Vissza

Elhunyt dr. Abos Imre címzetes egyetemi tanár (1945-2022)

Abos Imre villamosmérnök kollégánk gazdag, igen eredményes szakmai pályát járt be. Mindig élenjáró területeken alkotott, törvényszerűnek mondható, hogy kitűnő előadói képességével és széleskörű szakmai műveltségével az oktatást is erősítette. Előbb a BME VIK ETT-n, majd 2004-től a TMIT-en egyre több témakört tanított magyar és angol nyelven is. Igen aktív volt a szakmai közéletben: a HTE-ben és az MTA TRB-ben is. Nyugodjék békében!


Abos Imre a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Híradástechnika Szakán 1968-ban nappali tagozaton jeles diplomát szerzett. Villamosmérnöki tanulmányai mellett mérnök-tanári szakot is végzett. Negyed- és ötödéves korában az Elméleti villamosság tanszéken demonstrátorként oktatott.

1968 szeptemberétől a Távközlési Kutató Intézetben dolgozott a Hálózatelméleti és számítógépes tervezési osztályon. Párhuzamosan a BME Villamosmérnöki Kar Vezetékes Híradástechnika Tanszékén a Lineáris hálózatok tárgy gyakorlatvezetője volt. 1970-től kutatási területe a nyomtatott áramkörök és hibrid integrált áramkörök számítógépes tervezése lett, irányításával 1974-ben készült el nagygépes környezetben az AUTER rendszer részeként a KONSTR layout-tervezési program­rendszer. 1976-tól 1979-ig MTA-ösztöndíjas belföldi aspiráns volt, kutatási témája az integrált áramkörök layoutjának számítógépes tervezése, aspiránsvezetője Dr. Csurgay Árpád volt. 1981-ben védte meg "Rétegtechnológiával előállított nagybonyolultságú elektronikus áramkörök gépi tervezésének elmélete" c. kandidátusi értekezését. 1974-től húsz éven át a BME Elektronikai Technológia Tanszékén a Számítógépes mérnöki tervezés tárgyban előadóként, ill. gyakorlatvezetőként tevékenykedett, a tanszék kezdeményezésére 1989-ben címzetes egyetemi docens lett.

1982-től az MTA-SzTAKI tudományos főmunkatársa lett, a layout-tervezés elméletével, valamint integrált tervező/gyártó/ellenőrző rendszerek fejlesztésével foglalkozott. 1987-89-ig a SZTAKI Elektronikus tervezési osztályának vezetője, majd 1991-ig a HITELAP Rt. tervezési igazgatóhelyettese volt. 1993 és 2006 között – kisebb megszakítással – a Matávnál dolgozott, először termékmenedzsment területen, ahol új távközlési szolgáltatások, pl. az ISDN, Internet, kábeltelevízió, menedzselt bérelt vonali szolgáltatás bevezetése volt a feladata. Ezután szabályozási területen dolgozott, a távközlés hazai liberalizációjára való felkészülésben vett részt, feladatköréhez tartozott a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó hatások elemzése, cselekvési tervek kidolgozása. 2003-tól részt vett a vezetékes szolgáltatások fejlesztési stratégiájának kidolgozásában, figyelemmel kísérte az innovációs lehetőségeket, különös tekintettel a konvergens infokommunikációs szolgáltatásokra (IPTV, VoIP és Internet, integrált hang/adat/tartalom, ún. "Triple Play" szolgáltatások stb.).

2004-től egyetemi docens félállásban, majd teljes állásban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén. Tevékenysége elsősorban a mérnöki menedzsmenthez, az infokommunikációs hálózatokhoz és szabályozási témákhoz kapcsolódott. Bekapcsolódott az Infokommunikáció menedzsment mellékszakirány tárgyainak oktatásába, az Informatikai projektek menedzselése a gyakorlatban c. tárgy felelőse lett. Aktívan részt vett a mérnöki menedzsment tárgyak innováció menedzsment témáinak kidolgozásában, az oktatási anyagok elkészítésében, valamint a tárgyak előadásában, magyar és angol nyelven is. A műszaki menedzser szak hallgatói számára kidolgozta az Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje alapképzés tárgy és az Infokommunikációs rendszerek és alkalmazások mestertárgy tematikáját, illetve részben oktatási anyagát, amelyet évekig előadott. Nyugdíjasként előbb a TMIT címzetes egyetemi docenseként, majd címzetes egyetemi tanáraként folytatta tevékenységét. Rendszeresen részt vett a záróvizsga bizottságok munkájában.

Szakmai közéleti tevékenysége keretében tagja volt az MTA Távközlési Rendszerek Bizottságnak, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületben (HTE) három évig az Infokommunikációs Szakértői Bizottság alelnöke volt. Számos konferencia szervezésében vett részt, 2008-ban a HTE Távközlési és Informatikai Szeminárium és Kiállítás, 2010-ben a HTE Infokom 2010 konferencia és kiállítás szervező bizottságának elnöke volt.

Tevékenysége elismeréseként 2007-ben Távközlésért emlékérmet, 2008-ban HTE aranyérmet, 2010-ben HTE Puskás Tivadar díjat és Kozma László érdemérmet kapott.

Nyugodjék békében!

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács