Szabó Csaba Attila

okleveles villamosmérnök, műszaki doktor, a műszaki tudományok kandidátusa. 1995-ben megszerezte a műszaki tudomány doktora fokozatát, és ugyanezen év óta habilitált egyetemi tanár a BME-n.

Rövid ipari fejlesztő tevékenység mindmáig a BME Vezetéknélküli Híradástechnika tanszékén, majd jogutódjában, a Híradástechnikai Elektronika Intézetben, végül annak egyik részeként megalakult Híradástechnikai Tanszéken dolgozott.

Tevékenységét oktatómunka, nemzetközi szinten mérhető kutatás-fejlesztés, iskolateremtés és csapatépítés, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése jellemezte. Az oktató-kutató tevékenység mellett vállalkozásfejlesztéssel, cégvezetéssel is foglalkozott. 2003-tól vezető tanácsadói szerepet tölt be az olasz és külföldi egyetemek, ill. kutatóintézetek által alapított trentó-i székhelyű Create-Net kutatóközpontban. Széles körben ismert a nemzetközi kutatási közösségben, több rangos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, számos nemzetközi konferencia szervezőbizottsági tagja, társelnöke, elnöke.

A HTE-ben egyéni ill. céges tagságon keresztül sok éve aktívan tevékenykedik. Tagja volt a HTE Nemzetközi Bizottságának. Távközlési Klub programokat szervezett és elnökölt. 2oo5-től 2011 végéig főszerkesztője a Híradástechnika folyóiratnak, illetve 2009 óta főszerkesztője a HTE angol nyelvű tudományos folyóiratának, az Infocommunications Journalnak.

Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Dr Szabó Csaba Attila kiemelkedő, a hazai hírközlésért végzett tudományos, oktatási, iskolateremtő és csapatépítő tevékenységét, kiemelkedő nemzetközi eredményeit, valamint a HTE folyóiratai főszerkesztői feladatainak a magas színvonalú ellátásáért és megújításáért végzett munkáját ismeri el.

Puskás Tivadar díj laudáció 2012

Legközelebbi események

Startup sztorik minálunk, ...-Távközlési szakosztály 2023.09.26. 17:15 - 2023.09.26. 19:15
Zöld infokommunikáció - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2023.09.27. 16:00 - 2023.09.27. 18:00
Készenléti szervek és az 5G 2023.10.02. 15:00 - 2023.10.02. 17:00
Úton a 6G felé - Rádiótávközlési szo. 2023.10.09. 15:30 - 2023.10.09. 16:30
EIVOK-39 Pécs 2023.10.25. 2:00 - 2023.10.26. 1:59