Külső kapcsolati terület
Putz József Szakmai közösségi terület

Választmányi tagok (2011-2014)

Huszty Gábor elnök
Csizmadia Attila alelnök
Magyar Gábor alelnök
Oláh István alelnök
Bartolits István főtitkár
Gyenes Péter főtitkárhelyettes
Heszberger Zalán főtitkárhelyettes
Nagy Péter főtitkárhelyettes

Horváth Pál díjbizottság elnöke
Kis Gergely gazdasági bizottság elnöke
Vida Rolland külügyi bizottság elnöke
Gerhátné Udvary Eszter tudományos bizottság elnöke

Petkovics Ármin ifjúsági bizottság elnöke

További választmányi tagok: Balogh Tamás, Burján András, Imre Sándor, Maros Dóra, Sepsi Zsolt

 

Hírek

A 2023. február 2-án tartott Elnökségi ülés témái

2023-03-09 08:37
A 2023. február 2-án megtartott elnökségi ülés 13 napirendi pontot tartalmazott. Az első napirendi pontban a HTE Infokom 2023-as konferencia szervezésének a megkezdéseként a Programbizottság vezetője foglalta össze azokat a tanulságokat, amiket érdemes figyelembe venni. A második napirendi pontban az Információbiztonsági szakosztály elnöke ismertette a májusi tudományos konferencia elképzeléseit. A harmadik napirendi pontban a HTE IoT minikonferencia előkészületeit ismertette a Szervezőbizottság elnöke. A következő napirendi pontban az ISZB elnökével tartott egyeztetést az Elnökség a bizottság munkájának az átalakításáról. Az ötödik napirendi pontban a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag ismertette a terveit. Ugyancsak ő mutatta be a hatodik napirendi pontban a kollektív tagokra vonatkozó terveket. A következő pontban már a HTE pénzügyeket is érintő tevékenységeinek a státuszát ismertette az operatív igazgató, majd a nyolcadik pontban a 2022-es év előzetes pénzügyi eredményeit mutatta be. A kilencedik napirendi pontban is az operatív igazgató ismertette a 2023-as költségvetés felülvizsgálatára vonatkozó lépéseit. A tizedik pont a termékportfolió kimutatás lett volna, de ezt a napirendi pontot elhalasztotta az Elnökség. Lényeges kérdést érintett a következő napirendi pont, ahol a Jelölő Bizottság elnöke számolt be a tisztújításban elért eddigi eredményekről. A tizenkettedik pontban az Alapszabály módosításának a kérdése került a középpontba, míg végül az Egyebek napirendi pontban a HTE szakmai közösségei számára kiírt pályázat bíráló bizottságát jelölte ki az Elnökség, valamint szóba került a HTE fennállásának a 2024-ben esedékes 75. évfordulója is.

A 2023. január 12-én tartott Elnökségi ülés témái

2023-02-14 10:25
A 2023-as évet indító januári Elnökségi ülés programja – az előző ülésekhez hasonlóan – igen sok napirendet tartalmazott. Az első napirendi pontban az Infokommunikációs Szakértő Bizottság (ISZB) további működésének az irányáról értekezett az Elnökség az ISZB elnökével. A második napirendi pontban a HTE pénzügyi státuszáról számolt be az operatív igazgató. Ehhez csatlakozott a következő két napirendi pont témája is, ahol a 2022-es beszámoló és az előzetes pénzügyi eredmények illetve a 2023-as költségvetési tervezet volt a középpontban. Az ötödik napirendi pont még mindig a pénzügyekről szólt, itt a HTE megtakarításainak a befektetéséről folyt a vita, ami a mostani körülmények között komoly átgondolást igényelt. A hatodik napirendi pontban a szakmai közösségek számára kiírandó 2023-as pályázat tervezetét tárta a grémium elé a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag. A következő napirendi pontban már a közeljövő következett. Az egyik a 2023-as elnökségi ülésterv előterjesztése és elfogadása volt, míg a másik a hónapok óta formálódó, de most a főtitkár-helyettes által végleges változatában előterjesztett HTE Adatvédelmi Szabályzat volt. A tizedik napirendi feladatai domináltak: a 2023-as HTE minikonferenciák terveiről és lehetséges megvalósításukról gondolkodott és adott javaslatokat az Elnökség. Ezek után – mintegy pihenőként – két adminisztratív, de mégis igen fontos napirendi pont pontban a HTE és az mVISZ, a Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége közötti együttműködés koncepciója került bemutatásra. Végezetül az utolsó, Egyebek napirendi pontban a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program támogatásáról egyeztetett az Elnökség, majd egy szakosztályi névváltoztatásra vonatkozó kérést vitattak meg első körben.

Legközelebbi események

Vezetőségi ülés - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2023.04.05. 9:00 - 2023.04.05. 11:00
25. Projektmenedzsment Fórum 2023.04.13. 8:30 - 2023.04.13. 18:00
SOC and its Automatization- Számítástechnikai szako. 2023.04.17. 16:30 - 2023.04.17. 18:30