A program letölthető itt

A Fórum célja

A projektmenedzsment jelentősége egész világban nő, mert a globalizáció lehetőségeinek kihasználásával a vállalatok az alaptevékenységek kivételével minden tevékenységüket kiszervezik és ennek megfelelően a megoldandó komplex feladataikat csak projektmenedzsment alkalmazásával tudják megoldani. A nemzetközi statisztikák az elkövetkező évtizedben a projektmenedzsment állások jelentős növekedését mutatják. A nemzetközi tendenciák a hazai gazdasági-üzleti-tudományos életben is jól nyomon követhetők. Az érdeklődés növekedését mutatja a szakmai szervezetek és rendezvényei számának növekedése. A hazai projektmenedzserek szakmai klubjaikban, műhelyeikben aktív tapasztalatcseréken járulnak hozzá a projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez. Ennek a folyamatnak másfél évtizede meghatározó állomása a Fórum, a szakemberek éves találkozója. Az országos jelentőségű kormányzati fejlesztésekben is egyre nagyobb hangsúlyt kap a hatékonyságot eredményező projektmenedzsment kompetencia. Új módszertanok mellett egyre többen látják, hogy a tudást-képességeket-hozzáállást-tapasztalatot összefogó kompetencia fejlesztése jelentősen hozzájárulhat a projektek sikerességének növeléséhez. A Fórumon megvalósuló, széleskörű tapasztalatcsere lehetőséget biztosít a kompetencia fejlesztésére, a szakmai-emberi kapcsolatok létrehozására, ami hozzájárulhat a projekt kultúra fejlesztéséhez, a projektmenedzsment stratégiai szintre emeléséhez.

Szekciók

Az államigazgatás és közigazgatás projektmenedzsment helyzetének elemzése, jövőbeli igények bemutatása

- Elektronikus Közigazgatásfejlesztési Operatív Program/EKOP értékelése és 2013-as tervei
- Az EKOP fejlesztések kapcsolat rendszere
- Bürokratikus projektmenedzsment jellegzetességei
- Esettanulmányok: TakarNet24, Földhivatal Online 

Agilis módszertanok a projektmenedzsment feladatok megoldásában

- alkalmazási lehetőségek (termék- és folyamatfejlesztésben, innovációban)
- bevezetési feltételek, alkalmazási korlátok, mérés, kontrolling

A projektmenedzsment kultúra fejlődését segítő gyakorlati megoldása

- a szállító-vevői projektek kritikus kérdései és hatékony megoldásuk
- projekt érettség fejlesztés lehetőségei
- a projekt portfoliómenedzsment és projekt iroda (PMO) hatékony megoldásának tapsztalatai

Az építőipar projektmenedzsment gyakorlata

- az építőipar tervezői-, kivitelezői és szervezési megoldásainak projektmenedzsmentbe illesztése egy óriás beruházás tapasztalatain keresztül

A bizalom haszna a projektmenedzsmentben

- bizalom építés feltételeinek-, formáinak-, kritikus kérdéseinek bemutatását követően workshop keretében célozza meg a résztvevők tapasztalatainak feldolgozását. 

A projektmenedzsment hazai helyzete kérdőíves felmérés eredményei

Török L. Gábor szociológus vezetésével kerülnek megbeszélésre kerekasztal formában, a Fórum lezárásaként. A kérdőív változó része a vállalati működésfejlesztési projektek tapasztalatait vizsgálta, a hagyományos üzleti kilátások felmérése mellett.

A Fórum a tapasztalat-gyűjtés és kapcsolat-építés mellett a projekt tervek megismeréséhez is lehetőséget nyújt, ezzel nemcsak a projektmenedzsereknek, de  az értékesítő szakembereknek is értékes információkkal, kapcsolatokkal szolgálhat. Az ismerkedést, a gondolatok, ötletek cseréjét segítik az előadásokat követő viták és a kávészünetekbeli tapasztalatcserék.
 

Részletes Program

8:20 – 8:55   

Regisztráció

 

8:55 – 9:00   

Megnyitó Prónay Gábor szervező bizottsági elnök

 

9:00 – 9:15

Taby Tamás (Swicon Zrt.)
AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE 2012 – Értéknövelés a projektmenedzsmentben

 
     
   
 


Államigazgatási projektek tapasztalatai és tervei

 

Szekció elnök:

Strommer Pál (RacioNet)

 

 9:15 – 9:35

Vályi-Nagy Vilmos (NFM)
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program/EKOP helyzetelemzése – 2007-2012-es időszakban teljesült projektek, 2013-as tervek.

 

 9:35 – 9:55

Kleinheincz Gábor (NHIT)
EKOP projektek vagy programok?
Miért van szükség az EKOP projektek közötti szakmai kapcsolatok kezelésére? Elérhetők-e szinergiahatások az egyes projektek közös menedzsmentje, programként való kezelésével?

 

 9:55 – 10:15 

Pethő Éva (KIM)
Bürokratikus projektmenedzsment
A projektek sajátosságai, nehézségei és azok kezelése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban

 

10:15 – 10:30     

Zalaba Piroska (VM)
A TakarNet24 projekt célkitűzései és megvalósulása

 

10:30 – 10:45

Szilvay Gergely (FÖMI)
A Földhivatal „Online Rendszer" projekt tapasztalatai

 

10:45 – 11:05

Kérdések, vita az elhangzottakról

 
     

11:05 – 11:25

Kávészünet

 
   

 


Innováció és agilitás

 

Szekció elnök:

Jenei Zoltán (Raiffeisen Bank)

 

11:25 – 11:40

Csutorás Zoltán (Adaptive Consulting)
Agilis projektek mérési, kontrolling módszerei

 

11:40 – 11:55

Kopcsák Balázs (Ericsson)
Agilis módszertan beépülése a projektmenedzsment feladatokba

 

11:55 – 12:10

Komócsi Sándor (IND Group)
Innováció-termékfejlesztési és bevezetési projektek az IND Group-nál

 

12:10 – 12:25

Radnóti Tibor (Generali)
Nagyvállalati folyamatfejlesztés agilis módszertannal

 

12:25 – 12:40

Tomcsányi Domonkos Pál (Boadree Innovation Kft.)
Csináld meg a jövőd Scrum alapokon

 

12:40 – 13:00

Kérdések, vita az elhangzottakról

 
     

13:00 – 14:15

Ebédszünet (büfé)

 
   

 


Egy újabb lépéssel előbbre a projektmenedzsment kultúra fejlesztésében…

 

Szekció elnök:

Kórász Tamás (KPMG)

 

14:15 – 14:30

Jelen Tibor (BCE)
A projektvezetési érettség kétágú létramodellje

 

14:30 – 14:45

Szalay Imre (Vodafone, PMI Budapest)
Máshogy látja-e a projektmenedzsmentet a szállító és a vevő, tényleg van-e eltérés az elmélet és a gyakorlat között?

 

14:45 – 15.00

Balaton László (KPMG)
Projektportfólió menedzsment érettségi modellek

 

15:00 – 15:15

Vadócz Zsolt (Raiffeisen Bank)
PMO felállítása és a projekt kultúra fejlesztése a Raiffeisen Bankban

 

15:15 – 15:30

Kérdések, vita az elhangzottakról

 
     

15:30 – 15:45

Szünet

 
   

 


Projektmenedzsment az építőiparban - tervezéstől a megvalósításig

 

Szekció elnök:

Szádeczky-Kardoss Gábor (ÉTE)

 

15:45 – 16:00

Horváth Levente (TOMLIN Project Management)
Budai Skálából ALLEE Újbuda városközpont - egy 60 milliárdos nagyberuházás és ingatlanfejlesztés  projektmenedzsment tapasztalatai, tanulságai

 

16:00 – 16:15

Fekete Antal (Finta és Társai Építész Stúdió)
Budai Skálából ALLEE Újbuda városközpont - egy 60 milliárdos nagyberuházás és ingatlanfejlesztés tervezői tapasztalatai, tanulságai

 

16:15 – 16:30

Gönczöl Péter (STRABAG MML Kft.)
Budai Skálából ALLEE Újbuda városközpont - egy 60 milliárdos nagyberuházás és ingatlanfejlesztés kivitelezői tapasztalatai, tanulságai

 

16:30 – 16:45

Kérdések, vita az elhangzottakról

 
     

16:45 – 17:00

Kávészünet

 
   

 


A bizalom vágya és átka

 

Szekció elnök:

Csanádi Péter (Csanádi csoport)

 

17:00 – 17:15

Prónay Gábor (Pro-COMpass)
Bizalom és szerepe a projekt sikerességében

 

17:15 18:00

Szabó Gabriella (Csanádi Csoport)
Workshop: személyes élmények gyűjtése, az élményekhez kapcsolódó konkrét érzések megjelenítése, megoldások keresése, tapasztalatok, tanulságok megfogalmazása

 

18:00 18:05

Levezető elnöki összefoglaló

 
     

18:05 – 18:20

Szünet

 
   

 


Kerekasztal: a projektmenedzsment hazai helyzete (kérdőíves felmérés alapján)

 

Levezető elnök:

Prónay Gábor (Pro-COMpass)

 

18:20 – 19:00

Vitaindítót tart a felmérés eredményeinek bemutatásával: Török L. Gábor (Antroporg Consulting)

A kerekasztal a hazai helyzet országos felmérésének tapasztalatai alapján a következő kérdéseket vizsgálja:

  • az üzletmenet korszerűsítési projektek tapasztalatai

  • a projektek üzleti-gazdasági kilátásai a 2013. évre

  • projektmenedzser gyakorlat, iparági tapasztalat

 
     

19:00 – 19:30

Zárszó legjobb előadó kihirdetése

 

 

Együttműködő partnerek

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)
Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ)
HTE Projektmenedzsment szakosztály (TIPIK)
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ)
PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI)
 

Média Partner

mfor.hu