Infokommunikációs Szakértő Bizottság


Frischmann Gábor
ISZB elnök


dr. Baksa Sarolta
ISZB alelnök


Sipos Attila
ISZB alelnök

 

Bódi Antal


Kovács Anita

 


Pados László


Papp Ágnes


dr. Schmideg Iván


Slyuch András


Szivi László

 

 

 

Állandó szakértő: dr. Kovács Oszkár

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a HTE a tevékenységi körében jogalkotó feladatokat végző minisztériumokkal, elsődlegesen az infokommunikációért is felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) stratégiai partneri megállapodást kössön. A különféle szakmapolitikai, stratégiai dokumentumok, jogszabálytervezetek szakszerű, a vállalati érdekeken felülemelkedő, kiegyensúlyozott véleményezését Egyesületünk mindig fontos feladatának tekintette, ez jelentette eddig is elismertségünk egyik alapját. Éppen ezért a Választmány 2011. februárban úgy döntött, hogy létrehoz egy 11 tagú, elismert szakértőkből álló új bizottságot a HTE-n belül a véleményezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, azóta 2013-ban, 2015-ben, 2018-ban, illetve 2020-ban személyi összetételében megújult bizottság folytatta a munkát.

A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata.

 

 

Hírek

WRC-23 Rádiótávközlési Világértekezlet

2024-03-28 10:31
wrc-23-radiotavkozlesi-vilagertekezl-1
2023 november 20- december 15 között Dubaiban került megrendezésre a Rádiótávközlési Világértekezlet (WRC-23). A Rádiótávközlési Világértekezletet három-négy évente rendezik. A WRC feladata a Nemzetközi Rádiószabályzat, a rádiófrekvenciás spektrum, valamint a geostacionárius-műholdas és nem geostacionárius-műholdas pályák használatáról szóló nemzetközi szerződés felülvizsgálata, és szükség esetén módosítása. A felülvizsgálatokra az ITU Tanácsa által meghatározott napirend alapján került sor, amely figyelembe veszi a korábbi Rádiótávközlési Világértekezlet ajánlásait. Az európai országok a CEPT keretében dolgozták ki közös álláspontjukat a világértekezlet egyes napirendi pontjaira. Az álláspont kidolgozásában a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság munkatársai is részt vettek.

DSA: 2024. február 17-től a szabályozás előírásait alkalmaznia kell valamennyi érintett online szolgáltatónak

2024-03-19 09:02
dsa-2024-februar-17-tol-a-szabalyozas-eloirasait-alkalmaznia-kell-valamennyi-erintett-online-szolgaltatonak
Az óriásplatformok után (lásd erről a DSA: Az Európai Bizottság kijelölte a Nagyon Nagy Online Platformokat és Keresőmotorokat című korábbi HTE hírlevél cikket ) immár újabb érintett – kisebb és hazai – szolgáltatóknak is teljesíteniük kell a digitális szolgáltatásokról szóló EU rendelet (DSA) vonatkozó követelményeit. A szabályozás érinti mindazokat, akik ún. közvetítő szolgáltatónak minősülnek, az internet hozzáférési szolgáltatóktól a tárhelyszolgáltatókon és e kategórián belül az olyan hazai online platformokig mint pl. a szallas.hu, profession.hu, videa.hu, ingatlan.com, stb.

Spektrummenedzsment a digitális évtizedben

2023-06-09 12:06
2022 decemberében fogadták el a 2030-ra szóló Digital Decade Policy Programot (DDPP), amely azt a célt tűzi ki, hogy 2030-ra az EU minden lakott területét lefedje az 5G (vagy azzal egyenértékű technológia). A program uniós szintű digitális célokat, valamint monitoring és együttműködési mechanizmust határoz meg. A cél az, hogy 2030-ra lefedjen minden fix helyen lévő végfelhasználót gigabites hálózattal, és minden lakott területet „új generációs vezeték nélküli nagysebességű hálózatokkal, amelyek teljesítménye legalább egyenértékű az 5G-vel, az elvnek megfelelően technológiai semlegesség”. A Bizottság 2023. évi munkaprogramja új rádióspektrum-politikai programot (RSPP 2.0) jelentett be. Az elvek között kiemelték, hogy a rádióspektrum, a hálózatüzemeltetők szűkös erőforrása, a vezeték nélküli kapcsolat alapja. Hatékony kezelése kulcsfontosságú a társadalmi-gazdasági előnyök maximalizálásához. A munkaprogram nem tartalmaz részleteket a készülő terv tartalmáról, kivéve a jogalkotási javaslat 2023 harmadik negyedévére vonatkozó ütemezését.

A környezeti fenntarthatóság és a hírközlési szektor

2024-03-26 11:02
a-kornyezeti-fenntarthatosag-es-a-hirkozlesi-szekt-1
Az IKT ágazat szerepe jelentős a környezeti fenntarthatóság megvalósításában. Ezért az ezzel kapcsolatos iparpolitika illetve a hírközlési piacszabályozás európai alakítói (pl. Európai Bizottság és BEREC) és a szolgáltatók is egyre élénkebben foglalkoznak-e témával, hogy hozzájáruljanak az Európai Zöld megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához.

NIS2 EU irányelv szerinti új kiberbiztonsági szabályozásra kell felkészülni és alkalmazni valamennyi érintett szervezetnek

2024-03-14 09:46
nis2-eu-iranyelv-szerinti-uj-kiberbiztonsagi-szabalyozasra-kell-felkeszulni-es-alkalmazni-valamennyi-erintett-szervezetnek
Már nincs két évük a vállalatoknak arra, hogy megfeleljenek „A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény” (továbbiakban: Kibertan tv.) követelményeknek, a NIS2-irányelv előírásainak. A NIS2 EU irányelv a kibertér és az informatikai rendszerek biztonságának megerősítését célozza meg. Célja, hogy biztosítsa a folyamatos működést és a megbízhatóságot az információs rendszerek és hálózatok terén, valamint védelmet nyújtson a kibertámadásokkal szemben. A NIS2 előírja az uniós tagállamok számára, hogy hozzanak intézkedéseket a hálózati és információs rendszerek kiberbiztonságának javítása érdekében, hozzanak létre nemzeti eseményértesítési rendszereket, és működjenek együtt más uniós tagállamokkal és uniós intézményekkel a kiberbiztonság területén. Ezt az irányelvet ülteti át a gyakorlatba a Kibertan tv. Azok számára ismerős lesz ez a törvény és végrehajtási rendeletei, akikre már korábban érvényes volt „Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény” elvárásai. Ez a kör jelentősen bővül. Magyarországon több mint 2500 közép- és nagyvállalatra vonatkozik majd így a NIS2 EU direktívát teljesítő Kibertan tv. Az érintett szervezeteknél kiemelt figyelmet kap majd a folyamatos hatósági ellenőrzés, továbbá kétévente kötelező lesz az auditorok által végzett biztonsági osztályba sorolás és a rendszerek auditálása.

EU rendelet-tervezet készült a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről és megjelent a 1158/2023 Kormány határozat az ehhez kapcsolódó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről

2023-06-09 11:45
eu-rendelet-tervezet-keszult-a-gigabites-elektronikus-hirkozlo-halozatok-kiepitesi-koltsegeinek-csokkenteset-celzo-intezkedesekrol-es-megjelent-a-1158
Az Európai Bizottság rendelet-tervezetet készített a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok (ide értve az energiatakarékos optikai és az 5G hálózatokat) kiépítési költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről (rendelet a gigabites infrastruktúráról). A tervezet a 2014/61/EU irányelv által előírt, az infrastruktúrákhoz való hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket kiterjeszti: • a vezetéknélküli infrastruktúra üzemeltetőire (pl. toronycégek) • a közszféra szerveinek tulajdonában vagy irányítása alatt álló infrastruktúrákra, kivéve a közbiztonsági és közegészségügyi célúakat, valamint a történelmi értékkel rendelkezőket. A tervezet szerint minden hálózatüzemeltető közös információs ponton keresztül hozzáférhet a meglévő fizikai infrastruktúrára vonatkozó alapvető információkhoz (annak elhelyezkedése, útvonala, típusa, használata, valamint összekapcsolódási pontjai). Nemzeti szinten egységesíteni kell az engedélyek megadásának feltételeit és az eljárásokat szabályozó előírásokat. Az engedélyezési eljárások díja nem haladhatja meg az adminisztratív költségeket. A tervezet szerint az új vagy nagymértékben felújított épületeknek meg kell felelniük az épületen belüli infrastruktúrákra (például üvegszálas vezetékekre, hálózati hozzáférési pontokra) vonatkozó követelményeknek. (E követelmények pontos meghatározása még folyamatban van). A gigabites elektronikus hírközlő hálózatok magyarországi megvalósítását támogató európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről Kormány határozat született. 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)
 

Jelenlegi és korábbi ISZB tagok

ISZB 2023-

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Sipos Attila
Tagok: Bódi Antal, Kovács Anita, Pados László, Papp Ágnes, dr. Schmideg Iván, Slyuch András, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Kovács Oszkár

ISZB 2020-2022

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Sipos Attila
Tagok: Bartóki-Gönczi Balázs, Bódi Antal, Kovács Anita, Pados László, Papp Ágnes, dr. Schmideg Iván, Slyuch András, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Grad János (2020. jan-júl.), dr. Kovács Oszkár

 

ISZB 2018-2020 között

Elnök: Frischmann Gábor
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, dr. Jereb László
Tagok: Bartóki-Gönczi Balázs, Bódi Antal, Bőthe Csaba, Kenderessy Miklós, Kovács Anita, dr. Schmideg Iván, Sipos Attila, Szivi László
Állandó
szakértők:


dr. Grad János, dr. Kovács Oszkár

 

ISZB 2015-2018 között

Elnök: dr. Jereb László
Alelnök: dr. Baksa Sarolta, Frischmann Gábor
Tagok: Bódi Antal, dr. Grad János, Kenderessy Miklós, dr. Kovács Oszkár,
Máthé János, dr. Schmideg Iván, Szivi László, Vannai Nándor

 

ISZB 2013-2015 között

Elnök: dr. Baksa Sarolta
Alelnök: dr. Takács György
Tagok: Bódi Antal, Gálig Zoltán, dr. Grad János, Kenderessy Miklós,
dr. Kovács Oszkár, dr. Schmideg Iván, Szittner Károly, Szivi László

 

ISZB 2011-2013 között

Elnök: dr. Takács György
Alelnök: dr. Abos Imre, dr. Baksa Sarolta
Tagok: dr. Bausz Andrea, dr. Drozdy Győző, Gálig Zoltán, dr. Koppányi Szabolcs,
dr. Maros Dóra, Oláh István, dr. Szilágyi Sándor, Szivi László
Állandó
szakértők:

Kis Gergely, dr. Kovács Oszkár,
dr. Litter Zsuzsanna, dr. Schmideg Iván

 

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00