Elnökség


Vágujhelyi Ferenc
elnök


Dr. Kis Gergely
alelnök


Dr. Kolláth Gábor
főtitkár

Szkenderovics Ildikó
főtitkárhelyettes

 


Soós István
Tagságfejlesztési területért felelős elnökségi tag

Dr. Huszty Csaba
Tudományos területért
felelős elnökségi tag

Ferencz Roland
Gazdasági területért
felelős elnökségi tag


Bancsics Ferenc
Külső kapcsolati területért felelős elnökségi tag


Dr. Bányász Péter
Szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag

 

Az elnökség az Egyesület választott ügyvezetése, operatív ügyintéző és képviseleti vezető szerve, amely intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét.

Az Egyesület elnöksége 9 választott, szavazati joggal rendelkező főből áll. Az elnökség tagjai: az elnök, alelnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, valamint a tudományos, gazdasági, tagságfejlesztési, szakmai közösségi és külső kapcsolati területért felelős elnökségi tagok. Az elnökségi ülések állandó résztvevője tanácskozási joggal az operatív igazgató, az ellenőrző bizottság elnöke és az etikai bizottság elnöke. / részlet az Alapszabályból /

Elnökségi tagok (2023-2026)

Vágujhelyi Ferenc elnök
Dr. Kis Gergely alelnök
Dr. Kolláth Gábor főtitkár
Szkenderovics Ildikó főtitkárhelyettes 

Soós István Tagságfejlesztési terület
Dr. Huszty Csaba Tudományos terület
Ferencz Roland Gazdasági terület
Bancsics Ferenc Külső kapcsolati terület
Dr. Bányász Péter Szakmai közösségi terület

Elnökségi tagok (2020-2023)

Vágujhelyi Ferenc elnök
Kis Gergely alelnök
Maradi István főtitkár
Hrucsár Mária főtitkárhelyettes (2020-2022)
Szkenderovics Ildikó főtitkárhelyettes (2022-2023)

Soós István Tagságfejlesztési terület
Farkas Károly Tudományos terület
Szűcs Miklós Gazdasági terület (2020-2021)
Ferencz Roland Gazdasági terület (2022-2023)

Kápolnai András Külső kapcsolati terület
Darabos Zoltán Szakmai közösségi terület

Elnökségi tagok (2017-2020)

Magyar Gábor elnök
Beskid Vilmos alelnök
Bánkuti Erzsébet főtitkár
Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes

Kis Gergely Tagságfejlesztési terület
Gerhátné Udvary Eszter Tudományos terület
Mester Máté Gazdasági terület (2017-2019)
Szűcs Miklós Gazdasági terület (2019-2020)
Kelemen Csaba Külső kapcsolati terület (2017-2019)
Kerekes István Külső kapcsolati terület (2019-2020)
Bartolits István Szakmai közösségi terület

Elnökségi tagok (2014-2017)

Magyar Gábor elnök
Szijártó Zoltán alelnök
Bartolits István főtitkár
Kissné Akli Mária főtitkárhelyettes

Gyenes Péter Tagságfejlesztési terület
Imre Sándor Tudományos terület
Kis Gergely Gazdasági terület
Németh Monika Külső kapcsolati terület
Putz József Szakmai közösségi terület

Választmányi tagok (2011-2014)

Huszty Gábor elnök
Csizmadia Attila alelnök
Magyar Gábor alelnök
Oláh István alelnök
Bartolits István főtitkár
Gyenes Péter főtitkárhelyettes
Heszberger Zalán főtitkárhelyettes
Nagy Péter főtitkárhelyettes

Horváth Pál díjbizottság elnöke
Kis Gergely gazdasági bizottság elnöke
Vida Rolland külügyi bizottság elnöke
Gerhátné Udvary Eszter tudományos bizottság elnöke

Petkovics Ármin ifjúsági bizottság elnöke

További választmányi tagok: Balogh Tamás, Burján András, Imre Sándor, Maros Dóra, Sepsi Zsolt

 

Hírek

A 2024. május 9-én tartott Elnökségi ülés témái

2024-07-10 12:20
A 2024. május 9-i Elnökségi ülés meghívójában tíz napirendi pont szerepelt. Az első napirendi pontban az áprilisi PM Fórumról hangzott el beszámoló. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2024 konferencia programjának az állásáról tartott beszámolót a főtitkár. A harmadik napirendi pontban a HTE minikonferenciák helyzete volt a napirenden. A negyedik pontban az operatív igazgató adott képet a HTE pénzügyi státuszáról, majd az ötödik napirendi pontban a HTE és a HTEnet 2023-as mérlege és eredménykimutatása került bemutatásra és elnökségi szavazására. A hatodik napirendi pontban ugyancsak az operatív igazgató mutatta be a 2024-es költségvetés végleges, Közgyűlésen megszavazandó terveit, éves terveit és a siker érdekében szükséges tennivalókat. A hetedik napirendi pontban a Fekete László-díj 2024-es előkészítése volt a téma. A nyolcadik pontban az állami díjak és a Gábor Dénes-díj felhívását tekintette át az Elnökség. A következő napirendi pontban az Alapszabály módosításának a végleges változatát mutatta be a külkapcsolatokért felelős elnökségi tag. A tizedik napirendi pontban a HTE főtitkára a Közgyűlés előkészítésének a véglegesítéseként a főtitkári beszámoló és a tiszteletbeli szenátorok, illetve a címzetes szenátorok végleges listájára kért elnökségi jóváhagyást szavazás formájában. Végezetül az Egyebek napirendi pontban az Online Platform és a kétszintű tagság státusza, illetve a hírközlés technikatörténeti dokumentumainak az arciválására hangzott el javaslat.

A 2024. április 18-án tartott Elnökségi ülés témái

2024-06-13 10:17
A 2024. április 18-i Elnökségi ülés meghívója tizenhárom napirendi pontot tartalmazott. Az első napirendi pontban a főtitkár az időközben megtartott stratégiai ülés eredményeit ismertette. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2024 konferencia programjának az állásáról hangzott el beszámoló. A harmadik napirendi pontban a HTE minikonferenciák helyzete volt a napirenden. A negyedik napirendi pontban az Infocommunications Journal működtetésének a feltételeiről szóló előterjesztést hallgatta meg az Elnökség, amit a Tudományos Bizottság elnöke a főszerkesztővel közösen mutatott be. Az ötödik napirendi pontban az operatív igazgató a HTE és a HTEnet előzetes eredménykimutatását ismertette. A hatodik napirendi pontban ugyancsak az operatív igazgató mutatta be a 2024-es év terveit és a siker érdekében szükséges tennivalókat. A hetedik napirendi pontban az Alapszabály módosításával foglalkozott az Elnökség. A következő napirendi pontban az ISZB elnöke vezette fel a javaslatait az ISZB kiterjesztett tevékenységéről. A kilencedik napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnőke számolt be a 2024-es tervekről és az online platform státuszáról. A tizedik napirendi pontban a HTE főtitkára a Közgyűlés előkészítésének a részeként a tiszteletbeli szenátorokra és a címzetes szenátorokra tett javaslatot. A következő pontban a Díjbizottság számolt be a HTE díjakra vonatkozó döntéséről. A tizenkettedik napirendi pont a HTE 75 éves jubileumi eseményeivel foglalkozott. Végezetül az Egyebek napirendi pontban az NMHH Online Platform Vitarendező Tanácsba való jelölésről szavazott, illetve a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat korábbi előterjesztését fogadta el.

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00