Szenátus

A szenátus az Egyesület javaslattevő és tanácsadó szerve, két taggyűlés között ellátja a taggyűlés által ráruházott feladatokat. A szenátus évente legalább kétszer ülésezik.

A szenátus feladatai:

 • állásfoglalást alakít ki a nem kizárólagosan a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben és elvi kérdésekben,
 • előterjesztést készít a taggyűlésnek a tagdíj mértékéről,
 • véleményt formál, javaslatot tesz az Egyesület kiadványaira vonatkozóan;
 • állást foglal a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

/ részlet az Alapszabályból

Elnökség tagjai

 • Magyar Gábor - elnök, Beskid Vilmos - alelnök, Bánkuti Erzsébet főtitkár, Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes, Bartolits István, Gerhátné Udvary Eszter, Kerekes István, Kis Gergely, Szűcs Miklós

Ellenőrző bizottság elnöke és tagjai

 • Horváth Pál, Jamrik Péter, Oláh István

Etikai bizottság elnöke és tagjai

 • Imre Sándor, Csizmadia Attila, Hilt Attila

További tagok

 • az egyesületi tanácsadó testületek elnökei: Frischmann Gábor (ISZB), Gazsi János (szenior), Petkovics Ármin (ifjúsági), Varga Pál (Infocommunications Journal)
 • tagozatok elnökei: - 
 • szakosztályok elnökei: Darabos Zoltán (Vételtechnikai), Bacsárdi László (Távközlési), Jamrik Péter és Tóth Csaba (Rádiótávközlési), Gazsi János (Szenior), Prónay Gábor (Projektmenedzsment), Rurik Péter (Közlekedés-hírközlési), Szenes Katalin (Számítástechnikai), Szombathy Csaba (Digitális Adás- és Rendszertechnika - korábban DRK), Szűcs Gábor, Szaszák György (Mesterséges Intelligencia), Tormási György (Média Klub), Turányi Gábor (Kábeltelevíziós), Bognár György (Mikro- és Nanoelektronikai),  Hrucsár Mária (Információbiztonsági), Sáfár József (Technikatörténeti) szakosztály elnöke
 • munkahelyi és területi csoportok elnökei: Borbély Gábor (Győr), Fekete Károly (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Gingl Zoltán (Szeged), Péter Lajos (Paks)

Tiszteletbeli tagok

 • tiszteletbeli szenátorok: Antal László, Ágoston György, Bölcskei Imre, Drozdy Győző, Gefferthné Halász Edit, Gosztony Géza, Gödör Éva, Gyenes Péter, Halász Miklós, Hanzó Lajos, Hazay István, Horváth László, Jereb László, Kolláth Gábor, Lajtha György, Máté Mária, Nemes László, Schmideg Iván, Szíjártó Zoltán, Takács György
 • tiszteletbeli elnökök: Huszty Gábor, Pap László, Sallai Gyula, Zombory László
 • az Egyesület operatív igazgatója Nagy Péter

Címzetes szenátorok

 • az elnökség által megbízott, kiemelt egyesületi feladatokat ellátó személyek (tanácskozási joggal)
 • Szűcs Miklós (2018. szeptember 18., 2017. október 12. ill. 2016. október 18. - a HTE MediaNet konferenciák előkészítése)
 • Sere Péter (2018. szeptember 18. ill. 2017. október 12. - a HTE képzési portfóliójának kialakítása)
 • Csonka Gergely (2018. április 12. - HTE költségvetés és tervezés megújítása)
 • Bartóki-Gönczy Balázs (2018 szeptember 18. - a HTE Infokom 2018 konferencia Programbizottságának az elnöke, feladata a konferencia programjának az összeállítása és a konferencia szakmai részének a sikeres lebonyolítása)
 • Simon Csaba (2018 szeptember 18. - az IEEE Communications Society  Sister and Related Society Board tagja, feladata az IEEE ComSoc-cal való kapcsolattartás elősegítése)

Legközelebbi események

EIVOK Konferencia Délután 2019.10.24. 15:00 - 2019.10.24. 18:00
HTE MediaNet 2019 konferencia 2019.11.06. 8:00 - 2019.11.07. 17:30

Események

2019. november
2019.11.26. 16:00 - 2019.11.26. 18:00
2019. március
2019.03.21. 16:00 - 2019.03.21. 18:00
2018. november
2018.11.22. 16:00 - 2018.11.22. 17:30
2018. március
2018.03.22. 16:15
2017. november
2017.11.23. 16:00
2017. február
2017.02.23. 16:00
2016. november
2016.11.24. 16:00
2016. március
2016.03.24. 16:00
2015. november
2015.11.26. 16:00
2015. március
2015.03.26. 15:00
2014. november
2014.11.20. 15:00