Infokommunikációs Szakértő Bizottság


Frischmann Gábor
ISZB elnök


dr. Baksa Sarolta
ISZB alelnök


Sipos Attila
ISZB alelnök

 

Bódi Antal


Kovács Anita

 


Pados László


Papp Ágnes


dr. Schmideg Iván


Slyuch András


Szivi László

 

 

 

Állandó szakértő: dr. Kovács Oszkár

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a HTE a tevékenységi körében jogalkotó feladatokat végző minisztériumokkal, elsődlegesen az infokommunikációért is felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) stratégiai partneri megállapodást kössön. A különféle szakmapolitikai, stratégiai dokumentumok, jogszabálytervezetek szakszerű, a vállalati érdekeken felülemelkedő, kiegyensúlyozott véleményezését Egyesületünk mindig fontos feladatának tekintette, ez jelentette eddig is elismertségünk egyik alapját. Éppen ezért a Választmány 2011. februárban úgy döntött, hogy létrehoz egy 11 tagú, elismert szakértőkből álló új bizottságot a HTE-n belül a véleményezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, azóta 2013-ban, 2015-ben, 2018-ban, illetve 2020-ban személyi összetételében megújult bizottság folytatta a munkát.

A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata.

 

 

Hírek

Megjelent az ETSI Fixed 5th Generation Advanced and Beyond fehér könyve

2023-03-14 09:42
megjelent-az-etsi-fixed-5th-generation-advanced-and-beyond-feher-konyve
Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI: European Telecommunications Standards Institute) évek óta foglalkozik a vezetékes hálózatok fejlődésével. Az Industry Specification Group (ISG) F5G munkájának kiindulópontja az 5. generációs vezetékes hálózat általános jellemzőinek azonosítása, az otthoni, üzleti és ipari felhasználási lehetőségek feltárása volt. 2022 szeptemberében jelent meg a legújabb fehér könyv a tématerületen, Fixed 5th Generation Advanced and Beyond címmel.

Új Uniós Rendelet a hatékonyabb segélyhívó kommunikáció érdekében

2023-03-08 12:04
uj-unios-rendelet-a-hatekonyabb-segelyhivo-kommunikacio-erdekeben
Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (Kódex) felhatalmazása alapján a Bizottság 2022. december 16-án elfogadta a “az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 112-es egységes európai segélyhívószámon elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz a segélyhívási célú kommunikáción keresztül való hatékony hozzáférést biztosító intézkedésekkel történő kiegészítéséről” szóló rendeletet. A rendelet kiegészítve a Kódex 109. cikk (2), (5) és (6) bekezdésének rendelkezéseit további részlet szabályokat határoz meg a segélyhívó szolgálatok elérhetőségének biztosításával, a fogyatékossággal élő személyek segélyhívó szolgálatokhoz történő hozzáférése azonos lehetőségeinek biztosításával, valamint a hívó helymeghatározási adatainak elérhetőségével kapcsolatban, illetve az ezekre vonatkozó tagállami jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatban.

Hogyan kezeljük a sütiket a Cookie Banner Munkacsoport jelentése szerint

2023-03-14 09:06
hogyan-kezeljuk-a-sutiket-a-cookie-banner-munkacsoport-jelentese-szerint
Az Európai Adatvédelmi Testület 2021-ben létrehozott egy Cookie Banner Munkacsoportot, hogy a számos adatvédelmi hatósághoz érkező, sütik kezelésével kapcsolatos panaszokra adandó válaszokat koordinálja. A Testület 2023. január 18-án közzétette a Munkacsoport jelentését, amely nyolc különböző esetkör elemzésével mutatja be a követendő szabályokat. Az anyag jó kiindulási alapnak szolgálhat az uniós szabályozás mellett, a különböző tagállamok sütikre vonatkozó szabályainak alkalmazása során. Bár a jelentés csak a sütikre fókuszál, de a számos egyéb nyomon követési technika esetében is hasonló szempontoknak kellene érvényesülniük.

Európa digitális évtizede: a kitűzött célok 2030-ig

2023-03-03 11:02
europa-digitalis-evtizede-a-kituzott-celok-2030-ig
2023. január 8-án lépett hatályba a Parlament és a Tanács határozata a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program létrehozásáról [1], melynek célja az Európai Unió polgárai és vállalkozásainak számára nagyobb jólétet biztosító, emberközpontú és fenntartható digitális jövő megteremtése. Közvetlen előzménye a Bizottság Közleménye [2] a „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja”. A Határozatban lefektetett célok teljesülésének nyomon követése céljából a Bizottság évenként átfogó jelentést készít melyben a DESI [3] -re támaszkodik. A tagállamoknak 2023. október 9-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak a Határozat alapján elkészített nemzeti ütemtervet, amely becslést is tartalmaz szükséges beruházásokról és erőforrásokról. A Bizottság is rendszeresen konzultál a magán- és a közszféra érdekelt feleivel, köztük a kkv-k képviselőivel, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön, és ajánlott szakpolitikákat, intézkedéseket dolgozzon ki e határozat végrehajtása céljából.
 

Jelenlegi és korábbi ISZB tagok

ISZB 2023-

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Sipos Attila
Tagok: Bódi Antal, Kovács Anita, Pados László, Papp Ágnes, dr. Schmideg Iván, Slyuch András, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Kovács Oszkár

ISZB 2020-2022

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Sipos Attila
Tagok: Bartóki-Gönczi Balázs, Bódi Antal, Kovács Anita, Pados László, Papp Ágnes, dr. Schmideg Iván, Slyuch András, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Grad János (2020. jan-júl.), dr. Kovács Oszkár

 

ISZB 2018-2020 között

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, dr. Jereb László
Tagok: Bartóki-Gönczi Balázs, Bódi Antal, Bőthe Csaba, Kenderessy Miklós, Kovács Anita, dr. Schmideg Iván, Sipos Attila, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Grad János, dr. Kovács Oszkár

 

ISZB 2015-2018 között

Elnök: dr. Jereb László
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Frischmann Gábor
Tagok: Bódi Antal, dr. Grad János, Kenderessy Miklós, dr. Kovács Oszkár,
Máthé János, dr. Schmideg Iván, Szivi László, Vannai Nándor

 

ISZB 2013-2015 között

Elnök: dr. Baksa Sarolta
Alelnök: dr. Takács György
Tagok: Bódi Antal, Gálig Zoltán, dr. Grad János, Kenderessy Miklós,
dr. Kovács Oszkár, dr. Schmideg Iván, Szittner Károly, Szivi László

 

ISZB 2011-2013 között

Elnök: dr. Takács György
Alelnök: dr. Abos Imre, dr. Baksa Sarolta
Tagok: dr. Bausz Andrea, dr. Drozdy Győző, Gálig Zoltán, dr. Koppányi Szabolcs,
dr. Maros Dóra, Oláh István, dr. Szilágyi Sándor, Szivi László
Állandó
szakértők:

Kis Gergely, dr. Kovács Oszkár,
dr. Litter Zsuzsanna, dr. Schmideg Iván

 

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00