Vissza

Szakmai közösségek pályázat 2023

A HTE Elnöksége az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan – ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. A 2023. évben a szakmai közösségek munkájának támogatási keretösszegére nettó 1.500.000 Ft került jóváhagyásra az elnökség által, amelyet 2 módon lehet felhasználni: előre tervezett, pályázat útján elnyert támogatás, illetve eseti támogatás formájában. Határidő: 2023. február 15.


Program a HTE szakmai közösségek tevékenységeinek 2023. évi támogatására

A program célja:

A HTE Elnöksége az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan – ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. A 2023. évben a szakmai közösségek munkájának támogatási keretösszegére nettó 1.500.000 Ft került jóváhagyásra az elnökség által, amelyet 2 módon lehet felhasználni:

 • 1.400 eFt pályázható: Előre tervezett, pályázat útján elnyert támogatásra reality és virtual reality modul körében.
 • 100 eFt eseti keret: Eseti támogatás formájában év közben lehet igénybe venni, ha a támogatást kérő a pályázati feltételeknek egyébként megfelel. Ez elsősorban a kisebb, év közben felmerülő kiadások fedezésére ad lehetőséget.

A támogatási program elsősorban az Alapszabályban rögzített közhasznú célok magas színvonalú és hatékony megvalósításának érdekében jött létre, amely kiterjed a HTE összes szakmai közösségére (szakosztályok, munkahelyi, területi csoportok). A program további célja, hogy

• ösztönözze a szakmai tevékenységeket,
• a szakmai közösségekbe még több tagot bevonjon,
• segítse és erősítse a személyes és online jelenlétet rendezvényeinken,
• növelje online jelenlétünk látogatottságát és hírtartalmát,
• növelje tevékenysége révén a HTE jogi tagjainak és szponzorainak számát.
• segítse a szakosztályokat marketing eszközök használatában.

dr. Darabos Zoltán
Szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag

 

1. A programban való részvétel előfeltétele

Annak érdekében, hogy a szakmai közösség pályázata a HTE egészének a fejlődését is biztosítsa, a programban való részvétel feltétele a következőkben felsorolt vállalások közül legalább egynek a vállalása. A szakmai közösség akkor pályázhat, ha

 • Online jelenléte a HTE web oldalán vagy a Youtube vagy a Facebook csatornáján megvalósul.
  vagy
 • Évi legalább 5 szakmai rendezvényre vállalást tesz.
  vagy
 • Legalább egy olyan, minimum 40 fős nagyrendezvény szervezését vállalja, amely sajtóban is megjelentethető, kellően kiemelve benne a HTE szerepét. A résztvevők számába beleszámít az online jelenlét is.
  vagy
 • Legalább 10 %-os HTE taglétszám vagy legalább 10 fős növekedést ér el a pályázati időszak alatt vállalásként.

A négyféle vagylagos vállalásból egy pályázó többet is vállalhat, ezt az elbírálásnál pozitív értelemben figyelembe vesszük. Amennyiben a szakmai közösség az év folyamán egyetlen vállalást sem teljesít, akkor a következő évi pályázati indulásból automatikusan kizárja magát.


2. A program által támogatott tevékenységek köre

Pályázatot HTE szakmai közösségek nyújthatnak be egyénileg vagy csoportban a következő kiadások felhasználására az alábbi 2 modul körében.

2.1. Reality modul

A fizikai térben megvalósuló események, megjelenések támogatása.

 • Terembérlés rendezvények céljára,
 • Rendezvényhez kapcsolódó ellátás (kávé, víz, szendvics, üdítő, stb.),
 • Útiköltség (egy személyre vasúti vagy távolsági busz menetjegy, több személy esetén benzinköltség vagy busz bérlése),
 • Nyomtatott anyagok (szórólapok, plakátok, programfüzetek stb.),
 • Média megjelenések (riportok, cikkek, közlemények), olyan esetekben, ahol a HTE népszerűsítése, szakmai presztízsének kihangsúlyozása az elsődleges,
 • Részvételi regisztrációs díjak,
 • Marketing eszközök használati költségei.

2.2. Virtual reality modul

 • Online jelenléti költségek, benne online közvetítés, vágás,
 • Hallássérült vagy gyengénlátó emberek számára videofelvétel feliratozás, automatikus szöveg felolvasás, alámondás HTE események vonatkozásában,
 • HTE határon túli magyarok körében megvalósuló jelenlétének erősítése,
 • HTE hírek, előadások angol vagy több nyelvű előállítása,
 • Eddigi nyomtatott kiadványok megjelentetése elektronikus kiadványként (e-book,hangos könyv, stb),
 • Online marketing eszközök használati költségei.

Minden modulra és az eseti támogatásra is vonatkozik, hogy az elszámolás előzetes költségterv (mit, mire, mikor, mennyit) benyújtását követően, a szakmai közösségi területért felelős elnökségi taggal való előzetes egyeztetés után, számla ellenében (a számla kiállításával kapcsolatban a kiállítás előtt keressétek a Titkárságot) utólag történik (esetleges reprezentációs költség esetén a keretbe beleértendő a HTE részéről fizetendő járulék is).


3. A pályázatok további feltételei, értékelési szempontjai

A HTE valamely szakmai közössége abban az esetben kaphat támogatást, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Működése az Alapszabályban rögzített kritériumokkal történik;
 • A szakmai közösség a munkáját folyamatosan és tervszerűen végzi, azt dokumentálja és közzéteszi a HTE honlapján;
 • A szakmai közösség aktív szakmai-közéleti tevékenységet folytat, szakmai programokat, rendezvényeket szervez, azt nyilvánosan hirdeti a HTE honlapján, illetve egyéb csatornákon keresztül népszerűsíti azokat (pl. elektronikus levélben tájékoztatja a tagságot, vagy más szervezetek, egyesületek azonos csatornáit használja stb.);
 • A megvalósult programokról, rendezvényekről, egyéb szakmai tevékenységekről összefoglalót készít, és azt közzéteszi a HTE honlapján a szakmai esemény utáni 30 napon belül;

A támogatás igénybevételének értékelése a következő szempontok szerint történik:

 • Az online eszközök és marketing módszerek alkalmazása a rendezvényeink látogatottságának növelése érdekében
 • Helyi vagy országos érdeklődésre számot tartó rendezvény
 • Nagy nézettségű, nagyszámú online megtekintés vagy személyes részvétel várható
 • Szponzoráció várható
 • Várható létszám a rendezvényen, HTE tagok és meghívott vendégek
 • Sajtó megjelenés, internet, hír, cikk a HTE weblapon és HTE Facebook, Youtube csatornáján
 • Évforduló, technikatörténeti vagy más kiemelkedő dátumhoz kötődő esemény
 • Bemutató, különleges technológiai újítás

A támogatott programok megvalósításánál törekedni kell a HTE szakmai hírnevének növelésére, a HTE taglétszámának gyarapítására, magas szakmai színvonal biztosítására, illetve, hogy az Egyesület központilag szervezett szakmai munkáit (pl. Infocommunications Journal folyóirat, HTE honlap tartalmának fejlesztése, hazai és/vagy nemzetközi rendezvények szervezése stb.) közvetlenül vagy közvetve támogassa.


4. A pályázat útján elnyerhető támogatás iránti igény benyújtása és elbírálása

Az Egyesület Elnöksége határozta meg a támogatási igény benyújtásának módját:

 • A támogatási igény benyújtásakor szükséges, hogy a szakmai közösség a 2023. évre szakmai tervet készítsen, és ennek alapján részletezze az igényelt támogatást a már említett módon (mikor, milyen célra, milyen jellegű forrást igényel, illetve milyen költséget kíván elszámolni, milyen eredményeket vár, létszám, új belépők). A szakmai tervnek tartalmaznia kell mindazokat a jellemzőket, amelyeket az értékelés céljából elérni, vagy teljesíteni kíván a szakmai közösség.
 • A szakmai közösség beszámolót készítsen a 2022-es évről.
 • Az egyes szakmai közösségek írásban, 2023. február 15-ig pályázhatnak a HTE Titkárságára emailben (info@hte.hu) beküldött beszámoló, terv és pályázat tartalommal.
 • A teljes célzott támogatási összeg felosztására a szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag terjeszt be javaslatot az Elnökség 2023. márciusi elnökségi ülésére, az elbírálásnál megvizsgálja az 1. pont szerinti vállalásokat, a felosztási javaslat összeállításánál figyelembe veszi ezeket, valamint a meghatározott további értékelési szempontokat.
 • Az Elnökség a márciusi elnökségi ülésen dönt a támogatások odaítéléséről. A döntéséről 5 napon belül tájékoztatja az érintetteket.


5. Eseti támogatások

A szakmai közösségekért felelős elnökségi tag egyes szakmai közösségek munkájának eseti támogatására évközben összesen maximum nettó 40 eFt támogatást ítélhet meg. A szakmai közösségnek az igényelt támogatás összegét és annak felhasználásának célját írásban (email) kell benyújtania a HTE Titkárságára, a támogatás igénybevétele előtt minimum 3 munkanappal. A támogatás odaítéléséről a szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag az igény beérkezése után 1 munkanapon belül dönt és tájékoztatja az igénylőt, a Titkárságot és az Elnökséget. Elutasított igény esetén a szakmai közösség a későbbiekben újabb igényt nyújthat be.

Eseti támogatás igénylésére 2023. január 2-től van lehetőség.


6. Ellenőrzés és elemzés

A megítélt támogatások felhasználását a Titkárság regisztrálja és a Gazdasági Bizottság felügyeli, illetve azt az Elnökség kérésére elemzi.

 

Budapest, 2023. január 13.

dr. Darabos Zoltán
Szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács