Elnökség


Vágujhelyi Ferenc
elnök


Dr. Kis Gergely
alelnök


Dr. Kolláth Gábor
főtitkár

Szkenderovics Ildikó
főtitkárhelyettes

 


Soós István
Tagságfejlesztési területért felelős elnökségi tag

Dr. Huszty Csaba
Tudományos területért
felelős elnökségi tag

Ferencz Roland
Gazdasági területért
felelős elnökségi tag


Bancsics Ferenc
Külső kapcsolati területért felelős elnökségi tag


Dr. Bányász Péter
Szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag

 

Az elnökség az Egyesület választott ügyvezetése, operatív ügyintéző és képviseleti vezető szerve, amely intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét.

Az Egyesület elnöksége 9 választott, szavazati joggal rendelkező főből áll. Az elnökség tagjai: az elnök, alelnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, valamint a tudományos, gazdasági, tagságfejlesztési, szakmai közösségi és külső kapcsolati területért felelős elnökségi tagok. Az elnökségi ülések állandó résztvevője tanácskozási joggal az operatív igazgató, az ellenőrző bizottság elnöke és az etikai bizottság elnöke. / részlet az Alapszabályból /

Elnökségi tagok (2023-2026)

Vágujhelyi Ferenc elnök
Dr. Kis Gergely alelnök
Dr. Kolláth Gábor főtitkár
Szkenderovics Ildikó főtitkárhelyettes 

Soós István Tagságfejlesztési terület
Dr. Huszty Csaba Tudományos terület
Ferencz Roland Gazdasági terület
Bancsics Ferenc Külső kapcsolati terület
Dr. Bányász Péter Szakmai közösségi terület

Elnökségi tagok (2020-2023)

Vágujhelyi Ferenc elnök
Kis Gergely alelnök
Maradi István főtitkár
Hrucsár Mária főtitkárhelyettes (2020-2022)
Szkenderovics Ildikó főtitkárhelyettes (2022-2023)

Soós István Tagságfejlesztési terület
Farkas Károly Tudományos terület
Szűcs Miklós Gazdasági terület (2020-2021)
Ferencz Roland Gazdasági terület (2022-2023)

Kápolnai András Külső kapcsolati terület
Darabos Zoltán Szakmai közösségi terület

Elnökségi tagok (2017-2020)

Magyar Gábor elnök
Beskid Vilmos alelnök
Bánkuti Erzsébet főtitkár
Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes

Kis Gergely Tagságfejlesztési terület
Gerhátné Udvary Eszter Tudományos terület
Mester Máté Gazdasági terület (2017-2019)
Szűcs Miklós Gazdasági terület (2019-2020)
Kelemen Csaba Külső kapcsolati terület (2017-2019)
Kerekes István Külső kapcsolati terület (2019-2020)
Bartolits István Szakmai közösségi terület

Elnökségi tagok (2014-2017)

Magyar Gábor elnök
Szijártó Zoltán alelnök
Bartolits István főtitkár
Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes

Gyenes Péter Tagságfejlesztési terület
Imre Sándor Tudományos terület
Kis Gergely Gazdasági terület
Németh Monika Külső kapcsolati terület
Putz József Szakmai közösségi terület

Választmányi tagok (2011-2014)

Huszty Gábor elnök
Csizmadia Attila alelnök
Magyar Gábor alelnök
Oláh István alelnök
Bartolits István főtitkár
Gyenes Péter főtitkárhelyettes
Heszberger Zalán főtitkárhelyettes
Nagy Péter főtitkárhelyettes

Horváth Pál díjbizottság elnöke
Kis Gergely gazdasági bizottság elnöke
Vida Rolland külügyi bizottság elnöke
Gerhátné Udvary Eszter tudományos bizottság elnöke

Petkovics Ármin ifjúsági bizottság elnöke

További választmányi tagok: Balogh Tamás, Burján András, Imre Sándor, Maros Dóra, Sepsi Zsolt

 

Hírek

A 2024. január 11-én tartott Elnökségi ülés témái

2024-02-15 10:32
A 2024-es év nyitó Elnökségi ülésére január 11-én került sor és tizenkét napirendi pont sorakozott a meghívóban. Az első napirendi pontban az Infokommunikációs Szakértő Bizottság elnöke számolt be a 2023-ban végzett munkáról és a 2024-es tervekről. A második napirendi pontban a HTE 2024-es minikonferenciáinak a témáit tervezte meg az Elnökség. A harmadik napirendi pontban a HTE 2024-es Elnökségi ülésrendjét fogadta el a testület. A negyedik napirendi pontban az operatív igazgató a HTE befektetéséiről és pénzügyi státuszáról adott nyitóképet. A következő két napirendi pontban ugyancsak ő számolt be a 2023. évi mérleg előzetes adatairól, illetve a 2024-es költségvetésről. A hetedik napirendi pontban a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag a kétszintű tagság koncepcióját mutatta be. A nyolcadik pontban a Gazdasági Bizottság elnöke a nemzetközi pályázati lehetőségeket ismertette. A kilencedik napirendi pontban a kormányzati egyeztetések és a szakmai fórumok voltak az előterjesztés témái. A tizedik pontban a szakmai szervezetek és az Elnökség együttműködését vitatta meg az Elnökség. A tizenegyedik pontban a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag a 2024-es HTE szakmai közösségi pályázat kiírását mutatta be. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a HTE 75 éves évfordulójával kapcsolatos programot véglegesítette az ülés.

A 2023. december 7-én tartott Elnökségi ülés témái

2024-01-08 11:28
A 2023-as év utolsó Elnökségi ülésére december 7-én került sor, ez alkalommal is tizenhárom napirendi pont szerepelt a meghívóban. Az első napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztője tartotta meg szokásos éves beszámolóját. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2023 konferencia értékelését és a szükséges utómunkákat ismertette a főtitkár. A harmadik napirendi pontban a HTE kollektív tagjaival kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozott az Elnökség. A negyedik napirendi pontban a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag értékelte a közösségek 2023. évi tevékenységét és tovább folyt a szakmai közösségeket támogató pályázat átalakításának a vitája. Az ötödik napirendi ponthoz a Tudományos Bizottság elnöke terjesztette be a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázattal kapcsolatos pályázati elképzeléseit. A következő napirendi pontban az operatív igazgató tartotta meg a pénzügyi beszámolóját a 2023-as év várható eredményéről, majd hetedik napirendi pontként a 2024-es költségvetésről. Mivel a fenti napirendi pontok megtárgyalásával az idő jelentősen előrehaladt, így a főtitkár azt a döntést hozta, hogy a további napirendi pontokat – amik a stratégiai feladatokkal voltak kapcsolatosak – elnapolja. Az Egyebek napirendi pontban még röviden foglalkozott az Elnökség a 2024-es Elnökségi ülésrend tervezetével, melybe az elnapolt stratégiai napirendi pontok amúgy is megtárgyalásra kerülnek. A főtitkár az ülésrendhez kapcsolódó módosító javaslatokat a januári Elnökségi ülésig várja, amikor véglegesítve lesz az ülésrend.

Legközelebbi események

HTE Közgyűlés 2024 2024.05.30. 15:00 - 2024.05.30. 18:00
Vezetőségi ülés - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2024.06.05. 9:00 - 2024.06.05. 11:00
HTE 75 - Infokommunikációs trendek szakmai konferencia 2024.06.05. 13:00 - 2024.06.05. 17:00