Vissza

A 2019. szeptember 10-én tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban a HTE költségvetési helyzetét tekintette át az Elnökség az első félévi tényszámok ismeretében. A következő pont a közelgő HTE MediaNet 2019 konferencia programjával foglalkozott. A harmadik napirendi pontban a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázatáról hangzott el beszámoló. A következő pontban a Gábor Dénes díjra történő jelölésről tartott vitát az Elnökség. Az ötödik napirendi pontban a HTE címzetes szenátorainak a kinevezése volt a téma. A hatodik napirendi pont a HTE tagságfejlesztésével foglalkozott. Végezetül az egyebek napirendi pontban rövid tájékoztatások hangzottak el.


Az első napirendi pontban Szűcs Miklós, a Gazdasági Bizottság vezetője és Nagy Péter operatív igazgató számolt be a HTE költségvetési helyzetéről, kiegészítve az írásban előre megküldött előterjesztést. Nagy Péter elmondta, hogy reális képet akkor kapunk, ha a HTE és a HTEnet pénzügyi mutatóit együttesen nézzük. A jelen helyzetben az látszik, hogy az eredetileg tervezettnél jobban áll a HTE, azonban a kritikus elem a HTE MediaNet 2019 konferencia, aminek még nem tudhatjuk a tényleges pénzügyi kimenetelét. Ez azért bizonytalanná teszi a helyzetet. Az operatív igazgató elmondta még, hogy a HTE számláján lévő megtakarítások miatt a HTE nincs igazán pénzügyileg veszélyeztetett helyzetben.

Az Elnökség az ismertetés után hosszú vitát folytatott a tervezés módjáról, sarokpontjairól. Szűcs Miklós elmondta, hogy pontosabb tervezésre lesz szükség a továbbiakban. A HTE MediaNet és a HTE Infokom konferenciák pénzügyi eredménye nem összevethető, mert más a rendezvény időtartama és a közönsége is. Emiatt szerinte a HTE MediaNet eredménye idén túl lett tervezve. Nagy Péter szerint viszont most más a helyzet, a budapesti helyszín több résztvevőt hozhat és kisebbek a költségek is. Az Elnökség egy tagja úgy ítélte meg, hogy a HTE MediaNet kevésbé esik a HTE profiljába, ezért annak az eredményességére nem szabad az éves költségvetést alapozni. A HTE elnöke szerint viszont inkább a konferencia marketing munkáját kell felpörgetni, hogy elérjük a kitűzött célokat. Ezt mind a potenciális résztvevők megszólításában, mind a támogatók megnyerésében erősíteni kell. Felmerült még a sajtómegjelenés kérdése és a konferencia programjában tervbe vett Fekete László emlékszekció szervezése is.

A második napirendi pontban Szűcs Miklós, a HTE MediaNet 2019 Programbizottságának az elnöke ismertette a novemberi konferencia programjának a készültségét. Elmondta, hogy a tervezett 19 szekcióból 10 már teljesen megszervezett, 6-nál még vannak minimális hiányosságok, de várhatóan ezek is megoldódnak. Mindössze 3 szekció szervezése bizonytalan, de ha ebből legalább egy megvalósul, akkor már nincs probléma. Szerdán három, csütörtökön pedig két párhuzamos szekcióval tervezik a konferenciát, kivétel a szerda délelőtti két plenáris rendezvény. Mivel pár nappal az Elnökségi ülés után lesz a következő programbizottsági ülés, így ott sok minden már tisztázódhat. Az Elnökség még néhány javaslattal egészítette ki az elhangzottakat, de Magyar Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a program összeállítása a Programbizottság feladata, az Elnökség javaslatai adott esetben hasznosak, de arra ügyelni kell, hogy ne keresztezzék a bizottság munkáját.

A harmadik napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnöke, Gerhátné Udvary Eszter beszámolt a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat bírálatának az állásáról. Elmondta, hogy sok még a hiányzó bírálat, így kérte a napirend áthelyezését a következő Elnökségi ülésre. Megtörtént viszont az IEEE ComSoc díjra javasolt angol nyelvű diplomatervek bírálata, ahol Simon Csaba működött közre a bírálók felkérésében. A bírálatok alapján ismertette a végeredményt, amit az Elnökség jóváhagyott.

A negyedik napirendi pontban Bartolits István elnökségi tag tartott előterjesztést a Gábor Dénes díjra felterjeszthető HTE tagjaink helyzetéről. Elmondta, hogy két részre kell bontani a listát, van egy javaslata az idei évre vonatkozóan és több javasolt neve a jövőre vonatkozóan. Utóbbira azért van szükség, hogy időben lehessen látni, kit érdemes a HTE-nek a következő évben, években javasolnia. Az Elnökség az idei évre javasolt HTE tagunk személyét egyhangúan támogatta, mivel viszont a javasolt személynek a legtöbb esetben közre kell működnie a pályázati anyag összeállításában, így az a döntés született, hogy a HTE elnöke beszéli meg a részleteket a javasolt személlyel.

Az ötödik napirendi pont a címzetes szenátorok kinevezésére vonatkozó javaslatokról szólt. Bartolits István elmondta, hogy nem készített kész előterjesztést, mivel közösen kell megbeszélni, kit milyen feladattal kíván megbízni a HTE szűkebb vezetése. Ezért nyílt vitát javasolt a kérdésben. A vitában négy név kristályosodott ki, ebből háromról szavazott az Elnökség, a negyedik esetben az érintett személlyel még egyeztetést kell kezdeni.

A hatodik napirendi pontban Kis Gergely, a tagságfejlesztési területért felelős elnökségi tag számolt be a végzett feladatairól. Elmondta, hogy a próbálkozásait az első hullámban nem követte eredmény, de az év második felében ismételten próbálkozni fog. A HTE MediaNet 2019 konferencián elsősorban a kis- és középvállalatok munkatársait próbálja serkenteni a HTE tagság irányába.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban Bánkuti Erzsébet főtitkár az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex témájában a HÉT-tel folytatott egyeztetésről számolt be valamint elmondta, hogy az Internet Hungary-n fél napos blokk fog szólni a témáról.

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2020 2020.11.18. 9:00 - 2020.11.20. 13:00

Kiemelkedő támogatóink