Szenátus

A szenátus az Egyesület javaslattevő és tanácsadó szerve, két taggyűlés között ellátja a taggyűlés által ráruházott feladatokat. A szenátus évente legalább egyszer ülésezik.

A szenátus feladatai:

 • állásfoglalást alakít ki a nem kizárólagosan a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben és elvi kérdésekben,
 • előterjesztést készít a taggyűlésnek a tagdíj mértékéről,
 • véleményt formál, javaslatot tesz az Egyesület kiadványaira vonatkozóan;
 • állást foglal a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

/ részlet az Alapszabályból

Elnökség tagjai

 • Vágujhelyi Ferenc - elnök, Kis Gergely - alelnök, Kolláth Gábor főtitkár, Szkenderovics Ildikó főtitkárhelyettes, Bányász Péter, Huszty Csaba, Ferencz Roland, Bancsics Ferenc, Soós István

Ellenőrző bizottság elnöke és tagjai

 • Csizmadia Attila, Horváth Pál, Árki Zsolt

Etikai bizottság elnöke és tagjai

 • Bartolits István, Hilt Attila, Imre Sándor

További tagok

 • az egyesületi tanácsadó testületek elnökei: Frischmann Gábor (ISZB), Varga Pál (Infocommunications Journal) 
 • szakosztályok elnökei: Balla Éva és Szombathy Csaba (Média Klub), Gódor István (Távközlési), Bognár György (Mikro- és Nanoelektronikai), Schmideg Iván (Vételtechnikai), Magyar Sándor (Információbiztonsági), Jamrik Péter és Tóth Csaba (Rádiótávközlési), Süli László (Közlekedés-hírközlési), Benda Károly (Technikatörténeti), Szenes Katalin (Számítástechnikai), Szűcs Gábor, Antal Péter (Mesterséges Intelligencia), Turányi Gábor (Kábeltelevíziós) szakosztály elnöke
 • munkahelyi és területi csoportok elnökei: Kujbus Norbert (Debrecen), Király Roland (Eger), Borbély Gábor (Győr), Tóth András mb. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Gingl Zoltán (Szeged)

Tiszteletbeli tagok

 • tiszteletbeli szenátorok: Antal László, Ágoston György, Bölcskei Imre, Drozdy Győző, Gefferthné Halász Edit, Gosztony Géza, Gödör Éva, Gyenes Péter, Hanzó Lajos, Hazay István, Horváth László, Jereb László, Kolláth Gábor, Máté Mária, Schmideg Iván, Szíjártó Zoltán, Takács György
 • tiszteletbeli elnökök: Magyar Gábor, Huszty Gábor, Pap László, Sallai Gyula, Zombory László
 • az Egyesület operatív igazgatója Nagy Péter

Címzetes szenátorok

 • az elnökség által megbízott, kiemelt egyesületi feladatokat ellátó személyek (tanácskozási joggal)
 • Lovas István (2021. október 7. -2024. június 8.) HTE tagságának bővítése, kapcsolatok erősítése a KKV szektorban)

Legközelebbi események

Események

2023. november
2023.11.23. 15:00 - 2023.11.23. 17:30
2022. november
2022.11.24. 15:00 - 2022.11.24. 17:30
2021. november
2021.11.25. 15:00 - 2021.11.25. 17:30
2021. március
2021.03.25. 15:00 - 2021.03.25. 17:30
2020. december
2020.12.10. 15:00 - 2020.12.10. 17:00
2020. március
2020.03.24. 16:00 - 2020.03.24. 18:00
2019. november
2019.11.26. 16:00 - 2019.11.26. 18:00
2019. március
2019.03.21. 16:00 - 2019.03.21. 18:00
2018. november
2018.11.22. 16:00 - 2018.11.22. 17:30
2018. március
2018.03.22. 16:15
2017. november
2017.11.23. 16:00
2017. február
2017.02.23. 16:00
2016. november
2016.11.24. 16:00
2016. március
2016.03.24. 16:00
2015. november
2015.11.26. 16:00
2015. március
2015.03.26. 15:00
2014. november
2014.11.20. 15:00