Vissza

Python tudásépítés lépésről lépésre az alapoktól az első asztali alkalmazásig

Hiánypótló magyar szakkönyv jelent meg a HTE Távközlési szakosztály tagja, dr. Dobreff Csaba tollából, a Phyton programnyelvről.


A könyv kitűzött célja, hogy elvezesse az Olvasót a Python nyelven történő programozáshoz nélkülözhetetlenül szükséges számítástechnikai alapismeretektől olyan tudásszintig, amellyel önállóan meg tud írni konzolos vagy grafikus felhasználói felülettel rendelkező teljes értékű asztali alkalmazást.

A könyv teljesen az alapoktól indul, és az egyes fejezetek egymásra épülnek. Ezért a számítógépes programozással és a Python nyelvvel megismerkedni kívánó kezdők tankönyvként használhatják. Éppen ezért, hasznos lehet középiskolai, egyetemi és tanfolyami hallgatóknak vagy hobbi programozóknak.

Különösen ajánlott mindazoknak, akik szeretnének ugyan egy Python tanfolyamon részt venni, de valamilyen okból (kisgyerek, mozgáskorlátozottság, távolság, kötött idő stb.) nem áll módjukban. A könyv ezen segít, mert tartalma egyéni időbeosztással és ütemben dolgozható fel, aminek végére egy kezdő és haladó szintű tanfolyam tudásanyaga sajátítható el.

Ugyanakkor, mivel a közölt ismeretanyag fokozatosan mélyül, és a nyelv használatának egyre finomabb részleteibe is elvezet, ezért ajánlott oktatóknak, szoftverfejlesztőknek, mérnököknek, adatelemzőknek és mesterséges intelligenciával foglalkozóknak egyaránt. A haladóbb szintű Olvasókat a könyv oly módon segíti, hogy nem csak a Pythonba bevezető szakkönyvként, hanem kézikönyvként is használható. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha a programozói munka során bizonyos nyelvi elemekkel, azok egyes részletével kapcsolatban kérdés merül fel, akkor vissza lehet keresni és újra elolvasni. Ez a hivatalos dokumentáció értelmezését is megkönnyíti. Annyiban viszont nem kézikönyvről van szó, hogy nem egy tömör nyelvi összefoglaló, hiszen az elsődleges cél az alapelvek és koncepciók biztos megértése, a nyelvi tudás fokozatos elsajátítása, valamint saját Python programok megalkotásában megnyilvánuló gyakorlati alkalmazói tudás megszerzése.

Az ismeretek könnyebb elsajátítása és rögzülése érdekében a számos ábra, diagram és táblázat mellett való életből vett egyszerű hasonlatok és metaforák is kerültek több helyen a szövegbe. Ezek elsősorban azon részeknél szerepelnek, amelyek alapvető elvi vagy koncepcionális tartalommal bírnak, és ezért megértésük különösen fontos a továbbhaladáshoz.

Ami a tartalmat illeti, a programozás és szoftverfejlesztés fontosabb alapelvei mellett a Python nyelv azon része került ismertetésre, amely valószínűleg nem, vagy nem jelentősen változik a jövőben, így a könyv hosszabb időn keresztül tudja szolgálni az olvasóját.

Az Olvasó fokozatosan ismerkedhet meg olyan fontos fogalmakkal és nyelvi koncepciókkal, mint például az objektum, konténer, iterátor és generátor, függvény és korutin, függvény- és osztálydekorátor, closure, osztály, absztrakt osztály, mixin osztály, adatosztály, protokoll, adat- és metódusattribútum, metódusfeloldási sorrend, tulajdonság, attribútum-leíró, egyszeres és többszörös öröklés, modul, csomag, polimorfizmus, statikus és dinamikus típuskezelés, erős és gyenge típusosság, típusutalások és ezeken alapuló statikus típusellenőrzés.

Az alapvető nyelvi építőelemek és szerkezetek mellett a szabványos könyvtár számos, gyakran használt modulja is bemutatásra kerül egy-egy problémakörhöz kapcsolódóan. Ennek során olyan modulok részletes ismertetése is megtörténik, amelyek a hivatalos dokumentációból nem biztos, hogy mindenki számára könnyen értelmezhetők, mint például a pontos matematikai számításokat támogató decimal és a grafikus felhasználói felület készítését lehetővé tevő tkinter modul.

Az Olvasó tehát egyetlen könyvben koherens és konzisztens felépítésben lényegében három könyv anyagát kapja: alapvető koncepciók és nyelvi építőelemek ismertetése, szabványos könyvtár gyakran használt általános moduljainak használata, valamint grafikus felhasználó felület készítése.

Forrás: Google books

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács