Vissza

A 2022. március 3-án tartott Elnökségi ülés témái

Ismét sok témát tárgyalt az Elnökség a március 3-i ülésén, amit már részben személyes részvétellel sikerült megtartani, de lehetőség volt az online bekapcsolódásra is. A két éve tartó járvány egyik velejárója, hogy az ülés megtartásának a módját csak pár nappal az Elnökségi ülés megtartása előtt tudja a HTE véglegesíteni, de ez egyben arra is lehetőséget ad, hogy akik nem tudnak személyesen részt venni, azokra is számíthatunk, és ezt akár pozitívumnak is nevezhetjük. Az első napirendi pontban a 2021-es előzetes mérleg és eredménykimutatás előzetes számai kerültek volna bemutatásra, de a napirendi pontot az Elnökség elnapolta, mert még nem álltak össze az adatok. A második napirendi pontban a HTE Debreceni IT csoportjának a megalakulása volt az örömteli téma. A harmadik napirendi pont a szakmai közösségek számára kiírt 2021-es pályázat értékelésével, illetve a 2022-es pályázat kiírásával foglalkozott. A következő pontban a Közgyűlés előkészítése volt a téma. Az ötödik napirendi pontban a Programbizottság elnöke számolt be a novemberi HTE Infokom 2022 konferencia szakmai előkészítéséről. A hatodik pontban az ISzB tartalmi és személyi megújítását kezdte meg az Elnökség. A következő napirendi pontban az NJSzT kebelén belül működő iTF-fel történő együttműködéshez létrehozandó szerkesztőbizottság körvonalait vitatta meg az Elnökség. A nyolcadik napirendi pontban ismételten a HTE belügyeivel, nevezetesen a jogi tagjainkkal való intenzívebb kapcsolatfelvétel volt a középpontban. A kilencedik napirendi pontban a Díjbizottság tartotta meg a beszámolóját a beérkezett HTE díjjavaslatokról. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a Blockchain koalíció alapító ülésén történő részvételt egyeztette az Elnökség.


Az első napirendi pontban a 2021-es előzetes mérleg és eredménykimutatás lett volna a téma az ülésen, de Nagy Péter operatív igazgató tájékoztatása szerint a napirendet el kell halasztani, mert a mérleg előzetese még mindig nem készült el. A könyvelőváltás fog erre a problémára megoldást hozni, az új könyvelő már megvan, de a 2021-es évet még a jelenlegi könyvelőnek kell lezárnia, aki folyamatosan túl van terhelve.

A második napirendi pontban Soós István számolt be a Debreceni IT csoport megalakulásáról, amit március 23-án fognak sajtóesemény formájában bejelenteni. A csoport már megtartotta az alakuló ülését, 17 magánszemély már belépett a HTE-be és megválasztották elnöknek Kujbus Norbertet, elnökhelyettesnek és titkárnak pedig Lovas Istvánt. Örvendetes, hogy ezzel újabb vidéki csoportja lett a HTE-nek, mely jogi tagokat is hozhat, mert a csoport ilyen értelemben is rendelkezik kapcsolatokkal. Ugyancsak kapcsolatot jelenthet a Debreceni Egyetem felé is ez a lépés. Maradi István megköszönte Soós István munkáját, mely a csoport létrehozását katalizálta.

A harmadik napirendi pontban Darabos Zoltán szakmai közösségekért felelős elnökségi tag számolt be a 2021. évi pályázatról és a beérkezett 2022-es pályázatok kiértékeléséről. Elmondta, hogy a szakmai közösségek többségétől beérkeztek a beszámolók, az idei évi tervek és többektől a pályázatok is. Kiugró emelkedés vagy csökkenés nem volt a szakosztályok tagjainak a számában, a legtöbb helyen érdemi munka folyt. Néhány szakmai közösség még adós egy-egy anyaggal, sajnos a győri csoport kezd működésképtelen lenni, sem beszámolót, sem munkatervet nem küldtek, úgy néz ki, kifulladt a tevékenységük.

A 2022-es pályázatok elbírálása megtörtént, az online modulra 360 ezer forintnyi, a reality és virtual reality modulra 940 ezer forintnyi igény érkezett. A szakmai közösségek megkapják az értesítést a pályázati összegekről, de most nem okozott feszültséget a beérkezett igények és a keretösszeg egymáshoz való viszonya. Maradi István főtitkár itt is köszönetet mondott az alapos munkáért és a részletes értékelésért.

A negyedik pontban a Közgyűlés előkészítését kezdte meg az Elnökség. A május 26-i Közgyűlésen tisztújítással is foglalkozni kell, gondoskodni kell az elhunyt Szűcs Miklós, a Gazdasági bizottság elnökének az utódlásáról és a főtitkárhelyettesi pozíció pótlásáról is, ahol Hrucsár Mária bejelentette, hogy nem tudja folytatni a főtitkárhelyettesi tevékenységet, lemond a tisztségéről. Ezért a Jelölő Bizottság megkezdte a feladatot vállaló tagok megkeresését. Az operatív igazgató elmondta azt is, hogy a Közgyűlés már az Alapszabály szerint lehet akár teljesen online is. A jelenlegi visszahúzódó járványhelyzetre való tekintettel most személyes jelenlétű Közgyűlést preferál, ezzel az Elnökség egyetértett.

A következő napirendi pontban a HTE Infokom 2022 konferencia szervezése volt a középpontban. A Programbizottság elnöke, Kolláth Gábor beszámolt az előkészületekről. A konferenciára a tervek szerint 2022. november 8-9-én kerül majd sor, a helyszíne a kecskeméti Four Points Hotel Sheraton lesz, ahol az első nap délelőtti plenáris előadások után két párhuzamos szekcióban fognak futni az előadások. A Programbizottságban Maradi István és Mester Máté segíti Kolláth Gábort. Emellett már felkérték a bizottsági tagokat is, és volt egy online brainstorming is a lehetséges témakörökről, kialakult a 15 legfontosabb téma. Ennek alapján indul meg a munka, a cél, hogy április első hetére kialakuljanak a szekciók. Darabos Zoltán felvetette, hogy készülni kell egy B-tervvel arra az esetre is, ha mégsem lehet személyes részvételű konferenciát tartani. Maradi István válaszként elmondta, hogy ebben már van gyakorlata a szervezőknek, mert két évvel ezelőtt is ezt kellett végrehajtani, működött a váltás. Farkas Károly azt vetette fel, hogy a személyes részvétel esetén a tavaly elindított tudományos szekció – ahol a nevesebb külföldi előadók csak online vállalják az előadást – veszélybe kerülhet. Erről a kérdésről a Programbizottság fog döntést hozni.

A hatodik napirendi pontban az ISzB, az Infokommunikációs Szakértő Bizottság megújítása volt a téma. Erre a megújításra most nem csak a személyi összetételben, hanem a tevékenységi körben is sor kerül, erről egy anyagot Maradi István főtitkár előzetesen már elküldött az Elnökség tagjainak. Ebben két opció szerepelt: a HTE megszünteti az ISzB-t, vagy pedig módosítja a mandátumát. A főtitkár az utóbbit javasolta, és ezzel az Elnökség is teljesen egyetértett. Maradi István javaslata az volt, hogy az ISzB tartsa meg az eddigi mandátumát – ami jelenleg nem sok feladatot ad – de rendszeresen adjon ki „white paper” dokumentumokat a fontosabb szakmai irányok tekintetében. Erre negyedévente és online módon kerülne sor. Ezzel az ISzB reaktív tevékenysége proaktívba fordítható át, s inkább szerkesztőbizottságként működne, mint a dokumentumokat létrehozó csapatként. Ez lehetőséget ad a megfelelő szakértők bevonására is. Ha a következő időszakban mégis érkezik az eredeti mandátumnak megfelelően véleményezendő anyag, akkor azt az ISzB elvégzi. Az Elnökség alapvetően egyetértett a javaslattal, első menetben felhatalmazta Maradi Istvánt, hogy tárgyaljon Frischmann Gáborral, vállalja-e az ISzB vezetését ezzel az új irányvonallal.

Az NJSZT által létrehozott Informatikatörténeti Fórummal (iTF) való együttműködést tárgyalta a hetedik napirendi pontban az Elnökség. Maradi István előzetesen beszélt Beck Györggyel és Szalai Imrével arról, hogy célszerű lenne az iTF személyi adatbázisát kiegészíteni a hírközlési tevékenységet végző szakemberekkel, így ez valóban lefedné a szakmában már jelentkező konvergenciát. Ennek a kidolgozásához egy szerkesztőbizottságot célszerű létrehozni, többen is jelezték, hogy szívesen dolgoznak benne, de kell egy főszerkesztő a csapat élére. Ennek a kiválasztása után érdemes a két egyesület szakértői csapatának közösen leülnie és kidolgozni a részleteket.

A nyolcadik napirendi pontban a jogi tagokkal való kapcsolattartás témája szerepelt. Ennek a kidolgozásában Jamrik Péter és Csizmadia Attila kezdett el dolgozni, de most a napirend kapcsán elmondták, hogy nem tudják jól megoldani a feladatot, a jó megoldáshoz más alapokra kell helyezni a kidolgozandó rendszert. A cégek meglátogatásában természetesen szívesen részt vesznek, a visszalépés csak a koncepció kidolgozására vonatkozik.

A kilencedik napirendi pontban Bartolits István, a Díjbizottság tagja számolt be a szakmai közösségektől és a tagoktól érkezett díjjavaslatokról, amiről az összesítőt előzetesen megküldte. Nagy Péter jelezte még, hogy további neveket küld a következő napokban, valamint Soós Istvánnak is volt két javaslata. A Díjbizottság ezzel még kiegészíti a javaslatokat, és elektronikusan megküldi az Elnökség tagjai számára. A Díjbizottság március 24-én dönt a beérkezett nagyszámú javaslatról, a tradicionális szabályok figyelembe vételével.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban Nagy Péter elmondta, hogy a HTE a Blockchain koalíció alapító tagjaként meghívást kapott az alakuló ülésre, így döntést kellett hozni, ki képviselje ezen a HTE-t. Maradi István és Nagy Péter a következő napokban egyeztetnek a kérdésben, mert valamelyiküknek biztosan részt kell vennie. Az Elnökség egyetértett a javaslattal.

Mivel több téma nem merült fel, Maradi István főtitkár az ülést berekesztette.

Legközelebbi események

HTE Infokom 2022 2022.11.08. 8:30 - 2022.11.09. 18:00
HTE Szenátus ülés 2022.11.24. 15:00 - 2022.11.24. 17:30