Vissza

A 2024. március 7-én tartott Elnökségi ülés témái

A 2024. március 7-i Elnökségi ülésre rekordmennyiségű, tizenhét napirendi pontot tartalmazott a meghívó. Az első napirendi pontban a főtitkár számolt be a 2024-2029-es stratégia állásáról. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2024 konferencia programjának az állásáról hangzott el beszámoló. A harmadik napirendi pontban a HTE minikonferenciák helyzete volt a napirenden. A negyedik, ötödik és hatodik napirendi pontban az operatív igazgató számolt be a HTE befektetéseiről, a 2023-as előzetes mérlegeredményekről és a 2024-es költségvetésről. A következő napirendi pontban a külkapcsolatokért felelős elnökségi tag ismertette az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatait. A nyolcadik pontban a főtitkár számolt be a májusi Közgyűlés előkészítéséről. A kilencedik napirendi pontban a Díjbizottság ismertette a szakmai közösségektől és a HTE tagoktól érkezett díjjavaslatokat. Ugyancsak a Díjbizottság tett előterjesztést a tizedik pontban az állami díjjavaslatokra. Még mindig díjakkal foglalkozott az Elnökség a tizenegyedik napirendi pontban, ekkor a HTE alelnöke a HTE Fekete László-díjról adott képet. A következő pontban a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag ismertette a szakmai közösségek pályázatának a 2023-as teljesítését, valamint ismertette az idei pályázat eredményét. A tizenharmadik és tizennegyedik napirendi pontban a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag ismertette a kollektív tagokkal illetve a kétszintű tagsági státusszal kapcsolatos fejleményeket. Az idő előrehaladta miatt a következő két napirendi pontot átugrotta az Elnökség, és így a tizenhetedik pontban az egyetemi közreműködések státuszáról történt rövid ismertetés. Végezetül az Egyebek napirendi pontban néhány tájékoztató információ hangzott el.


Az első napirendi pontban Kolláth Gábor főtitkár adott tájékoztatást a készülő HTE stratégiával kapcsolatban. Az első tervezetet megküldte az Elnökség tagjainak, erre még pár napig várja az észrevételeket, majd ezek beépítése és a tervezet elfogadása után a szélesebb körben történő megvitatásra is sor kerül. Célszerű ezt a Közgyűlésen is bemutatni.

A második napirendi pontban a HTE Infokom 2024 konferencia helyzetéről számolt be Kis Tamás, a Programbizottság vezetője. Elmondta, hogy a program kialakítása elkezdődött, megalakult a Programbizottság és már meg is tartotta az első ülését, ahol közel ötven téma gyűlt össze. A Programbizottság tervezi a tagság megkérdezését is a legizgalmasabb témák kiválasztásához. Az is tisztázódott, hogy a helyszín idén Mátraháza lesz, a Hotel Ózon fogja a helyszínt adni. Az időpont kiválasztása még igényel némi egyeztetést, mert több hasonló informatikai fókuszú konferencia is van abban az időszakban, ezekkel nem lenne jó időben ütközni.

A harmadik napirendi pontban az Elnökség a kiszemelt minikonferenciák témáit, szervezési lehetőségeit tekintette át. Nagy Péter operatív igazgató elmondta, hogy a Kíberszabályozási minikonferencia számai elmaradtak a várakozásoktól, több potenciális támogató is kihátrált a rendezvény mögül, itt a potenciális előadók külföldi utazása okozta a problémát. Ugyanakkor a szervezés halad, a regisztráltak száma mind a személyes, mind pedig az online részvételre vonatkozóan növekszik.  A másik javaslat a drón minikonferencia volt, itt nem történt változás, a téma körüljárása még kezdetleges állapotban van. Izgalmas lehet a Jövőbe tekintő minikonferencia, amely a HTE 75 éves évfordulójára készülő „jövőlátó összefoglalók” anyagára és szerzőire épül, továbbra is egy lehetséges téma, itt a támogatás mértéke okozza a nehézséget. A negyedik javaslat a Mesterséges intelligencia minikonferencia volt, itt megindult a szervezés, de a szakmai tartalomhoz érdemes a szakmai közösségeket is bevonni.

A negyedik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató a HTE pénzügyi státuszáról adott képet. A HTE megtakarításai továbbra is Állampapírokban vannak, aminek a kockázata alacsony, a kamata pedig ehhez képest elfogadható. A lejáró befektetések visszaforgatása most már rutinosan történik, egyfajta önfenntartó folyamatként tekinthető. Arra azonban figyelni kell, hogy ha hirtelen változás van a pénzügyi környezetben, akkor azonnal át kell gondolni a teendőket.

Az ötödik napirendi pontban ismét Nagy Péter volt az előterjesztő, a 2023-as mérlegadatok kapcsán elmondta, hogy a könyvelés még dolgozik az eredménykimutatáson, de még nem tud végleges eredményeket mondani. Az előzetes adatok alapján javul a kép, végleges adatok az áprilisi vagy rosszabb esteben a májusi Elnökségi ülésen várhatók.

A hatodik napirendi pont szintén a pénzügyekről szólt, a 2024-es költségvetés felülvizsgálata volt a téma. Nagy Péter beszámolt arról, hogy néhány pályázaton sikerült támogatást nyerni (folyóirat, DMÜ együttműködés). Ezek javítják a mérlegadatokat, de vannak kevésbé jó projektadatok is. Összességében a kép itt is fedi a terveket, az eltérések kiegyenlítik egymást.

A következő napirendi pont már az Alapszabály módosításával és a HTE SZMSZ-szel volt kapcsolatos, az előterjesztő Bancsics Ferenc külkapcsolatokért felelős elnökségi tag volt. Döntés született a 3 szintű hierarchia létrehozásáról, ami azt jelenti, hogy lesz, az Alapszabályt a Közgyűlés, az SZMSZ-t a Szenátus szavazza meg, az SZMSZ mellékletei az Elnökség hatáskörébe kerülnek, ez biztosítja a rugalmasságot. Ehhez szükséges lesz az Alapszabály és az SZMSZ módosítása is. Az ezzel kapcsolatos anyagok készülnek.

A Közgyűlés előkészítése volt a következő napirend. Itt Kolláth Gábor főtitkár javaslata az volt, hogy idén a bevezető szakmai előadás helyett a készülőben lévő HTE stratégiát mutassuk be 25-30 percben a küldötteknek.

A kilencedik napirendi pontban Bartolits István ismertette a szakmai közösségektől és a HTE tagoktól beérkezett díjjavaslatokat. A Díjbizottság a következő Elnökségi ülésre fogja beterjeszteni a végső döntést, mivel idén is számos javaslat érkezett, így lesz feladata idén is a bizottságnak. Néhány esetben a javaslatokhoz nem érkezett kellő mélységű indoklás, az Elnökség úgy döntött, hogy ezekben az esetekben a javaslatadót kell felkérni az indoklás kiegészítésére, ellenkező esetben a Díjbizottság nem tudja figyelembe venni a javaslatot.

A tizedik pontban az állami díjra javasoltak helyzetéről tartott rövid összefoglalót Bartolits István. Hivatalos hírek még nincsenek a március 15-re beterjesztett HTE javaslatokról, de nem hivatalosan már lehet sejteni, hogy legalább egy HTE tagunk ismét részesül állami kitüntetésben a HTE felterjesztése alapján.

A tizenegyedik napirendi pontban a Fekete László-díj előkészítő lépéseiről számolt be Maradi István. A díj idén is a HTE Infokom konferencián kerül majd átadásra, most a pályázat kiírása és a pályázók körének a növelése a célszerű feladat. Jövőre már a díj szponzorációját is újra kell gondolni, mert az alapító tagok közül néhányan elképzelhető, hogy nem folytatják a díj szponzorálását. Ezt valahogy pótolni kell a jövőben. Mivel a díjnak kezd hagyománya és így magasabb értéke lenni, örömmel várja a HTE az új támogató cégeket.

A következő napirendi pontban Bányász Péter, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag számolt be a szakmai közösségi pályázatok 2023-as teljesítéséről, majd ismertette a 2024-es pályázatra vonatkozó döntést. Idén 7 pályázat érkezett, a bizottság egyiket sem utasította el, az 1,6 milliós keretösszeget a pályázati vállalásoknak megfelelően osztotta szét a 7 pályázó között.

A tizenharmadik napirendi pontban Soós István, a tagfejlesztésért felelős elnökségi tag számolt be a kollektív tagjaink helyzetéről. A jogi tagvállalatok képviselőinek a meglátogatása folyamatosan történik, de ki kell alakítani a mélyebb kapcsolatot ezekkel a cégekkel. Több stratégiai együttműködés megkötése is felmerült gondolatként, elsősorban azokkal a cégekkel, ahol jelentősebb a HTE tagok száma vagy jobban kötődnek a HTE profiljához.

Ugyancsak Soós István tartott előterjesztést a kétszintű tagság bevezetésének a helyzetéről. A szakosztályvezetőkkel megtörtént az egyeztetés, itt sok építő jellegű javaslat érkezett, amit érdemes beépíteni. Ígéretet tett arra, hogy március végére elkészül a végleges koncepció írásos dokumentuma is. Ugyancsak készen lesz addigra a honlap fejlesztéséhez is a specifikáció. Április elején ezekben a kérdésekben szakosztályvezetői egyeztetést szeretne tartani.

A következő két napirendi pontot átugrotta az Elnökség az idő szorítása miatt, így a tizenhetedik napirendi pontban ismét Bányász Péter és Soós István vette át a szót, a téma az egyetemek közreműködésének a státusza volt. Ez lényeges kérdés a fiatalítás szempontjából is, ahol a Doktoranduszok Országos Szövetségével indult el egyeztetés. Fontos a „trendi” témák kiválasztása is, ezekkel jól meg lehet szólítani a fiatalabb generációt is. Ezek után a két előterjesztő a stratégiai lépéseket ismertette, kiemelve a kockázatokat és a megteendő akciókat is.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban az NMHH megkeresését egyeztette az Elnökség, itt az online platformokkal kapcsolatos jogviták rendezésére van lehetősége a HTE-nek személyeket javasolnia. Emellett még néhány technikai bejelentésre került sor.

Ezzel az Elnökség a kitűzött napirendi pontok végére ért, így az ülést Kolláth Gábor főtitkár berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács