A Puskás Tivadar díjasok méltatásai 2010-től

2023

Bancsics Ferenc a győri Széchenyi István Műszaki Főiskolán szerzett diplomát 1990-ben. Pályafutását a MATÁV-nál kezdte, majd 1994-től a helyi távközlési koncessziót elnyert Emitel Rt-nél folytatta, ahol egészen 2000-ig a bajai távközlési központ vezetője volt. Részt vett a primer körzet távközlési fejlesztéseinek az irányításában és az új távközlési szolgáltatások bevezetésében.

2000-től a GTS Magyarország kft-nél optikai hálózatok és átviteltechnikai rendszerek fejlesztésével, beruházásával foglalkozott. Emellett részt vállalt a GTS nemzetközi hálózati kapcsolatainak a létrehozásában is, a frankfurti és a bécsi kapcsolódási pontok kialakításában. 2009-től, mint a GTS átviteltechnikai igazgatója irányította a területet.

Tapasztalatait kamatoztatva 2011 nyarán az NFM Nemzeti Hálózatfejlesztési Projektjéhez csatlakozott, mint a miniszteri biztos tanácsadója és a projekt műszaki koordinátora. Közreműködött a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat megvalósításában. 2012 márciusától 2013 szeptemberéig az MVM NET Zrt. fejlesztési igazgatójaként irányította a hálózati és távközlési rendszerfejlesztéseket és a működési folyamatok kialakítását. Utána az NFM miniszteri biztosaként, majd a Belügyminisztérium politikai főtanácsadójaként működött közre a kormányzati infokommunikáció fejlesztési stratégiájának elkészítésében és megvalósításában.

2019-2022 között a NISZ Zrt. vezérigazgatója volt. 2022 októberétől a Miniszterelnöki Kabinetiroda főtanácsadója.

Szakmai közösségi életében 2014 és 2018 között tagja volt a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsnak és az 5G Koalíción belül a Hálózatfejlesztés és Infrastruktúra munkacsoportot vezette a megalakulásától 2022 őszéig.

A HTE-nek 1990 óta tagja, rendszeres előadója és szekcióvezetője a HTE Infokom konferenciáknak, de más eseményeken is szívesen tart szakmai előadásokat. Stratégiai és beruházási tapasztalataival, újszerű ötleteivel sokszor segítette a HTE vezetésének a munkáját is, új irányba terelve az Egyesület célkitűzéseit. Eddigi tevékenységét a HTE 2016-ban Ezüst jelvénnyel, 2018-ban Arany jelvénnyel ismerte el.

A HTE a Puskás Tivadar díj odaítélésével Bancsics Ferenc több mint három évtizedes szakmai életpályáján elért eredményeit, valamint a HTE konferenciákon tartott szakmai előadásait és szervező munkáját, továbbá a HTE vezetését segítő, előremutató tanácsadói tevékenységét kívánja elismerni.

 

Turcsán Zsolt 1994-ben szerezte meg villamosmérnöki diplomáját a BME Villamosmérnöki Karán.

Pályafutását a Cybernetic Kft-nél kezdte fejlesztő mérnökként. 1997-ben a NOVOFER Zrt.-nél folytatta munkásságát, ahol jelenleg is dolgozik. Kezdetben rádiós tervezőként és projektvezetőként ismerkedett meg a szakma gyakorlati oldalával, majd a Dél-Dunántúli Áramszolgáltató beszédcélú URH rendszerének a teljes rekonstrukciójának az előkészítését és levezetését végezte el. A sikeres munka után a többi áramszolgáltatónál is hasonló feladatokat látott el.

2001-ben már a Balatoni Viharjelző Rendszer teljes felújítását végezte a rádiós rendszerek mellett a fényjelzők korszerűsítésével kiegészítve.

2003-tól a dunai hajózáshoz kapcsolódó munkákat vezette, itt a beszéd- és adatátvitelt kiszolgáló teljes mikrohullámú rendszer rekonstrukciója mellett az automatikus hajóazonosítást és nyomon követést biztosító AIS rendszer tervezését és kivitelezést is irányította.

2007-től már a NOVOFER műszaki igazgatójaként folyamatosan vette át a cég tervezői és kivitelezői részének az irányítását. Ettől kezdve az általuk szállított rendszerek karbantartása mellett számos egyéb rádiórendszer megújításának a tervezői és kivitelezői feladatait is vezette, mint pl. a BKV metróvonalainak a rádiós tervezését és a felszíni vonalak megújítását. Ebben az évben a Mérnöki Kamaránál felelős műszaki vezetőként és műszaki ellenőrként is regisztrálták.

2009-től a Paksi Atomerőmű TETRA rendszerének a megtervezését vezette, majd a kiírt tender visszavonása után az EDR erőművi tervezésének és kivitelezésének a munkáit irányította, de folytatta a Dunai Segélyhívó Rendszer, majd a Duna RIS projekt szakmai irányítását is. Részt vett az NMHH országos iránymérő rendszerének a megújításában is. Az áramszolgáltatók digitális, VoIP alapú kezelőrendszerének a fejlesztését is vezette, de 2017-től digitális technológiára állította át a Balatrönk közösségi célú regionális rádiórendszert is.

Felelősséggel járó feladatai mellett a HTE életében is részt vállalt. A HTE-nek 2000 óta a tagja és ettől kezdve számos rendezvény megszervezésében működött közre a Rádiótávközlési Szakosztályon belül. Immár második ciklusban a szakosztály vezetőségének is a tagja. Tevékenységét a HTE 2013-ban Ezüst jelvénnyel, 2019-ben Arany jelvénnyel ismerte el.

Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar-díjjal Turcsán Zsolt professzionális rádiórendszerek tervezésében és kivitelezésében elért eredményeit és a HTE Rádiótávközlési Szakosztályában végzett munkáját kívánja elismerni.

 

Varga Pál a BME Villamosmérnöki karán szerzett diplomát 1997-ban, majd 2011-ben ugyanitt védte meg a PhD fokozatát.

Szakmai pályafutását az Ericsson Magyarország kft-nél kezdte, az AXE telefonközponthoz fejlesztette a visszahívás szolgáltatásokat. 1999-től már az ír Tecnomen prepaid szolgáltatás rendszertervezőjeként dolgozott csoportvezetőként. 2002-ben a BME-n megkezdte doktoritanulmányait de ezzel párhuzamosan 2003 tavaszától az AITIA International projektvezetője, majd a távközlési divízió igazgatója lett, ezt a feladatot mind a mai napig ellátja. Doktoranduszként már gyakorlatvezetőként és mérésvezetőként is tevékenykedett a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken, ahol aztán adjunktusként már új tantárgyak kidolgozásában is részt vett. 2012-ben egyetemi docens lett, jelenleg pedig a fentebb említett tanszék tanszékvezetője.

A húsz éves oktatási gyakorlata során több új tantárgy kidolgozása fűződik a nevéhez, előadója az Információs Rendszerek Üzemeltetése, az IoT keretrendszerek és ipari alkalmazások, valamint a Funkcionális programozás C++-ban tantárgyaknak, de a PhD hallgatók számára külön tárgyat indított 5G hálózatok, szolgáltatások és azok szinergiái az IoT-vel címmel.

Az oktatás mellett kutatói tevékenységet is folytat. Kutatási területei a forgalomelemzéstől és modellezéstől a hálózat- és szolgáltatásmenedzsmenten, a végponttól végpontig terjedő QoS, QoE és SLA kérdéseken egészen a szolgáltatásorientált architektúrákig és az ipari IoT rendszerekig fogják át az infokommunikáció témakörét. Kutatói munkája következtében számos nemzetközi tudományos konferencia vezetőségének és technikai bizottságnak a tagja. 2019 óta a HTE által alapított Infocommunications Journal főszerkesztője, ahol négyéves munkája nyomán tovább emelkedett a folyóirat színvonala és nőttek a hivatkozási számok és az egyéb, tudományos folyóiratokat jellemző mutatószámok is. Emellett több nemzetközi szakmai folyóirat – pl. a bázeli székhelyű MDPI kiadó MDPI Sensors, MDPI Electronics és MDPI Applied Science szerkesztőségének a tagja és egyes special issue-k szerkesztője.

Varga Pál a HTE-nek 2016 óta a tagja. Az Egyesületben az Infocommunications Journal főszerkesztése mellett több Budapestre hozott konferencia hazai szervezője is, így pl. az IEEE/IFIP NOMS (Network Operation and Management Symposium) 2020-as (a járvány miatt virtuális) és 2022-es rendezvényének – melyeknek a HTE a társrendezője volt – a sokrétű szervezési feladatait is ellátta.

A HTE a Puskás Tivadar díj odaítélésével Varga Pál oktatói és kutatói tevékenységét, a nemzetközi tudományos életben betöltött szerepét, valamint a nemzetközi konferenciák HTE-n keresztüli Budapestre hozásában vállalt tevékenységét kívánja elismerni.

2022

Kolláth Gábor a BME Villamosmérnöki karán szerzett diplomát 1980-ban, majd 1985-ben egyetemi doktori címet. 2002-ben a Budapesti Közgazdasági Egyetemen MBA menedzser képesítést kapott.

Pályafutását a MATÁV PKI Távközlési Intézetében kezdte tudományos főmunkatársként. Előbb nyilvános távközlő hálózati stratégiával, majd később a hazai gerinchálózat és a budapesti lefedő hálózat tervezésével foglalkozott. Az itt szerzett tapasztalatai birtokában  bevonták a MATÁV 10 éves fejlesztési stratégiájának és digitalizálási stratégiájának a kidolgozásába is.

1991-től a Kontrax Telekom hálózattervezési és beruházási igazgatóhelyettese lett és az Első Pesti Telefontársaság üzleti tervezését irányította. 1993-ban a MATÁV Rt. vezérigazgatóságán lett osztályvezető, itt a termékmenedzserek irányítását látta el. Nevéhez fűződik az addig veszteséges Nyilvános Szolgáltatások üzletág nyereségessé tétele és a MatávŐr vagyonvédelmi szolgáltatás kialakítása. 2000-től az Üzleti Kommunikációs Üzletág igazgatóhelyettese lett, ahol új funkcionális egységet hozott létre a kiemelt és nagy üzleti ügyfelek kiszolgálására és kivívta, hogy a Matáv Rt. kibővítse a szolgáltatásait az infokommunikációs szolgáltatási körre. A kiemelt ügyfelek részére bevezette a konzultációs szolgáltatást, de irányítása alatt született meg az e-Signo elektronikus aláírás, a menedzselt tűzfal szolgáltatás és a pre-CRM értékesítést támogató termék-adatbázis.

2004-ben az Ericsson Magyarország vállalati ügyfelekkel foglalkozó igazgatója lett, ahol a vállalat teljes termék portfolióját menedzselte. Amikor 2008-ban az Ericsson kivásárolta a kanadai Aastra vállalati ügyfél részlegét, akkor az Aastra Magyarország kereskedelmi képviseletének a vezetője lett.

2009 végén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgató-helyettese és az Infokommunikációs Erőforrások Divízió vezetője lett. Irányítása alatt vált lehetővé a negyedik generációs (LTE) mobil technológia bevezetése, de nevéhez fűződött a 2015-ig érvényes spektrumstratégia elkészítése és a frekvenciadíjrendszer megreformálása is.
2012 óta a NISZ Zrt. szolgáltatásfejlesztési és üzemeltetési igazgatója és egyben a vasúti GSM-R projekt egyik vezetője lett. A projekt sikeres lezárása után a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek történő átadását irányította. 2020 óta a NISZ Zrt. stratégiai főtanácsadója és a PRO-M szolgáltató NISZ által delegált igazgatósági tagja.

A munkája mellett a szakmai közéletben is kiveszi a részét. A HTE-nek 1980 óta tagja, 2005-2008 között a HTE Választmányi tagja volt. Azóta a szakmai előadások mellett a szervezési feladatokban is részt vesz, több alkalommal – így idén is – a nagy sikerű HTE Infokom konferenciák Programbizottsági elnökeként állítja össze és menedzseli a konferencia szakmai programjának az összeállítását és lebonyolítását. Ugyancsak több alkalommal vett részt a HTE tisztújításának az előkészítésében, a megfelelő jelöltek kiválasztásában és felkészítésében. A HTE a szakmai tevékenységét 1987-ben Pollák-Virág-díjjal, 2008-ban és 2020-ban Arany jelvénnyel ismerte el.

A HTE a Puskás Tivadar díj odaítélésével Kolláth Gábor szakmai tevékenységét, kiemelkedő menedzseri képességeit és a HTE-ben végzett tudományos és szervező munkáját ismeri el.

 

Kovács Endre a BME villamosmérnöki karán szerzett diplomát 1991-ben, majd 2001-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetőképző Intézetében megkapta az MBA Menedzser diplomát is. Pályafutását a Magyar Telekomnál kezdte, ahol több területen is kipróbálta képességeit a műszaki divíziótól egészen az üzleti megoldások üzletágig. Már itt megszerezte első projekttapasztalatait is, az üzleti folyamatfejlesztés projektigazgatója is volt. 2005-től a Blare Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Bt. vezető tanácsadója volt. Itt ipari környezetben volt alkalma projektalapú szervezeti működést kialakítania valamint több projekt vezetője is volt. 2006-ban a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál folytatta tevékenységét, ahol a sok részpiacra kiterjedő, igen összetett piacelemzési munkát igazgatta és vezette be a projektmunkát az NHH közigazgatási környezetében. Az időközben konvergens hatósággá bővült Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál 2012-től a Projekt Koordinációs Főosztály vezetőjeként tevékenykedett, s ebben a minőségében számos projektet vezetett sikeresen. Az Országos, Digitális Átállás Projekt, több frekvenciaértékesítési pályázat sikeres projektvezetése, majd egészen mostanáig az EMC Mérőlabor és Szerverközpont építésének a megrendelő oldali projektvezetése fűződik a nevéhez. Jelenleg az NMHH Stratégiai és Projektmenedzsment Főosztály főosztályvezetője.

A munkahelyein végzett projektvezetői munka mellett a szakmai közösségek munkájában is aktívan részt vesz. A Magyar Projektmenedzsment Szövetség és az IPMA tagja. 2015-ben az IPMA B minősített szenior projektmenedzsere végzettséget is megszerezte és célja az IPMA A minősítés megszerzése. 2015-ben az IPMA is magas szakmai díjjal ismerte el a projektmenedzseri képességeit, a „Projekt Manager of the Year” nemzetközi kitüntetésének a bronz fokozatát vehette át az IPMA 50. kongresszusán Panamában.

A HTE-nek 2009 óta tagja és aktívan kiveszi részét az Egyesület Projektmenedzsment Szakosztályának a munkájában, jelenleg a szakosztály alelnöke. Az egyesületi munkájáért 2013-ban megkapta a HTE Aranyjelvényt is. Több kiváló előadást tartott a HTE éves PM Fórumain, ahol 2014-ben elnyerte az Év Projektmenedzsere díjat is.

Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Kovács Endre magas színvonalú, következetes projektvezetési tevékenységét, a projektszemlélet közigazgatási rendszerben történő sikeres meghonosítását valamint a HTE PM szakosztályában végzett munkáját kívánja elismerni.

Rajnai Zoltán a tanulmányait a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, majd a Zrinyi Miklós Katonai Akadémián végezte. 1985-ben a 8. harckocsi ezred híradó századparancsnoka lett, de életében később az oktatás és a szakmai publikációk vették át a főszerepet. A katonai felsőoktatásban 20 évet töltött oktatóként. 2001-ben PhD fokozatot szerzett Hadtudományok tudományágban, majd másfél évig Franciaországban az Összhaderőnemi Védelmi Kollégiumban a legmagasabb szintű vezetőképző képzésben részesült. 2005-től a ZMNE Híradó tanszékének volt a tanszékvezetője, de közben a Doktori és Habilitációs Központ igazgatóhelyettese, majd igazgatója is volt. 2007-től az Informatikai és Hírközlési Intézet igazgatója volt az egyetemen, majd oktatási dékánhelyettesként folytatta a pályáját. Ezzel párhuzamosan 2007 és 2011 között vendégoktató volt Franciaországban a Rennes-i Katonai Műszaki Főiskolán is. 2009-ben a Magyar Köztársaság elnöke egyetemi tanárrá nevezte ki.

Közben érdeklődése egyre inkább a biztonságtudományok felé fordult és 2010-től a BM Nemzetbiztonsági Szakszolgálatához kérte át magát, ahol hivatásos ezredesként folytatta tudományos munkáját. 2012-től az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának a vezetője lett. 2015-ben elnyerte az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának a dékáni pozícióját, így az NBSZ-nél a beosztását – saját kérelmére – felfüggesztette. 2016-tól kinevezték Magyarország kiberkoordinátorának.

Eddigi életútját számos kitüntetés is elismerte. Elnyerte a Zrinyi Gyűrűt, a Francia Köztársaság honvédelmi miniszterének a „Nemzetvédelemért Érdemérem Arany Fokozatát”, majd 2011-ben a Francia Köztársaság elnöke a Nemzeti Érdemrend Lovagi fokozatával tüntette ki. 2018-ban „Pro Universitate” kitüntetést kapott az Óbudai Egyetem rektorától.

Rajnai Zoltán az oktatás mellett a szakmai közéletben is kiveszi a részét. A HTE-nek 1993 óta a tagja, 2005-2006 között a HTE Zrinyi helyi csoportjának a vezetője volt. 2001-től a vezetője és aktív szervezője volt az évenként megrendezett „Kommunikáció” szakmai tudományos konferenciáknak. A HTE-ben végzett tevékenységéért 2009-ban HTE Aranyjelvényt, majd 2011-ben Puskás Tivadar díjat kapott.

Emellett 2001 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének valamint az AFCEA, a Nemzetközi Katonai Kommunikációs és Elektronikai Egyesületnek a tagja. A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület és a Bolyai Honvéd Alapítvány elnöke.

A most odaítélt Puskás Tivadar díjjal az Egyesület Rajnai Zoltán utóbbi tíz évben a biztonságtudományok és ennek oktatása terén elért eredményeit, valamint a HTE-ben végzett aktív tevékenységét kívánja elismerni.

 

2021

Imre Gábor a BME villamosmérnöki karán szerzett diplomát 1980-ban. Pályafutását a Magyar Televízióban kezdte meg, ahol eleinte karbantartó mérnökként, majd egyre inkább műszaki fejlesztőként dolgozott. Elsőként foglalkozott a számítógépes grafikai alkalmazások stúdiótechnikai alkalmazásával, a számítógépes animációva. Az „Egy szó, mint száz” vetélkedőben éveken keresztül használt – még Commodore gépre fejlesztett –  rendszert is ő hozta létre kollégáival. 1987-ben csatlakozott a Magyar Filmlaboratórium Vállalat video üzeméhez, ahol professzionális film-video átíró berendezést és műsoros kazetta sokszorosító rendszert alakított ki és üzemeltetett. Később a részleg vezetője lett. Itt került kapcsolatba a Panasonic termékeivel és a Marubeni kereskedőház partnereként, majd az osztrák Securiton cég alkalmazottjaként kialakította a Panasonic professzionális video termékeinek a viszonteladói és szerviz hálózatát. 1996-tól már a Panasonic Magyarország kft. keretein belül segédkezett a professzionális helyi TV stúdiók kialakításában és fejlesztésében, számos szaktanfolyamot és termékbemutatót tartott és közben rendszeresen publikált audiovizuális és videotechnikai szaklapokban. 2005-től tevékenysége nemzetközivé vált, miután a budapesti Panasonic iroda regionális központtá vált. 2008-ban a BME MBA képzésén informatika menedzsment és vállalati pénzügyi szakirányon üzleti menedzsment diplomát szerzett. Ettől kezdve a fő feladatának a cégen belüli ügyfélszolgálati rendszer kialakítását tekintette. A digitális átállás időszakában a kelet-európai országok analóg lekapcsolási terveinek az ismeretében a cég termékfejlesztési munkáját támogatta a németországi Langenben, a Panasonic európai DVB-T és DVB-C fejlesztési központjában. Bekapcsolódott az európai készülékgyártóknak és műsorszolgáltatóknak közös platformot adó szervezet, a DigiTAG munkájába is. Jelenlegi munkája a Panasonic audiovizuális és biztonságtechnikai termékeinek európai szintű műszaki támogatása, rendszerintegrátor partnerek képzése. Imre Gábor 1994 óta tagja a HTE-nek, de már előtte is többször tartott előadást szakmai munkájáról. Belépésekor a Vételtechnika szakosztályhoz csatlakozott, ahol rendszeresen tartott előadásokat a legújabb technológiákról, sokszor bemutatóval fűszerezve a szakmai információkat. Az utóbbi időben pedig már a mesterséges intelligencián és a mélytanuláson alapuló képfeldolgozó rendszerek fejlesztési eredményeit ismerteti hasonló intenzitással, szabatosan és mégis közérthető nyelven. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Imre Gábor több mint negyven éves, mindig a korszerű megoldásokra irányuló szakmai munkásságát és folyamatos, magas szintű, közérthető és mégis alapos előadói tevékenységét kívánja elismerni.

Johanyák Zsolt Csaba 1990-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a Kolozsvári Műszaki Egyetemen, majd 1993-ban a BME Mérnöktovábbképző Intézetében minőségügyi mérnök végzettséget, 2005-ben pedig mérnök informatikus oklevelet szerzett a Miskolci Egyetemen. Ugyanitt kapta meg az informatikai tudományok PhD fokozatát 2008-ban. Pályafutását 1990-ben egy rövid, egy éves fejlesztőmérnöki munkával indította, de 1991-ben már a kecskeméti Neumann János Egyetem jogelődjénél, a Gazdasági és Műszaki Főiskolán oktatott. Azóta is ez a munkahelye, az Informatika Tanszéken 1996 óta adjunktusként, majd 2008-tól docensként programfejlesztést, szoftvertechnológiát és hálózati adminisztrációs ismetereket oktat magyar és angol nyelven. 2009 óta a mérnökinformatikus alapképzés szakfelelőse. 2015 óta a kar tudományos dékánhelyettese. Emellett a Miskolci Egyetemen az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában is oktat. Öt külföldi egyetemen is tartott már vendégelőadásokat. Kutatási tevékenysége elsősorban a számítási intelligencia módszerekés gyakorlati alkalmazásaik területére fókuszál. A Neumann János Egyetemen 2015-ben alapítója és azóta vezetője a Számítási Intelligencia Tudományos műhelynek. Aktív publikációs tevékenységet is folytat, 157 tudományos közlemény elkészítésében vett részt egyedüli vagy társszerzőként. Két nemzetközi konferencián tartott plenáris előadást és már több mint 200 szakdolgozatot és 13 TDK dolgozatot konzultált. Több mint tíz rangos nemzetközi folyóirat számára végez rendszeresen bírálói tevékenységet, három nemzetközi folyóiratnál lát el associate editori feladatot. A Neumann János Egyetem Gradus tudományos folyóiratának a főszerkesztője. A szakmai közéletben is aktív szerepet lát el. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek 2001 óta a tagja, 2008 óta pedig a Számítástechnika szakosztály vezetőségi tagja. A szakosztályon belül 2006 óta 167 előadást szervezett meg, ezzel a szakmai közösség vezetésének a legaktívabb tagja, motorja. A HTE a munkáját 2016-ban Egyesületi aranyjelvénnyel ismerte el. Emellett az IEEE-nek 2011-től a tagja és 2017 óta az IEEE magyar tagozatának a titkára. 2018 óta az IEEE HS Computational Intelligence Society Chapter társelnöke. 2002-től az NJSZT és ezen belül a Magyar Fuzzy Társaság tagja. Az MTA Szegedi Területi Bizottság Gépészeti és Műszaki Informatikai Munkabizottság titkára volt 2014 és 2020 között, 2020 óta pedig az elnöke. A HTE a Puskás Tivadar díj odaítélésével Johanyák Zsolt Csaba eddigi oktatói, szakmai munkáját és a HTE Számítástechnika szakosztályában végzett vezetői, szervező és előadói munkáját kívánja elismerni és példaképként állítani a szakemberek számára.

Oláh István György a győri Széchenyi István Főiskola Informatikai és Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát, majd távközlési szakirányon szakmérnöki képesítést. Posztgraduális képzés keretében a Budapesti Gazdasági Főiskolán szakközgazdász valamint beruházási szakértő és pénzügyi tanácsadói végzettséget szerzett, majd a BME két MBA képzését is elvégezte az infokommunikáció illetve a közgazdasági területen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzést is kapott. Emellett már ISACA CDPSE minősítéssel is rendelkezik. Pályafutását 1984-ben a Magyar Postánál kezdte, 1988-tól a COMEX vezető szerelője és csoportvezetője volt, 1994-től ügyfélmenedzser, 1998-tól pedig az Országos Kiemelt üzletág projektmenedzsment osztályvezetője. 2000-től az Answare kft. kereskedelmi és marketingigazgatója, majd 2001-től a MATÁV-ban töltött be vezető pozíciókat. 2003-tól a Kopint-Datorg Rt. Üzemeltetési Divízió igazgatója lett, majd 2006-tól a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ elnökeként kamatoztatta a gyakorlati tudását. 2008-tól az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettese, majd 2009-től a Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt. vezérigazgatója, majd vezérigazgató-helyettese és az IT tagja volt. 2012-től a Datalogic kft. projektvezetője volt, 2016 óta pedig az OTP Bank senior menedzsere. Oláh István 2011-től 2014-ig a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület alelnöke volt, majd 2014-től az Ellenőrző Bizottság tagja. Lelkes, önzetlen munkája, szervezőkészsége nagy mértékben hozzájárult a HTE munkájának a magas szintű elvégzésében, a HTE konferenciák szervezésében és lebonyolításában is hosszú ideje kiveszi a részét. Sokoldalú szaktudása az Egyesület szakmai munkájában és pénzügyi felügyeletében kiválóan érvényesül. 2021-től az EIVOK Információbiztonsági szakosztály alelnöki pozícióját is betölti, melynek megalapításában, mint szakmai klubnak valamint a HTE-hez való 2018-as csatlakozásában is aktívan szerepet vállalt. A HTE eddigi tevékenységét 2014-ben HTE ezüstjelvénnyel, 2017-ben HTE aranyjelvénnyel ismerte el és a HTE felterjesztésére nyerte el az ITM Információs Társadalomért szakmai érmét is. A versenyszférában és a közigazgatásban egyaránt fejlesztett tudását az oktatásban is kamatoztatja, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a BME és az NKE több képzésén is rendszeresen tart előadásokat meghívott előadóként. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Oláh István versenyszférában és közigazgatásban végzett szakmai munkáját valamint a HTE szervezetépítésében és pénzügyi felügyeletében vállalt szerepét kívánja elismerni.

2020

Antók Péter a hatvanas években elvégzett technikumi, felsőfokú tanulmányai után a Magyar Postánál helyezkedett el és kábelekkel kezdett el foglalkozni. Azt az emblematikus tevékenységet, ami néhány évtizede szinte összeforrt a nevével, az optikai szálakkal és kábelekkel kapcsolatos mindennemű tudnivalók lenyűgöző tudását, rendszerezését és a szakmai köröknek való átadását még a nyolcvanas évek elején kezdte el. Már 1983-ban több cikket publikált az első hazai optikai kábel, a Belváros központ és a József központ között lefektetett és 1985-ben üzembe helyezett 2205 méteres szakaszról, ami akkoriban a COCOM tilalmak miatt nagy előrelépésnek számított. Ettől kezdve Antók Péter nagyszámú publikációja és szinte megszámlálhatatlan konferencia előadása túlnyomó részben az optikai kábelekkel és a fényvezetős hálózatok tervezésével, rendszerelemeivel foglalkozott. Előadásait hosszú ideig a Posta Oktatási Központban tartotta, majd a Siemensnél folytatta tevékenységét egészen a 2001 végi nyugdíjba meneteléig. Antók Péternél azonban a nyugdíj nem valaminek a vége, hanem egy másik életnek a kezdete volt: megalakította az Antók Mérnöki Irodát, ahol mind a mai napig aktívan foglalkozik kedvenc témájával. Szakterületén kiemelkedő oktatói munkát is végez: 1974 óta tartott előadásokat a felnőttoktatásban a MATÁV Oktatási Igazgatóságán, a Magyar Mérnöki Kamarában és az Antók Mérnöki Iroda által szervezett tanfolyamokon. Az egyetemi képzésben a Széchenyi István Egyetemen, a BME Mérnöktovábbképző Intézetében és az Óbudai Egyetemen is oktatott különböző időszakokban. Gondolt azonban arra is, hogy korán kell a fiatalokat a szakma felé orientálni, így a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban is oktatói munkát végez. A HTE-nek a hetvenes évek óta tagja, s az Egyesületen belül is több mint 30 előadást tartott a fénytávközlés témájában. A HTE Távközlő hálózatokkal foglalkozó kétévenkénti konferenciáinak – a mai HTE Infokom sorozat jogelődjének – is rendszeres előadója volt. 2002 óta már kiállítóként is megjelent ezeken a konferenciákon, s így azok számára is testközelbe tudta hozni az optikai rendszereket, akik ettől távolabb álltak. Emellett több alkalommal előadóként és szekcióvezetőként is megjelenik mind a mai napig a HTE nagyrendezvényein. HTE tevékenységével 2002-ben elnyerte az Egyesület Arany jelvényét. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Antók Péter fél évszázados, ma is aktív szakmai munkáját és folyamatos, magas szintű szakmai oktatói, előadói tevékenységét kívánja elismerni.

Tanka László villamosmérnök tanulmányait a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán végezte 1984-1988 között, majd 1997-1998-ban a rendőrtiszti főiskolán is diplomát szerzett. 1990 és 1997 között a BM Adatfeldolgozó Hivatal fejlesztőmérnöke volt, majd a BRFK informatikai osztályvezetője utána pedig az ORFK információtechnológiai főosztályvezető-helyettese. 2006-ban a Miniszterelnöki Hivatal, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium projektmenedzsere volt, ahol az EDR projektben és az egységes segélyhívó rendszer kialakításában, az ESR-112 projektben vállalt komoly szerepet. 2010-től a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője. Szakmai munkáját 2013-ban „Az Év Térinformatikusa Díj” odaítélésével díjazta a kanadai székhelyű ESRI. Tanka László széleskörű ismeretekkel és komoly tapasztalattal rendelkezik az infokommunikációs rendszerek területén és a térinformatikai szakterületén. Számos szakcikk szerzője illetve társszerzője. Nevéhez több szakmai rendezvény megszervezése, szakmai előadások megtartása, továbbá a tűzoltóság, katasztrófavédelem technikai rendszerét bemutató nyilvános szakmai előadás fűződik. Jelentős szerepe volt a TETRA World Congress sikeres hazai megrendezésében is. A szakmai felkészültség mellett hosszú vezetői gyakorlata is van, a BM OKF-ben pedig – szakmai és vezetői kvalitásait elismerve – tűzoltó ezredesnek nevezték ki. Munkahelyi feladatai mellett a szakmai közéletben is kiveszi a részét. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek már 15 éve a tagja. A TETRA rendszer hazai bevezetését szorgalmazó szakmai közösségben vállalt szerepe után a HTE TETRA szakosztályában, majd a Rádiótechnikai szakosztályban vállalt szerepet, utóbbi szakosztályban már a harmadik ciklusban a vezetőség tagja. A szakmai támogatás mellett a szervezési feladatokban is kiveszi részét a szakosztályban. A HTE Tanka László tevékenységét 2015-ben Arany jelvénnyel ismerte el. A HTE mellett a BM OKF-et képviseli a Professzionális Távközlésért Magyarországi Egyesületben, a Promotelben is. 2011 óta pedig a Katasztrófavédelmi Sportegyesület alelnöki pozícióját is betölti. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Tanka Lászlónak a HTE-ben végzett szakmai ismeretterjesztő tevékenységét, a szakosztály vezetésében végzett odaadó munkáját, valamint a hazai készenléti szervezetek korszerű rádiótávközlési fejlesztései terén elért kiemelkedő eredményeit ismeri el.

Vágujhelyi Ferenc az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett programozó matematikusi és fizika tanári diplomát. Szakmai pályafutását 1995-ben kezdte a Philip Morris Hungary-nál pénzügyi rendszer fejlesztőként, majd az ÁPV Rt-nél folytatta információbiztonsági szakértőként. 1997-1999 között az IBM Hungary projektvezetőjeként dolgozott. Utána 2002-ig az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgató-helyettese, majd 2010-ig a Professzionál Informatikai Zrt. elnök-vezérigazgatója volt. 2010-től a NAV munkatársa majd 2013-tól az informatikai elnökhelyettese lett. Szakmai irányítása és az általa javasolt igen erős biztonsági megoldások mellett került bevezetésre az online pénztárgépek rendszere, mely a szakmai siker mellett erőteljesen hozzájárult a költségvetés ÁFA-bevételének a növeléséhez, a gazdaság kifehérítéséhez. 2015-től a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke lett, mely a 2019-es megújulása után vezetésével a legfontosabb feladatának tekinti, hogy az infokommunikáció a kormányzat és a közigazgatási szolgáltatások hatékony eszköze legyen. Emellett 2018-tól a Digitális Jólét Program Blockchain munkacsoportjának a vezetője. Munkahelyi feladatai mellett Vágujhelyi Ferenc a szakmai közélet területén is aktív. Számos publikáció szerzője, fő kutatási területe az elektronikus azonosítás és a blokklánc technológia közigazgatásban való alkalmazási lehetőségeinek a vizsgálata. A HTE-nek 2005 óta a tagja, s három éven keresztül az Intéző Bizottságnak is választott tagja volt. Növekvő elfoglaltságai akkor nem tették lehetővé, hogy tovább vállalja a HTE vezetésében a pozícióját, de javaslataival, úttörő ötleteivel utána is segítette, támogatta az Egyesületet. 2014 óta rendszeres és sikeres szereplője a HTE Infokom és HTE MediaNet konferenciáknak, ahol mind kerekasztal-résztvevőként, mind plenáris szakmai előadóként igen érdekes, egyedi stílusú előadásokban ismerteti meg a résztvevőket a legnehezebb szakmai problémákkal is. A HTE az egyesületi tevékenységéért 2017-ben Arany jelvényt adományozott. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Vágujhelyi Ferenc szakmai munkáját, a legújabb technológiák közigazgatásban való alkalmazásának a magas szintű támogatását és a HTE vezetésében és szakmai életében betöltött szerepét, eddigi eredményeit ismeri el.

 

2019

Drozdy Győző 1978-ban szerzett mérnöki diplomát a BME Villamosmérnöki karán Híradástechnika szakon, majd ugyanitt lett híradástechnikai szakmérnök és egyetemi doktori címét is itt védte meg 1981-ben.  Pályafutását az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetben és a BME Elektronikus Eszközök tanszékén kezdte félvezető technológiai területen. 1986-tól Finnországban dolgozott kutatóintézetekben. Először itt is félvezető technológiával foglalkozott, de 1989-től a Technical Research Centre of Finland (VTT) Távközlési Laboratórium tudományos főmunkatársa lett. Ettől kezdve szakmai pályafutása elválaszthatatlanul a mobil rendszerekhez kapcsolódott. 1993-ban hazajött Magyarországra és a Pannon GSM műszaki igazgatóhelyettese, majd 1995-től a külkapcsolatokért és stratégiáért felelős igazgatója lett. Ahogy a cég bővült, úgy ismét módosult a vezetés összetétele és 1999-től a stratégiáért és szabályozásért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót látta el. A Pannon GSM-et 2010-ben vásárolta fel a finn Telenor, ettől kezdve a vezérigazgató stratégiai tanácsadója lett. Jelenleg a Telenor Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. Drozdy Győző a szakmai területén más eredményeket is elért. Mintegy hatvan tudományos és szakmai publikáció szerzője, több szabadalom birtokosa. 1996-ban a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium „Hírközlésért” kitüntetését, 2014-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Információs társadalomért” kitüntetést nyerte el. 1999-ben elnyerte a Gábor Dénes díjat, majd 2006-tól 2018-ig a díjat alapító és kiadó NOVOFER Alapítvány kuratóriumi tagja is volt. A HTE-nek 1996 óta tagja, de már ezt megelőzően is több szakmai előadással emelte a HTE Távközlési szakosztály rendezvényeinek a színvonalát. Ugyanebben az évben a „Bevezetés a GSM rendszerekbe” című publikációjáért Pollák-Virág díjat kapott, majd 2000-ben arany jelvénnyel ismerte el a HTE a tevékenységét.  Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Drozdy Győző eddigi szakmai életútját, a mobil rádiótelefon rendszerek hazai meghonosításában és felfuttatásában végzett elkötelezett munkáját és magas színvonalú szakmai ismeretterjesztő és tudományos munkáját ismeri el.

Szabó Csaba Attila 1968-ban szerzett diplomát a Szentpétervári Távközlési Egyetemen, majd 1975-ben a BME-n doktorált és 1996-ban nyerte el a Műszaki Tudományok Doktora címet. Pályafutását fejlesztő mérnökként kezdte, de már 1970-től a BME oktatója lett és ez a tevékenység egész eddigi életpályáját végigkísérte Ugyanakkor azon kevés oktató közé tartozik, aki kis- és nagyvállalati körben is bizonyította képességeit. Társalapítója és ügyvezető igazgatója volt a Business Communications Networks Ltd.-nek 1990 és 2002 között, ahol professzionális oktatásszervezési és konzultánsi tevékenységet végzett és irányított. 2001-ben a Magyar Telekom Nyrt. Hálózati Rendszerek Divízió igazgatója volt, de 2003 és 2010 között az olaszországi Trentoban a CREAT-NET nemzetközi kutatóközpontban is vezető tanácsadó, majd fejlesztési igazgató volt. Az oktatásban – amit folyamatosan végzett a fenti időszakok alatt is – 1996-ban kapta meg az egyetemi tanári kinevezést és 2015-től a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék professor emeritusa. Ez idő alatt több mint 20 tantárgy kidolgozása és oktatása fűződik a nevéhez, de legalább ilyen fontos, hogy sikerült megteremteni egy olyan szakmai közösséget is maga körül a multimédia hálózatok témájában, mely a tanszék multimédia hálózatok terén elért kompetenciáját erősíti. Az oktatás mellett számtalan nemzetközi kutatásban is részt vett, több hazai és EU FP6-os K+F projektet is vezetett és komoly konferencia-szervezési munkát is végzett. A HTE-nek 2006 óta tagja, de már 2005-től a Híradástechnika folyóirat főszerkesztője, majd 2009-ben az Infocommunications Journal angol nyelvű szakfolyóirat alapítója volt, melyet egészen 2015-ig szintén főszerkesztőként gondozott. A folyóirat neki köszönheti, hogy eljutott a nemzetközi elismertségig és ma már az IEEE logójával és formátumával jelenik meg. 2016 ősze óta az Infokommunikációs Fogalomtár főszerkesztője, a már ezer címszavas és folyamatosan bővülő tematikus rendszer munkáinak összefogója. A HTE eddigi tevékenységét 2011-ben arany jelvénnyel, 2012-ben pedig Puskás Tivadar díjjal ismerte el. A Gábor Dénes életmű díjat – a HTE javaslatára – 2016-ban nyerte el. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Szabó Csaba Attila tudományos, oktatási és kutatási eredményei mellett a HTE-n belül végzett főszerkesztői tevékenységét ismeri el mind a HTE hazai és nemzetközi folyóirata, mind pedig az Infokommunikációs Fogalomtár tekintetében.

Szalay Imre programtervező matematikusként végezett a Szegedi Egyetemen (JATE) 1979-ben. 2003-ban szerzett nemzetközi PMP minősítést a Projekt Management Institute szervezetnél, amit három évente folyamatosan megújít. Pályafutása kezdettől a szoftver fejlesztéshez és komplex infokom rendszerek megvalósítását lehetővé tevő projektmenedzsmenthez kapcsolódik. 1979-1990 között a SZÁMKI, majd SZÁMALK számítógép fejlesztéseiben (R10, R11, TPA) dolgozott szoftver fejlesztőként. 1990-1998 között a DIGITAL Magyarország szolgáltatás üzletágának kifejlesztője, majd igazgatója volt. 1998-2008 között a HP Magyarország vezérigazgató-helyettese volt és elsősorban a HP által nyújtott outsource szolgáltatásokért felelt. 2008-2018 között a VODAFONE Magyarország Zrt projektiroda vezetője és a Zrt operációs igazgatója volt. Jelenleg üzleti- és projektmenedzsment tanácsadókét és egyetemi óraadóként működik. 1998-tól, a HTE PM Fórum indulásától a szervezőbizottság tagja és aktív előadója, sok esetben szekcióelnöke. Ezt a munkáját a szervezőbizottság társelnöki megválasztással ismerte el 2019-ben. Hasonlóan aktív közreműködője és segítője a 2009-ben alakult PM Műhelynek, a HTE PM szakosztály nyílt, szakmai közösségének. 2003-2018 között a PMI nemzetközi projektmenedzsment szervezet Budapest Tagozatának alapítója és elnöke. 2018-tól a NJSZT egyesület alelnöke.  A projektmenedzsment szakmában szerzett elméleti és gyakorlati ismereteire, kutatási eredményeire épülő hazai és nemzetközi publikációi, nemzetközileg sikeres PM könyvek hazai megjelentetésének szervezése, egyetemi előadásai kiemelkedő szakmai tekintélyt szereztek számára, amivel jelentősen hozzájárult a HTE PM Szakosztály kultúra teremtéséhez és elismertségéhez. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Szalay Imre eddigi életútját és a haza projektmenedzsment kultúra fejlesztésében végzett kiemelkedő eredményeit ismeri el.

 

2018

Bacsárdi László 2006-ban mérnök informatikus diplomával végzett a BME VIK Híradástechnika Tanszékén, majd 2007-ben mérnök tanári és bankinformatikus diplomát is szerzett. 2006-tól doktoranduszként folytatta a tanulmányait, majd 2012-ben védte meg PhD fokozatát. Jelenleg a Soproni Egyetem, Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatója, egyetemi docense, de óraadóként a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken is aktív tevékenységet végez. A tanszék Kvantumtechnológiai Csoportjának meghatározó tagja. Kutatási területe a kvantum informatika és kommunikáció, illetve az űrtávközlés. Már hallgató kora óta aktívan tevékenykedik mind a közélet, az oktatás, mind a kutatás területén. Szerteágazó tevékenységei közül kiemeljük, hogy 2002-2005 között hallgatóként az Impulzus folyóirat főszerkesztője volt, de jelenleg is tagja a Természet Világa és az Infocommunications Journal szerkesztő bizottságának. Több hazai és nemzetközi szervezetben is tölt be szerepet. 2009 óta a legrégebbi hazai űrkutatási szervezet, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkára. 2012-2016 között az ENSZ támogatásával működő nemzetközi űrkutatási szervezet, a Space Generation Advisory Council (SGAC) hazai képviselője volt, 2016-tól a szervezet nemzetközi vezetőségi tagja. 2014 őszén a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (International Astronautical Federation) Űrkommunikációs munkabizottságának tagjává választották. Az IEEE Hungarian Section Young Professionals Affinity Group kincstárnoka. Emellett pedig a H-Space konferencia egyik főszervezője. A HTE-ben elsősorban a fiatalok bevonzásában és az űrkutatási tevékenység és a hírközlés közötti szinergia megteremtésében vállalt feladatokat. 2016-ban a HTE címzetes szenátorrá választotta. A HTE eddigi tevékenységét 2010-ben és 2017-ben ezüst jelvénnyel, 2014-ben arany jelvénnyel díjazta. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Bacsárdi László hazai és nemzetközi szervezői tevékenységét és az űrkutatás, illetve a kvantuminformatika terén végzett magas színvonalú szakmai ismeretterjesztő és tudományos munkáját ismeri el.

Győri Erzsébet az ELTE Természettudományi Karán 1978-ban szerezte meg programozó matematikusi, majd 1985-ben a programtervező matematikusi diplomáját. Szakmai pályafutását 1978-ban a BHG Fejlesztési Intézetében kezdte meg fejlesztőmérnökként, ahol elektronikus telefonközpontok szoftver rendszerének a tervezésével, fejlesztésével foglalkozott. Kiemelkedő szerepe volt az EP 512 alközpont és az ER 256 rurál központ szoftver rendszerének a kifejlesztésében, utóbbiból mintegy 50 darab működött a hazai telefonhálózatban. 2000-től a számítógépes hálózatok rendszerintegrációjával foglalkozó CORE Computer kft-nél dolgozott, majd 2001-től a BME távközlési és Médiainformatikai tanszék HSN laboratóriumának az ügyvivő szakértője lett. Itt jelentős munkát végez a doktorandusz hallgatók kutatási munkájának a koordinálásában, megszervezésében. Emellett 2017-től kezdve a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar oktatási tevékenységének a koordinálásában is komoly feladatokat vállalt, melyet nagy lendülettel és odaadóan végez. A HTE-nek 1978 óta a tagja és a Távközlési Szakosztályban fejti ki tevékenységét. 2008 óta a szakosztály vezetőségi tagja, de hosszú ideje aktív részt vállal a Távközlési Klub több évtizedes sikeres rendezvényeinek a szervezésében is és a Híradástechnika folyóiratnak is szerkesztőbizottsági tagja volt. Elévülhetetlen érdemei vannak a HTE vezető szakmai rendezvényinek – a HTE Infokom és HTE MediaNet konferenciáknak – a megújításában és több esetben a szervezésében is. Munkáját a HTE 2002-ben ezüst jelvénnyel, 2009-ben arany jelvénnyel ismerte el, majd 2011-ben elnyerte a Puskás Tivadar díjat. Emellett a Kozma László emlékérem és a Sztoczek József emlékérem birtokosa. Az Egyesület az ismételten odaítélt Puskás Tivadar díjjal Győri Erzsébet szakmai és oktatásszervező munkája mellett a HTE egyesületi és szakosztályi életében végzett sokoldalú, önzetlen, messzemenően megbízható munkáját ismeri el.

Marosi Norbert okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki karán végzett 1991-ben a Híradástechnika Tanszék rádió-rendszertechnika ágazatán. Szakmai pályafutását a BM Híradástechnikai Szolgálatánál kezdte meg, ahol rádiórendszerek fejlesztésével foglalkozott. 1993-tól a Határőrség Országos Parancsnokságán már diszpécser rádiórendszerek fejlesztését, beruházási feladatait látta el. Közben 1994-ben saját vállalkozásában, a Norla Bt.-ben ellenőrző műszerek szoftver fejlesztését, tervezését valósította meg. 1997-ben a Feeercccom kft.-ben már trönkölt diszpécser rádiórendszerekkel is foglalkozott és a TETRA rendszer első magyarországi bemutatójának az üzembe állítását látta el. 1999-től 2005-ig a Westel 900 Rt.-ben, majd a T-Mobile Magyarország Rt.-ben fejlesztett mérőrendszereket GSM és UMTS hálózatokhoz, s részt vett az EDR projektben is. Ennek folyományaként 2006-tól a Pro-M Zrt.-ben folytatta munkáját az EDR alaphálózat kiépítésében és a TETRA szolgáltatások bevezetésében. Jelenleg a hálózat optimalizálását és az infrastruktúra fejlesztését irányítja. A HTE-nek 2008 óta tagja, a Rádiótávközlési szakosztály titkára. Itt is messzemenően tudja kamatoztatni szakmai ismereteit szakmai előadások tartásában, szervezésében. Rendszeres előadója volt a Veszélyhelyzeti Kommunikáció konferenciáknak is. Emellett tagja a Promotel Professzionális Mobil Távközlésért Egyesületnek is. A HTE munkáját 2013-ban arany jelvénnyel ismerte el. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Marosi Norbert közbiztonsági rádiórendszerek fejlesztésében és kiépítésében végzett elkötelezett munkáját és a HTE Rádiótávközlési szakosztályában végzett civil ismeretterjesztő és szakmai munkáját kívánja elismerni.

Pados László okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki karán végzett 1975-ben. Szakmai pályafutását a Magyar Honvédségnél kezdte meg, ahol rádiótávközléssel kapcsolatos pozíciókat töltött be. Később a HM Elektronikai Igazgatóságon tanácsadói, majd a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Igazgatóságon osztályvezetői pozíciót töltött be. PhD fokozatát 1989-ben szerezte meg a rádióelektronikai háború témakörében. 1996-ban a HIF Frekvenciagazdálkodási Igazgatóságán folytatta szakmai munkáját. Részt vett a frekvenciagazdálkodási szoftver rendszer műszaki specifikálásában, majd a projekt megvalósításának az irányításában. 1998 óta részt vesz az ITU-R és a CEPT munkájában, jelentős részt vállalt a WRC-2000 értekezleten az AMOS-CERES megállapodás előkészítésében. 2004-től osztályvezetőként aktívan részt vett a digitális televíziózás műszaki terveinek előkészítésében, nemzetközi elfogadásában. A digitális műsorszórás pályázati eljárásaiban a műszaki követelmények kidolgozását, majd a teljes engedélyezési folyamatot irányította. Nevéhez kötődik az NMHH-n belül a mobil és kábelszolgáltatók közötti információcsere kiépítése a káros zavarok elkerülése céljából. Számos szakmai előadás szerzője, előadója volt az elmúlt évtizedekben. A HTE munkájában hosszú ideje részt vesz, a Média Klub vezetőségi tagja, de több szakosztály rendezvényein is tartott szakmai előadásokat a rádió és TV műsorszórás valamint a nemzetközi hírközlés-szabályozás témakörében. A HTE Infokommunikációs fogalomtár létrehozásának a folyamatában is komoly feladatot vállalt. Munkáját a HTE 2016-ban arany jelvénnyel ismerte el. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Pados László kiemelkedő hazai és nemzetközi szakmai munkáját, a frekvenciagazdálkodásban és a digitális műsorszórásban elért eredményeit valamint HTE egyesületi életében végzett messzemenően megbízható munkáját ismeri el.

Vári Péter 1990-ben szerezte üzemmérnöki oklevelét a győri Széchenyi István Műszaki Főiskolán, majd 1994-ben lett okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki karán. 2001-ben a Budapesti Közgazdasági Egyetemen mérnök-közgazdász, majd 2003-ban az ELTE-n mérnök-közgazdászi oklevelet szerzett, mindkettőt posztgraduális képzés keretében. PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen kapta meg 2017-ben. Szakmai pályáját a Matáv Rt. üzemmérnökeként kezdte meg, majd 1993-tól az Antenna Hungária Rt. csoportvezetője, majd 1999-től üzemeltetési igazgatója lett. 2005-től az Informatikai és Hírközlési Minisztérium piacfejlesztési főosztályvezetője, majd 2006-tól a Miniszterelnöki Hivatal kormányfőtanácsadója volt. 2009-ben visszatért az Antenna Hugáriához, mint a digitális átállás projektmenedzsere. Az NMHH-nál 2011-től a Frekvencia és Azonosítógazdálkodás főosztályvezetője, majd 2012-től az NMHH főigazgató-helyettese lett. Színes szakmai pályafutása alatt számos projektben vett rész, mint pl. a DCS 1800 tender pályázati anyaga, az EDR pályázat, az UMTS pályázat és az ITU RRC 06 értekezlet, valamint az ITU WRC ülések. Ezek kapcsán nem csak a frekvenciagazdálkodásnak, hanem tágabb értelemben a teljes hazai hírközlésnek a hazai és nemzetközi fejlesztésében komoly részt vállalt. 2007 óta a győri Széchenyi István Egyetem oktatója, 2009 óta egyetemei adjunktusa, ahol rádiórendszerek és műholdas távközlés témakörökben segíti sikeresen a fiatal generáció szakma felé orientálását. A HTE nagyrendezvényeinek az állandó szakmai támogatójaként mind a HTE Infokom, mind a HTE MediaNet konferenciák szervezésében, programjának a kialakításában komoly részt vállal. Munkáját a HTE 2014-ben ezüst jelvénnyel ismerte el. Több más szakmai elismerés mellett 2016-ban az NFM Hírközlésért érdemérmét is megkapta. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Vári Péter eddigi kiemelkedő hazai és nemzetközi szakmai munkáját, a fiatal mérnökgeneráció példamutató támogatását és az oktatásban végzett sokoldalú, odaadó tevékenységét ismeri el.

2017

Gyenes Péter a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen agrármenedzseri szervező informatikai, majd felsőfokú logisztikai oklevelet szerzett. Közgazdasági oklevelét a Szegedi Tudományegyetemen pénzügyi informatika témában kapta meg 2003-ban, majd a 2009-ben a CEU-n szerezte meg IT menedzseri képesítését. Első munkahelye a Cerbona Rt. volt, majd 1998 óta a Nokia Hungary, a Nokia Siemens Networks és jelenleg a Nokia Solutions and Networks különböző vezető pozícióit töltötte be, jelenleg a mobil hálózati Lean Program Management iroda vezetője. A HTE-ben 2011-től 2014-ig főtitkár-helyettes, majd 2014-2017 között a tagságfejlesztési területért felelős elnökségi tag volt. Ötletgazdája és 2010-ben az alapítója volt a HTE Akadémiának, 2009 óta aktív szervezője a Projektmenedzsment Fórumnak, ahol három alkalommal is szekcióvezető is volt. A HTE Infokom 2010 konferencia szervezésében is részt vállalt, emellett a Vezetéknélküli kommunikáció szekciót is vezette. A HTE Infokom 2014 konferencián pedig a Generáció a mobilhálózati technológiában szekciót szervezte és vezette. Több alkalommal a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat ipari bírálója is volt. Mindezek mellett a HTE vezetésében széles területen segítette a többiek munkáját is ötleteivel, javaslataival. A HTE Akadémia létrehozásával és működtetésével pedig komoly lépéseket tett a tagság fiatalításában, az ifjabb generáció bevonzásában. Munkáját a HTE 2011-ben ezüst jelvénnyel, 2014-ben pedig arany jelvénnyel díjazta. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Gyenes Péter kitartó, elkötelezett szakmai munkája mellett a HTE egyesületi életének a megújulása érdekében, a tagság fiatalításában végzett munkáját, sokoldalú szervezői tevékenységét ismeri el.

Huszák Árpád okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki karán szerezte meg oklevelét 2003-ban, majd 2010-ben védte meg a PhD fokozatát a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken IP alapú médiaszolgáltatások témakörben. Azóta egyetemi adjunktusként dolgozik a Multimédia Hálózatok és Szolgáltatások Laboratórium (MediaNets) tagjaként. Előtte két évig az Ericsson Magyarország munkatársa, 2007-től pedig a Mobil Innovációs Központ kutatója volt. Óraadóként a Szabadkai Műszaki Főiskola csapatát is erősíti. Nevéhez már több mint 30 publikáció kapcsolódik és számos kutatási program résztvevőjeként is dolgozott. 2007 óta az IEEE tagja. A HTE Távközlési szakosztályának a rendezvényein hallgató kora óta részt vesz, 2011 óta pedig a szakosztály vezetésének az aktív tagja. Sok munkát fektetett a Távközlési klubok szervezésébe és lebonyolításába, több sikeres szakmai est fűződik a nevéhez. Ezek mellett a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat rendszeres bírálója, de a bírálók felkérésében is sok segítséget nyújt. A HTE szervezésében megrendezett Mesterpróba konferenciasorozat egyik fő szervezőjeként is közreműködik a bírálási folyamatban és a konferencia lebonyolításában egyaránt. A HTE Infokom 2014 szervezésében is sok segítséget nyújtott. 2017 óta az Infocommunications Journal főszerkesztő helyettese. Munkáját a HTE 2012-ben ezüst jelvénnyel, 2015-ben pedig arany jelvénnyel díjazta. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Huszák Árpád oktatói és nemzetközi szintű kutatói munkája mellett a HTE egyesületi életében betöltött sokszínű, aktív munkáját és szervezői tevékenységét ismeri el.

Kis Gergely 2002-ben végzett szociológus közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. Doktori disszertációját 2012-ben védte meg ugyanitt, a Budapesti Corvinus Egyetemen. Szakmai pályafutását 1995-ben kezdte az IBM Austria rendszergazdájaként, majd 1996-tól bankinformatikusként dolgozott. 1998-ban csatlakozott a GKI Gazdaságkutató Rt.-hez, majd 2000-től az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. kutatójaként és tanácsadójaként dolgozott tovább. 2006-tól a Kft. ügyvezető igazgatójaként, majd 2013-tól a Kft. partnereként folytatja jelenleg is kutató tevékenységét. Kis Gergely az eNET-nél töltött 16 év alatt számtalan kutatás résztvevőjeként, majd vezetőjeként illetve projektvezetőként foglalkozott a hazai hírközlés különböző területeivel. Piaci kutatásokat végzett a Magyar Telekom, a Magyar Villamos Művek, az Antenna Hungária és a Hewlett-Packard Magyarország és más piaci szereplők mellett a Miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából. 2014 végétől kiemelkedő tevékenységet folytatott a GINOP 3.4.1. „Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztését célzó intézkedések megalapozását célzó részletes térképes adatbázis létrehozása" témakörében projektvezetőként. A kutatás és projektvezetés mellett az oktatási területen is aktívan dolgozik, 2002-2014 között tanársegédként, majd 2014 után egyetemi adjunktusként oktat a Budapesti Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékén. A HTE-nek 2011 óta tagja, azóta a Gazdasági Bizottság vezetője, a Választmány, majd az Elnökség tagja. Ebben a minőségében nagyon sokat tett a HTE pénzügyi stabilitásának a megteremtéséért. A gazdasági munka mellett már korábban is tevékenyen részt vett a HTE konferenciáinak a szervezésében, ötleteivel, javaslataival segítve a társadalmi szervezet szakmai munkáját. Munkáját a HTE 2011-ben ezüst jelvénnyel, 2014-ben pedig arany jelvénnyel díjazta. 2017-ben a HTE  javaslatára megkapta a Hírközlésért Érdemérmet. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj adományozásával Kis Gergely előremutató szakmai munkáját, oktatói tevékenységét és a HTE gazdasági eredményeinek a stabilizálásában kifejtett társadalmi munkáját ismeri el.

Kissné Akli Mária okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki karán végzett 1986-ban, majd 2010-ben a Zrinyi Miklós nemzetvédelmi Egyetemen szerezte meg a PhD fokozatot. 1986-tól tíz éven át a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Híradó Tanszékén volt főiskolai tanársegéd, majd adjunktus.1996-tól a Hírközlési Felügyelet műsorszórási szakértője volt, majd 2007-2010 között az Antenna Hungária Zrt. tervezési csoportvezetője. 2010-től a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság médiafrekvencia-tervezési és koordinációs osztályának az osztályvezetője. Az elmúlt húsz évben mély és sikeres szakmai munkát végzett a nemzetközi koordináció terén az ITU-ban, a CEPT-ben és a nagyszámú társhatósági egyeztetésben. Kiemelkedő sikereket ért el a DVB-T műsorszórás bevezetéséhez szükséges tervezésekben, koordinációkban, melynek a hazai szempontok maximális érvényesítését sikerült kiharcolnia. Jelenleg a televízió sáv újratervezéséhez kapcsolódó, 13 tagországot tömörítő európai regionális koordinációs munkacsoportot vezeti. Számos publikációja jelent meg, rendszeres konferencia előadó és társszerzője a Digitális televíziózás című könyvnek. A HTE-nek 1996 óta a tagja. 1998-2008 között a HTE DVB kör vezetőségének, 2014-től a Média Klub vezetőségének a tagja. 2007-ben a 12. Televízió- és Hangtechnikai konferencia és kiállítás szervező bizottsági tagja volt. 2011-2014 között a HTE etikai bizottság tagja volt, majd 2014-től a HTE főtitkár-helyettese. Évek óta a V4 országok közös, többnapos nemzetközi workshopjának az aktív szervezője. Minden pozíciójában sokat tett a HTE népszerűsítésére a fiatal mérnökök körében Munkáját a HTE 2000-ben és 2007-ben ezüst jelvénnyel, 2001-ben és 2014-ben pedig arany jelvénnyel ismerte el. 2009-ben „HTE 60" jubileumi emlékérmet kapott. Emellett több más munkahelyi kitüntetés birtokosa. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Kissné Akli Mária kiemelkedő hazai és nemzetközi szakmai munkáját, a fiatal mérnökök példamutató támogatását és a HTE egyesületi életében végzett sokoldalú, igen hatékony, messzemenően megbízható munkáját ismeri el.

Simon Gyula okleveles villamosmérnök a Moszkvai Híradástechnikai Egyetemen végzett 1972-ben. 1978-ig az Országos Mikrohullámú Központban volt osztályvezető-helyettes majd a Postavezérigazgatóság állományában külszolgálatot teljesített. 1984-től 1990-ig a Magyar Posta központjában, utána a KHVM Frekvenciagazdálkodási önálló osztályán dolgozott. 1994-től 1996 végéig a Westel Rádiótelefon kft. fejlesztési igazgatóhelyettese volt.  1997-től a Hírközlési Felügyeleten és jogutódjainál frekvenciagazdálkodási kérdésekkel foglalkozott igazgatói, majd főosztályvezetői beosztásban 2016-os nyugdíjba vonulásáig. A nemzetközi szervezetek munkájában is részt vett, a CEPT és a CCIR, majd ITU-R üléseinek rendszeres résztvevője volt, a Westel kft. képviselőjeként pedig az MNT-MoU ülésein vett részt. A HTE-ben a Tetra szakosztály munkájában 1997-től részt vett, jelentős szerepe volt a HTE Tetra Fórum létrehozásában. 2011-től a szakosztály vezetőségi tagja volt 2017-ig. A húsz év alatt a szakosztály számára számos előadást tartott, illetve szervezte a tárgykörébe tartozó rendezvényeket. A nemzetközi munkában szerzett információival, ismereteivel folyamatosan segítette a Tetra, majd később Rádiótávközlési szakosztály munkáját. Tevékenységéért 2012-ben HTE arany jelvényt kapott. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj adományozásával Simon Gyula több mint negyven éves szakmai életútját, a nemzetközi szervezetekben végzett munkáját és a HTE szakosztályi tevékenységében való aktív részvételt ismeri el.

 

Nemzetközi tagozat - 2017

Peter Mueller joined IBM Research as a Research Staff Member in 1988. His research expertise covers a very broad spectrum from basic physics, working on scanning tunneling microscopes for nanotechnology, to supercomputing systems architectures. From 1998, he was involved in the development of the AM-OLED display technology and its successful demonstration in 2003 at the meeting of the Society of Information Displays (SID) in Baltimore. The AM-OLED technology is today predominantly applied to produce large size OLED TV displays. Later he was engaged in fundamental developments on channel coding and cryptography, mainly applied to large scale storage system used for data centers. Since 2013, Peter is a member of the IBM initiative on quantum computing where he performs research in the field of superconducting quantum bit based systems. Peter is a co-founder of the Communications and Information Security Technical Committee (CIS-TC) and the emerging sub-committee on Quantum Communications and Information Technology (QCIT), which both are entities of IEEE ComSoc. He has given many keynotes, serves as an editor or guest editor for several international journals, and authored or co-authored more than 100 technical and scientific papers, two books, a number of book chapters, and holds numerous patents. In the course of his carrier, he also served as a government counsel and as organizer for international conferences and workshops, such as the ICC, Globecom, WirelessCom, or Eusipco. His affiliations include active society membership in IEEE; the Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM); the Electrochemical Society (ECS); and the Swiss Physical Society (SPS).

2016

Bozóki Sándor okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki karán végzett 1992-ben, majd 1995-ig doktori képzésen vett részt, a PhD fokozatot 2000-ben szerezte meg. 1997 végéig a BME Híradástechnikai Tanszékén tudományos munkatársként dolgozott, majd 1998-2000 között a Matáv PKI főmunkatársa volt. 2001-ben igazolt át mai munkahelyére, az Antenna Hungáriához. Először a budapesti Antenna Mikro hálózaton nyújtott internet kidolgozásában, majd a kísérleti DVB.T platformon sugárzott Multimedia Home Platform interaktív szolgáltatások fejlesztésében vett részt. 2005-ben a vezetésével valósult meg az első hazai HD minőségű televíziós jelátvitel a TV-konferencia ideje alatt a kísérleti DVB-T platformon. 2008-tól elsődleges feladata a kereskedelmi DVB-T hálózat fejállomásainak tervezése, a kapcsolódó tenderek műszaki részének a lebonyolítása, a rendszerhez kapcsolódó üzemeltetői feladatok irányítása. Feladata továbbá a DVB-T multiplexereken továbbított programok és szolgáltatás információk sávszélességének és azonosítóinak a menedzsmentje. 2014-ben a vezetésével valósult meg a teljesen szoftver alapú transzkódoló rendszer üzembe helyezése a D és E multiplexekben továbbított programok előállítására. Emellett 2012 óta aktívan részt vesz az Antenna Hungária CDN hálózatának a fejlesztésében, ahol a tartalomkódolási és transzkódolási feladatok tartoznak hozzá. 2013-2015 között az AH által a Telenor részére nyújtott élő internetes TV csatornák (MyTV) transzkódolását végző platform fejlesztésében és üzemeltetésében is vezető szerepet játszott. Több mint két évtizedes tudományos és szakmai munkásságát több folyóiratban és konferencia kiadványban megjelent publikációja igazolja. A HTE-nek 1996 óta tagja, hosszú ideje a Vételtechnikai Szakosztály vezetőségének a tagja. Számos előadást tartott a HTE által szervezett szakmai rendezvényeken (korábbi TV konferenciák, HTE MediaNet konferencia, Média Klub, szakosztályi előadások) a munkájához kapcsolódó szakmai témákban. A HTE 2000-ben és 2002-ben ezüst jelvénnyel, 2005-ben és 2009-ben arany jelvénnyel tüntette ki. Az Egyesület a  most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Bozóki Sándor szakmai munkáját és ennek a munkának a HTE-n belüli megismertetését, elmélyítését, valamint az  egyesületi életben betöltött szervezői tevékenységét ismeri el.

Fekete Károly mérnök alezredes, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a Híradó Tanszék tanszékvezetője. 1993 óta vesz részt különböző vezető beosztásokban a katonai felsőoktatásban. A PhD fokozatot a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szerezte meg 2003-ban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013 óta egyetemi docens és egyben tanszékvezető. Ebben a minőségében is aktív részvétellel irányítja a katonatiszt-jelöltek távközlési szakirányának képzését, a képzési koncepció kidolgozását, modernizációját. Emellett szakmai témákban rendszeresen publikál. Tudományos és közéleti munkásságát számos elismerés jelzi: 2001-ben a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora „Kiváló Oktató" címmel, 2005-ben az MTA „Mestertanár" címmel tüntette ki, ugyanebben az évben lett az MTA Bolyai kutatási ösztöndíj birtokosa, több alkalommal képviselte Magyarországot a Balkáni térségben válságkezelő műveletekben, ahol távközlés-informatikai szervezési és technikai kérdésekben vezette a nemzetközi kontingens munkáját. Szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz nemzetközi kutatási projektekben is. A HTE-nek 1997 óta tagja, a HTE Zrinyi helyi csoportjának az újjáalakulásától, 1998-tól a vezetője. Emellett már 16 éve lelkes, energikus vezetője a rendkívül sikeres, évenként ismétlődő „KOMMUNIKÁCIÓ" nemzetközi szakmai tudományos konferenciának. A HTE-ben végzett tevékenységét a szervezet 2002-ben Egyesületi ezüst jelvénnyel, 2008-ban és 2014-ben Egyesületi arany jelvénnyel ismerte el. A HTE a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Fekete Károly eddigi katonai oktatói munkáját, tudományos tevékenységét és az egyesületi életben a helyi csoportban betöltött szervezői tevékenységét, valamint tudományos konferencia szervező munkáját kívánja elismerni.

Gerhátné Udvary Eszter okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki karán végzett 1997-ban, majd 2009-ben szerezte meg a PhD fokozatot. 2000-től egyetemi tanársegédként dolgozott a Mikrohullámú Híradástechnika Tanszéken, s 2010-ben lett egyetemi docens a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéken. Ez idő alatt kutatási eredményeit több mint 40 publikációban jelentette meg. 1999-ben elnyerte a NOKIA MICROCOLL '99 fiatal kutató különdíját, 2003-ban a MICROCOLL fiatal kutató második díjat nyert a konferencián elhangzott előadásáért. Tagja az IEEE Microwave Theory and Techniques Society és a Lasers and Electro-Optics Society szervezetnek. 2008 óta az IEEE MTT/AP/ED/ComSoc/EMC magyar tagozat titkára. A kutató munka mellett az oktatásban is komoly feladatokat vállal: elsősorban az optikai hálózatokkal, rendszerekkel kapcsolatos tárgyak oktatása fűződik a nevéhez, de emellett gyakorlatokat vezet, konzulensi tevékenységet is ellát és több tárgy tematikájának a kidolgozója is. A HTE-nek 1998 óta a tagja. 2011-től a Távközlési Szakosztály tanácsadó testületének a tagja, s 2011-2014 között a HTE Tudományos Bizottság elnöke. 2015 óta a Távközlési Szakosztály elnöke és a havi rendszerességű Távközlési Klub fő szervezője. Ezek mellett a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat legfőbb mozgatója, szervezője évek óta. Munkáját a HTE 2009-ben ezüst jelvénnyel, 2014-ben pedig arany jelvénnyel díjazta. Az Egyesület a most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Gerhátné Udvary Eszter oktatói és nemzetközi szintű kutatói munkája mellett a HTE egyesületi életében betöltött sokszínű, megbízható szervezői tevékenységét ismeri el.

Kozma Béla okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki karán végzett 1981-ben, majd posztgraduális képzés keretében 1985-ben szerzett integrált távközlési szakmérnöki diplomát. 2006-ban MBA diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Pályafutása mindvégig a távközléshez kötődött, 1981-től a Magyar Postánál kapcsolástechnikával, hálózatfelügyelettel foglalkozott. 1990-től a Matávnál különböző vezető funkciókat töltött be, az üzemviteli Igazgatóságot vezette, majd műszaki főigazgató és a PKI igazgatója volt. 2001-2003 között a Makedonski Telekomunikacii AD műszaki vezérigazgató-helyettese volt, majd az Emitel Rt. vezérigazgatója lett. 2005-ben nevezték ki a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. vezérigazgatójának, ahol az EDR rendszer magyarországi kiépítése és üzemeltetése jelentette számára a kihívást. 2006 óta részt vesz a Promotel Egyesület illetve jogelődje munkájában. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek több mint 10 éve tagja. A HTE Rádiótávközlési Szakosztály tagjaként számos rendezvény, bemutató és előadás előkészítésében vett részt, nem egyszer köszönthettük előadóként is. Külön kiemelhető, hogy a HTE egyik legfontosabb küldetésében – a műszaki információk és ismeretek terjesztésében – a kezdetektől személyesen részt vett. A TETRA a mai napig a hazánkban működő legkorszerűbb rádiós technológia. A technológia hazai megismertetése a szakmai közösségek számára, majd a kormányzati szereplők előtti bemutatása éppúgy a nevéhez fűződik, mint az EDR hazai- és külföldi bemutatása. A már működő EDR rendszer bemutatását is lehetővé tette a HTE szakmai közössége részére. Kiemelkedő sikere van az általa kezdeményezett, évente ismétlődően megrendezett Professzionális Mobil Távközlési Napnak. Az Egyesület a  most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Kozma Béla eddigi életútját és az EDR rendszer létrehozásában és üzemeltetésében végzett kiemelkedő eredményeit ismeri el.

Szűcs Gábor 1994-ben végzett okleveles villamosmérnökként kiváló minősítéssel a BME Villamosmérnöki karán, ahol 2004-ben szerzett PhD fokozatot. 1997-től a BME munkatársa, jelenleg a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék egyetemi docense, a tanszéken működő Data Science and Content Technologies Laboratorium (DCLab) vezetője, azon belül a Multimédia és tartalomkezelés csoport irányítója. A Műegyetemen évek óta vesz részt olyan informatikai tárgyak kidolgozásában és oktatásában, mint Médiainformációs rendszerek, Média- és szövegbányászat, Szöveg- és webbányászat, Multimédia tartalmak intelligens feldolgozása, Tartalomkezelési technológiák, Vezetői és csoportmunka rendszerek. Az Adat- és médiainformatika MSc specializáció vezetője, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Gazdaságinformatikai szakbizottságának elnöke. Hallgatói az országos TDK pályázatokon kiemelkedő eredményeket értek el. Számos hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben vett részt, tudományos munkájának fókuszában a médiainformatika, a multimédiabányászat és a tartalomtechnológiák állnak. Korán bekapcsolódott tudományos szervezetek munkájába, a Hungarian Simulation Society-nek ma már elnöke. A HTE Médiainformatikai szakosztály 2008-as alapítása óta  titkára, 2014 óta elnöke. A szakosztály a HTE egyik új szemléletű, aktív szakmai közössége. A MediaNet 2013 és 2015 programformáló részese volt, médiafogyasztási szekciót szervezett, kezelte a rendezvények honlapját. Mindig lehet számítani hathatós segítségére, szívügyének tekinti a közösség életét. A HTE 2010-ben Egyesületi ezüst jelvény, 2013-ban arany jelvény kitüntetésben részesítette. Az Egyesület a  Puskás Tivadar díjjal Szűcs Gábor oktatói tevékenysége mellett az egyesületi életben betöltött önzetlen szervezői tevékenységét, valamint a tartalomtechnológiák terén elért nemzetközi színvonalú szakmai tudományos és innovációs munkáját ismeri el.

2015

Darabos Zoltán 1977-ben szerezte villamosmérnöki, 1979-ben híradástechnikai szakmérnöki oklevelét a BME Villamosmérnöki karán. 1981-ben ugyanitt védte meg doktori disszertációját integrált távközlés témakörben. Szakmai pályafutását a BHG Híradástechnikai Vállalat Fejlesztési Intézetében kezdte, ahol fő tevékenysége a tároltprogram-vezérlésű telefonközpontok fejlesztése volt. A mikroprocesszoros technika bevezetéséhez kapcsolódnak találmányai, melyek alkalmazásra találtak a vállalat berendezéseiben. Kiemelkedő szerepe volt az elektronikus EPT tranzitközpontok szoftver rendszerének a fejlesztésében, azok fejlesztőrendszereinek a kidolgozásában. Találmánnyal rendelkezik az ARF-102 crossbar telefonközpontok hazai elektronizálása terén is, valamint a német EMD55v központrendszerek elektronikus számlázási rendszerének is a vezető tervezője volt. Méréstechnikai területen a QoS szolgáltatásminőség mérések céljaira már saját cégében, a COMPU-CONSULT Kft-ben tervezte meg a TELE-OPERATOR UTS műszercsaládot, melyet hatósági mérésekre is használnak. A COMPU-CONSULT kft. ügyvezetése mellett a TELE-INFORMATIKA Kft-nek is az ügyvezető igazgatója. Emellett 2010 óta igazságügyi szakértőként is tevékenykedik. A HTE-nek már a hetvenes évek vége óta aktív tagja. Az utóbbi időben a Kábeltelevízió szakosztályban tevékenykedve rendszeres előadó és számos szakosztályi program szervezője. Kigondolója és megvalósítója az előadások interneten való közvetítésére szolgáló távelőadó rendszernek, ami a távolmaradók számára is lehetővé teszi az előadásokon való részvételt. A rendszer folyamatos továbbfejlesztéséről is gondoskodik és jelenleg az üzemeltetését is ő látja el. Emellett oktatásokat is szervez a rendszer használatára, hogy azt más szakosztályok is használhassák. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Darabos Zoltán sok évtizedes, eredményekben gazdag munkásságát, valamint az egyesületi életben betöltött szervezői tevékenységét, az új technikák mindennapjainkba való behozását kívánja elismerni.

Fiala Károly a BME Villamosmérnöki Karán 1974-ben szerezte meg villamosmérnöki oklevelét, majd 1983-ban rádió-hírközlési szakmérnöki végzettséget szerzett. 1986-ban a mikrohullámú passzív áramkörök szaktudományból műszaki doktorrá avatták. Pályafutását fejlesztő mérnökként kezdte, 1974-1990 között a Híradótechnika Vállalatnál, majd a BHG-nál dolgozott. Ezt követően 1990-1994 között a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumban a Frekvenciagazdálkodási Önálló Osztályon dolgozott, ahol a mozgószolgálat spektrumkérdéseivel foglalkozott. A Westel Rádiótelefon Kft-nél 1994-1996 között tevékenykedett, két éven keresztül a TETRA MoU-ban képviselte a vállalatot. Utána a Westel 900 Mobil Távközlési Rt-nél illetve a T-Mobil Magyarországnál szabályozási területen kamatoztatta tudását 2005-ig. Ebben az időszakban valamennyi frekvenciapályázaton fontos szerepet kapott. 2014-es nyugdíjba vonulásáig a Magyar Telekom Szabályozási Igazgatóságán dolgozott. Az UMTS Forumban 1998-2011 között képviselte a Magyar Telekomot, 2008-ban az UMTS Forum plenáris ülését is megszervezte Budapesten. Az IVSZ Távközlési Tagozatában a Spektrumgazdálkodási munkacsoportot 2009 óta vezeti. A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács 2014-ben tiszteletbeli alelnökének választotta.  2015. január 1-től a Promotel Egyesület tagja. Szakmai életútját többek között a 2015-ben megkapott Dr. Magyari Endre díjjal ismerte el az NMHH elnöke. A HTE-nek több évtizede tagja. Aktív szereplője volt a hazai mobil rádiós megoldások hazai bevezetését szorgalmazó szakmai közösségeknek, majd alapító tagja a HTE TERTA szakosztálynak (ma Rádiótávközlési szakosztály), melynek 2011 óta vezetőségi tagja is. Számos szakcikk szerzője, társszerzője. Nevéhez több szakmai rendezvény megszervezése, szakmai előadások megtartása fűződik. Részese volt a TETRA szakosztály átszervezésének, megújításának, de jelentős szerepe volt a TETRA World Congress sikeres hazai megrendezésében is. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Fiala Károlynak a HTE keretei között hosszú időn át végzett szakmai ismeretterjesztő, valamint a szakosztály vezetésében vállalt munkáját, továbbá a hazai rádiótávközlési technológia- és szolgáltatásfejlesztés terén elért kiemelkedő eredményeit ismeri el és állítja azt ifjabb nemzedék elé példaként.

Simon Vilmos okleveles villamosmérnök a BME Villamosmérnöki és Informatikai karán végzett 2003-ban, majd 2009-ben szerezte meg a PhD fokozatot. Jelenleg a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék docense, ahol több tárgy sikeres oktatója, emellett aktívan részt vesz a tanszék vezetésében is. Kutatási tevékenysége felöleli az önszerveződő mobil hálózatok, a kommunikációs protokollok autonóm evolúciója, a térbeli számítástechnika, a mobil cellás hálózatokban a mobilitás kezelés és energiahatékonysági eljárások területét. Több hazai és Európai Uniós kutatási projektben vett részt tevékenyen. Több mint 40 tudományos cikket publikált nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon. Óriási szerepet vállal a hallgatói tehetségápoló programokban és az innovatív ötletek felkarolásában és támogatásában. A HTE-nek már hallgatóként tagja lett, 2011 óta pedig a Távközlési Szakosztály elnöke. A havi rendszerességű Távközlési Klub fő szervezője, mely mind a mai napig a hallgatók, az akadémiai kutatók és az ipar résztvevőinek a népszerű közös fóruma. Munkáját a HTE 2010-ben ezüst jelvénnyel, 2012-ben pedig arany jelvénnyel díjazta. Az Egyesület a  most odaítélt Puskás Tivadar díjjal Simon Vilmos egyesületi életben betöltött fáradhatatlan szervezői tevékenységét, valamint nemzetközi színvonalú szakmai tudományos és innovációs munkáját ismeri el.

Sipos Attila okleveles villamosmérnök 1976-ban kezdte pályafutását a Magyar Postánál, a Posta Tervező Intézetben. 1991-től 2009 végéig a Matáv, majd Magyar Telekom PKI Fejlesztési Igazgatóságán dolgozott hálózatfejlesztési igazgatóhelyettesi beosztásban. Pályafutása során folyamatosan vezető szerepet töltött be a Magyar Telekom távközlő hálózatának tervezésében, fejlesztésében. Irányításával tervezték meg az országos optikai gerinchálózatot és az erre épülő PDH és SDH hálózatokat. Jelentős szerepet vállalt az átviteli kapacitásokat bővítő WDM technika bevezetésében is. Ez után az IP alapú újgenerációs hálózati szolgáltatások nyújtásához szükséges IP hálózatok tervezését irányította. Széleskörű szakmai ismereteit jelenleg a NETvisor Zrt. tanácsadójaként kamatoztatja, de emellett a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének címzetes docenseként és tanácsadójaként szerepet vállal a jövő generációjának szakmai nevelésében. Sipos Attila 1985 óta a HTE tagja. Korábban a Díjbizottság munkájában vállalt szerepet, jelenleg a Távközlési Szakosztály egyik legaktívabb tagja, 2014 óta a szakosztály titkára. Számos, a HTE nevével fémjelzett konferencia szervezésében vett részt. A HTE Infokom 2014 Program Bizottságának a tagjaként komoly szerepe volt a konferencia kiemelkedő sikerében. Aktív szerepe van a Távközlési Klubok programjának a kialakításában és az egyes klubestek programjának a megszervezésében is. A szervezés mellett egy-egy klubest moderálásával is hozzájárul  szakosztály legnépszerűbb rendezvényének sikeréhez. Eddigi HTE tevékenységéért 2005-ben HTE arany jelvényt, 2009-ben Puskás Tivadar díjat kapott. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj másodszori odaítélésével Sipos Attila egyesületi életben betöltött szervezői tevékenységét, valamint a kiemelkedő, folyamatosan megújuló sok évtizedes szakmai munkásságát kívánja elismerni.

Takács György villamosmérnöki diplomáját 1972-ben szerezte meg a BME Villamosmérnöki Karán Híradástechnika szakon. 1991-ben nyerte el a Műszaki Tudomány Kandidátusa minősítést. A Delfti Műszaki Egyetemen 1993-ban kapta meg a Master of Business Telecommunication diplomát. 1972 és 1995 között a Posta Kísérleti Intézetben dolgozott. Kutatási területe a beszédfeldolgozás, beszédakusztika, valamint a végberendezések és hálózatok területe volt. 1989-1990-ben a Stockholmi Királyi Műszaki Egyetem vendégkutatója volt. 1990-től vezető tisztségeket töltött be, volt PKI kft. főmérnök, főmérnökség vezető, végül Matáv-PKI kutatási főmérnök. 1980 és 1995 között emellett mellékfoglalkozású adjunktusként oktatott is a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-től címzetes egyetemi docensként tartott előadásokat a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken. 1995-től az Ericsson Magyarországnál stratégiai igazgató, rendszertechnikai főosztályvezető és az elnök-vezérigazgató üzletfejlesztési tanácsadója volt. 1999-től a Hírközlési Felügyelet távközlési igazgatójának nevezték ki, ahol a szabályozási rendszer átalakításának a szakmai irányítása volt a feladata. 2002-től 2010-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar docense volt, de nyugdíjba vonulása után címzetes egyetemi tanárként mind a mai napig tart előadásokat. A munkája és az oktatási feladatai mellett tevékeny részt vállalt nemzetközi szervezetek – ITU, ETSI, EURESCOM, INTELTEC – szakmai bizottságaiban, valamint tagja az MTA Távközlő Rendszerek Bizottságának is. 1993-1999 között a Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottság tagja volt. A HTE munkájában is aktívan vette ki részét. 1996-2002 között főtitkárhelyettes volt, majd 2002-2005 között az Intéző Bizottság választott tagja. Hosszú időn keresztül a Díjbizottság tagja is volt. 2011-től két évig az Infokommunikációs Szakértő Bizottság elnöke, majd újabb két évig az alelnöke volt. Számos más elismerés mellett a HTE a munkáját 1992-ben Kempelen Farkas díjjal, 1999-ben Puskás Tivadar díjjal jutalmazta. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj másodszori odaítélésével Takács György egyesületi életben végzett tevékenységét, valamint a kiemelkedő, eredményekben gazdag kutatói munkásságát, illetve a kiemelkedő beleéléssel, a hallgatókra való állandó odafigyeléssel végzett oktatói tevékenységét kívánja elismerni és példaképül állítani.

Nemzetközi tagozat - 2015

Klaus Kohrt received his Masters and Ph.D. degrees in mathematics and computer science from Christian-Albrechts-University (CAU) in Kiel, Germany in 1980 and 1984 respectively. He then joined the telecommunications division of Siemens AG and for many years helped to develop and promote their vision and product strategy. In 2003 he took over government and industry relationship management for Siemens mobile. He served on a number of industry committees and in January 2004 was elected Vice Chairman of the UMTS-Forum. Currently, he is self-employed as an independent advisor and evaluator for various national and European funded research projects. His primary areas of expertise are in mobile and wireless communication technology and future internet architecture, in particular with respect to business viability of new technologies. He has given many keynotes and spoken at numerous international conferences. For many years he contributed to the GICC/GIMS-committee, where he was in charge of the Patronage Working Group, which under his leadership developed the Patronage Handbook. He was a member of the organizing committee as Patronage, Publicity or Panels Chair of major ComSoc conferences (ICC, GLOBECOM, WCNC, DySPAN) and has been active in the German sister society VDE as committee member and working group chair for more than 20 years. With Puskás Tivadar Award we express our appreciation on his dedicated work to bring the IEEE ICC conference to Budapest, Hungary.

Gergely Záruba is a Professor in the Department of Computer Science and Engineering of the University of Texas at Arlington, where he is employed since 2001. He is the Director of the Undergraduate Computer Engineering Program. He received his Computer Engineering (Technical Informatics Engineering) Master of Science degree from The Technical University of Budapest (now: Budapest University of Technology and Economics), Department of Telecommunications and Telematics in 1997. He received his Computer Science Ph.D. from the University of Texas at Dallas in 2001. He is also a Television and Radio Repair Technician since 1992. Gergely is a senior member of the IEEE and its Communications Society. Gergely's research interests include mobile and pervasive devices and technologies, embedded systems, health care systems and networking. More specifically, technologies and systems for healthcare, in-home aging, and people with disabilities; wireless localization, in-home wireless networking technologies and their performance, optical networking technologies, next generation wireless networks, network simulation and test bedding. He is also heavily involved in grid computing research especially tailored towards the PanDA resource scheduler for the Large Hadron Collider's ATLAS detector. Gergely is a member of the LEARN Laboratory (specializing in health care technologies and robotics) and the Assist Laboratory (specializing in aiding people with disabilities). With the Puskas Tívadar Award we express appreciation on his dedicated work organizing the IEEE PerCom 2014 konference in Budapest, Hungary.

2014

Bartha István villamosmérnök, az Országos Mentőszolgálat Információtechnológiai Osztályának nyugalmazott vezetője, a HTE Rádiótávközlési Szakosztálynak több cikluson keresztül titkára. A Híradástechnikai Kutató Intézet kezdeti évei után a METROBER keretében a metró hírrendszereinek tervezésével, üzembe helyezésével foglalkozott, majd 1985-től nyugdíjazásáig vezette az Országos Mentőszolgálat Rádiótechnikai Osztályát, illetve jogutódjait. Ennek keretében az OMSZ  országos infokommunikációs rendszereinek tervezését, üzemeltetését, többszöri rekonstrukcióját, megújítását irányította. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek több évtizede tagja. Részese volt a TETRA rendszer hazai bevezetését szorgalmazó szakmai közösségnek, majd a HTE TETRA Szakosztályának is alapító tagja, kezdetektől három választási cikluson keresztül titkára. Számos szakcikk szerzője, vagy társszerzője. Nevéhez több szakmai rendezvény megszervezése, szakmai előadások megtartása, illetve szakmai látogatások előkészítése fűződik. Részese volt a TETRA Szakosztály átszervezésének, megújításának. Jelentős szerepe volt a TETRA World Congress sikeres hazai megrendezésében. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Bartha Istvánnak a HTE keretei között hosszú időn át végzett szakmai ismeretterjesztő, valamint a szakosztály vezetésében vállalt munkáját, továbbá a hazai rádiótávközlési technológia- és szolgáltatásfejlesztés terén elért kiemelkedő eredményeit ismeri el.

Heszberger Zalán 1997-ben okleveles villamosmérnök diplomával végzett a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán, majd 2002-ben okleveles orvos-biológus mérnök diplomát  szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Semmelweis Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem közös képzésében. Ez utóbbi időszakban PhD hallgató is volt a BME-n, ahol 2007-ben szerzett PhD fokozatot. Jelenleg a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének docense. Aktívan részt vesz a tanszék vezetésében, több tárgy sikeres oktatója, részt vesz az MTA egyik Lendület kutató csoportjában. Lelkes csapat-építő. Szakterülete a mobil multimédia rendszerek, internet protokollok és rendszerek, IP forgalom menedzsment algoritmusok, minőségbiztosítás, Software Defined Network. Számtalan tudományos cikk szerzője, társszerzője, ezek közül többet a nemzetközi szakma egyik legelismertebb konferenciáján, a Sigcomm-on publikált. Tagja a HTE-nek, 2007-től szervezi a Távközlési Szakosztály havi rendezvényét a Távközlési klubot. 2008-2011 a Távközlési Szakosztály elnöke, ehhez az időszakhoz több olyan emlékezetes klubest fűződik, ami a komoly sajtó és média megjelenést váltott ki. A 2012-es nagy sikerű HTE Infokom konferencia fő szervezője, motorja. 2011. óta a HTE főtitkár-helyettese. 2008-ban ezüst, 2009-ben és 2011-ben arany jelvényt kapott, 2011-ben Pollák-Virág díjat. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Heszberger Zalán egyesületi életben betöltött fáradhatatlan szervezői tevékenységét, valamint magas színvonalú szakmai ismeretterjesztő és tudományos munkáját ismeri el.

Horváth László Ferenc 1973-ban végzett a BME Villamosmérnöki Kar Híradástechnika szakán. Egyetemi doktori disszertációját 1983-ban védte meg. 1992-ig a BME HEI tanársegédje, majd adjunktusa. Előadásokat a digitális technika, a számítógép architektúrák és a számítástechnikai rendszerek témákban tart. Az adott témákban számtalan publikáció, szabadalom és könyv szerzője. 1992-től 2013-ig, nyugdíjba vonulásáig saját alma matere, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója. Több éves kitartó munkával elérte, hogy a Technikum ismét visszakerüljön a magyar műszaki középfokú oktatás élvonalába. Ezen munkájáért 1996-ban a Hírközlésért, iskolája pedig a Pro Urbe kitüntetést kapta. A felnőtt képzés területén végzett széleskörű munkásságát  kétszer is elismerték a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével. A HTE-nek meghatározó tagja, volt Intézőbizottsági tag, HTE aranyjelvény (1994) és Puskás Tivadar díj  (1998) kitüntetettje. Kiemelkedő munkát végezett a szakma emlékeinek, történetének megőrzésében. A magyar oktatás, távközlés, rádiózás és informatika nagy egyéniségeinek hagyományait ápoló munkássága egyedülálló. Csak néhány példa ennek illusztrálására: Puskás Tivadar, Békésy György ,  Klebelsberg Kuno,  Neumann János szobrok, Puskás Tivadar életútjának kutatása. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Horváth Lászlónak a szakmai és erkölcsi oktatás területén évtizedeken át végzett kiemelkedő munkásságát ismeri el.

Magyar Gábor okleveles villamosmérnökként végzett 1981-ben a BME-n. Munkahelye kezdettől a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke, illetve jogelődei. 2013-tól a tanszék vezetője. 2004-2008 között a BME stratégiai igazgatója volt. A műszaki tudományok kandidátusa. Gazdag szakmai tevékenysége a távközlés, az informatika és a médiatechnológia területére egyaránt kiterjedt. 3 szabadalom társ-alkotója, eredményei gyártmányokban is hasznosultak. Számos információs rendszer projektet vezetett (például a Nemzeti Audiovizuális Archívum, a Nemzeti Digitális Adattár tervezése), részt vett a hazai információs társadalom stratégiák kialakításában. A BME-n számos tantárgyat fejlesztett ki és oktatott, jelentős munkát végzett és végez a mérnök informatikus képzés fejlesztésében. Egyetemen kívüli tevékenysége is széleskörű. Tíz éven át volt tagja a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsnak, zsűri elnöki feladatot látott el a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Programban, részt vett Európai Uniós és USA szakmai zsűrik munkájában, az Európai Technológiai és Innovációs Intézet budapesti megvalósításában, szervezett és elnökölt több nemzetközi szakmai konferenciát. Alapításától a Mobilitás és Multimédia Klaszter elnökségi tagja. A Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesületének elnöke. Tagja az MTA Távközlési Tudományos Bizottságának. 1985 óta tagja a HTE-nek, 1992 óta az NJSZT-nek is. 2008 óta tagja a HTE választmányának, három évig a Gazdasági Bizottság elnökeként, 2011 óta pedig alelnökként. Aktív tevékenységet folytatott a Médiainformatikai Szakosztály megszervezésével és sikeres működtetésével, valamint a HTE MediaNet konferencia életre hívásával 2013-ban. A HTE Arany jelvény, a Kalmár László, Pollák-Virág, Kozma László és IBM Faculty Award díjak sora most Puskás Tivadar Díjjal egészült ki, amely a HTE életében betöltött szervező tevékenységét, elismertségéhez való hozzájárulását, és a HTE szakterületét átfogó tudományos, innovációs és oktatási tevékenységét ismerte el.

Vida Rolland 1996-ban évfolyamelsőként szerzett egyetemi diplomát, majd 1997-ben mesteri fokozatot a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (BBTE) Informatika Karán. 1999-ben ugyanitt egyetemi diplomát szerzett az Európai Tudományok Karon is. 2002-ben a párizsi Université Pierre et Marie Curie (UPMC/LIP6) egyetemen védte meg PhD fokozatát. 2003 óta a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének munkatársa, ahol 2007 óta egyetemi docensként dolgozik. Szakterülete a csoportos kommunikáció, multicast technológiák, IPv6, Mobile IP, peer-to-peer hálózatok, szenzor hálózatok, járművek közötti kommunikáció, jövő internetje. Több mint 80 tudományos cikk szerzője, társszerzője. Több neves konferencia szervezője, számos konferencián közreműködött bírálóként. A Budapesten, közel 2000 fő részvételével, 1400 előadással megrendezett IEEE ICC 2013 (International Conference on Communications) konferencia egyik fő szervezője (Conference Operations Chair). Fáradhatatlan munkájával nagyban hozzájárult a konferencia sikeréhez, és a HTE sikeres részvételéhez a konferencia operatív szervezésében. Azt, hogy munkája nemzetközi elismerést is kiváltott mi sem jelzi jobban, mint az hogy 2013 őszén megválasztották az IEEE Communications Society - Globecom/ICC Management & Strategy Committee (GIMS) bizottság operatív koordinátorának. Több EU és hazai kutatási projekt vezetője, munkatársa volt az évek során és jelenleg is. Szakmai irányításával több PhD fokozat született. 2006. óta tagja a HTE-nek, 2008-tól a Külügyi Bizottság elnöke, s mint ilyen sokat tesz a határontúli szakmai szervezetek és a HTE jó kapcsolatáért. 2007-ben ezüst, 2011-ben arany jelvényt kapott. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Vida Rolland egyesületi életben betöltött fáradhatatlan konferencia-szervező tevékenységét, a HTE nemzetközi ismertségéhez, elismertségéhez való hozzájárulását valamint nemzetközi színvonalú szakmai tudományos munkáját ismeri el.

Nemzetközi tagozat - 2014

Odry Péter okleveles villamosmérnök, egyetemi doktor, a szabadkai Műszaki Főiskola és a dunaújvárosi Főiskola főiskolai tanára. Villamosmérnöki oklevelet szerzett a Belgrádi Egyetem Villamosmérnöki Karán, majd 1992-ben Belgrádban megvédte doktori értekezését a fénytávközlés területén, amit 2004-ben honosítottak a Műegyetemen. Az egyetem befejezése után az akkori Jugoszláv Távközlési Vállalatnál kezdett dolgozni, majd 1987-ben a szabadkai Műszaki Főiskolán (VTS) állt munkába, ahol jelenleg is főiskolai tanár. A szerbiai rendszerváltás után aktívan részt vett a Műszaki Főiskola irányításában, két alkalommal, összesen kilenc éven keresztül a Főiskola Szenátusának az elnöke volt. A VTS a Délvidék legnagyobb magyar felsőoktatási intézménye, valamint a legnagyobb létszámú, Magyarország határán túl magyarul oktató, mérnököt képző intézmény. 1995 és 2000 között a Belgrádi Egyetem Villamos Karának docense, 2004-től pedig folyamatosan oktat a Dunaújvárosi Főiskolán is, mint főiskolai tanár. Témavezetőként részt vett a Szerb Tudományos Akadémia "Hullámterjedés" kiemelt kutatási projektjében, ezen a területen tíz éven keresztül kutatott és publikált. A digitális jelfeldolgozás terén a DSP processzorok alkalmazástechnikáját kutatja. Az 1990-es években kezdett el vállalkozni. Speciális berendezéseket, mérő és beavatkozó, DSP alapú beágyazott rendszereket tervez és kivitelez a mai napig is, nagy nemzetközi cégekkel, a magyar MTA-RMKI-val és a Pécsi Egyetemmel együttműködve.Publikációinak száma több mint nyolcvan, túlnyomórészt angol nyelvű nemzetközi konferencia kiadványokban és folyóiratokban. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok versenyképes szakmai tevékenységet folytassanak szülőföldjükön, a Délvidéken. Az általa indított K+F projektekből számos délvidéki cég nőtt ki, illetve személyes hatására több külföldi multinacionális cég hozta Szabadkára a mérnöki tervezőirodáját. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Odry Péternek a határon túli magyar mérnöktársadalom és az anyaországi intézmények, közöttük a HTE kapcsolatai erősítéséért végzett munkáját illetve a délvidéki magyar tudományosság fejlődése érdekében végzett több évtizedes tevékenységét kívánja elismerni.

Sebestyén Pál György, számítógépszakos mérnök, egyetemi tanár. 1985-ben a Kolozsvári Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán évfolyamelsőként szerez diplomát. Ugyanitt 2003-ban "Magna cum laude" minősítéssel megkapja a doktori címet a számítástechnika terén. Szakmai pályafutását a Számítástechnikai Kutató Intézet kolozsvári fiókjánál kezdi, ahol kutatóként és később harmadfokú főkutató beosztásban fejlesztési és kutatási tevékenységet végez. Az itt töltött 11 év alatt több, főleg hardver jellegű alkalmazásokon dolgozik, majd később egy kutató csoport munkáját irányítja. Ezen időszak projektjeinek nagy része a számítógép ipari alkalmazását célozza. 1996-tól a Kolozsvári Műszaki Egyetem Számítástechnika tanszékén oktat és kutat, jelenleg az Automatika és Számítástechnika Kar dékán-helyettese. Kutatási területei a beágyazott és dedikált számítógéprendszerek, valós-idejű rendszerek, ipari kommunikációs hálózatok, elosztott vezérlőrendszerek, e-Health alkalmazások és digitális tartalom kezelése. Pályafutása során egyedül vagy társszerzőként 7 szakkönyvet és több mint 100 tudományos cikket publikál. Az erdélyi magyar szakemberek támogatása érdekében 1998-tól aktív szerepet vállal az Erdély Magyar Műszaki Tudományos Társaságban (EMT). Az EMT Számítástechnika szakosztályának elnökeként teret nyit a magyar szakemberek együttműködésének, továbbá a magyar szaknyelv elsajátítását és gyakorlását lehetővé tevő programokat szervez. Tizenöt éve elnökként irányítja a főként erdélyi és magyarországi szakemberek által látogatott, a számítógép és az oktatás közötti kapcsolatot elemző SzámOkt konferencia szervezését. Az EMT keretében egy Terminológia előadássorozatot is szervez, amelyben több magyarországi szakember mutatja be kutatási és fejlesztési eredményeit. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Sebestyén Pál György kiemelkedő tudományos, oktatási és publikációs, valamint a hazai és határon túli magyar szakemberek együttműködését támogató tevékenységét kívánja elismerni. 

2013

Buttyán Levente1995-ben szerzett M.Sc. fokozatot a BME-n, majd 2002-ben Ph.D. fokozatot a Lausanne-i Műegyetemen. 2003-tól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén dolgozik. Tanársegéd és a kémprogramok felfedezésében és elemzésében nemzetközi hírnevet szerzett Adat- és Rendszerbiztonsági Laboratórium, népszerű nevén a CrySysLab vezetője. Szakterülete a vezeték nélküli beágyazott rendszerek biztonsága, hálózatbiztonsági protokollok tervezése és analízise, privátszféra védelmi mechanizmusok. Több nemzetközi kutatási projektben vállalt irányító szerepet. Számos referált szakcikket publikált, szakkönyv társszerzője, rangos nemzetközi konferenciák előadója, vezető szerepet vitt több konferencia szervezésében. Az ACM és az IEEE Computer Society tagja. 2008 és 2011 között a HTE Választmánya Tudományos Bizottságát vezette és kulcsszereplője volt több HTE konferencia szervezésének. 2011-ben HTE ezüst jelvény elismerésben részesült. Dr. Buttyán Levente a HTE-ben folytatott eredményes munkásságával, kiemelkedő kutatási és oktatási eredményeivel, iskolateremtő szakmai tevékenységével érdemelte ki a HTE legmagasabb elismerését.

Jakab Roland informatikus, politológus. Diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte, majd posztgraduális tanulmányokat folytatott Egyesült Államokbeli egyetemeken. Szakmai pályafutása a Magyar Telekomnál indult 1997-ben, majd 2000-ben csatlakozott az Ericsson Magyarország Kft-hez, ahol kezdetben stratégiai üzleti tanácsadói feladatokat látott el, majd mobil banki projektek vezetésével foglalkozott. Ezt követően a Multimédia termékek értékesítéséért volt felelős Magyarországon és Macedóniában. 2008-ban marketing és kommunikációs igazgatónak, majd vezérigazgató-helyettesnek nevezték ki. Számos társadalmi szervezetben vállal aktív szerepet: Elnöke a 71 céget tömörítő Mobilitás és Multimédia Klaszternek, Igazgatósági tagja a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamarának, alelnöke az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetségnek, alelnöke a Müegyetemi Támogatói Baráti Körnek, tagja a Magyar Európai Üzleti Tanácsnak. Továbbá számos oktatással, innovációval és infokommunikációval foglalkozó szakszeminárium, konferencia és fórum rendszeresen felkért előadója. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Jakab Rolandnak az innováció menedzsment területén végzett kiemelkedő tevékenységét és a HTE szervezésű hazai és nemzetközi konferenciák támogatásában vállalt szerepét kívánja elismerni.

Putz József tanulmányait az I. István Híradástechnikai Szakközépiskolában, majd a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán végezte, 1983-ban szerzett oklevelet. Szakmai pályafutás kezdetén a Paksi Atomerőműnél híradástechnikai csoportvezető, a kilencvenes évek végétől a Fót és környékének mintegy 40 települését lefedő Cablenet kábeltelevíziós hálózat műszaki vezetője. 2004-ben lett a T-Kábel Kft. műszaki igazgatója, majd a Magyar Telekom Hálózat fejlesztési igazgatóságán a TV technológiai fejlesztési ágazat irányítását végezte. Putz József a kábeltévé technológia kiváló ismerője, a technológiai és a szolgáltatásfejlesztés elkötelezettje, aki példája az elméleti felkészültség, az innovációs és a széleskörű gyakorlati alkalmazási készség egységének. Az 1980-as évek második felében az elsők között volt Magyarországon, aki a megnyílt lehetőségekkel élve bevezette az ECS műholdról sugárzott TV műsorok vételét és kábeles hálózaton történő szétosztását. Jelentős szerepe volt a műsorjel-szétosztás digitalizálásában, a DVB-C technika hazai alkalmazásának fejlesztésében és bevezetésében, a szélessávú internet elérés új kábeltévés szolgáltatásnak, az IPTV technikának, valamint  a HDTV kábeles terjesztésének hazai bevezetésében. Előadásokat tart/tartott a Széchenyi István Egyetemen és a Puskás Tivadar  Távközlési Technikumban. Több évtizede HTE tag, a Kábeltelevíziós szakosztályban rendszeresen részt vesz a HTE munkájában. Évente több alkalommal is előadásokat szervez és tart - előadásait komoly szakmai színvonal, jelentős hallgatói létszám, magas szakmai színvonal jellemzi. 2008-2011. között a HTE választmányának, míg jelenleg a HTE Ellenőrző Bizottságának tagja. Munkája elismeréséül 2007-ben a HTE Ezüst jelvény kitüntetést kapta. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Putz Józsefnek a HTE keretei között hosszú időn át végzett szakmai ismeretterjesztő, valamint a szervezet vezetésében vállalt munkáját, továbbá a hazai kábeltévés technológiai és szolgáltatásfejlesztés terén elért kiemelkedő eredményeit ismeri el.

Tóth Csaba híradástechnikai mérnök, nyugalmazott rendőr alezredes, az ESR-112 projektigazgatója, a HTE Rádiótávközlési Szakosztály társelnöke. Diplomáját 1991-ben szerezte, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Rádióelektronikai Szakán. 2010-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi Vezetéstechnikai Rendszerszervező Mesterképzési Szakán, az Információbiztonsági Szakirányon másoddiplomát szerzett. Munkája, feladatai, beosztásai a kezdetektől a távközléshez – ezen belül elsősorban a rádiótávközléshez kötötték. A Honvédségnél, majd a Rendőrségnél, később a Belügyminisztériumban töltött be különböző beosztásokat. Jelenleg a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. egyik szakmai vezetője, az ESR-112 projekt megvalósítását irányítja. Jelentős szerepet játszott a hazai készenléti szolgálatok digitális rádióhálózatának előkészítésében, megvalósításában, majd a felhasználók felkészítésében. A HTE-nek több mint tíz esztendeje egyéni tagja is, szakmai-társadalmi munkáját a Rádiótávközlési (korábban: TETRA) Szakosztály keretében végezte-, végzi. Számos rendezvény, foglalkozás megszervezése, szakmai előadás fűződik a nevéhez. A 2011. évi budapesti TETRA Világkiállítás és Fórum szervezésében is jelentős szerepet töltött be. Immár második ciklusában a HTE Rádiótávközlési Szakosztály társelnöke. Többek között az ő nevéhez is fűződik a Szakosztály munkájának átszervezése, a HTE szakterületi tagsági szervezésének újraindítása. Sok – a készenléti szolgálatoknál dolgozó – új tagot köszönhet a HTE meggyőző tevékenységének. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Tóth Csaba kiemelkedő, a hazai rádiótávközlés fejlesztésért végzett szervező, oktatási és csapatépítő tevékenységét, kiemelkedő társadalmi aktivitását, valamint a HTE szakosztályvezetői feladatainak a magas színvonalú ellátásáért és megújításáért végzett munkáját ismeri el.

2012

Németh Géza villamosmérnök, szakmérnök, egyetemi doktori címet szerezett, melyet 1997-ben Ph.D fokozattá minősítettek. Szakmai pályafutása elején fejlesztőmérnökként dolgozott, majd később a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén (ill.jogelődjénél) volt tanársegéd, adjunktus, majd docens. Szakmai területe beszédfeldolgozás, szöveg-beszéd átalakítás, ember-gép kapcsolat. Ezeken a területeken elért szakmai sikereit több mint 120 folyóirat cikk, könyvrészlet, konferencia publikáció mutatja. 2011-ben Nívó díjjal tüntették ki. Tudományos eredményeiért 1999-ben megosztott Akadémiai Díjat kapott. Az oktatás, kutatás területén elért szakmai sikereiért 2004-ben, két kollégájával együtt kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. Tagja az MTA Távközlési Tudományos Bizottságának, az MTA Akusztikai Komplex Bizottságnak, az International Speech Communication Associationnek. A HTE-nek 1985 óta tagja. Aktívan részt vesz az egyesület munkájában. Hosszú évekig tagja volt a HTE Díjbizottságának. A Távközlési klubok rendszeres, tevékeny résztvevője.Ugyancsak évek óta tagja a Híradástechnika folyóirat szerkesztő bizottságának, ahol évente egy-egy célszám vendégszerkesztőjeként végez igen komoly szerkesztői munkát. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Dr. Németh Géza kiemelkedő tudományos, oktatási és publikációs, valamint a HTE érdekében végzett több évtizedes munkáját kívánja elismerni.

Sallai Gyula  okleveles villamosmérnök, mérnök-tanár, egyetemi doktor, 1976-tól a műszaki tudomány kandidátusa, 1989-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett, 1997-ben habilitált. 1990-ben címzetes, 1997-ben rendes egyetemi tanárrá nevezték ki. Kezdetben a BME Vezetékes Híradástechnikai Tanszékén, majd 1975-től a távközlő hálózatok tervezésének vezető kutatójaként a Posta Kísérleti Intézetben dolgozott, amelynek 1984-től igazgatója volt. 1990-től a Magyar Távközlési Rt. stratégiai ágazati igazgatója, majd szolgáltatási vezérigazgató-helyettese. 1995-ben a Hírközlési Főfelügyelet nemzetközi igazgatója, majd szakmai területekért felelős elnök-helyettese, egyben az elnök általános helyettese lett. 2001-től a BME –jelenlegi nevén - Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén a távközlésmenedzsment professzora, 2002 és 2010 között a tanszék vezetője, a 2004 és 2008 közötti tanévekben egyidejűleg a BME stratégiai rektorhelyettese. Kutatási és oktatási területe a távközlési rendszerelmélet, méréstechnika, adatátvitel és digitális jelfeldolgozás, majd a távközlő hálózatok számítógépes tervezése és a hálózat digitalizálásának rendszertechnikája volt. A BME-n az infokommunikáció menedzsment szakterület kialakítója, az elektronikus közigazgatás szakirány felelőse, a mérnöki menedzsment tárgyak előadója. 2005-től elnöke a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Távközlési Rendszerek Bizottságának. Tagja az MTA Akusztikai Bizottságának és a Magyar Mérnökakadémiának. A HTE-nek 1991 óta vezetőségi tagja, hat évig alelnöke, 2005-től 2011-ig elnöke. Jelenleg is aktívan részt vesz az egyesület munkájában. Az Etikai Bizottság elnöke. Kiemelkedő szakmai és tudományos munkásságáért Dr. Sallai Gyula több jelentős díjban részesült, így  Eötvös Lóránd, Békésy György, Puskás Tivadar, Pollák-Virág, Baross Gábor és Gábor Dénes díjas, továbbá a Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének birtokosa. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Dr. Sallai Gyula kiemelkedő tudományos, oktatási, nemzetközi kapcsolatépítési, valamint a korszerű távközlési-, és informatikai szabályozások területén végzett szakmai munkásságával együtt az Egyesületért végzett több évtizedes munkáját kívánja elismerni.

Schmideg Iván  aranydiplomás villamosmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi docens. Szakmai életpályája során komoly szerepet töltött be a hazai mikrohullámú távközlés kutatás-fejlesztésében, a hazai távközlés műszaki fejlesztésének koordinációjában és európai uniós kapcsolatai kiépítésében, az infokommunikáció műszaki szabályozásában, amelynek kiemelkedő szakértője és egyik irányítója volt. A TMMB meghatározó egyénisége, alelnöke volt. Segítőkészségére, aktivitására, megfontolt tanácsaira a HTE mindig számíthat. A HTE tiszteletbeli elnökségi tagja. A HTE Egyesületi Arany jelvény, Baross Gábor díj, Kozma László díj és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Schmideg Ivánnak a hírközlés tudományának magas szintű művelését, a hazai kutatás-fejlesztésben, valamint a távközlés szabályozásában végzett kiemelkedő tevékenyégét, és a HTE érdekében végzett szakmai munkáját kívánja elismerni.

Szabó Csaba Attila okleveles villamosmérnök, műszaki doktor, a műszaki tudományok kandidátusa. 1995-ben megszerezte a műszaki tudomány doktora fokozatát, és ugyanezen év óta habilitált egyetemi tanár a BME-n. Rövid ipari fejlesztő tevékenység mindmáig a BME Vezetéknélküli Híradástechnika tanszékén, majd jogutódjában, a Híradástechnikai Elektronika Intézetben, végül annak egyik részeként megalakult Híradástechnikai Tanszéken dolgozott. Tevékenységét oktatómunka, nemzetközi szinten mérhető kutatás-fejlesztés, iskolateremtés és csapatépítés, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése jellemezte. Az oktató-kutató tevékenység mellett vállalkozásfejlesztéssel, cégvezetéssel is foglalkozott. 2003-tól vezető tanácsadói szerepet tölt be az olasz és külföldi egyetemek, ill. kutatóintézetek által alapított trentó-i székhelyű Create-Net kutatóközpontban. Széles körben ismert a nemzetközi kutatási közösségben, több rangos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, számos nemzetközi konferencia szervezőbizottsági tagja, társelnöke, elnöke. A HTE-ben egyéni ill. céges tagságon keresztül sok éve aktívan tevékenykedik. Tagja volt a HTE Nemzetközi Bizottságának. Távközlési Klub programokat szervezett és elnökölt. 2oo5-től 2011 végéig főszerkesztője a Híradástechnika folyóiratnak, illetve 2009 óta főszerkesztője a HTE angol nyelvű tudományos folyóiratának, az Infocommunications Journalnak. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Dr Szabó Csaba Attila kiemelkedő, a hazai hírközlésért végzett tudományos, oktatási, iskolateremtő és csapatépítő tevékenységét, kiemelkedő nemzetközi eredményeit, valamint a HTE folyóiratai főszerkesztői feladatainak a magas színvonalú ellátásáért és megújításáért végzett munkáját ismeri el.

Tormási György  villamosmérnöki és gazdaságmérnöki diplomái megszerzését követően 1985-ben megvédte egyetemi doktori disszertációját. 1958-től az Antenna Hungária ZRt-nél, illetve jogelődjeinél volt alkalmazásban. Dolgozott az üzemeltetési és fejlesztési területen, majd a beruházási munkákat irányította. Vezető munkakörbe kerülvén irányította a műsorszóró és távközlési terület fejlesztései: a nagyteljesítményű középhullámú műsorszóró állomások, azországos FM műsorszóró adóhálózat, valamint az első és második televíziósadóhálózatok kiépítését. Ekkor épült ki az adóhálózatok országos műsorszétosztó mikrohullámú hálózata is. Szakmai feladatát jelentette a műsorszóró rádió és televízió adóhálózatok távfelügyeletes üzemeltetési feltételeinek meghatározása és a gyakorlati bevezetés előkészítése.1999-ben megbízást kapott a GSM projekt Antenna Hungária Rt-n belüli vezetésére majd stratégiai igazgatóként folytatta munkáját, amelynek meghatározó feladatát a digitális környezetben működő vállalat stratégiai céljainak megfogalmazása jelentette. 1985-óta tagja a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek. Az Adástechnikai majd a Vételtechnikai szakosztály vezetőségében dolgozott. 2000 elején megszervezte a több szakosztály koordinált működésére épülő Média Klubot, amelynek jelenleg is a vezetője. Dr. Tormási György a HTE Egyesületi Ezüst jelvényének és a Puskás Tivadar díjnak a birtokosa. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Dr. Tormási György több évtizedes, a hazai műsorszórás, a mobil távközlés és a digitális televíziózás érdekében végzett eredményes irányító munkáját, valamint a HTE szakmai közösségeinek szervezésében és vezetésében végzett tevékenységét kívánja elismerni.

2011

Csizmadia Attila távközlési mérnök, 1968-1983-ig a Budapesti Távbeszélő igazgatóságon, 1983-tól a Posta Vezérigazgatóságon, 1986-90-ig  az Országos Tervhivatalban dolgozott különböző vezető pozíciókban. 1990- tól a Pénzügyminisztériumban dolgozik tanácsadói munkakörben.
Hosszú pályafutása során a távközlés, műsorszórás és informatika területén a szabályozások közgazdasági megalapozásával kiemelkedően eredményes közgazdasági és  jogi tevékenységet végzett. A HTE-ben 1999 óta az ellenőrző bizottság elnökeként, a gazdasági bizottság elnökeként, jelenleg főtitkárhelyettesként tevékenykedik, jelentősen hozzájárult az egyesület stratégiai lehetőségeinek feltárásához, az irányvonalak mértéktartó megfogalmazásához. Az infokommunikáció a  gazdasági és szabályozási kérdéseinek szakértői elismertsége  és tekintélye kedvező hatással van egyesületünk megítélésére. Munkáját az Egyesület 2008.-ban Arany jelvénnyel ismerte el. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Csizmadia Attila kiemelkedő egyesületi tevékenységét, valamint a korszerű távközlési-, műsorszórási- és informatikai szabályozások területén végzett szakmai munkásságát kívánja elismerni.

Győri Erzsébet 1978-ban szerezte meg az ELTE TTK-n programozó matematikusi diplomáját, majd ugyanitt 1985-ben posztgraduális képzés keretében a programtervező matematikusi diplomáját. 1978-tól a BHG Híradástechnikai Vállalat Fejlesztési Intézetében kezdett el dolgozni, mint fejlesztőmérnök. Telefonközpontok adatbázisát készítő programrendszerek és alközponti szoftverek kifejlesztésén dolgozott. Kiemelkedő szerepe volt az EP 512 alközpont beválasztásos változatának  és a ER 256 rurál központ szoftver rendszerének a kifejlesztésében A BHG átalakulása után 2000-ig a BHG-Telco kft. fejlesztőjeként foglalkozott az ER 256 továbbfejlesztésével, valamint az üzemelő központok (mintegy 50 darab) távfelügyeletével. 2000-től a számítógépes hálózatok telepítésével és rendszerintegrációjával foglalkozó CORE Computer kft-nél dolgozott, majd 2001-től a BME Távközlési és Telematika Tanszék (ma Távközlési és  Médiainformatikai Tanszék) HSN laboratóriumának az ügyvivő szakértője lett. Tevékenységét a tanszéki feladatok mellett  a nagyszámú doktorandusz hallgató kutatási munkájának a koordinálása, megszervezése adja. Győri Erzsébet a HTE-nek 1978 óta tagja, a Távközlési Szakosztály munkájában vesz aktívan részt. 2008 óta a szakosztály Tanácsadó Testületének elnöke, de hosszú ideje nyújt segítséget a Távközlési Klub programjainak a kialakításában, megszervezésében is. Munkáját az Egyesület 2002-ben ezüstjelvénnyel, 2009-ben pedig aranyjelvénnyel ismerte el. 2005 óta a Híradástechnika folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja, ebben a minőségében több számnak a vendégszerkesztője volt, de egyben az ifjabb generáció szerzőinek a fő mentora is. Szerkesztői tevékenységéért 2009-ben megkapta a Pollák-Virág díjat. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Győri Erzsébet egyesületi  szervező tevékenységét, valamint a korszerű magyar távközlési eszközök létrehozása és oktatása területén végzett szakmai  munkásságát kívánja elismerni.

Horváth Pál a Moszkvai Híradástechnikai Egyetem távközlési ágazatának elvégzése után  a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett  szakmérnöki diplomát. Több nyelven beszél. 1973-ban fejlesztőmérnökként lépett be a Magyar Postához, a Központi Távíróhivatalba. Rövidesen csoportvezetővé, majd osztályvezetővé léptették elő. 1986-ban lett a Vezérigazgatóságon a Kapcsolástechnikai Ügyosztály vezetője. Az 1990-ben alakult Matáv Rt-ben  vezérigazgató-helyettesi, majd  négy évig  vezérigazgató pozíciót töltött be. Ez idő alatt eredményes vállalati gazdálkodást folytatott. A távközlési hálózatot nagymértékben modernizálta és a személyzet felkészült a XXI. Század technikájának beszerzésére, üzembe helyezésére, a meglévő együttműködés kidolgozására és üzemeltetésére. Nevéhez fűződik a Matáv korszerű távközlési hálózatának kialakítása. Jelentős megbízatásai mellett is foglalkozik eredeti szakterületével, a távközlési hálózatokkal. Eredményeit az országhatáron túl is elismerik, gyakran meghívott előadó nemzetközi konferenciák plenáris ülésein. Horváth Pál jelenleg a HTE főtitkára. A Távközlési Fórum  inspirálója, a Távközlési Klubok rendszeres tanácsadója ill. aktív résztvevője. Nevéhez fűződik többek között a nagysikerű Szélessávú infrastruktúra c. klubest. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Horváth Pál kiemelkedő egyesületi tevékenységét, valamint a korszerű magyar infokommunikáció létrehozásában végzett kiemelkedő szakmai munkásságát kívánja elismerni.

Jamrik Péter villamos mérnök, okleveles közgazda, szabadalmi ügyvivő. Az általa 1986-ban megszervezett NOVOFER Innovációs Közös Vállalat, majd a jogutód részvénytársaság vezérigazgatója, résztulajdonosa. A Magyar Mérnöki Kamara választott tagja, bejegyzett vezető távközlési  tervező. A hazai trönkölt URH hálózatok több mint kétharmadát tervezte. Szakmai publikációi felölelik a  rádiótávközlés teljes,  tervezési, üzemeltetési és gazdaságossági problémakörét. Nevéhez fűződik a Balatoni Viharjelző rendszer továbbfejlesztése, kommunikációs megoldásának tervezése és kivitelezése. A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői-jogi Egyesületnek 1978 óta tagja. Korábban az elnökség tagja, az Innovációs Szakosztály vezetője. A Magyar Innovációs Kamara – jelenleg Magyar Innovációs Szövetség – egyik alapító tagja. A NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásokért  létrehozója 1996-ban a HTE keretében létrehozta a TETRA Szakosztályt. Az alapítás óta harmadszor választották elnökként újra. Ismeretterjesztő, szervező, valamint szakmai tevékenysége jelentős mértékben járult hozzá a TETRA szabvány és rendszerek népszerűsítéséhez, az EDR néven ismert kormányzati rádiórendszer megvalósításához. Számos nagysikerű rendezvény, cikk és előadás valamint több cikluson keresztül végzett kormányzati tanácsadás fémjelzi e területen is a tevékenységét. A HTE főtitkár-helyettese. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Jamrik Péter egyesületi  szervezői tevékenységét, valamint a korszerű rádiótávközlési  rendszerek területén végzett kiemelkedő szakmai munkásságát kívánja elismerni

Rajnai Zoltán mérnök ezredes a ZMNE oktatási és minőségbiztosítási dékán helyettese. 1993 óta vesz részt különböző vezető beosztásokban a katonai felsőoktatásban. Phd. fokozatot 2001-ben szerzett, habilitált 2006-ban. 2005-től tanszékvezető egyetemi docens. Egyetemi tanárrá 2008-ban nevezték ki. Tagja a ZMNE doktori tanácsának. Aktív részvétellel irányította az intézmény „Katonai kommunikációs rendszerszervező szakirány" képzési koncepciójának  kidolgozását.  Rendszeresen publikál. Tudományos és közéleti munkásságát számos elismerés jelzi: Bolyai kutatási ösztöndíj,   Bolyai kard, Kiváló oktatói cím, Zrínyi gyűrű. A Francia Köztársaság honvédelmi minisztere által adományozott „Nemzetvédelemért érdemérem arany fokozatának tulajdonosa. Szakterületéhez kapcsolódóan részt vesz nemzetközi kutatási projektekben. 1993 óta HTE tag; 2005-2006 között vezetője a HTE Zrínyi helyi csoportjának, melynek egyik legeredményesebb vezető beosztású tagja. 10 éve vezetője a rendkívül sikeres, évenként ismétlődő „KOMMUNIKÁCIÓ" nemzetközi szakmai tudományos konferenciának. Összegezve a fentieket, a Puskás díj odaítélése jelentős állomása lenne eddigi tudományos, katonapedagógusi és katonai pályafutásának. Munkáját az Egyesület 2008.-ban Arany jelvénnyel ismerte el. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Rajnai Zoltánnak a HTE Zrínyi helyi csoportjában végzett kiemelkedő szervezői tevékenységét, valamint kiemelkedően sikeres tudományos,  szakmai és oktatói tevékenységét kívánja elismerni.

2010

Abos Imre villamosmérnöki oklevelét 1968-ban,  mérnök-tanári oklevelét 1969-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Kandidátusi fokozatát 1981-ben  védte meg. A BME-n 1980-ben egyetemi doktori, 2004-ben Ph.D. címet kapott. Az MTA Távközlési Rendszerek Bizottságának tagja. Jelenleg a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék docense. Korábbi munkahelyei: Távközlési Kutató Intézet, MTA-SzTAKI,  Matáv/Magyar Telekom. Kutatási területei: az Információs Társadalom technológiái, infokommunikációs konvergencia, új generációs hálózatok és szolgáltatások, technológiai és szolgáltatási trendek.Eredményeit több, mint   50 intézeti tanulmányban és riportban, 60 hazai és külföldi előadásban, ill. cikkben tette közzé magyar és angol nyelven. Oktatási tevékenysége kiterjed a infokommunikációs és mérnöki menedzsment módszerekre, az infokommunikáció technológiai és piaci szabályozásra. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Távközlési Szakosztályának 1968 óta tagja ahol aktívan szervezi a  HTE konferenciákat, véleményezi a beküldött előadásokat. Rendszeresen tart előadásokat konferenciákon és a  Távközlési Klubban.  2008-ban a nagysikerű Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás Szervező Bizottságának elnöke. Jelenleg a 18. Infokommunikációs Szeminárium és Kiállítás Szervező Bizottságának elnöke. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Abos Imre egyesületi konferencia szervezői tevékenységét, valamint a korszerű magyar távközlési hálózat létrehozásában végzett kiemelkedő szakmai munkásságát kívánja elismerni

Gödör Éva villamosmérnöki oklevelét 1961-ben, mikrohullámú szakmérnöki diplomáját 1966-ban egyetemi doktori címét 1971-ben szerezte. Szakmai munkáját a BHG Mikrohullámú Fejlesztési Osztályán kezdte, 1963-tól a BME Mikrohullámú Tanszékén a jelenlegi BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéken adjunktus. A Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja. A Nagy Ernő emlékérem kitüntetettje. Kutatási és oktatási tevékenysége felöleli a mikrohullámú hírközlés teljes területét, beleértve a mikrohullámú eszközöket, áramköröket, berendezéseket, a rádiórendszereket, az űrtávközlést a mobil távközlést valamint a radar távérzékelést. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Távközlési Szakosztályának 5 évig elnöke, a Távközlési klub újraindításának egyik  ötletadója, hosszú ideig vezetője, jelenleg is lelkes szervezője és támogatója. A HTE rendezvények meghatározó, aktív szereplője, a fiatalok szakmai tevékenységének mentora. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Gödör Évának a távközlési Klubban végzett folyamatos kiemelkedő szervező munkáját, valamint a rádiótávközlés  területén végzett kiemelkedő szakmai és oktatói tevékenységét kívánja elismerni. 

Hanzó Lajos villamosmérnöki oklevelét 1976-ban, egyetemi doktori címét 1983-ban  a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. A műszaki tudományok kandidátusa (1990), a Műszaki tudományok doktora (2004), az MTA Távközlési Rendszerek Bizottság tagja. Jelenleg a Southamptoni Műszaki Egyetem Elektronika és Számítástechnikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatásait a mobil rádiókommunkáció, a  mobilkommunikáció, a szélessávú kommunikáció és a műholdas távközlés területén Magyarországon, Németországban és az Egyesült Királyságban végezte. Számos kutatási jelentés és szakkönyv szerzője. Az elismert  WCNC'2006, a WCNC2009', VTC' 2011 IEEE konferenciák előadója, szervezője illetve elnöke. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület nemzetközi kapcsolatainak kiépítője, konferenciáinak lelkes és hathatós támogatója. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Hanzó Lajosnak a HTE nemzetközi tevékenységét támogató kiemelkedő és sikeres tevékenységét, valamint a rádiókommunikáció területén kifejtett kimagasló  szakmai munkásságát kívánja elismerni

Sipos László villamosmérnök, minőségügyi szakmérnök. A Paksi Atomerőmű Rt. Minőségbiztosítási Osztály vezető mérnöke. A pályáját úgy kezdte, hogy szakdolgozatával a HTE pályázatán második helyezést ért el. Sipos László a HTE-nek 31 éve tagja. 1986-ban megszervezte a Híradástechnikai Tudományos Egyesület Paksi Helyi Csoportját, amelynek első három évében a titkári feladatait is ellátta. 1991-óta szervezője a Magyar Mérnöki Kamarának és 1997-óta elnökségi tagja. A Mérnök Újság és a Technika – Műszaki szemle szerkesztőbizottságának tagja. Az elmúlt huszonöt évben rengeteget fáradozott a híradástechnikai, a távközlési és az informatikai szakemberek összefogásán, az új szakmai ismeretek széleskörű átadásán. Közel száz szakmai előadás, több mint kilencszáz szakmai cikk, valamint tanulmányok, műszaki tervek, oktatási jegyzetek fémjelzik a publikációs tevékenységét, aki nem csak a jelent, hanem a szakma múltját is ápolja. Kimagasló tevékenységét a HTE több alkalommal is elismerte, legutoljára 2002.ben vette át a HTE Arany jelvényt. Az Egyesület a Puskás Tivadar díj odaítélésével Sipos Lászlónak a híradástechnika, a távközlés és az informatika fejlesztése területén több éven át végzett áldozatkész és eredményes egyesületi társadalmi munkáját, kimagasló szakirodalmi munkásságát kívánja elismerni.

Puskás Tivadar díj - Díjazottak

Puskás Tivadar díj alapításának célja a távközlés, műsorszórás, informatika, elektronika és tartalomkezelés fejlesztése terén kimagasló érdemeket szerzett személy kitüntetése.
A díj adományozható az alábbi feltételek közül legalább kettőnek együttes teljesítéséért:

  • Az Egyesület szakterületén több éven át végzett áldozatkész és eredményes egyesületi társadalmi munkáért.
  • Az Egyesület szakterületén végzett kimagasló mérnöki teljesítményért (hosszú időn keresztül végzett eredményes munkásságért, nagy gazdasági jelentőségű új műszaki megoldás, termék, konstrukció, alkalmazás, stb. kidolgozásáért).
  • Az Egyesület szakterületén végzett kiemelkedő jogi, közgazdasági, illetve szervezési munkásságért.
  • Az Egyesület szakterületén végzett kimagasló elméleti, irodalmi vagy oktatási munkásságért.


Puskás Tivadar díj nemzetközi tagozata adható az Egyesület eredményes nemzetközi tevékenyégének támogatásában kimagasló érdemeket szerzett  személyek részére.
A díj adományozható az alábbi feltételek közül legalább kettőnek az együttes teljesítéséért:

  • Eredményes munkavégzés nemzetközi jelentőségű, az Egyesület és Magyarország nemzetközi jó hírnevét és elismertségét szolgáló konferenciák, kiállítások vagy más, nagy nemzetközi szakmai események Magyarországon, a HTE általi rendezése jogának a megszerzésében, valamint az esemény előkészítésében.
  • Eredményes munkavégzés a Magyarországon megrendezett nemzetközi jelentőségű, az Egyesület és Magyarország nemzetközi jó hírnevét és elismertségét szolgáló konferenciák, kiállítások vagy más, nagy nemzetközi szakmai események HTE általi lebonyolításának a támogatásában. 
  • Eredményes munkavégzés nemzetközi elismertséggel rendelkező szakemberek megnyerésében az Egyesület által rendezett konferenciák vagy más szakmai események kiemelt előadói vagy résztvevői szerepének vállalására.
  • Az Egyesület külföldre irányuló, az Egyesület és Magyarország nemzetközi elismertségét szolgáló tevékenységének a hatékony támogatása.
  • Eredményes munkavégzés az Egyesület határon túli társszervezeteinek a létrehozásában, működtetésében, valamint a szervezetközi együttműködés fejlesztésében.

 

Név

Kitüntetés éve

Bancsics Ferenc
Turcsán Zsolt
Varga Pál

2023

Kolláth Gábor
Kovács Endre
Rajnai Zoltán

2022

Imre Gábor
Johanyák Zsolt Csaba
Oláh István György

2021

Nemzetközi tagozat
Douglas N. Zuckerman

 

Antók Péter
Tanka László
Váguhelyi Ferenc

2020

Nemzetközi tagozat
Gabriella Schittek

 

Drozdy Győző
Szabó Csaba Attila
Szalay Imre

2019

Bacsárdi László
Győri Erzsébet
Marosi Norbert
Pados László
Vári Péter

2018

Gyenes Péter
Huszák Árpád
Kis Gergely
Kissné Akli Mária
Simon Gyula

2017

Nemzetközi tagozat
Peter Müller

 

Bozóki Sándor
Fekete Károly
Gerhátné Udvary Eszter
Kozma Béla
Szűcs Gábor

2016
   

Darabos Zoltán
Fiala Károly
Simon Vilmos
Sipos Attila
Takács György

2015

Nemzetközi tagozat
Kohrt, Klaus D.
Záruba Gergely

 

Bartha István
Heszberger Zalán
Horváth László
Magyar Gábor
Vida Rolland

2014

Nemzetközi tagozat
Odry Péter
Sebestyén-Pál György

 
Buttyán Levente 2013
Jakab Roland  
Putz József  

Tóth Csaba

 

Nemzetközi tagozat
Conti, Andrea
Molish, Andrea

 
Németh Géza 2012
Sallai Gyula  
Schmideg Iván  
Szabó Csaba Attila  
Tormási György
 
 
Csizmadia Attila 2011
Győri Erzsébet  
Horváth Pál  
Jamrik Péter  
Dr. Rajnai Zoltán
 
 
Dr. Abos Imre 2010
Dr. Gödör Éva  
Dr. Hanzó Lajos  
Sipos László
 
 
Borbély Gábor 2009
Füredi Ágnes  
Jász Gábor  
Sipos Attila  
Urbán György
 
 
Kántor Csaba 2008
Levendovszky János  
Nemes László  
Ökrös Tiborné  
Zigó József
 
 
dr. Gyárfás András 2007
dr. Gschwindt András  
Dr. Jereb László  
dr. Prónay Gábor  
Tóth Tamás
 
 
Henk Tamás 2006
Honfy József
 
Megyesi Csaba
 
 
Cinkler Tibor dr. 2005
Fodor István  
Gosztony Géza dr.  
Kovács Imre dr.
 
 
Borbély Endre 2004
Imre Sándor dr.  
Pap János  
Turáni József  
Sándor Mihály Dr.
 
 
Dibuz Sarolta dr. 2003
Mazgon Sándor  
Mátay Gábor dr.  
Paksy Géza dr.  
S. Tóth Ferenc  
Tarcsay László  
Vámos Sándor
 
 
Ágoston György 2002
Antal László  
Huszty Gábor, dr.  
Kalmár János (posztumusz)  
Pap László, dr.  
Szenes Katalin, dr.  

Zombory László

 
Bartha József 2001
Csopaki Gyula, dr.  
Jutasi István       
Ribényi András  
Sárkány Tamás, dr.  
Tormási György, dr.  

Trón Tibor, dr. (posztumusz)

 
Antalné Zákonyi Magdolna 2000
Bölcskei Imre  
Csapodi Csaba, dr.  
Gordos Géza, dr.  
Heckenast Gábor  
Szekeres Béla (posztumusz)  
Takács Ferenc  

Temesi Ágoston

 
Bartolits István, dr. 1999
Gschwindt András, dr.  
Horváth László, dr.  
Nagy János, dr.  
Reich György  
Takács György, dr.  

Tölösi Péter

 
Halász Edit, dr. 1998

Molnár Béla, dr.

 
Antal László 1997
Géher Károly, dr.  
Gödör Éva, dr.  

Rurik Péter

 
Frigyes István, dr. 1996
Solymosi János  

Szalai György

 
Balogh Dezső 1995
Borsos Károly  
Horváth Pál  
Jereb László, dr.  
Kormány Teréz, dr.  
Nándorfi Gyuláné, dr.  

Pál Gaszton

 
G. Tóth Károly, dr. 1994
Kauser Dénes  
Paksy Géza  
Sallai Gyula, dr.  
Szenes Katalin, dr.  
Sztahura László  

Trón Tibor, dr.

 
Bély András 1993
Frajka Béla, dr.  
Halász Miklós  
Horváth Gyula  
Katona Rezső  
Kóródi Albert  
Lajkó Sándor  

Stefler Sándor, dr.

 
Balogh Albert, dr. 1992
Falus László, dr.  
Göblös János  
Kádár Ágoston  

Mátrai Géza, dr.

 
Haffner János 1991
Halász László  
Henk Tamás  
Lajtha György  

Tófalvi Gyula

 
Bartolits István 1990
Heller Krisztina  
Keresztes Zoltán  
Köveskuti Lajos  
Ligeti Róbertné  

Prónay Gábor

 
Bély András 1989
Blum Endre  
Flesch István  
Garai László  
Illésfalvi V. Zsolt  
Kertész Pál  

Kovács László

 
Balogh Győző 1988
Faragó György  
Frigyes István  
Kas Oszkár  
Molnár Béla  
Szalay Tibor  

Tarnay Kálmán

 
Balla Tibor 1987
Borsos Károly  
Göblös Imre  
Horváth Lajos  
Rácz János  
Valter Ferenc  

Varsányi János

 
Baranyi András 1986
Bozsóki István  
Kesselyák Péter  
Kolonits Pálné  
Kürti László  
Pálmai Rezső  

Pató Lajos

 
Berecz Frigyes 1985
Borbély Endre  
Diószeghy Győző  
Frajka Béla  
Kiss Ernő  

Wollitzer György

 
Kiss István 1984
Mahder János  
Mikics László  
Nóbik Lajos  

Prónay Gábor

 
Budinszky József 1983
Gordos Géza  
Jutasi István  
Kövér Jenő  

Ribényi András

 
Ágostházi Margit 1982
Ballagi P. Konrád  
Lajtha György  
Mazgon Sándor  
Pap László  
Rajki Irén  

Udvarhelyi Gábor

 
Gödör Éva 1981
Halász Miklós  
Mátrai Géza  
Stefler Sándor  

Vajda Ferenc

 
Balogh Dezső 1980
Hadziminalisz Nondász  
Heckenast Gábor  
Király László  

Szegedi Vargha László

 
Frischmann Gábor 1979
Herczegh János  
Herman Ákos  
Horváth Imre  
Horváth Pál  

Kolozsvári Sándor

 
Kauser Dénes 1978
Maróth Zoltán  
Mérey Imréné  

Skultéti János

 
Balogh Albert 1977
Battistig György  
Erdős Sándor  
Schmidt János  
Szőnyi István  

Tófalvi Gyula

 
Bánsághi Pál 1976
Göblös János  
Házman István  
Köveskuti Lajos  
Rudasi Károly  
Steidl Ernő (MEE)  
Szentgyörgyi Zsuzsa (MATE)  

Tardos Lászlóné

 
Balogh Pál 1975
Barta István  
Bognár Géza  
Bráda Ferenc  
Dékány Lászlóné  
Demeter Béla  
Dienes Béla  
Erdélyi János  
Iklódy Gábor  
Izsák Miklós  
Kéri Lászlóné  
Kincses István  
Kozma László  
Köteles Zoltán  
Makó Zoltán  
Mészáros Sándor  
Novák István  
Papp István  
Pogány Károly  
Sárközy Géza  
Susánszky László  

Völgyi János

 
Csibi Sándor 1974
Ferenczi Pál  
Gál József  
Komarik J. György  
S. Tóth Ferenc  

Zotter Ferenc

 
Asztalos Lajos 1973
Gosztony Géza  
Littvay István  
Szerdahelyi György  
Szita Jánosné  

Villányi Ottó

 
Demeter Béla 1972
Hartai András  
Horváth Gyula  
Kas Oszkár  
Kincses István  

Szalay Béláné

 
Bognár Géza 1971
Csurgay Árpád  
Kormány Teréz  

Sellő Dénes

 
Ambrózy András 1970
Lajkó Sándor  
Schmidt János  

Várallyay Iván

 
Dienes Béla 1969
Kocsis Miklós  
Komporday Aurél  
Kőműves Frigyes  
Pogány Károly  
Vágó Artur  
Víg István  

Winter Ernő

 
Almássy György 1967
Boglár Gyula  
Géher Károly  
Katona János  
Susánszky László  
Valkó I. Péter  

Váradi Imre

 
Czeglédy György 1966
Juvancz Endre  

Nyári György

 
Balogh Pál 1965
Izsák Miklós  

Magó Kálmán

 
Bíró Ferenc 1964
Budai Lajos  

Rédl Endre

 
Kemenes Oszkár 1963
Nádas Tibor  

Tiborcz István

 
Gergely Ödön 1962
Makó Zoltán  

Sárközy Géza

 
Fried Henrik 1961
Istvánffy Edwin  

Molnár Pál

 
Barta István 1960
Kocka László  
Kozma László