Vissza

Pályázati felhívás - Huszty Dénes Alapítvány Kuratóriuma

A Huszty Dénes Alapítvány Kuratóriuma az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint pályázati felhívást tesz közzé.


1. A 2021 évben 20 éves „Huszty Dénes közhasznú alapítvány” (bejegyezve 2001-ben) célja, hogy az akusztika, vagy az elektroakusztika tématerületén tevékenykedő fiatal akusztikusok - szakirányú tevékenységet végző diplomások, akik a pályázat beadásakor 35. életévüket még nem töltötték be - munkásságának olyan kiemelkedő eredményeit jutalmazza, amelyek hozzájárulnak az akusztika egyetemes fejlődéséhez. Az Alapítványnak további célja, hogy emléket állítson Huszty Dénes munkásságának, aki az 1950-1979 közötti időszak kiemelkedő akusztikai szaktekintélye volt.

2. Az ez évben 20 éves Alapítvány 2021. évi pályázatán elnyerhető Huszty Dénes emlékdíj emlékplakettből és összesen 200.000 Ft jutalomból áll. A díjazottak dönthetnek arról, hogy a jutalmat pénz, vagy a hatályos törvényeknek megfelelő természetben megszerzett bevétel formájában (pl. konferencia részvételi díj kifizetése, tudományos közlemény megjelentetésének díja stb.) kívánják majd igénybe venni.

3. Az Alapítvány 2021. évben meghirdetett pályázatára pályaművel lehet pályázni.

4. A Kuratórium a 2021. évben meghirdetett pályázatnak megfelelő pályaművek beérkezése esetében a pályázatok minősége és az Alapító okirat előírásai szerint tervezi kiadni a díjat.

5. Pályázhatnak végzett, elsősorban mérnökök, informatikusok, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal (pályamű). A pályázóknak lehet más szakirányú diplomája is (pl. nyelvész, pszichológus), de a pályázó tevékenységét az akusztikai tudományok szélesen értett területén kell, hogy kifejtse, beleértve ebbe a kapcsolódó szakterületeket is.

6. A jelen, 2021. évben meghirdetett pályázatra a következő három témakörben nyújtható be a szerző saját, újszerű tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait vagy fejlesztéseit bemutató mű:

  • mesterséges intelligencia alkalmazásai a digitális jelfeldolgozásban,

vagy

  • a mélytanulás infokommunikációs alkalmazásának legújabb lehetőségei,

vagy

  • multimédia-kommunikációs és akusztikai szakterületeken elért eredmények (audiovizuális jelfeldolgozás és átvitel, elektroakusztika, rezgésakusztika, teremakusztika, orvosi-akusztika).

7. A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. február 1.

8. A pályázatok beadhatók személyesen az Alapítvány székhelyén: a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület irodájában, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., vagy postai úton. A postán feladott küldemények esetén a feladás legkésőbbi időpontja 2022. január 21. Minden esetben a teljes pályázati anyag digitális adathordozón is csatolandó. A pályázat beküldhető e-mail csatolmányként is a palyazat@huszty.org címre. E-mail küldése esetén beállítandó a nyugta kérése. Az e-mailben beküldött pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a +36 1 336 0400 telefonszámon.

9. A pályázatokat a Kuratórium által felkért értékelő bizottság értékeli, és javaslatot tesz a díjazásra a Kuratóriumnak.

10. A Huszty Dénes Emlékdíj 2021. évi pályázatának ünnepélyes eredményhirdetésére és a díj kiosztására 2022. első félévében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében kerül sor. A díjkiosztás pontos időpontjáról és helyszínéről a 11. pont szerint jelenik meg tájékoztató.

11. A jelen pályázati felhívás a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, valamint az Optikai, Akusztikai és Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület tájékoztatóiban, valamint az Egyesületek, illetve az Alapítvány honlapján jelenik meg.

Budapest, 2021. október hó

A Kuratórium nevében:
Dr. Augusztinovicz Fülöp sk.
a Kuratórium Elnöke
www.huszty.org

A pályázati felhívás letölthető

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács