Vissza

HTE Közgyűlés 2021

2021.05.27. 15:00 - 2021.05.27. 17:30

M E G H Í V Ó

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2021. május 27-én (csütörtök) 15.00 órakor tartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE

Napirend:

 1. Elnöki megnyitó – Vágujhelyi Ferenc elnök
   
 2. Szakmai előadás: Blockchain – van ennek értelme? – Vágujhelyi Ferenc elnök
   
 3. Alapszabály módosítás – Nagy Péter operatív igazgató

  Alapszabály – szövegszerű javaslat
  Szervezeti és Működési Szabályzat – szövegszerű javaslat
    
 4. Főtitkári beszámoló – Maradi István főtitkár

  A HTE 2020. évi beszámolója - A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
  Független Könyvvizsgálói jelentés
  Ellenőrző Bizottság tájékoztatója – Csizmadia Attila Ellenőrző Bizottság elnöke

  HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, valamint döntés az eredmény felhasználásáról
  Független Könyvvizsgálói jelentés
  Felügyelő Bizottság tájékoztatója – Csizmadia Attila Felügyelő Bizottság elnöke
   
 5. Tiszteletbeli elnök kinevezése – Vágujhelyi Ferenc elnök
   
 6. Díjazottak bemutatása
   
 7. Zárszó

Határozatképtelenség esetén az Elnök 2021. május 27-én, 15.30 órára azonos helyszínen (azonos Internet címen), azonos napirenddel összehívja a Közgyűlést. Ebben az esetben – az Alapszabály 6.7 pont rendelkezése szerint – tekintet nélkül a megjelentek számára, a Közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlés várható időtartama 2 óra.

A közgyűlést a meghívó kiküldésekor hatályban lévő 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően, elektronikus hírközlő eszközök használatával (Zoom) szervezzük meg.

Elektronikus hírközlő eszköz használatával lefolytatott közgyűlés szabályai:

A közgyűlés elektronikus felületének elérhetősége:
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83805252399?pwd=NlhpTG5NdU42VmVPRzNmeHZudXJvUT09

Minden küldött a HTE tagnyilvántartásában rögzített e-mail címére kapott Zoom link segítségével tud csatlakozni a konferencia híváshoz. A híváshoz való csatlakozáskor a Titkárság azonosítja a küldöttet, nyilvántartásba veszi a híváshoz való csatlakozás tényét.
A szavazást a Zoom beépített szavazó moduljának segítségével bonyolítjuk le.

A napirendi pont(ok)hoz tartozó előterjesztés(ek) megtekinthetők a HTE Titkárságon, illetve a https://www.hte.hu/kozgyules2021 honlapon.

Akadályoztatását szíveskedjék a HTE Titkárságon jelezni!

Budapest, 2021. április 22.

Üdvözlettel:

Vágujhelyi Ferenc sk.
HTE elnök

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
Tel: 353-1027
e-mail: info@hte.hu
web: www.hte.hu

Legközelebbi események

EIVOK Tisztújító Szakosztályi ülés 2021.05.20. 16:30 - 2021.05.20. 18:30
Távközlési Klub - Távközlési szakosztály 2021.05.25. 17:00 - 2021.05.25. 19:00
HTE Közgyűlés 2021 2021.05.27. 15:00 - 2021.05.27. 17:30

Kiemelkedő támogatóink