Infokommunikáció-történeti Személyi Adattár (ITSZA)

 

Közhasznú tevékenységei körében az Egyesület kiemelt feladatként kezeli a hírközlési és informatikai vonatkozású nemzeti kulturális örökség fenntartását, megmentését és védelmét. Az értékőrzés feladatkörében az Egyesület 2023-ban megkezdte a nemzeti kulturális örökség sajátosan HTE-vonatkozású részének a gondozását, nevezetesen a hírközlés és az informatika területén kimagasló eredményt elért szakemberek életpályájának, valamint munkásságának eredményeit bemutató dokumentumok előállítását, az utókornak megőrzését és bemutatását a legszélesebb nyilvánosság számára.

A hazai infokommunikáció jeles élő és elhunyt személyiségeinek emléket állító, az interneten keresztül széleskörűen elérhető számítógépes adattárban gyűjti és teszi közzé a jeles személyek életrajzát, eredményeit, publikációit bemutató személyes adatlapokat. Az adattár teljes megnevezése: Infokommunikáció-történeti Személyi Adattár (ITSZA).

Az Egyesület szándéka szerint az adattárba kerülés a közösség részéről megnyilvánuló megbecsülés kifejeződése, mert a jelöltek mérlegelés alapján kerülhetnek az adattárba, a mérlegelés fontos szempontját pedig a munkássággal elért érdemek jelentik. Az ITSZA szabályai szerint az adattárba felvehető személyek kiválasztása az alábbi szempontok szerint történik:

Az adattárba a hazai infokommunikáció területén kimagasló teljesítményt nyújtó szakemberek, az infokommunikáció szakma úttörői, az infokommunikáció fejlesztésében, alkalmazásában, oktatásában, elterjesztésében, továbbá az infokommunikáció történeti múltjának bemutatásában említésre méltó eredményt felmutató, a szakmai közösség elismerését elnyert személyek adatállományai kerülhetnek be.

Az adattár gondozásával az Egyesület célja az is, hogy az érdemesek és az érdemek mindenki számára láthatóvá tétele révén mintát adjon az infokommunikáció fejlődésén munkálkodóknak a jelenben és a jövőben egyaránt.

Az adattárba kerülő személyek kiválasztása és a személyi adatállományok előállítása folyamatos tevékenység. Az ilyen megbecsülésben részesülő személyek köre folyamatosan bővül.

Az ITSZA a HTE és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) szakmai közössége, az Informatikatörténeti Fórum (iTF) közötti megegyezés alapján, az iTF által 2013-ban létrehozott személyi adattár bázisán, annak a HTE érdekkörre kiterjesztésével, az együttműködő szervezetek között egyeztetett elvek alapján működik. A közös adattárba felvehető személyek köréről a két szervezet autonóm módon dönt.

Az ITSZA gondozását a HTE oldaláról a Szerkesztő Bizottság végzi. Az adattárba felvételre jelölteket részben az SZB azonosítja, azonban az SZB kész a HTE tagjai részéről hozzá érkező jelölések befogadására is. A jelöléseket a jelölt személyi adatai és az adattárba kerülést megalapozó eredményei és érdemei feltüntetésével a személyi adattár főszerkesztőjéhez, Horváth Pálhoz kell eljuttatni (phorvath@hte.hu).   

Az adattárba felvett személyek a https://itf.njszt.hu/szemelyek-rovat oldalon érhetők el.

Szerkesztő Bizottság


Horváth Pál
főszerkesztő
 


Dévényi István


Horváth László


Sipos Attila


Szilágyi György

 

Putz József

 

  
Bartolits István  Magyar Gábor

 

  
Maradi István  Nagy Péter