Szenátus

A szenátus az Egyesület javaslattevő és tanácsadó szerve, két taggyűlés között ellátja a taggyűlés által ráruházott feladatokat. A szenátus évente legalább kétszer ülésezik.

A szenátus feladatai:

 • állásfoglalást alakít ki a nem kizárólagosan a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben és elvi kérdésekben,
 • előterjesztést készít a taggyűlésnek a tagdíj mértékéről,
 • véleményt formál, javaslatot tesz az Egyesület kiadványaira vonatkozóan;
 • állást foglal a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

/ részlet az Alapszabályból

Elnökség tagjai

 • Vágujhelyi Ferenc - elnök, Kis Gergely - alelnök, Maradi István főtitkár, Hrucsár Mária főtitkárhelyettes, Darabos Zoltán, Farkas Károly, Kápolnai András, Soós István, Szűcs Miklós

Ellenőrző bizottság elnöke és tagjai

 • Csizmadia Attila, Horváth Pál, Jamrik Péter

Etikai bizottság elnöke és tagjai

 • Magyar Gábor, Hilt Attila, Imre Sándor

További tagok

 • az egyesületi tanácsadó testületek elnökei: Frischmann Gábor (ISZB), Petkovics Ármin (ifjúsági), Varga Pál (Infocommunications Journal)
 • tagozatok elnökei: - 
 • szakosztályok elnökei: Árki Zsolt (Média Klub), Bacsárdi László (Távközlési), Bognár György (Mikro- és Nanoelektronikai), Darabos Zoltán (Vételtechnikai), (Szenior), Hrucsár Mária (Információbiztonsági), Jamrik Péter és Tóth Csaba (Rádiótávközlési), Prónay Gábor (Projektmenedzsment), Rurik Péter (Közlekedés-hírközlési), Sáfár József (Technikatörténeti), Szenes Katalin (Számítástechnikai), Szombathy Csaba (Digitális Adás- és Rendszertechnika - korábban DRK), Szűcs Gábor, Szaszák György (Mesterséges Intelligencia), Turányi Gábor (Kábeltelevíziós) szakosztály elnöke
 • munkahelyi és területi csoportok elnökei: Borbély Gábor (Győr), Fekete Károly (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Gingl Zoltán (Szeged), Péter Lajos (Paks)

Tiszteletbeli tagok

 • tiszteletbeli szenátorok: Antal László, Ágoston György, Bölcskei Imre, Drozdy Győző, Gefferthné Halász Edit, Gosztony Géza, Gödör Éva, Gyenes Péter, Halász Miklós, Hanzó Lajos, Hazay István, Horváth László, Jereb László, Kolláth Gábor, Lajtha György, Máté Mária, Schmideg Iván, Szíjártó Zoltán, Takács György
 • tiszteletbeli elnökök: Huszty Gábor, Pap László, Sallai Gyula, Zombory László
 • az Egyesület operatív igazgatója Nagy Péter

Címzetes szenátorok

 • az elnökség által megbízott, kiemelt egyesületi feladatokat ellátó személyek (tanácskozási joggal)
 • Sere Péter (2019. szeptember 10., 2018. szeptember 18. ill. 2017. október 12. - a HTE képzési portfóliójának kialakítása)
 • Csonka Gergely (2019. szeptember 10., 2018. április 12. - HTE költségvetés és tervezés megújítása)
 • Bartóki-Gönczy Balázs (2019. szeptember 10., 2018 szeptember 18. - a HTE Infokom 2018 konferencia Programbizottságának az elnöke, feladata a konferencia programjának az összeállítása és a konferencia szakmai részének a sikeres lebonyolítása)
 • Simon Csaba (2019. szeptember 10., 2018 szeptember 18. - az IEEE Communications Society  Sister and Related Society Board tagja, feladata az IEEE ComSoc-cal való kapcsolattartás elősegítése)

Legközelebbi események

HTE Szenátus ülés 2020.12.10. 15:00 - 2020.12.10. 17:00

Események

2020. december
2020.12.10. 15:00 - 2020.12.10. 17:00
2020. március
2020.03.24. 16:00 - 2020.03.24. 18:00
2019. november
2019.11.26. 16:00 - 2019.11.26. 18:00
2019. március
2019.03.21. 16:00 - 2019.03.21. 18:00
2018. november
2018.11.22. 16:00 - 2018.11.22. 17:30
2018. március
2018.03.22. 16:15
2017. november
2017.11.23. 16:00
2017. február
2017.02.23. 16:00
2016. november
2016.11.24. 16:00
2016. március
2016.03.24. 16:00
2015. november
2015.11.26. 16:00
2015. március
2015.03.26. 15:00
2014. november
2014.11.20. 15:00